СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

  ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 

15  грудня  2017 року                                                                            №19/ 1

смт. Станиця Луганська

 

Про затвердження змін до Районної програми цивільного захисту Станично-Луганського району на 2017-2020 роки

 

 

          Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 840 від 12.12.2017 року, з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного ті природного характеру, враховуючи розпорядження голови Станично-Луганської районної державної адміністрації №432 від 08.12.2017 року «Про схвалення змін до Районної програми цивільного захисту Станично-Луганського району на 2017-2020 роки», керуючись статтею 98  Кодексу цивільного захисту України,  пунктом 16 частини 1 статті 43 Закон України «Про місцеве самоврядування  в Україні» районна рада

        

В И Р І Ш И Л А:

         

1. Затвердити зміни до Районної програми цивільного захисту Станично-Луганського району на 2017-2020 роки та включити їх до Програми економічного і соціального розвитку району на 2017 рік (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

15  грудня  2017 року                                                                             №19/2

смт. Станиця Луганська

 

Про внесення змін до Комплексної цільової програми для пільгових категорій населення району на 2016-2018 роки.

        

 Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 857 від 14.12.2017 року, з метою соціального захисту пільгових категорій населення району,  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», керуючись статями 22, 70, 91 Бюджетного кодексу України, пунктом 16 статті 43, пунктом 1 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.  Внести зміни до Комплексної цільової програми для пільгових  категорій населення на 2016-2018 роки та викласти її в новій редакції (додається).

 

2.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                                                   В.О.МЯГКИЙ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

15  грудня  2017 року                                                                             №19/ 3

смт. Станиця Луганська

 

Про затвердження змін до Основних

заходів для виконання Районної

програми   соціально-правового

захисту дітей на 2015-2018 роки

 

Згідно розпорядження голови Станично-Луганської районної державної адміністрації від 26 листопада 2014 року №216 схвалено Районну програму соціально-правового захисту дітей на 2015-2018 роки , на підставі     Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» № 20/95 від 24.01.1995 року, Закону України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» № 2348 від 13.01.2005 року, постанови Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» № 866 від 24.09.2008 року, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити зміни до Основних заходів  для виконання Районної програми соціально-правового  захисту дітей на 2015-2018 роки та викласти їх у новій редакції (додається).

        

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                   В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

15  грудня 2017 року                                                                            № 19/4

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження змін до заходів

для виконання Районної програми  забезпечення

житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, та осіб з їх числа у

Станично-Луганському районі  на 2017-2018 роки.

 

Згідно розпорядження голови Станично-Луганської районної державної адміністрації від 02 жовтня 2017 року схвалено Районну програму забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Станично-Луганському районі на 2015-2018 роки, на підставі   Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» № 20/95 від 24.01.1995 року, Закону України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» № 2348 від 13.01.2005 року, постанови Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» № 866 від 24.09.2008 року, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

   1. Затвердити зміни до заходів  для виконання Районної програми забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Станично-Луганському районі  на 2017-2018 роки та викласти їх у новій редакції (додається).

        

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                   В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

15  грудня 2017 року                                                                            № 19/5

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження змін та

доповнень до Програми

економічного і соціального розвитку

Станично-Луганського району на 2017 рік

 

         З метою забезпечення повноцінного функціонування структурних підрозділів райдержадміністрації, забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення економічного зростання на базі інвестиційної складової, що стане базовою передумовою для розв‘язання соціально-економічних проблем та підвищення добробуту населення на території району, згідно Закону України «Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розробку прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, основних напрямів бюджетної політики», керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна  рада

 

ВИРІШИЛА :

 

          1. Затвердити зміни до Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2017 рік», а саме до пояснювальної записки,  Додатку  № 2 «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми  економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2017 рік» та Додатку № 4 «Перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку, які передбачається реалізувати у 2017 році у Станично-Луганському районі» (додаються).

