СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

            ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

16  грудня  2016 року                                                                  № 9/1

смт Станиця Луганська

  

Про внесення змін до

районного бюджету на 2016 рік

 

Відповідно до п.17 ч.1 ст. 43, ч.2 ст. 61, ст.ст. 62 - 64  Закону України  „Про місцеве самоврядування  в Україні”, ст. ст. 14, 55, 64, 71-78, 89, 91, 96,  101  Бюджетного кодексу України  Станично-Луганська  районна  рада

 

 ВИРІШИЛА:

        

1.  Викласти рішення районної ради від 24 грудня 2015 №  40/4 «Про районний бюджет на 2016 рік» у новій редакції:

 

« 1. Визначити на 2016 рік:

доходи районного бюджету у сумі  230 700 356 грн., у тому числі: загального фонду – 219 815 332 грн., спеціального фонду – 10 885 024 грн. згідно з додатком 1;

видатки  районного бюджету у сумі 243 479 406 грн, у тому числі: загального фонду – 227 645 126 грн., спеціального фонду -  15 834 280 грн., згідно з додатком 2.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік у сумі 243 479 406 грн., у тому числі за  загальним фондом – 227 645 126 грн. та спеціальним фондом -  15 834 280 грн., згідно з додатком 3.

3. Установити профіцит загального фонду  районного бюджету в сумі 4 749 256 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),  згідно з додатком  4.

4. Установити дефіцит районного бюджету в сумі  17 528 306 грн., в тому числі:

загального фонду районного бюджету в сумі  12 579 050 грн. за рахунок зміни залишків коштів районного бюджету на початок року;

спеціального фонду районного бюджету в сумі 4 949 256 грн., джерелом покриття якого визначити:

 надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 4 749 256 грн.;

 зміну залишку коштів районного бюджету на початок року в сумі        200 000 грн., згідно з додатком 4.

5. Затвердити на 2016 рік за рахунок власних надходжень до загального фонду районного бюджету видатки по функції 250403 «Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки» у сумі 786 873 грн. для погашення заборгованості Біловодському району за надані у 2015 році  медичні послуги мешканцям Станично-Луганського району на виконання рішення господарського суду. Визначити головним розпорядником коштів Станично-Луганську  районну державну адміністрацію.

6. Затвердити  видатки у сумі 117 254 грн. на фінансування Комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів Станично-Луганського району» створеної рішенням районної ради від 09 вересня 2016 року № 5/31 «Про створення юридичної особи КУ «Об’єднаний трудовий архів Станично-Луганського району» по коду 250404 «Інші видатки». Визначити головним розпорядником коштів  Станично-Луганську  районну раду.

7. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  40 000 грн.

8. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5.

9. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2016 рік у сумі 1 000 000 гривень.

10. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного  бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти населенню;

 поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм  на загальну суму  1 832 555 грн.  згідно з додатком 6.

12. Встановити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до районного бюджету у 2016 році не надаються.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області в особі начальника управління фінансів Лукашової Олени Миколаївни, а у разі відсутності начальника управління (відпустка, хвороба, відрядження) – заступника начальника – начальника бюджетного відділу Клецько Діни Петрівни, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в органах Державної казначейської служби  України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Делегувати Станично-Луганській районній державній адміністрації Луганської області за погодженням з головою районної ради після попереднього розгляду в постійній комісії районної ради з питань бюджету та фінансів право щодо прийняття рішень про розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів між бюджетами сіл, селищ та головними розпорядниками коштів районного бюджету у відповідності з фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок таких трансфертів та/або зміну їх обсягу у разі здійснення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством Фінансів України та Луганською обласною державною адміністрацією протягом 2016 року зміни загального обсягу трансфертів, чи внесення змін до розпису Державного бюджету з подальшим внесенням змін до рішення про районний бюджет.

15. Визначити розпорядником коштів освітньої субвенції з державного бюджету відділ освіти Станично-Луганської райдержадміністрації.

16. Визначити розпорядником коштів медичної субвенції з державного бюджету Станично-Луганську райдержадміністрацію. 

17. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати.

18.  Додатки № 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування та  застосовується з 1 січня 2016 року.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної  ради з питань  бюджету та фінансів.»

 

2. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної  ради з питань бюджету та фінансів.

