СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

03 серпня 2018 року                                                                                №26/1

смт Станиця Луганська

 

Про підсумки виконання

Програми економічного і

соціального розвитку

Станично-Луганського району

на 2018 рік за перше півріччя 2018 року

 

Заслухавши інформацію про підсумки  виконання Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району  на  2018 рік за перше півріччя 2018 року, керуючись п. 28 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Інформацію про підсумки  виконання Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2018 рік   за   перше півріччя 2018 року   прийняти до відома. 

2. Рекомендувати сільським та селищним головам:

- вжити необхідні заходи щодо вирішення проблемних питань, що стримують економічний та соціальний розвиток територій, застосовувати дійові механізми з  залучення інвестиційних коштів та розробки інвестиційних проектів, спрямованих на залучення грантових коштів  для громад.

 

   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О.МЯГКИЙ

 

 


 

СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

03 серпня 2018 року                                                                                №26/2

смт Станиця Луганська

 

Про звіт щодо виконання  районного

бюджету за 1 півріччя 2018 року.

 

Розглянувши звіт про виконання районного бюджету за 6 місяців 2018 року, районна рада визначає, що організація виконання районного бюджету на протязі звітного періоду здійснювалась у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» рішенням районної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 20/3 «Про районний бюджету на 2018 рік» зі змінами.

До загального фонду районного бюджету, без урахування міжбюджетних трансфертів за 6 місяців 2018 року надійшло 25 141,8 тис.грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що становить 109,0 % до планових зобов’язань розпису доходів на звітний період. Понад план отримано доходів на суму 2 069,9 тис. грн.

          У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, доходів загального фонду у звітному періоді надійшло на 7778,4 тис. грн або на 44,8 % більше (фактичні надходження за 1 півріччя 2017 року становили  17 363,4 тис. грн).

Касові видатки загального фонду на утримання бюджетних установ які фінансуються з районного бюджету та інших заходів склали 185 841,2 тис. грн, що на 47 568,9 тис.грн. більше показників минулого року.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшені видатки на охорону здоров’я на 6 655,2 тис. грн або на 228,8 %, на освіту – на 11 540 тис. грн. або на 23,6 %, на культуру та мистецтво на 12,4 % або на 649,9 тис. грн, на соціальний захист на 45,7%, або на 26 881,4 тис. грн, на фізичну культуру та спорт на 305 тис. грн.

Згідно з пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт про виконання районного бюджету за 6 місяців 2018 року по доходах в обсязі 207 574 811,45 грн, в тому числі загального фонду – 196 642 921,42 грн, спеціального фонду – 10 931 890,03 грн, по видатках в обсязі 201 181 311,86 грн, в тому числі загального фонду – 185 841 154,19 грн.

 

спеціального фонду – 15 340 157,87 грн., з перевищенням доходів над видатками по загальному фонду 10 801 767,23 грн. та видатків над доходами по спеціальному фонду –  4 408 267,64 грн. прийняти до відома.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                             В.О.МЯГКИЙ                        

  

 


 

СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

03 серпня 2018 року                                                                                   №26/3

смт Станиця Луганська

 

Про звіт з виконання Програми

військово-патріотичного виховання молоді

та організація підготовки громадян до

призову і служби в Збройних Силах України

на території Станично-Луганського району

на 2017-2021 роки за 2017 рік.

 

      Розглянувши лист Станично-Луганської РДА  вхд. 469   від 26.07.2018 року   та заслухавши звіт про виконання  програми військово-патріотичного виховання молоді та організація підготовки громадян до призову і служби в Збройних Силах України на території Станично-Луганського району на 2017-2021 роки за 2017 рік, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.                Звіт про виконання  програми військово-патріотичного виховання молоді та організація підготовки громадян до призову і служби в Збройних Силах України на території Станично-Луганського району на 2017-2021 роки за 2017 рік прийняти до відома.