 

        2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

15  грудня 2017 року                                                                                          № 19/6

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження змін та

доповнень до діючої Стратегії

соціально-економічного розвитку

Станично-Луганського району

до 2020 року

 

  З метою забезпечення повноцінного функціонування структурних підрозділів райдержадміністрації, забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади державної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної  стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», Порядку розроблення  регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також  проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  районна  рада

 

ВИРІШИЛА :

 

          1. Затвердити зміни та доповнення до діючої Стратегії соціально-економічного розвитку Станично-Луганського району до 2020 року, згідно додатку.

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

15  грудня 2017 року                                                                            № 19/7

смт Станиця Луганська

 

Про хід виконання  районної Програми

розвитку і підтримки

малого та середнього підприємництва

Станично-Луганського району

на 2016-2017 роки за 9 місяців 2017 року

 

 

Заслухавши інформацію управління економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації про хід виконання  районної Програми розвитку  і підтримки малого та середнього підприємництва у Станично-Луганському  районі на 2016-2017 роки  за 9 місяців 2017 року, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , районна рада 

 

ВИРІШИЛА :

 

          1. Інформацію управління економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації про хід виконання  районної Програми розвитку  і підтримки малого та середнього підприємництва у Станично-Луганському  районі на 2016-2017 роки  за 9 місяців 2017 року взяти до відома.

 

         2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань підприємницької діяльності, інвестицій, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

15  грудня 2017 року                                                                            № 19/8

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження перспективного

плану роботи Станично-Луганської

районної ради на 2018 рік

 

 

Перспективний план роботи районної ради розроблений відповідно до діючих норм, закріплених в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», та  Регламенті районної ради.

Метою перспективного плану районної ради є: якісне виконання покладених на районну раду функцій, плідна робота постійних комісій районної ради, депутатського корпуса, апарату районної ради.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1      Затвердити перспективний план роботи Станично-Луганської районної ради на 2018 рік (додається).

 

2     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності, прав людини, депутатської діяльності та етиці.

 

 

Голова районної ради                                                        В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ`ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

15  грудня 2017 року                                                                            № 19/9

смт Станиця Луганська

 

 

Про затвердження штатного розпису

виконавчого апарату Станично-

Луганської районної ради на 2018 рік

 

 

        Керуючись ч.4 ст. 10,  п.4 ч.1 ст. 43,  ст. 58 Закону України «Про місцеве 

 самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.    Затвердити штатний розпис  виконавчого апарату Станично-Луганської районної ради на 2018 рік чисельністю 25 одиниць, згідно додатку.

 

       2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію       

 районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

15  грудня 2017 року                                                                           № 19/10

смт Станиця Луганська

 

Про  надання дозволу на укладення

угоди між Станично-Луганською районною

радою та Асоціацією органів місцевого

самоврядування про сплату

вступного та річного членських внесків

 

         Розглянувши лист Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області №22 від 30.11.2017 року про сплату вступного та річного членських внесків, враховуючи рішення Станично-Луганської районної ради № 14/22 від 23.06.2017 року «Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області», відповідно до пп. 4.6., 8.1., 8.2., 8.3. Статуту Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області, керуючись п.15 ч.1 ст. 43 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати голові Станично-Луганської районної ради – Мягкому Віктору Олександровичу дозвіл на укладення угоди між Станично-Луганською районною радою та Асоціацією органів місцевого самоврядування Луганської області про сплату вступного членського внеску в розмірі 15000 грн. та річного членського внеску в розмірі 20000 грн.

 

2. Контроль за виконання  рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

15  грудня 2017 року                                                                            № 19/12

смт Станиця Луганська

 

Про  затвердження плану діяльності

Станично-Луганської районної ради

з підготовки проектів регуляторних актів

на 2018 рік

 

         З метою здійснення районною радою повноважень, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території району, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити План діяльності Станично-Луганської районної ради з підготовки  проектів регуляторних актів на 2018 рік (додається).

