Новини

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проектів регуляторних  актів (рішень) Чугинської сільської ради:  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік», «Про встановлення ставок єдиного податку  на 2020 рік",

 

 

Відповідно до положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, виконавчий комітет Чугинської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області  повідомляє про оприлюднення проектів регуляторних актів – рішень сесії Чугинської сільської ради VІІ скликання:

 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»;  

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»;

«Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік".

Основною метою розроблення документів є забезпечення надходжень до бюджету Чугинської сільської ради та виконання вимог Податкового кодексу України. 

Розробником  зазначених проектів регуляторних актів є виконавчий комітет Чугинської сільської ради.

З проектами рішень та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитися на інформаційних стендах сільської ради та офіційній сторінці Станично-Луганської  районної ради в мережі Інтернет:http://www.radastn.gov.ua/ 

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються у друкованому або електронному вигляді протягом 30 днів з моменту оприлюднення  на   поштову адресу: 93620, Луганська область, Станично-Луганський район, с. Чугинка, вул. Шкільна, 4а, або електронну адресу сільської ради: E-mail: soviet.chughinskiy@ukr.net; тел. (064 72) 97241.      

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проектів рішень Чугинської сільської ради

 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік»,  «Про встановлення ставок та пільг зі  сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік», « Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Чугинської сільської ради на 2020 рік», «Про встановлення ставки транспортного податку  на 2020 рік»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

         Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: плати за землю; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; єдиного податку; туристичного збору; збору за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до міського бюджету  та є його бюджетоформуючим  джерелом, забезпечують збалансованість доходної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади села.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення доходної частини сільського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку сільської територіальної громади, сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік», «Про встановлення ставок та пільг зі  сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік», « Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Чугинської сільської ради на 2020 рік», «Про встановлення ставки транспортного податку  на 2020 рік».

 

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік, податки і збори будуть справлятимуться по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовано здійснення власних повноважень сільської ради, а саме:

- забезпечення роботи Чугинської сільської ради ( 530,4 тис.грн.)

- поточний ремонт сільського водопроводу та водонапірних веж (170,0 тис.грн.);

- благоустрій сіл (110,0 тис. грн.)

- та інші заходи.

 

Аналіз втрат до сільського бюджету

 

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2020 р.

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на

2020 р.

Відхилення, тис.грн.

(втрати бюдже-

ту)

 

Ставка %

Очікува-ний обсяг надход-жень тис.грн.

Ставка, %

(мініма-льна)

Очікува-

ний обсяг надход-

жень тис.грн.

1

 

 

Плата за землю (ставка земельного податку)

х

715,3

х

256,7

458,6

02.01.житловий фонд

0,1

46,6

0

0

х

01.03. в межах населеного пункту

0,4

7,9

0,3

5,9

х

01.03. за межами населеного пункту

0,6

4,0

0,3

3,0

х

01.01 рілля

0,8

586,5

0,3

220,2

х

01.01 пасовища

0,8

74,2

0,3

27,8

х

2

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

х

201,7

х

0,0

201,7

будинки житлові

0,3

16,7

0

0,0

х

будівлі торговельні

1,5

80,7

0

0,0

х

будівлі нежитлові інші

0,05

104,3

0

0,0

х

3

Єдиний податок

20,0

150,1

0

0,0

150,1

4

Транспортний податок

 

0,0

 

0,0

0,0

 

РАЗОМ

(втрати бюджету)

х

1067,1

х

256,7

810,4

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури села.

            Враховуючи, вищевикладене, Чугинською сільською  радою розроблюються проекти рішень про місцеві податки і збори  на 2020 рік та публікуються в засобах масової інформації .

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити додаткові надходження до місцевого бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до місцевого бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік», «Про встановлення ставок та пільг зі  сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік», « Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Чугинської сільської ради на 2020 рік», «Про встановлення ставки транспортного податку  на 2020 рік».

 

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню міцевого бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати місцевого бюджету в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори» на 2020 р. складатимуть: 810,4 тис.грн.

Що не дозволить профінансувати здійснення власних повноважень сільської ради.

 

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік», «Про встановлення ставок та пільг зі  сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік», « Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Чугинської сільської ради на 2020 рік», «Про встановлення ставки транспортного податку  на 2020 рік».

Прийняття даного рішення сільської ради дозволить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території села та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 810,4 тис.грн., що дозволить профінансувати здійснення власних повноважень сільської ради.

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2020 рік

За рахунок прийняття максимальних ставок, додатково надійде до місцевого бюджету 4 271,000 тис.грн., в тому числі:

-          земельний податок – 1536,5 тис.грн.