 

2.                 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                   В.О.МЯГКИЙ

 


 

СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

3 серпня 2018 року                                                                                  № 26/4  

смт Станиця Луганська

 

Про внесення змін

до Програми надання одноразової

грошової допомоги громадянам району, 

направлених Біловодським районним

військовим комісаріатом для проходження

військової служби за контрактом

у Збройні Сили України в  2018-2022 роках

 

  Розглянувши клопотання Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. 489 від 31.07.2018 р., у відповідності до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», «Про місцеві державні адміністрації» від 25.03.1992 р.  2232-XII,    «Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року № 352, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити  зміни до Програми надання одноразової грошової допомоги громадянам району,  направлених Біловодським районним військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України в  2018-2022 роках у розділі 7 «Механізм здійснення виплат одноразової матеріальної допомоги» та викласти його у новій редакції, що додається.

2.    Визначити головним розпорядником коштів Програми Станично-Луганську районну державну адміністрацію.

3.    Сектору з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації щороку проводити звітування щодо виконання заходів програми.

4.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                           В.О.МЯГКИЙ

 

 


 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

 СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

3 серпня 2018 року                                                                              № 26/5

смт Станиця Луганська

 

Про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку

Станично-Луганського району на 2018 рік

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №492   від 31.07.2018 року, відповідно до Закону України «Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розробку прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, основних напрямів бюджетної політики», з метою забезпечення повноцінного функціонування структурних підрозділів райдержадміністрації, забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення економічного зростання на базі інвестиційної складової, що стане базовою передумовою для розв‘язання соціально-економічних проблем та підвищення добробуту населення на території району, керуючись п.16 ч.1 ст. 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2018 рік до Додатку 3 «Перелік місцевих (цільових) програм, діючих на території Станично-Луганського району, які передбачається виконувати у 2018 році» та до Додатку 4 «Перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку, які передбачається реалізувати у 2018 році у Станично-Луганському районі» (додаються).

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 


 

СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

03 серпня 2018 року                                                                                №26/6

смт Станиця Луганська

  

Про внесення змін до

районного бюджету на 2018 рік

 

У відповідності до п.17 ч.1 ст. 43, ч.2 ст. 61, ст.ст. 62 - 64  Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», ст.ст. 71-72, ст. 78, ст. 89, ст. 91, ст. 93, ст.ст. 96-97 ст. 103(2), ст. 103(4) Бюджетного кодексу України  Станично-Луганська  районна  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.         Внести зміни до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 20/3 «Про районний бюджет на 2018 рік»

 

1.1.         Викласти пункти 1, 2  рішення у новій редакції:

 

          « 1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи районного  бюджету у сумі 412 329 157 грн., в тому числі доходи загального фонду -  373 573 329 грн., доходи спеціального фонду – 38 755 828 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 434 012 920,71  грн., в тому числі видатки загального фонду – 365 333 889,62 грн., видатки спеціального фонду  68 679 031,09 гривень;

          - профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 8 239 439,38 грн.;

          - дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 29 923 203,09 грн.

 

2.                Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік по загальному фонду 363 645 297,62 грн. та спеціальному фонду 65 070 795,09 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

Затвердити співфінансування  з місцевого бюджету в обсязі 10 відсотків вартості проекту «Придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб Станично-Луганського району» у сумі 2 440 040 грн., а саме:

 

          - затвердити видатки у сумі 1 046 000 грн. на співфінансування проекту «Придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб Станично-Луганського району», що буде реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Визначити головним розпорядником зазначених коштів Станично-Луганську районну раду та одержувачем коштів Комунальне підприємство "Теплосервіс Станично-Луганського району";

         

          - передбачити цільові субвенції для забезпечення співфінансування проекту «Придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб Станично-Луганського району», що буде реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» Станично-Луганській селищній раді у сумі  977 040 грн., Широківській сільській раді у сумі  417 000 грн.»