 

2. Виконавчому апарату районної ради опублікувати план підготовки регуляторних актів на 2018 рік в районній газеті «Время»  та на офіційному сайті районної ради не пізніш, як у десятиденний строк після прийняття даного рішення.

 

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

                                                                                             

 

 

 

 

                                                         Затверджено

 Рішенням сесії районної ради

 №19/12 від 15.12.2017 року                                                        

 

 

 

ПЛАН

діяльності Станично-Луганської районної ради

з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

 

№ з/п

Вид проекту

Назва регуляторного акту

Ціль прийняття

Строки підготовки проекту регуляторного акту

Найменування органу та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів

1.

Рішення

Рішення «Про затвердження тарифу вартості 1-ї норми-часу на роботи та послуги, що виконуються КП «Станично-Лугнське РБТІ»

Стабілізація фінансового стану та беззбиткова робота підприємства. Збільшення надходжень до державного та місцевого бюджету від сплачених підприємством податків та соціальних платежів.

1 півріччя 2018 рік

КП «Станично-Луганське РБТІ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

15  грудня 2017 року                                                                            № 19/13

смт Станиця Луганська

 

Про  внесення змін до рішення сесії

Станично-Луганської районної ради № 1/7

від 21 квітня 1998 року «Про делегування

 повноважень районної ради районній

державній адміністрації»

 

 

         З метою приведення рішення районної ради № 1/7 від 21 квітня 1998 року «Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації» у відповідність до діючого законодавства України, керуючись      п. 27 ч. 1 ст. 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення Станично-Луганської районної ради № 1/7 від 21 квітня 1998 року «Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації», виклавши Перелік повноважень Станично-Луганської районної ради делегованих Станично-Луганській районній державній адміністрації в новій редакції (Додаток 1).

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності прав людини, депутатської діяльності та етики.

 

 

 

Голова районної ради                                              В.О. МЯГКИЙ

                                                                                             

 

 

 

 

                  

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ`ЯТАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

15 грудня  2017 року

смт. Станиця Луганська                                                                 №19/14

 

Про внесення змін до рішення сесії

районної ради від 20.12.2013 року

№ 32/11 «Про закріплення майна

спільної власності територіальних

громад сіл, селищ Станично-Луганського

району на праві господарського та оперативного

управління за балансоутримувачами»

 

Розглянувши лист КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» від 08 грудня 2017 року № 727, з метою забезпечення ефективного використання та здійснення обліку майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, керуючись п. 20 ч.1 ст. 43, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до п. 2 Додатку 1 рішення сесії районної ради від 20.12.2013 року № 32/11 «Про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району на праві господарського та оперативного управління  за балансоутримувачами», додавши до нього:

- будівля котельні, яка розташована за адресою: смт. Петропавлівка, вул. Миру, № 64а (КЗ «Петропавлівська спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів Станично-Луганського району Луганської області).

2. Виключити з п.1 Додатку 2 будівлю котельні, яка розташована за адресою: смт. Петрівка, вул. Кірова, № 64а (КЗ «Петрівська спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів Станично-Луганського району Луганської області).

3. Привести у відповідність до внесених змін Договір № 3 та Договір № 6   від 30.12.2013 року «Про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв`язку та торгівлі.

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННАЯ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

15 грудня  2017 року

смт. Станиця Луганська                                                                 №19/15

 

 
 

Про надання згоди на укладання договору оренди між КП «Станично-Луганське РБТІ» та КУ “Об’єднаний трудовий архів в Станично-Луганському районі»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши листа Комунального підприємства «Станично-Луганське районне бюро технічної інвентаризації» вхд. №837 від 11.12.2017 року, враховуючи листа Комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів в Станично-Луганському районі» вхд. № 95 від 11.12.2017 року   відповідно до Положення про оренду майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району від 06 квітня 2012 року (зі змінами), керуючись п. 20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на укладання договору оренди між  КП «Станично-Луганське районне бюро технічної інвентаризації» та КУ «Об’єднаний трудовий архів в Станично-Луганському районі».