 
 

Голова районної ради                                         В.О.МЯГКИЙ                     

 


 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 грудня 2016 року                                                                        № 9/2

смт Станиця Луганська

 

Про внесення змін до Програми

економічного і соціального розвитку

Станично-Луганського району на 2016 рік

 

З метою забезпечення повноцінного функціонування структурних підрозділів райдержадміністрації, забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення економічного зростання на базі інвестиційної складової, що стане базовою передумовою для розв‘язання соціально-економічних проблем та підвищення добробуту населення на території району, відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 «Про розробку прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, основних напрямів бюджетної політики», керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Станично-Луганська районна  рада

 

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

          1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2016 рік», а саме до пояснювальної записки, в Додаток № 2 «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми  економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2016 рік» та Додаток № 4 «Перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку, які передбачається реалізувати у 2016 році у Станично-Луганському районі», згідно додатків.

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                     В.О. МЯГКИЙ

 

 


 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ`ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16   грудня 2016 року                                                                                         №9/3

смт. Станиця Луганська

 

Про передачу адміністративної будівлі

та споруд, розташованих за адресою:

смт. Станиця Луганська вул. Москва-Донбас, 34

з балансу КП « Станично-Луганське районне бюро

технічної інвентаризації» на баланс КУ «Об’єднаний

трудовий архів Станично-Луганського району»

 

Розглянувши лист КП «Станично-Луганське районне бюро технічної інвентаризації» № 110 від 28.11.2016 року про зняття з балансу адміністративної будівлі та споруд, розташованих за адресою: смт. Станиця Луганська вул. Москва-Донбас, 34, лист КУ « Об’єднаний трудовий архів Станично-Луганського району» № 16 від 12.12.2016 року про надання згоди прийняти на баланс вищевказаної будівлі та споруд, відповідно до Положення про порядок списання та безоплатної передачі майна з балансів комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженого рішенням районної ради № 28/19 від 20.09.2013 року, Положення про порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району за підприємствами, установами, закладами на правах господарського відання (оперативного управління),  керуючись п.20 ч.1 ст. 43, ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати з балансу КП «Станично-Луганське районне бюро технічної інвентаризації» на баланс КУ «Об’єднаний трудовий архів Станично-Луганського району» адміністративну будівлю та споруди, розташовані за адресою: смт. Станиця Луганська вул. Москва-Донбас, 34.

 

2. Закріпити об’єкти зазначені у п.1 цього рішення за балансоутримувачем на праві оперативного управління.

 

3. З Додатку 1 до рішення районної ради № 32/11 від 20.12.2013 року «Про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району на праві господарського та оперативного управління за балансоутримувачами» виключити пункт 1 «про закріплення за комунальним підприємством «Станично-Луганське районне бюро технічної інвентаризації» нерухомого майна: адміністративної будівлі, гаражу, котельні, дві вбиральні, які розташовані за адресою смт. Станиця Луганська вул. Москва-Донбас, 34».

 

4. До додатку 2 до рішення районної ради № 32/11 від 20.12.2013 року «Про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району на праві господарського та оперативного управління за балансоутримувачами» внести пункт 11 у наступній редакції: «За комунальною установою «Об’єднаний трудовий архів Станично-Луганського району» закріпити наступне нерухоме майно: адміністративну будівлю, гараж, котельню, дві вбиральні, які розташовані за адресою: смт. Станиця Луганська вул. Москва-Донбас, 34».

 

5. Контроль за виконанням цього питання покласти на постійну комісію з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради                                            В.О. МЯГКИЙ

 


 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 грудня 2016 року                                                                    № 9/4

смт Станиця Луганська

 

 

Про затвердження Програми

Станично-Луганської районної ради

з проведення загальнорайонних заходів,

нагородження у зв'язку з державними,

професійними та пам'ятними датами на 2017 рік

 

 

Для забезпечення організації і якісного проведення загальнорайонних заходів, а також нагородження з приводу професійних свят і знаменних дат, керуючись п. 21 ст. 91 Бюджетного кодексу України, п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити Програму Станично-Луганської районної ради з проведення загальнорайонних заходів, нагородження з приводу святкових, професійних і знаменних дат на 2017 рік (Додаток №1).