 

2.1.         У пункті 7 цифру «903 639» замінити на «1 947 189».

 

          1.3.   Додатки 1 – 6 рішення викласти у новій редакції, що додаються.

 

2. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної  ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                     В.О.МЯГКИЙ

 

 

 


 

СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

3 серпня 2018 року                                                                                                 №26/7  

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 35.2301 га, що знаходиться в оренді  Селянського (фермерського) господарства «МИР»  

 

Розглянувши клопотання ТОВ «ЗФ «ЛАН»» щодо затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 35.2301 га, що знаходиться в оренді  Селянського (фермерського) господарства «МИР» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності, угіддя – рілля, яка розташована за межами населених пунктів на території, яка, за даними Державного земельного кадастру, враховується в Чугинській сільській раді Станично-Луганського району Луганської області, розроблену ТОВ «ЗФ «ЛАН»», вiдповiдно до “Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення",  затверджена постановою  Кабінету Міністрів України  від 16 листопада 2016 р. № 831 та «Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення», затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  23.05.2017  N262, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2017 року           N679/30547, врахувавши позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації №108, від 04.07.2018 року, керуючись статтями 10, 201, 206 Земельного кодексу України, статтею 2З Закону України «Про оцінку земель», п.21 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

 ВИРIШИЛА:

 

         1. Затвердити  технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 35.2301 га, що знаходиться в оренді  Селянського (фермерського) господарства «МИР» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності, угіддя – рілля, яка розташована за межами населених пунктів на території, яка, за даними Державного земельного кадастру, враховується в Чугинській сільській раді Станично-Луганського району Луганської області, вiдповiдно до якої нормативна грошова оцінка земельної ділянки ріллі площею 35.2301 га, з  кадастровим номером 4424886500:04:002:0221, становить 899862.86 гривень (Вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот шістдесят дві гривні 86 коп.) в цінах на 01.01.2018 року.

2.    Контроль виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельним ресурсам та охороні навколишнього середовища.

 

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ

 

 

 


 

СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

3 серпня 2018 року                                                                                     №26/8  

смт Станиця Луганська

 

Про призначення виконуючої

обов’язки директора

Комунальної установи

«Інклюзивно-ресурсний центр

Станично-Луганського району»

 

            На підставі рішення сесії Станично-Луганської районної ради від 15 червня 2018 року № 24/16 “Про створення Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Станично-Луганського району», відповідно до   ст. 19, 20 Закону України “Про освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року  № 545 “Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр», керуючись п. 20 ч.1 ст. 43 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні»  районна рада    

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Призначити виконуючою обов’язки директора  комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Станично-Луганського району» Жевнову Оксану Олександрівну.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ

 

 


 

 

СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

3 серпня 2018 року                                                                                      №26/9  

смт Станиця Луганська

 

Про створення філії «Верхньобогданівський

заклад дошкільної освіти-заклад загальної

середньої освіти І-ІІ ступенів Комунального

опорного закладу «Великочернігівська

спеціалізована школа Станично-Луганського

району Луганської області»

 

         З метою забезпечення  реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти,  створення умов для оптимізації та модернізації системи освіти району, виявлення ефективних моделей діяльності закладів освіти та формування мережі опорних закладів, відповідно ст. 13 Закону України «Про освіту», п.3 ст. 9  Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 12 Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №777 «Про затвердження положення про освітній округ» (у редакції від 06.05.2017), керуючись   п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.     Створити філію Комунального опорного закладу «Великочернігівська спеціалізована школа Станично-Луганського району Луганської області», а саме:

-         філію «Верхньобогданівський заклад дошкільної освіти-заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Комунального опорного закладу «Великочернігівська спеціалізована школа Станично-Луганського району Луганської області», яка знаходиться за адресою: 93610, Луганська область, Станично-Луганський район, село Верхньобогданівка, площа Миру, 2.

