СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

20  листопада   2017 року                                                            № 18/1

смт Станиця Луганська

  

Про внесення змін до

районного бюджет на 2017 рік

 

У відповідності до п.17 ч.1 ст. 43, ч.2 ст. 61, ст.ст. 62 - 64  Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», ст.ст. 71-72, ст. 78, ст. 89, ст. 91, ст. 93, ст.ст. 96-97 ст. 103(2), ст. 103(4) Бюджетного кодексу України  Станично-Луганська  районна  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.         1. Викласти рішення районної ради від 23 грудня 2016 №  10/3 «Про районний бюджет на 2017 рік» у новій редакції:

 

          « 1. Визначити на 2017 рік:

 

-  доходи районного  бюджету у сумі 347 331 963 грн., в тому числі доходи загального фонду -  302 768 972 грн., доходи спеціального фонду – 44 562 991 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 371 206 450,39 грн., в тому числі видатки загального фонду – 303 993 986 грн., видатки спеціального фонду  67 212 464,39 гривень;

- дефіцит районного бюджету у сумі 23 874 487,39 грн., в тому числі загального фонду районного бюджету – 1 225 014 грн. та спеціального фонду районного бюджету – 22 649 473,39 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік по загальному фонду 303 993 986 грн. та спеціальному фонду 67212 464,39 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

          3.  Затвердити на 2017 рік за рахунок власних надходжень до загального фонду районного бюджету видатки по функції 8800 «Інші субвенції» у сумі   324 912 грн. Біловодському району за надання у 2017 році  медичних послуг мешканцям Станично-Луганського району. Визначити головним розпорядником коштів Станично-Луганську  районну державну адміністрацію.

 

          4. Затвердити видатки у сумі 2 440 040 грн. на співфінансування Проекту регіонального розвитку «Придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб Станично-Луганського району», що буде реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Визначити головним розпорядником коштів Станично-Луганську районну державну адміністрацію.

 

5.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного  бюджету  у сумі 40 000 гривень.

 

6.  Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 7. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

8. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

9. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 1 167 057 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.

 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області в особі начальника управління фінансів Лукашової Олени Миколаївни, а у разі відсутності начальника управління (відпустка, хвороба, відрядження) – заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу Клецько Діни Петрівни, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати.

 

12.  Делегувати Станично-Луганській районній державній адміністрації Луганської області за погодженням з головою районної ради після попереднього розгляду в постійній комісії районної ради з питань бюджету та фінансів право щодо прийняття рішень про розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів між бюджетами сіл, селищ та головними розпорядниками коштів районного бюджету у відповідності з фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок таких трансфертів та/або зміну їх обсягу у разі здійснення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством Фінансів України та Луганською обласною державною адміністрацією протягом 2017 року зміни загального обсягу трансфертів, чи внесення змін до розпису Державного бюджету з подальшим внесенням змін до рішення про районний бюджет.

 

13.  Визначити розпорядником коштів освітньої субвенції з державного бюджету відділ освіти Станично-Луганської районної державної адміністрації.

 

14.  Визначити розпорядником коштів медичної субвенції з державного бюджету Станично-Луганську районну державну адміністрацію. 

 

15. Встановити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до районного бюджету у 2017 році не надаються.

 

16.   Додатки № 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

   

17. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування та  застосовується з 1 січня 2017 року.

 

18.  Контроль   за     виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної   ради з питань  бюджету та фінансів.»

 

2. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної  ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Голова районної ради                                   В.О.МЯГКИЙ

 


 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

20 листопада 2017 року                                                            №18/2

смт Станиця Луганська

 

Про внесення змін до рішення сесії

районної ради №14/11 від 23.06.2017 року

«Про затвердження  розпорядників субвенції за

 місцевими бюджетами/одержувачів субвенції за

проектами, що реалізуються у рамках

 Надзвичайної кредитної програми для

відновлення України/

 

Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 787  від 17.11.2017 року, з метою забезпечення належної підготовки договорів про безповоротну передачу коштів позики Європейського інвестиційного банку в рамках реалізації проектів, відібраних для фінансування в 2017-2018 роках, що реалізуються у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (Пул 2а) постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 року №754 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року №1068,  керуючись п.20 ч.1, ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1.  Внести зміни до рішення сесії районної ради №14/11 від 23.06.2017 року «Про визначення розпорядників субвенції за місцевими бюджетами /одержувачів субвенції за проектами, що реалізуються у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (Пул 2а) постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. №754 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. №1068», згідно додатку.   