 

2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію    

          районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                  В.О.МЯГКИЙ

  

 


 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16  грудня 2016 року                                                                            № 9/5

смт Станиця Луганська

 

 

Про затвердження перспективного

плану роботи Станично-Луганської

районної ради на 2017 рік

 

 

Перспективний план роботи районної ради розроблений відповідно до діючих норм, закріпленими в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Регламентом районної ради.

Метою перспективного плану районної ради є: якісне виконання покладених на районну раду функцій, плідна робота постійних комісій районної ради, депутатського корпуса, апарату районної ради.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1      Затвердити перспективний план роботи Станично-Луганської районної ради на 2017 рік.

 

2     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності, прав людини, депутатської діяльності та етиці.

 

 

Голова районної ради                                     В.О.МЯГКИЙ

 

 


 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16  грудня 2016 року                                                                            № 9/6

смт Станиця Луганська

 

 

Про затвердження штатного розпису

виконавчого апарату Станично-

Луганської районної ради на 2017 рік

 

 

 Керуючись ч.4 ст. 10, п.4 ч.1 ст. 43, ст. 58 Закону України «Про місцеве 

 самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити штатний розпис  виконавчого апарату Станично-Луганської районної ради на 2017 рік чисельністю 25 одиниць, згідно додатку.

 

    2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію       

          районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                          В.О. МЯГКИЙ 

 


  

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ`ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 грудня  2016 року                                                         № 9/7

смт. Станиця Луганська

 

Про прийняття у комунальну власність

територіальних громад сіл, селищ

Станично-Луганського району Луганської

області та надання у постійне

користування земельної ділянки

 

Розглянувши лист Станично-Луганської райдержадміністрації від 09 грудня 2016 року № 5968, відповідно п. 3, 6, 7, розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності від 06.09.2012 року № 5245, ст. 27, 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 01.07.2004 року № 1952, згідно п. 2, ст. 122 та р.5 ст. 123 Земельного Кодексу України, п.47 Постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», керуючись п. 21 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.    Прийняти у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району Луганської області в особі Станично-Луганської районної ради земельну ділянку, площею 2,1261 га., кадастровий номер 4424881000:06:001:0242, цільове призначення 03.02 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, яка розташована за адресою: с. Велика Чернігівка, вул. Робоча, буд. 6 «А» з існуючими обмеженнями у використанні земельної ділянки та передати зазначену земельну ділянку у постійне користування відділу освіти Станично-Луганської райдержадміністрації Луганської області, код ЄДРПОУ 02141779, для обслуговування будівлі комунального закладу «Великочернігівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Станично-Луганського району Луганської області», будівлі вбиральні, які розташовані за адресою: с. Велика Чернігівка, вул. Робоча, 6 «А» та будівництва модульної котельні.

 

2.    Провести державну реєстрацію права власності територіальної громади сіл, селищ Станично-Луганського району Луганської області в особі Станично-Луганської районної ради на земельну ділянку площею 2,1261 га., кадастровий номер: 4424881000:06:001:0242, цільове призначення: 03.02 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, яка розташована за адресою: с. Велика Чернігівка, вул. Робоча, 6 «А», з існуючими обмеженнями у використанні земельної ділянки, а також провести державну реєстрацію іншого речового права на зазначену вище земельну ділянку, а саме права постійного користування за відділом освіти Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області, код ЄДРПОУ 02141779, відповідно до діючого законодавства України.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельним ресурсам та охороні навколишнього середовища.

 

 

 

 

Голова районної ради                                               В.О. МЯГКИЙ

 СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ`ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 грудня 2016 року                                                          № 9/8

смт. Станиця Луганська

 

Про затвердження Статуту комунального

закладу «Сотенський навчально-виховний

комплекс Станично-Луганського району

Луганської області» у новій редакції

 

Розглянувши лист комунального закладу «Сотенський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області» № 108 від 01.12.2016 року, на виконання Закону України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», згідно п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, на виконання Постанови КМУ від 13 липня 2016 року «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», відповідно до Постанови Верховної ради України № 1377-19 від 19.05.2016 року «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» та розпорядження сільського голови від 27 січня 2016 року № 4 «Про перейменування вулиць населеного пункту сільської ради – села Червоний Жовтень», прийнятого на виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Статут комунального закладу «Сотенський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області» у новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 


 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ`ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 грудня  2016 року                                                                            №9/9