2. Затвердити Положення про філію «Верхньобогданівський заклад дошкільної освіти-заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Комунального опорного закладу «Великочернігівська спеціалізована школа Станично-Луганського району Луганської області» (Додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ

                                                                                                               


   

СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

3 серпня 2018 року                                                                                      №26/10  

смт Станиця Луганська

 

Про  припинення юридичної особи

Комунальний заклад «Верхньобогданівський

навчально-виховний комплекс

 Станично-Луганського району

Луганської області»

 

З метою забезпечення  реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, створення умов для оптимізації та модернізації системи освіти району, виявлення ефективних моделей діяльності закладів освіти та формування мережі опорних закладів, відповідно ст. 13 Закону України «Про освіту», п.3 ст. 9  Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 12 Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №777 «Про затвердження положення про освітній округ» (у редакції від 06.05.2017), керуючись   п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Припинити юридичну особу Комунальний заклад «Верхньобогданівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області», місцезнаходження: 93610 пл. Миру, 2, с. Верхньобогданівка, Станично-Луганський район, Луганська область, Україна шляхом реорганізації (приєднання) до Комунального опорного закладу «Великочернігівська спеціалізована школа Станично-Луганського району Луганської області» .

2.                Утворити та затвердити склад комісії з припинення діяльності КЗ «Верхньобогданівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області»  шляхом реорганізації (приєднання) до Комунального опорного закладу «Великочернігівська спеціалізована школа Станично-Луганського району Луганської області», яка знаходиться за адресою: 93600, вул. Центральна, 17А, смт Станиця Луганська, Станично-Луганський район, Луганська область, Україна

3.                Установити двомісячний строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до КЗ «Верхньобогданівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області», що реорганізується, з дня оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному сайті Міністерства юстиції України. Встановити, що кредитори не вправі вимагати від КЗ «Верхньобогданівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області», припинення або дострокового виконання зобов’язання або забезпечення зобов’язання. 

4.                Визначити  Комунальний опорний заклад  «Великочернігівська спеціалізована школа  Станично-Луганського району Луганської області» правонаступником прав та обов’язків КЗ «Верхньобогданівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області»

5.                Голові комісії з припинення діяльності КЗ «Верхньобогданівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області» у встановленому чинним законодавством України порядку забезпечення вжиття всіх необхідних заходів щодо реорганізації та державної реєстрації припинення діяльності КЗ «Верхньобогданівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області» шляхом реорганізації (приєднання) до Комунального опорного закладу «Великочернігівська спеціалізована школа Станично-Луганського району Луганської області»,

6.                Провести інвентаризацію майна, яке перебуває на бухгалтерському обліку централізованої бухгалтерії відділу освіти Станично-Луганської райдержадміністрації, скласти передавальний акт та надати його для затвердження до Станично-Луганської районної ради.

7.                Надання за запитом голови Станично-Луганської районної ради звіту про стан виконання заходів з припинення шляхом реорганізації (приєднання) КЗ «Верхньобогданівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області».

8.                Для проведення державної реєстрації, подати державному реєстратору рішення про припинення юридичної особи КЗ «Верхньобогданівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області» шляхом реорганізації (приєднання).

9.                Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ

 

 


 

                                             Додаток

                                                                           до рішення районної ради

                                                                               від 03.08.2018  року № 26/10

 

 

 

 

Склад ліквідаційної комісії

з реорганізації шляхом приєднання навчальних закладів

 

 

Голова комісії:

Коновалова Валентина Федорівна – начальник відділу освіти Станично – Луганської районної державної адміністрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків № 2523710969.