 

2. Встановити орендну плату, як для бюджетної установи.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

15  грудня 2017 року                                                                           № 19/16

смт Станиця Луганська

 

Про списання основних засобів з балансу

філії «Петропавлівська лікарня

Станично-Луганського районного

територіального медичного об’єднання»

 

Розглянувши листа Станично-Луганського районного територіального медичного об'єднання (далі РТМО) вхд. № 811 від 04.12.2017 року,  на підставі Положенням «Про порядок списання та безоплатної передачі майна з балансів комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району», затвердженого рішенням № 28/19 від 20.09.2013 року, керуючись п.20 ч.1 ст. 43, ч.5,6 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.    Списати з балансу філії «Петропавлівська лікарня Станично-Луганського районного територіального медичного об’єднання» (далі Філія) основні засоби, згідно Додатку 1.

2.    Філії, відповідно до Положення «Про порядок списання та безоплатної передачі майна з балансів комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району», зробити списання з балансу основних засобів, розібрати списані медичні прилади та згідно висновку комісії визначити придатність складових обладнання для подальшого використання.

3.    Бухгалтерії Філії оприбуткувати придатні для подальшого використання складові обладнання, непридатні – оприбуткувати, як металобрухт, з подальшою реалізацією, згідно чинного законодавства. Оформити відповідні документи.

4.    Бухгалтерії Філії подати до районної ради у місячний термін звіт про списання майна.

5.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 

                                                    Затверджено

 Рішенням сесії районної ради

 №19/16 від 15.12.2017 року                                                        

 

 Додаток 1

 

Основні засоби, що підлягають списанню

 

№з/п

Найменування

Інвентарний номер

Первісна балансова вартість за одиницю, грн.

1

Імпульсний оксигегометр 3040 Г

1044147

8644

2

Імпульсний оксигегометр 3040 Г

1044150

8644

3

Імпульсний оксігегометр 3040Г

1044151

8644

4

Електрокардіограф ЕКІТ-04

1044211

4900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННАЯ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

15 грудня  2017 року

смт. Станиця Луганська                                                                 №19/17

 

Про надання статусу опорного

закладу КЗ «Нижньовільхівський

навчально-виховний комплекс

Станично-Луганського району

Луганської області»

 

         З метою забезпечення  реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, створення умов для оптимізації та модернізації системи освіти району, виявлення ефективних моделей діяльності закладів освіти та формування мережі опорних закладів, відповідно ст. 13 Закону України «Про освіту», п.3 ст. 9  Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 12 Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №777 «Про затвердження положення про освітній округ» (у редакції від 06.05.2017), керуючись   п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування» районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.     З 1 вересня 2018 року надати статус опорного закладу КЗ «Нижньовільхівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області».

 

2.     Перейменувати КЗ «Нижньовільхівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області» у «Комунальний опорний заклад  «Нижньовільхівський заклад дошкільної освіти-заклад загальної середньої освіти Станично-Луганського району Луганської області».

 

 

3.     Затвердити Статут Комунального опорного закладу «Нижньовільхівській заклад дошкільної освіти-заклад загальної середньої освіти Станично-Луганського району Луганської області» у новій редакції. (Додається)

 

4.     Відділу освіти районної державної адміністрації до 1 вересня 2018 року провести необхідні організаційні заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази Комунального закладу «Нижньовільхівській навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області».

 

 

5.     Відділу освіти районної державної адміністрації здійснити необхідні заходи щодо державної реєстрації Комунального опорного закладу «Нижньовільхівській заклад дошкільної освіти-заклад загальної середньої освіти Станично-Луганського району Луганської області».

 

6.     Фінансове забезпечення здійснювати у межах передбачених фінансуванням по відділу освіти райдержадміністрації.