смт. Станиця Луганська

 

Про затвердження Статуту комунального

закладу «Чугинська загальноосвітня школа

І –ІІІ ступенів Станично-Луганського району

Луганської області» у новій редакції

 

Розглянувши лист комунального закладу «Чугинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області» № 161 від 30.11.2016 року, на виконання Закону України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», згідно п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, на виконання Постанови КМУ від 13 липня 2016 року «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Статут комунального закладу «Чугинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області» у новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                В.О. МЯГКИЙ

 


 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ`ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 грудня  2016 року                                                                          № 9/10

смт. Станиця Луганська

 

Про затвердження Статуту комунального

закладу «Петропавлівська спеціалізована

школа № 2 І – ІІІ ступенів з поглибленим

вивченням окремих предметів та курсів

Станично-Луганського району

Луганської області» у новій редакції

 

Розглянувши лист комунального закладу «Петропавлівська спеціалізована школа № 2 І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Станично-Луганського району Луганської області» № 56 від 05.12.2016 року, на виконання Закону України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», згідно п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, на виконання Постанови КМУ від 13 липня 2016 року «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», відповідно до Постанови Верховної ради України № 1377-19 від 19.05.2016 року «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» та рішення селищної ради від 06 жовтня № 37/5 «Про перейменування вулиць, площ, провулків населених пунктів селищної ради – смт. Петрівка, с. Войтове», прийнятого на виконання Закону України від 09.04.2015 року № 317 "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Статут комунального закладу «Петропавлівська спеціалізована школа № 2 І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Станично-Луганського району Луганської області» у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                  В.О. МЯГКИЙ

 


 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ`ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 грудня  2016 року                                                                   № 9/11

смт. Станиця Луганська

 

Про затвердження Статуту комунального

закладу «Петропавлівська загальноосвітня

школа № 1 І – ІІІ ступенів  Станично-Луганського

району Луганської області» у новій редакції

 

Розглянувши лист комунального закладу «Петропавлівська загальноосвітня школа № 1 І – ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області» № 67 від 05.12.2016 року, на виконання Закону України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», згідно п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, на виконання Постанови КМУ від 13 липня 2016 року «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», відповідно до Постанови Верховної ради України № 1377-19 від 19.05.2016 року «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» та рішення селищної ради від 06 жовтня 2015 року № 37/5 «Про перейменування вулиць, площ, провулків населених пунктів селищної ради – смт. Петрівка, с. Войтове», прийнятого на виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Статут комунального закладу «Петропавлівська загальноосвітня школа № 1 І – ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області» у новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                           В.О. МЯГКИЙ

 

 


 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ`ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 грудня  2016 року                                                                   № 9/12

смт. Станиця Луганська

 

Про затвердження Статуту комунального

закладу «Нижньотеплівська загальноосвітня

школа І – ІІІ ступенів Станично-Луганського

району Луганської області» у новій редакції

 

Розглянувши лист комунального закладу «Нижньотеплівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області» № 515 від 29.11.2016 року, на виконання Закону України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», згідно п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, на виконання Постанови КМУ від 13 липня 2016 року «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», відповідно до Постанови Верховної ради України № 1377-19 від 19.05.2016 року «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» та рішення Нижньотеплівської сільської ради від 23 жовтня 2015 року № 39/4 «Про перейменування вулиць села Нижньотепле – Нижньотеплівської сільської ради», прийнятого на виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Статут комунального закладу «Нижньотеплівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області» у новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                В.О. МЯГКИЙ

 

 


 

  

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ`ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 грудня  2016 року                                                                   № 9/13

смт. Станиця Луганська

 

Про затвердження Статуту комунального

закладу «Плотинська загальноосвітня школа

І - ІІІ ступенів Станично-Луганського

району Луганської області» у новій редакції

 

Розглянувши лист комунального закладу «Плотинська загальноосвітня школа І ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області» № 493 від 30.11.2016 року, на виконання Закону України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», згідно п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, на виконання Постанови КМУ від 13 липня 2016 року «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», розпорядження Вільхівського сільського голови № 6 від 24.01.2016 року «Про затвердження назв вулиць населених пунктів, соціальних, об’єктів, які підлягають перейменуванню» керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити статут комунального закладу «Плотинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області» у новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                               В.О. МЯГКИЙ

 