-          податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 3012,1 тис.грн.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для платників податків та зборів територіальної громади сіл належних до Чугинської сільської ради. В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини сільського бюджету, але у зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, і як наслідок

масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

 

     

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3.Створить сприятливі фінансові можливості місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Альтернатива 3

1.Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. 2.Спрямування надлишків на соціально- економічний розвиток

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  в сумі  256.7 тис.грн.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 1067,1 тис.грн.

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини сільського бюджету

Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок податків та зборів, призведе до  нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

340

340

340

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100%

100%

100%

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  в сумі  256,7 тис.грн.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ

Альтернатива 3

Відсутні

За рахунок прийняття максимальних ставок, додаткові витрати будуть складати 4 271,000 тис.грн., в тому числі:

- земельний податок –   1 536,5 тис.грн.

- податок на на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 3012,1 тис.грн.

Непомірене  податкове навантаження на населення, та може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць

 

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

 Сума витрат, гривень

Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0

Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати місцевого бюджету в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори» на 2020 р. складатимуть: 810,4 тис.грн.

Що не дозволить профінансувати здійснення власних повноважень сільської ради.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 1067,1 тис.грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі здійснення власних повноважень сільської ради.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на місцеве населення та суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик  несплати значною кількістю населення податків, переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до міського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

                      

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава: - надходження додаткових коштів до міцевого бюджету; - спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток села. Громадяни:

 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Запровадження корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ Сумарні витрати, 1067,1 тис.грн

Наповнення місцевого бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Держава: Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток села. Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини сільського бюджету Суб’єкти господарювання: Відсутні

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ Громадяни: Непомірне податкове навантаження. Суб’єкти господарювання: Витрати: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради. Сумарні витрати, 5465,6 тис.грн

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Держава:

Відсутні

Громадяни:

 Відсутні

Суб’єкти господарювання: Витрати:

Сумарні витрати, 256,7 тис.грн

Зменшення надходжень до місцевого бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

          

 

 

 

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проектів рішеннь про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До місцевого бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

-                  Податкового кодексу України;

-                  Бюджетного кодексу України;

-                  Земельного кодексу України;

-          та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне подакове навантаження на населення та суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

-                  Податкового кодексу України;

-                  Бюджетного кодексу України;

-                  Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати значної частини місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

-                  Податкового кодексу України;

-                  Бюджетного кодексу України;

-                  Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Чугинської сільської ради.

                                                                                         

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Чугинської сільської ради, аналітичних показників Станично-Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2018 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проектів рішеннь Чугинської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік», «Про встановлення ставок та пільг зі  сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік», « Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Чугинської сільської ради на 2020 рік», «Про встановлення ставки транспортного податку  на 2020 рік» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на засіданні сесії сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм Подоткового Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів;

-   створення фінансових можливостей місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;

-   кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

 

Подпись:              . п/н

Назва показника

У разі прийняття рішеннь про місцеві податки та збори на 2020 р.

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

Х

1067,1

 

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Х

201,7

 

- Плата за землю

(ставка земельного податку)

Х

715,3

 

- Єдиний

20,0

150,1

2

Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, один.

340

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, грн.

1067,1

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта.

2

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта, %

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Чугинської сільської  ради;

- на стенді Чугинської сільської ради:

- в газеті «ВРЕМЯ» видання територіальних громад Станично-Луганського району, тираж 700 прим.

 

 73%

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Чугинської сільської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Станично-Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області;

- інформація виконавчого комітету Чугинської сільської  ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

 

 

Сільський голова                                                    Т.О.Дугіна

 

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

 

В И Т Р А Т И

 на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

п/№

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

0

0

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

0

0

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0

 

 

          Розрахунок витрат відповідно до статті 12 ПК розраховується на перший рік дії регуляторного акту.

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 квітня 2019 р. по 01 травня 2019 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

дата

24.04.2019

Робочі наради та зустрічі (опитування)

5

Обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2018 рік на рівні діючих ставок

2

дата

06.04.2019

по

28.02.2019

 

Вид консультацій:

телефонному та усному режимі, інтернет консультації

12

Отримана інформація про  місцеві податки і збори на 2018 рік, обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2018 рік на рівні діючих ставок

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 340 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100,0 (відсотків)

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

71,85

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

3138,53

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

3210,38

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

340

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

1091529,20

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2019 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1993,0 годин (норми тривалості робочого часу на 2019 рік. Лист Мінсоцполітики від 08.08.201878/0/206-18 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік»)

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2019 році становить 4173 грн. та у погодинному розмірі 25.13 грн.