 

Члени комісії:

 

Боровська Валентина Петрівна – директор КЗ «Великочернігівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Станично –Луганського району Луганської області», реєстраційний номер облікової картки платника податків № 2175614423 ;

 

Птіцина Світлана Олексіївна – директор КЗ «Верхньобогданівський навчально–виховний комплекс Станично – Луганського району Луганської області», реєстраційний номер облікової картки платника податків № 2231113024 ;

 

Гайдарьова Ірина Миколаївна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти Станично–Луганської районної державної адміністрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків   2827408844;

 

Усманова Наталія Дмитрівна – голова Станично – Луганської районної організації профспілки працівників освіти, реєстраційний номер облікової картки платника податків №  2000622701;

 

Миронов Максим Юрійович – заступник голови Станично –Луганської районної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків    2862011115.

 

 


 

СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

3 серпня 2018 року                                                                                      №26/11   

смт Станиця Луганська

 

Про надання статусу опорного

закладу КЗ «Великочернігівська

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів

Станично-Луганського району

Луганської області»

 

З метою забезпечення  реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, створення умов для оптимізації та модернізації системи освіти району, виявлення ефективних моделей діяльності закладів освіти та формування мережі опорних закладів, відповідно ст. 13 Закону України «Про освіту», п.3 ст. 9  Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 12 Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №777 «Про затвердження положення про освітній округ» (у редакції від 06.05.2017), керуючись   п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.                Надати статус опорного закладу КЗ «Великочернігівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області».

2.                Перейменувати КЗ «Великочернігівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області» у «Комунальний опорний заклад  «Великочернігівська спеціалізована школа  Станично-Луганського району Луганської області»

3.                Затвердити Статут Комунального опорного закладу «Великочернігівська спеціалізована школа Станично-Луганського району Луганської області» у новій редакції. (Додається)

4.                Відділу освіти районної державної адміністрації провести необхідні організаційні заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази Комунального закладу «Великочернігівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області»

5.                Відділу освіти районної державної адміністрації здійснити необхідні заходи щодо державної реєстрації Комунального опорного закладу «Великочернігівська спеціалізована школа  Станично-Луганського району Луганської області»

6.                Фінансове забезпечення здійснювати у межах передбачених фінансуванням по відділу освіти райдержадміністрації.

7.                Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ

 

  


 

 

СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

3 серпня 2018 року                                                                                      №26/12       смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на укладання

договору позички майна, розташованого

за адресою Луганська область,

Станично-Луганський район,

с. Войтове, вул. Центральна, 33

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. № 496 від 31.07.2018 року та лист Северодонецької КЕЧ (району) МОУ від 24 липня 2018 року вхд. № 465, відповідно до ст. 827 та 793 Цивільного кодексу України, згідно із Порядком укладання договорів позички (безоплатного користування) нерухомого майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 27.12.2012 року № 23/13, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на укладання договору позички між відділом освіти Станично-Луганської райдержадміністрації, як балансоутримувача Майна та Сєвєродонецькою квартирно-експлуатаційною частиною (району) Міністерства оборони України, код ЄДРПОУ 26614952, місцезнаходження: 93402, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Богдана Ліщини, будинок 38, на майновий комплекс, розташований за адресою Луганська область, Станично-Луганський район, с. Войтове, вул. Центральна, 33 (згідно акта приймання-передачі).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку й торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 


 

 

СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

3 серпня 2018 року                                                                                      № 26/13 

смт Станиця Луганська

 

Про внесення змін до рішення

районної ради  №2/4 від 11.03.2016 року

«Про затвердження персонального

складу постійних комісій

Станично-Луганської районної ради»

 

Відповідно з рішеннями районної ради від:        

              - 11.03.2016 року  №2/1 «Про затвердження регламенту Станично-Луганської районної ради сьомого скликання»;

          - 11.03.2016 року  №2/2 «Про затвердження Положення  про постійні комісії  Станично - Луганської районної ради»;

          - 11.03.2016 року  №2/4 «Про затвердження персонального складу постійних комісій Станично-Луганської районної ради»;

          - 11.05.2018 року № 23/1 «Про припинення повноважень депутата

Станично-Луганської районної ради сьомого скликання Адашкевича Д.О»;