 


  

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СЬОМА СЕСІЯ

 

Рішення

 

16 грудня 2016 року                                                                                     №9/14

смт Станиця Луганська

 

Про звільнення Пономарьової  О.М.                                             з посади головного редактора комунального  підприємства «Станично-Луганська районна              редакція радіомовлення»

 

На підставі заяви Пономарьової Олени Миколаївни від 31.10.2016 року, враховуючи розпорядження голови Станично-Луганської районної ради № 18 від 01.11.2016 року, керуючись ст. 24 КЗпП України, п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження голови районної ради № 18 від 01.11.2016 року про звільнення Пономарьової Олени Миколаївни - головного редактора комунального  підприємства «Станично-Луганська районна  редакція радіомовлення» з 02 листопада 2016 року.

 

 

Голова районної ради                                                В.О. МЯГКИЙ

 

  


 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СЬОМА СЕСІЯ

 

Рішення

 

 

16 грудня 2016 року                                                                                     №9/15

смт Станиця Луганська

 

Про призначення Пономарьової О.М.  на посаду  головного редактора комунального  підприємства «Редакція газети «Время» Станично-Луганського району»

 

На підставі заяви Пономарьової Олени Миколаївни від 02.11.2016 року, враховуючи розпорядження голови Станично-Луганської районної ради № 19 від 02.11.2016 року, керуючись ст. 24 КЗпП України, п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1.     Затвердити розпорядження голови районної ради № 19 від 02.11.2016 року та  призначити Пономарьову Олену Миколаївну на посаду  головного редактора комунального підприємства «Редакція газети «Время» Станично-Луганського району» з 16  грудня  2016 року.

 

 

Голова районної ради                                                     В.О. МЯГКИЙ

 

 


 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 грудня 2016 року                                                                                 № 9/16                  

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження Програми

Станично-Луганської районної державної

адміністрації щодо проведення

загальнорайонних заходів, нагородження

з нагоди державних, професійних,

святкових та пам’ятних дат у 2017 році

 

 

Для забезпечення організації та якісного проведення загальнорайонних заходів, нагородження з нагоди державних та професійних, святкових та пам’ятних дат у 2017, відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п.16 ч.1 ст. 43, п.1 ч.1 ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

        

1.    Затвердити Програму Станично-Луганської районної державної адміністрації щодо проведення загальнорайонних заходів, нагородження з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат у 2017 році.

 

2.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Голова районної ради                                           В.О. МЯГКИЙ 

 


 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 грудня 2016 року                                                                                 № 9/17                 

смт Станиця Луганська

 

Про припинення повноважень депутата

Станично-Луганської районної ради

сьомого скликання Костильова М.О.

 

 

                На підставі особистої заяви депутата Станично-Луганської районної ради сьомого скликання Костильова Миколая Олександровича від 15 грудня 2016 року «Про припинення повноважень депутата», відповідно до п.2 частини 2, статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 81 Закону України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних міських голів», керуючись частиною 11 статті 49, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Достроково припинити повноваження депутата Станично-Луганської районної ради сьомого скликання Костильова Миколая Олександровича з 16 грудня 2016 року.

 

2. Про прийняте рішення проінформувати  Станично-Луганську районну територіальну виборчу комісію в Луганській області.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності, прав людини, депутатській діяльності та етики.

 

 

Голова районної ради                                              В.О. МЯГКИЙ

 

 


 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 грудня 2016 року                                                                                 № 9/18                 

смт Станиця Луганська

 

Про припинення повноважень депутата

Станично-Луганської районної ради

сьомого скликання Пенькова Ю.І.

 

 

                На підставі особистої заяви депутата Станично-Луганської районної ради сьомого скликання Пенькова Юрія Івановича від 15 грудня 2016 року «Про припинення повноважень депутата», відповідно до п.2 частини 2, статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 81 Закону України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних міських голів», керуючись частиною 11 статті 49, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Достроково припинити повноваження депутата Станично-Луганської районної ради сьомого скликання Пенькова Юрія Івановича  з 17 грудня 2016 року.

 

2. Про прийняте рішення проінформувати  Станично-Луганську районну територіальну виборчу комісію в Луганській області.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності, прав людини, депутатській діяльності та етики.

 

 

Голова районної ради                                              В.О. МЯГКИЙ