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*25,13 грн= 25,13

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год*25,13 грн= 25,13

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

50,26

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

340

16

Сумарно, гривень

17088,40

Х

0

           

 

 

 БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1091529,20

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

17088,40

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1108617,60

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1108617,60

0

 

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

На основі аналітичних показників Станично-Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Чугинською сільською радою визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

 

 

Процедура, що потребує корегування 

Корегуючий механізм

Х

Х

 

 

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

1108617,60

 

 

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

 

                                                                                                           ПРОЕКТ

ЧУГИНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА                                          

СТАНИЧНО – ЛУГАНСЬКОГО  РАЙОН   ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

__________________  СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____________ року                                                                                           № _________

село Чугинка

Код згідно з КОАТУУ  4424886500

 

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку  на 2020 рік»

 

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24  частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чугинська сільська рада

В И Р І Ш И Л А

1. Установити на території Чугинської  сільської   ради:

1.1. ставки земельного податку згідно з  додатком  1;

1.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1  статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової  інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища.

4. Рішення 21\1 від 13.06.2018 року визнати таким, що втратило чинність.

5. Рішення набирає чинності з  01 січня 2020 року.

 

 

Голова Чугинської сільської ради                                                                     Т.О.Дугіна

 

Додаток 1
до рішення Чугинської сільської ради про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Чугинської сільської ради від ___________ року  № _______

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Дія рішення ради поширюється на населені пункти Чугинської сільської ради: с.Чугинка, с. Олександрівка, с. Золотарівка, с. Вільне, с. Деркульське

Код області    44

Код району 24

Код
згідно з КОАТУУ
                       4424886500

Чугинська сільська рада, Станично-Луганського району, Луганської області

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

0,800

0,800

0,800

0,800

01.02

Для ведення фермерського господарства

0,800

0,800

0,800

0,800

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

х

0,400

х

0,600

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

3,000

3,000

3,000

3,000

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,100

0,100

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,100

0,100

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови

0,100

0,100

х

х

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

пільга

пільга

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

пільга

пільга

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

пільга

пільга

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

пільга

пільга

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

пільга

пільга

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,000

3,000

х

х

04

Землі природно-заповідного фонду

04.08

Для збереження та використання заказників    «Урочище Терське»

0,000

0,000

0,000

0,000

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ  «Киселева балка»

0,000

0,000

0,000

0,000

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи «Гришино»

0,000

0,000

0,000

0,000

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

1,000

1,000

1,000

1,000

10

Землі водного фонду (заболочений луг)

10.06

Для сінокосіння

0,600

0,600

0,600

0,600

12

Землі транспорту

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

пільга

пільга

пільга

пільга

14

Землі енергетики

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

3,000

3,000

3,000

16

Землі запасу

0,000

0,000

0,000

0,000

17

Землі резервного фонду

0,000

0,000

0,000

0,000

18

Землі загального користування

1,000

1,000

1,000

1,000

                 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Чугинської сільської ради:                                                   Н.С.Кашкарова

 

       

 

 Додаток 2

до рішення Чугинської сільської ради про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  Чугинської  сільської ради від _____________ року  № ________

                                         ПЕРЕЛІК                                                        
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до
пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 cічня 2020 року.

Дія пільг поширюється на населені пункти Чугинської сільської ради: с.Чугинка, с. Олександрівка, с. Золотарівка, с. Вільне, с. Деркульське

Код області                              44

Код району        24

Код згідно з КОАТУУ              4424886500

Чугинська сільська рада Станично-Луганського району Луганської області

Група платників, категорія / цільове призначення  земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

Для фізичних осіб

1. Від сплати податку звільняються:

 

1.1. Інваліди першої і другої групи

100.0

1.2. Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100,0

1.3. Пенсіонери (за віком)

100,0

1.4. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх захисту»

100,0

1.5. Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

100,0

2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

 

2.1. Для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більше як 0,25 га;

 

2.2. Для ведення особистого селянського господарства – не більше як 2 гектари.

 

3. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи – на період дії єдиного податку четвертої групи.

100,0

          

Для юридичних осіб

1. Від сплати податку звільняються:

 

1.1. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

100,0

2. Не оподатковуються  земельним податком:

 

2.1.Землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а)  паралельні об’їздні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних  матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій ( часток, паїв) належить державі.                                                  

100,0

2.2. Земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

100,0

2.3. Земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути ( положення ) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

100,0

 

Секретар Чугинської сільської ради:                                       Н.С.Кашкарова

                                                                                                         

                                                                                                            ПРОЕКТ

ЧУГИНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

СТАНИЧНО – ЛУГАНСЬКОГО  РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

___________________  СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ______________ року                                                                                           № _______

село Чугинка

Код згідно з КОАТУУ - 4424886500

 

«Про встановлення ставок та пільг зі  сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік»

 

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України та пунктом 24  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чугинська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А

 

1. Установити на території Чугинської  сільської   ради:

1.1. ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з  додатком 1;

1.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2  пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової  інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища.