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                      В.О. МЯГКИЙ

 

 


 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

20 листопада  2017 року                                                                                 № 18/3

 

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

кадастровий номер 4424885500:14:002:0098, яка

буде надана в оренду  ТОВ «Жовтень-РК-2» для

ведення товарного сільськогосподарського виробництва

під будівлями та спорудами господарського комплексу з

зерносховищами, розташованою за межами населених

пунктів, які за даними Державного земельного кадастру,

враховується в Теплівській сільської ради

Станично-Луганського району Луганської області

 

            Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 4424885500:14:002:0098  площею 6,0510 га , яка буде надана в оренду  ТОВ «Жовтень-РК-2» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва під будівлями та спорудами господарського комплексу з зерносховищами, розташованою за межами населених пунктів, які за даними Державногоземельного кадастру,

враховується в Теплівській сільської ради Станично-Луганського району Луганської області, розроблену ПП «Обласний центр впровадження «Агроцентрнаука»», враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 14.07.2017 року № 72, який наданий Головним управлінням Держгеокадастру у Луганській області, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (кадастровий номер 4424885500:14:002:0098) від 07.06.2017 року, відповідно до ст. 144 Конституції України, ст. 10, 201 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», керуючись п.21 ч.1 ст. 43 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1.      Затвердити технічну документацію земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 4424885500:14:002:0098  площею 6,0510 га , яка буде надана в оренду  ТОВ «Жовтень-РК-2» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва під будівлями та спорудами господарського комплексу з зерносховищами, розташованою за межами населених пунктів, які за даними Державногоземельного кадастру, враховується в Теплівській сільської раді Станично-Луганського району Луганської області, і в цінах на 01.03.2017 року становить – 136823,77 грн.

2.      Контроль виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельним ресурсам та охороні навколишнього середовища.

 

Голова районної ради                                                   В.О. Мягкий

 


 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

20 листопада 2017 року                                                               № 18/4

смт Станиця Луганська

 

Про  надання дозволу відділу освіти

Станично-Луганської райдержадміністрації

на розміщення та харчування евакуйованого

населення району  в навчальних закладах освіти

 

         Розглянувши листа Станично-Луганської райдержадміністрації № 6405 від 01.11.2017 року  щодо можливості розміщення та харчування евакуйованого населення району у навчальних закладах освіти, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Надати дозвіл відділу освіти Станично-Луганської райдержадміністрації на розміщення та харчування  евакуйованого населення району в навчальних закладах освіти згідно переліку (Додаток № 1).

 

2.     Контроль виконання цього рішення покласти на постійну освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

 

Голова районної ради                                              В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 


 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

20 листопада 2017 року                                                                       №18/5

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на укладання договору оренди між КУ “Стадіон “Нива” та Станично-Луганською

районною організацією Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України

 

 

        Розглянувши листа  Комунальної установи “Стадіон “Нива” Станично-Луганського району вхд. № 760 від 06.11.2017 року, враховуючи лист Станично-Луганської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України, згідно із Положенням про оренду майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженого рішенням сесії районної ради №16/11  від 06.04.2012 року, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на укладання договору оренди між КУ “Стадіон “Нива” Станично-Луганського району” та Станично-Луганською районною організацією Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України, код ЄДРПОУ 02653396. Місцезнаходження: 93600, Луганська область, Станично-Луганський район, смт. Станиця Луганська, вулиця 5-лінія, будинок 22-Б, як з неприбутковою організацією.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку й торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради                                               В.О. МЯГКИЙ

