Новини

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проектів регуляторних  актів

Гарасимівської сільської ради:  «Про встановлення ставок єдиного податку  на 2020 рік",  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»

 

 

Відповідно до положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, виконавчий комітет Гарасимівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області  повідомляє про оприлюднення проектів регуляторних актів – рішень сесії Гарасимівської сільської ради VІ скликання:

«Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік";

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»;  

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»;

Основною метою розроблення документів є забезпечення надходжень до бюджету Гарасимівської сільської ради та виконання вимог Податкового кодексу України.

 

Розробником  зазначених проектів регуляторних актів є виконавчий комітет Гарасимівської сільської ради.

З проектами рішень та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитися на інформаційних стендах сільської ради та офіційній сторінці Станично-Луганської  районної ради в мережі Інтернет: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">rаdastn.gov.ua  

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються у друкованому або електронному вигляді протягом 30 днів з моменту оприлюднення  на   поштову адресу: 93640, Луганська обл., с.Гарасимівка, вул. Молодіжна, 5, або електронну адресу сільської ради: E-mail: sovet.gera@gmai.соm; тел. (064 72) 97719.      

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Гарасимівської сільської ради

«Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік»

 

   Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік» підготовлено відповідно з вимогами Занону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.,  Податкового кодексу України.

 

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі єдиного податку, покладені на органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядувння приймають рішення із встановлення ставок податків та оприлюднюють їх.

Прийняття регуляторного акту «Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік» необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставок єдиного податку, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою платежів.

Проблемою є те, що в разі не встановлення сільською радою ставок єдиного податку, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок.  Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем території та покращення інфраструктури села.

 

Основні групи, на які зазначена проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

          З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів пропонується прийняття рішення сільської ради “Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік ”, так як проблема встановлення ставок не може бути розв’язана ринковими механізмами.

2.Визначення цілі державного регулювання.

Цілями регулювання є:

- дотримання вимог чинного законодавства;

- встановлення розмірів ставок єдиного податку в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб громади;

- поповнення місцевого бюджету;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати єдиного податку при формуванні сільського бюджету.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2019 року діюче рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету. 

Прийняття регуляторного акта

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Врахування пропозицій суб’єктів господарювання, особливостей території та спроможністьмешканців сільської ради.

Сталі надходження до сільського бюджету.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку села.

Забезпечує прозорість дій влади.

 

4.Механізм та заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

    Даним  регуляторним актом  передбачається встановити на території сільської ради ставки єдиного податку. Запропонований спосіб відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільність, ефективність, збалансованість, прозорість та врахування громадської думки.

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

    Прийняття вищезазначеного рішення сільської ради забезпечить належне справляння єдиного податку. Можливість отримати додаткові надходження до місцевого бюджету.       Забезпечить прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати єдиного податку.

6.Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

      Дія  зазначеного регуляторного акта поширюється на фізичних  осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, громаду.  

Таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу                                                

Вигоди

 Витрати

 

Органи місцевого самоврядування

 

Встановлення ставок єдиного податку, збільшення надходження до місцевого бюджету, прозорість дій місцевих органів влади

Витрати не передбачаються 

Суб’єкти підприємницької діяльності

 

Чітке встановлення ставок єдиного податку

Витрати зі сплати єдиного податку

 

Громадяни

 

 Надходження до сільського бюджету, фінансування  робіт з благоустрою села

      Відсутні

7.Обгрунтування строку дії регуляторного акта. 

     Строк дії запропонованого регуляторного акту 1 рік, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта.

      Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

-          надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників;

-          загальна кількість платників єдиного податку;

-          витрати суб’єктів господарювання пов’язані з  виконанням вимог акта та звітування;

-          рівень проінформованості суб’єктів господарювання стосовно положень акта.

9.Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

Для відстеження  результативності буде застосовано аналіз даних бюджетної та податкової звітності.

              

 

 

Сільський голова                                                                                      О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Гарасимівської сільської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати  земельного

податку на 2020 рік»

 

 

   Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати  земельного податку на 2020 рік» підготовлено відповідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р., Закону України «Про плату за землю», Податкового кодексу України».

 

1.Визначення проблеми яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

   Ефективний розвиток  громади потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Тому земельний податок є одним із основних джерел наповнювання прибуткової частини сільського бюджету.

     Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акту, полягає у встановленні конкретних розмірів ставок, пільг земельного податку. Це дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування.

     З метою ефективного використання земельних ділянок, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності і захисті їх законних прав та інтересів та отримання додаткових надходжень до сільського бюджету від земельного податку, пропонується впровадити регулювання рішенням, проект якого розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

     Оскільки пунктом 4.4. статті 4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що  установлення конкретної ставки  податку , а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до цього Кодексу сільськими радами, основною  причиною  виникнення проблеми є не урегульованість нормами ПКУ ставок земельного податку для конкретних земельних ділянок. 

      Ця проблема є досить важливою, оскільки без встановлення конкретних ставок не можливо нарахувати суму земельного податку його платникам.