4. Рішення 21/2 від 13.08.2018 року визнати таким, що втратило чинність.

5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

 

 

Голова Чугинської сільської ради       

 

                                 Додаток 1
до рішення Чугинської сільської ради про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

                             ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Чугинської сільської ради                  від ______________  2019 р. №  ______

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.січня 2020 року.

Дія рішення ради поширюється на населені пункти Чугинської сільської ради: с.Чугинка, с.Олександрівка, с.Золотарівка, с.Вільне, с.Деркульське.

Код області      44

Код району 24

Код згідно з КОАТУУ   4424886500

Чугинська сільська рада, Станично-Луганського району Луганської області

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона

2 зона

3 зона

1 зона

2 зона

3 зона

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

 1,5

 

 

0,3

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

 

 

 

 

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

 

 

 

 

 

 

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

 1,5

 

 

0,3

 

 

12

Будівлі нежитлові

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

 0,0

 

 

 х

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

 0,0

 

 

 х

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

 0,5

 

 

0,5

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

 1,5

 

 

 0,3

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

 0,0

 

 

 х

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

 0,0

 

 

 х

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

 0,0

 

 

 х

 

 

1265

Зали спортивні

1265.9

Зали спортивні інші

 0,0

 

 

 х

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

1271.1

Будівлі для тваринництва

 0,0

 

 

 0.05

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна

 0,0

 

 

 0.05

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші

 0,0

 

 

 0.05

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо

0,0

 

 

0,0

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії

0,0

 

 

0,0

 

 

                     

 

Секретар Чугинської сільської ради:                                       Н.С.Кашкарова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до рішення  Чугинської сільської про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

                             ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Чугинської сільської ради                  від ______________ р. № ______

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до
підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Пільги встановлюються на 2020  рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Дія пільг поширюється на населені пункти Чугинської сільської ради: с.Чугинка, с.Олександрівка, с.Золотарівка, с.Вільне, с.Деркульське.

Код області       44

Код району        24

Код згідно з КОАТУУ           4424886500

Чугинська сільська рада Станично-Луганського району Луганської області

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

1. Не є обєктами оподаткування :

 

1.1. об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковим;

100,0

1.2. житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

100,0

1.3. об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним  такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

100,0

1.4 будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (для юридичних осіб), призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

100,0

1.5. об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та\або господарська діяльність;

100,0

1.6. об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

100,0

2. База оподаткування об’єта\об’єтів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

х

2.1. для квартири/квартир незалежно від їх кількості на 60 кв.метрів;

х

2.2. для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв.метрів;

х

2.3. для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/ будинків, у тому числі їх часток) – на 180 кв.метрвв

х

2.4. пільги передбачені п.2.1, п.2.2 та п.2.3 не застосовуються до:                                                                        - об’єкта/ об’єктів оподаткування, якщо його/їх площа перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої п.2.1, п.2.2 та п.2.3;                                               - об’єкта/ об’єктів оподаткування, що використовуються їх власником з метою одержання доходів (здаються в оренду, використовуються у підприємницькій діяльності)

х

         

 

Секретар Чугинської сільської ради:                                         Н.С.Кашкарова

 

                                        ЧУГИНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА                                ПРОЕКТ

СТАНИЧНО – ЛУГАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

__________________  СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____________ року                                                                                           № _________

село Чугинка

Код згідно з КОАТУУ  4424886500

 

«Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців  на 2020 рік»

 

Керуючись пунтом  2 статті 293 Податкового кодексу України та пунктом 24  частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чугинська сільська рада

В И Р І Ш И Л А

1. Установити на території Чугинської  сільської   ради ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців:

- першої групи – в розмірі 10 відсотків мінімальної заробітної плати;

- другої групи – в розмірі 20 відсотків мінімальної заробітної плати;

2. Оприлюднити рішення в засобах масової  інформації або в інший можливий спосіб.

3. Рішення 21\3 від 13.06.2018 року визнати таким, що втратило чинність.

4. Рішення набирає чинності з  01 січня 2020 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань бюджету та фінасів.

 

 

 

Голова Чугинської сільської ради                                                                     Т.О.Дугіна