 

 

7.     Відділу районного комунального майна виконавчого апарату районної ради внести зміни до Переліку підприємств, організацій та установ, що знаходяться в управлінні Станично-Луганської районної ради, затвердженого рішенням сесії районної ради № 34/19 від 23.12.2009 року.

 

8.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                               В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННАЯ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

15 грудня  2017 року

смт. Станиця Луганська                                                                      №19/18

 

Про створення філії «Плотинський заклад

дошкільної освіти-заклад загальної середньої

освіти І-ІІ ступенів комунального опорного

закладу Нижньовільхівського закладу дошкільної

освіти - закладу загальної середньої освіти

Станично-Луганського району Луганської області»

 

         З метою забезпечення  реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, метою створення умов для оптимізації та модернізації системи освіти району, виявлення ефективних моделей діяльності закладів освіти та формування мережі опорних закладів, відповідно ст. 13 Закону України «Про освіту», п.3 ст. 9  Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 12 Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №777 «Про затвердження положення про освітній округ» (у редакції від 06.05.2017), керуючись   п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування» районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.                Створити філію Комунального опорного закладу «Нижньовільхівський заклад дошкільної освіти-заклад загальної середньої освіти Станично-Луганського району Луганської області», а саме:

-         філія «Плотинський заклад дошкільної освіти-заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Комунального опорного закладу «Нижньовільхівський заклад дошкільної освіти-заклад загальної середньої освіти Станично-Луганського району Луганської області», яка знаходиться за адресою: 93643, Луганська область, Станично-Луганський район, село Плотина, вул. Івана Франка, 38а.

2. Затвердити Положення про філію «Плотинський заклад дошкільної освіти-заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Комунального опорного закладу «Нижньовільхівський заклад дошкільної освіти-заклад загальної середньої освіти Станично-Луганського району Луганської області» (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ

 

станично-Луганська районна РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

15 грудня  2017 року

смт. Станиця Луганська                                                                 №19/19

 

Про підтримку звернення членів

Асоціації органів місцевого самоврядування

Луганської області до Президента України,

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів

України щодо внесення змін до нормативно

правових актів з питань прийому на навчання

до закладів вищої освіти

 

       Розглянувши звернення членів Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.                Підтримати звернення членів Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до нормативно правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти.

 

2.  Про прийняте рішення повідомити Асоціацію органів місцевого самоврядування Луганської області.

 

 

 

                Голова районної ради                                                                 В. О. МЯГКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

15 грудня  2017 року

смт  Станиця Луганська                                                                 №19/20

 

Про преміювання

голови районної ради

 

           Відповідно до Положення про умови оплати праці, преміювання  голови, заступника голови, працівників виконавчого апарату  районної ради та обслуговуючого  персоналу Станично-Луганської  районної ради, затвердженого рішенням   районної ради  №11/15 від 27.01.2017 року, на виконання постанови  від 24 травня 2017 року №353 «Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Преміювати  голову районної ради сьомого скликання до професійного свята Дня місцевого  самоврядування у  розмірі середньомісячної заробітної плати.

 

2.       Виплатити вищезазначену премію під час виплати заробітної плати за грудень 2017 року.

 

3.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                                          В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

15 грудня 2017 року

смт  Станиця Луганська                                                             №19/21

 

Про преміювання заступника

голови районної ради

 

       Відповідно до Положення про умови оплати праці, преміювання  голови, заступника голови, працівників виконавчого апарату  районної ради та обслуговуючого  персоналу Станично-Луганської  районної ради, затвердженого рішенням   районної ради  №11/15 від 27.01.2017 року, на виконання постанови  від 24 травня 2017 року №353 «Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

.1.  Преміювати  заступника голови районної ради сьомого скликання до професійного свята Дня місцевого  самоврядування у  розмірі середньомісячної заробітної плати.

 

2. Виплатити вищезазначену премію під час виплати заробітної плати за грудень 2017 року.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                                В.О.МЯГКИЙ