      Основними групами , на які проблема справляє вплив є громадяни, які мають у власності земельні ділянки та юридичні особи, що мають їх  в постійному користуванні .

      Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                     +

 

Держава

                     +

 

Юридичні особи

                     +

 

 

 

 

 

    Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки ПКУ вимагає встановлення конкретних ставок земельного податку рішенням сільської ради  .  

     З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій пропонується прийняття рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік».

 

2.Визначення цілі державного регулювання.

Цілями регулювання є :

-          дотримання вимог чинного законодавства України;

-          встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку;

-          поповнення місцевого бюджету;

-          забезпечення виконання програм соціально-економічного розвитку території.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

3.1. Неприйняття регуляторного акту.

Залишення питання неврегульованим, означає недоотримання додаткових надходжень до бюджету, неможливість вирішення питань соціально-економічного і культурного розвитку території, порушення вимог чинного законодавства України.  

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не допомагає вирішити проблему, а поглиблює її.

Так як будуть застосовуватися мінімальні ставки, відповідно надходження до сільського бюджету будуть зменшені.

3.2. Прийняття регуляторного акту.

Для досягнення встановлених цілей перевага була надана цій альтернативі, що надасть можливість:

- упорядкувати відносини між сільською радою та суб’єктами господарювання й громадянами в частині встановлення ставок земельного податку за користування земельними ділянками;

- сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель;

- отримати заплановані податкові надходження до бюджету сільської ради;

-  реалізація  планів соціально-економічного розвитку території.     

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум земельного податку   до місцевого бюджету.

 

4.Опис механізму, який пропонується застосовувати для розв’язання проблеми і відповідних заходів.

     Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення ставок земельного податку. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  сільської ради.        Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення .

     Після прийняття зазначеного рішення, дії  сільської ради з питань  оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

     Розв'язання проблеми можливе також при застосуванні сільською радою  заходів для впровадження цього регуляторного акта.

     Ймовірність  досягнення  цілей рішення  ґрунтується  на високій  мотивації стосовно  виконання вимог  акту, яка  полягає у:

-          балансі інтересів ;

-          простоті  та доступності  положень рішення;

-          простоті виконання  вимог рішення;

-          врегулювання прав  і обов’язків  суб»єктів, на яких  поширюється  дане рішення .

 

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей.

     Прийняте рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної фіскальної служби та платниками місцевих податків і зборів.

      Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

- зменшуються витрати на адміністрування місцевих податків і зборів;

- орган місцевого самоврядування дотримається принципу верховенства закону;

- орган державної фіскальної служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть нормативно-правовий акт, який відповідатиме вимогам чинного законодавства.

    

6.Визначення очікуваних результатів  регуляторного акту:

Регулювання впливає на  інтереси громадян та суб’єктів господарювання, органу місцевого самоврядування.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативний акт сільської ради відповідатиме вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

відсутні

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- відсутність збільшення розмірів ставок

- встановлення пільг зі сплати податку

- створення передумов для розвитку бізнесу

Запровадження додаткових податків та зборів відповідно до норм законодавства України.

 

 

 

 

7.Визначення показників результативності регуляторного акта.

     Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету сільської ради.

8.Обгрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта   

  Строк дії запропонованого регуляторного акту 1 рік, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

     Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

     Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

    Для відстеження  результативності даного регуляторного акту будуть використовуватися звітні дані.

 

Сільський голова                                                                                          О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Гарасимівської сільської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»

 

 

   Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік» підготовлено відповідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.,  Податкового кодексу України.

 

1.Визначення проблеми яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

     Відповідно до Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України належить до повноважень органів місцевого самоврядування. Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення ставок місцевих податків та зборів.

     Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується платниками за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості і зараховується до місцевого бюджету.

     Запропонований проект регуляторного акту містить оптимальне співвідношення ставок податку та пільг, яке збалансовує інтереси усіх суб’єктів дії регуляторного акту, крім того, враховує  нагальні потреби  громади, і можливість надання обґрунтованих пільг платникам податків в межах встановлених чинним законодавством повноважень сільської ради.

      Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акта, полягає у встановленні конкретних розмірів ставок і пільг зі сплати зазначеного податку. Без встановлення конкретних ставок не можливо нарахувати суму податку.  Прийняття ставок сприятиме збільшенню надходжень до дохідної частини сільського  бюджету. Відсутність регулювання може призвести до невиконання вимог чинного законодавства.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

    Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки законодавство вимагає встановлення конкретних ставок рішенням сільської ради.

     З метою виконання  вимог  діючого законодавства необхідно затвердити ставки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гарасимівської сільської ради на 2020 рік.

 

2.Визначення цілі державного регулювання.

Цілями регулювання є:

- виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між  сільською радою   та  суб’єктами господарювання;

- встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які б враховували класифікацію об’єктів нерухомого майна, інтереси громадян з урахуванням рівня платоспроможності громадян, суб’єктів господарювання та дозволили  б збільшити надходження до сільського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку села;

- встановити пільги щодо сплати  податку;

- здійснення планування та прогнозування надходжень до місцевого бюджету;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати податку.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

Визначення альтернативних способів:

Альтернатива № 1:

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не приймати рішення про становлення податку.