 

 


 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

20  листопада 2017 року                                                             № 18/6                                                         

смт Станиця Луганська

                                                                                                                                                                                               

Про преміювання

голови районної ради за жовтень 2017 року

 

           Відповідно до Положення про умови оплати праці, преміювання  голови, заступника голови, працівників виконавчого апарату  районної ради та обслуговуючого  персоналу Станично-Луганської  районної ради, затвердженого рішенням   районної ради  №11/15 від 27.01.2017 року, на виконання постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови КМУ від 24.05.2017 року №353 «Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Преміювати  голову районної ради сьомого скликання за результатами роботи у жовтні 2017 року  за фактично відпрацьований час у  розмірі  30% від посадового окладу  з урахуванням надбавок та доплат за рахунок фонду оплати праці та економії фонду оплати праці.

 

2. Виплатити вищезазначену премію під час виплати заробітної плати за листопад 2017 року.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                         В.О.МЯГКИЙ

 

 

 


СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

20  листопада 2017 року                                                             № 18/7                                                         

смт Станиця Луганська

                                                                                                                            Про преміювання заступника

голови районної ради за жовтень 2017 року

 

       Відповідно до Положення про умови оплати праці, преміювання  голови, заступника голови, працівників виконавчого апарату  районної ради та обслуговуючого  персоналу Станично-Луганської  районної ради, затвердженого рішенням   районної ради  №11/15 від 27.01.2017 року, на виконання постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови КМУ від 24.05.2017 року №353 «Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Преміювати  заступника голови районної ради сьомого скликання за результатами роботи у жовтні 2017 року  за фактично відпрацьований час у  розмірі 30% від посадового окладу з урахуванням надбавок та доплат за рахунок фонду оплати праці та економії фонду оплати праці.

 

2. Виплатити вищезазначену премію під час виплати заробітної плати за листопад  2017 року.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   районної ради з питань бюджету та фінансів

 

 

 

Голова районної ради                                          В.О.МЯГКИЙ

 

 

 


СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

20  листопада 2017 року                                                             № 18/8                                                         

смт Станиця Луганська

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Про преміювання

голови районної ради

за листопад 2017 року

 

           Відповідно до Положення про умови оплати праці, преміювання  голови, заступника голови, працівників виконавчого апарату  районної ради та обслуговуючого  персоналу Станично-Луганської  районної ради, затвердженого рішенням   районної ради  №11/15 від 27.01.2017 року, на виконання постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови КМУ від 24.05.2017 року №353 «Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Преміювати  голову районної ради сьомого скликання за результатами роботи у листопаді 2017 року  за фактично відпрацьований час у  розмірі  30% від посадового окладу  з урахуванням надбавок та доплат за рахунок фонду оплати праці та економії фонду оплати праці.

 

2. Виплатити вищезазначену премію під час виплати заробітної плати за листопад 2017 року.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                               В.О.МЯГКИЙ

 

 


 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

20  листопада 2017 року                                                             № 18/9                                                        

смт Станиця Луганська

                                                                                 

Про преміювання заступника

голови районної ради

за листопад 2017 року

 

       Відповідно до Положення про умови оплати праці, преміювання  голови, заступника голови, працівників виконавчого апарату  районної ради та обслуговуючого  персоналу Станично-Луганської  районної ради, затвердженого рішенням   районної ради  №11/15 від 27.01.2017 року, на виконання постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови КМУ  від 24.05.2017 року №353 «Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Преміювати  заступника голови районної ради сьомого скликання за результатами роботи у листопаді 2017 року  за фактично відпрацьований час у  розмірі 30% від посадового окладу з урахуванням надбавок та доплат за рахунок фонду оплати праці та економії фонду оплати праці.

 

2. Виплатити вищезазначену премію під час виплати заробітної плати за листопад 2017 року.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   районної ради з питань бюджету та фінансів

 

 

 

Голова районної ради                                         В.О.МЯГКИЙ