          - 20.07.2018  року № 25/1 «Про визнання повноважень депутата Станично-Луганської районної ради сьомого скликання Сащенко Л.М.», керуючись п.2 ч.1 ст. 43, п.п. 1-3 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Внести зміни  до рішення районної ради  №2/4 від 11.03.2016 року «Про затвердження персонального складу постійних комісій Станично-Луганської районної ради»:

            -  вивести  зі складу постійної комісії районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення Адашкевича Д.О., у зв'язку з припиненням повноважень депутата;

            - ввести до складу постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельним ресурсам та охороні навколишнього середовища Сащенко Ларису Миколаївну, у зв'язку з визнанням повноважень депутата  районної ради сьомого скликання.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, законності, прав людини, депутатської діяльності та етики.

 

 

Голова районної ради                                                                      В.О.МЯГКИЙ

 

 


 

СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

3 серпня 2018 року                                                                                      №26/14   

смт Станиця Луганська

 

Про внесення змін до рішення сесії районної

ради №21/29 від 23 лютого 2018 року «Про

створення тендерного комітету та затвердження

Положення про тендерний комітет

Станично-Луганської районної ради»

 

    З метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції, відповідно до ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 березня 2016 року № 557 «Про затвердження Типового положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)», враховуючи розпорядження голови районної ради про звільнення начальника організаційного відділу виконавчого апарату районної ради №7-ос від 06.07.2018 року, керуючись ч.2 ст. 43 Закону України про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до складу тендерного комітету Станично-Луганської районної ради та викласти додаток 1 в новій редакції  (додається).

 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності прав людини, депутатської діяльності та етиці.

 

 

Голова  районної ради                                                      В.О. МЯГКИЙ                                         

 

 


 

СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

3 серпня 2018 року                                                                                      №26/15   

смт Станиця Луганська

 

Про  передачу на баланс відділу освіти

Станично-Луганській райдержадміністрації

будівлі за адресою: с. Н.Вільхова, вул. Різдвяна, 34.

 

Розглянувши лист відділу освіти Станично-Луганської райдержадміністрації № 867 від 30.07.2018 року про передачу на баланс відділу освіти для тимчасового використання  з метою розміщення для проживання педагогічних працівників КОЗ «Нижньовільхівський НВК Станично-Луганського району Луганської області», керуючись п.20 ч.1 ст. 43, ст. 60 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати з балансу Станично-Луганської районної ради на баланс відділу освіти Станично-Луганської райдержадміністрації, з метою розміщення педагогічних працівників КОЗ «Нижньовільхівський НВК Станично-Луганського району Луганської області» житловий будинок за адресою: с. Н. Вільхова, вул. Різдвяна, 34.

2.                 Бухгалтеріям Станично-Луганської районної ради та відділу освіти

Станично-Луганської райдержадміністрації здійснити передачу даного майна відповідно до діючого законодавства України.

3.                 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ

 

 

 


 

СТАНИЧНО -  ЛУГАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

3 серпня 2018 року                                                                                      №26/16   

смт Станиця Луганська

 

Про надання дозволу голові

районної  ради на укладання

договору про надання іншої субвенції

з обласного бюджету

 

Розглянувши листа Петропавлівської селищної ради № 522 від 25.07.2018 року щодо укладання договору з надання іншої субвенції з обласного бюджету між Луганською обласною державною адміністрацією, Станично-Луганською районною радою та Петропавлівською селищною радою, відповідно до ст. 101 Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ № 1132 від 15.12.2010 року, керуючись ч. 2 ст. 43  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Надати голові Станично-Луганської районної ради Мягкому Віктору Олександровичу дозвіл на укладання договору між Луганською обласною державною адміністрацією (Надавач субвенції), Станично-Луганською районною радою  (Отримувач субвенції) та Петропавлівською селищною радою (Бенефіціар) про надання іншої субвенції з обласного бюджету районному бюджету на реалізацію проектів-переможців обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у сумі 288750,00 грн.

 

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