У цьому випадку іідповідно до підпункту 12.3.5 пункту12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок  буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок,  що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива № 2:

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території.  

У цьому випадку забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує особливості території та платоспроможність мешканців села.

Забезпечує прозорість дій влади, створює умови для активізації участі громади у прийнятті рішень.

 

4.Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідних заходів.

     Встановлення ставок податку для об’єктів житлової та нежитлової  нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб.

     Встановлення пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

    Оприлюднення регуляторного акту доступним шляхом.

 

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей.

    Досягнення  визначених цілей шляхом виконання даного регуляторного акта принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

-          збільшення надходжень до місцевого бюджету,

-          збільшення обсягу видатків в тому числі на виконання плану соцекономрозвитку території.

 

6. Визначення очікуваних результатів регуляторного акту.

    Дія регуляторного акту впливає на інтереси  юридичних та фізичних осіб, у власності яких є об’єкти житлової та нежитлової нерухомості та орган місцевого самоврядування.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативний акт сільської ради відповідатиме вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм розвитку території

Процедура розробки регуляторного акту

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- прозорість механізму справляння податку

- встановлення пільг зі сплати податку

- вирішення соціальних проблем населення, покращення інфраструктури села

Витрати на сплату податку

 

 

 

 

7. Визначення покзників результативності регуляторного акта.

    Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету сільської ради.

 

8. Обгрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

    Термін дії регулятоного акта – один бюджетний рік, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

 

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта:

    Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

    Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

    Періодичне відстеження результативності регуляторного акта не планується, в зв’язку з тим, що термін дії регуляторного акта  один рік.

    Для відстеження  результативності даного регуляторного акту будуть використовуватися звітні дані.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

                                                                                                      ПРОЕКТ

 

ГАРАСИМІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

__________ СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___________  року                                                                                   № ___

с.Гарасимівка

 

Про встановлення ставок єдиного податку  

на території    Гарасимівської       сільської       

ради на        2020      рік

З метою виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо податкової реформи», від 28.12.2014 р. № 71-VIII, керуючись ст..10, п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Гарасимівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити єдиний податок  на території  Гарасимівської сільської ради  на 2020 рік .

2.Встановити   ставки  єдиного  податку на 2020 рік на території Гарасимівської сільської ради:

для  фізичних  осіб  підприємців

-         першої групи в розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

-  другої групи в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

для фізичних осіб –підприємців та  юридичних осіб

-  третьої групи  в  розмірі 3-х  відсотків від доходу для платників ПДВ, 5 –х відсотків від доходу для  не  платників ПДВ;

-  четвертої групи  в розмірі  0,95  відсотків  з 1 га  сільськогосподарських угідь ( ріллі, сіножатей  і  пасовищ).

3.Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на дошках оголошень сільської ради та на офіційному сайті Станично-Луганської районної ради.                

4.Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.


Сільський голова                                                              О.Ш. Пєвнєва    

 

 

                                          

 

                                                                                                       ПРОЕКТ

ГАРАСИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

_________________ СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

 

від «__» __________  201__ року                                                               № ____                                                           

село Гарасимівка

код КОАТУУ- 4424882001


Про встановлення ставок та пільг із сплати податку

на нерухоме майно, відмінне  від  земельної  ділянки,

на 2020 рік

 

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483, Гарасимівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити  на території Гарасимівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області:

- ставки  податку  на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік, згідно з додатком 1;.

       -  пільги для фізичних та юридичних осіб, надати відповідно до пп 266.4.2 п.266.4 ст. 266 Податкового кодексу  України, за переліком згідно додатку 2.

2.  Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному сайті Станично-Луганської районної ради та на дошках оголошень сільської ради.

3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

4.   Рішення _______ сесії Гарасимівської сільської ради від ___.___.20___ року

№ ____ «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 20___ рік» визнати таким, що втратило чинність 31.12.20__ року.

5.   Дане рішення набирає чинності з 01.01.2020 року. 

Сільський голова                                                                           О.Ш. Пєвнєва


                                                                                                                  ПРОЕКТ

Додаток 1
до рішення Гарасимівської сільської  ради
VI скликання

від  «___»  _________  20___ р. № ______

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня  2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада     с.Гарасимівка

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,00

 

 

0,00

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,3

 

 

0,3

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,1

 

 

0,1

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,3

 

 

0,3

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,3

 

 

0,3

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,1

 

 

0,1

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,00

 

 

х

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,00

 

 

х

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,00

 

 

х

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,01

 

 

0,01

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,01

 

 

0,01

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                                                                         О.Ш.Пєвнєва

 

 


ПРОЕКТ

Додаток 2
до рішення Гарасимівської сільської ради
VІ скликання

від «__» ______  20____ р. № __

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податковогокодексу України, із сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01.01. 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада с.Гарасимівка

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

- об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного призначення фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах присадибних ділянок;

100

- об’єкти житлової нерухомості, яка  непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно рішення сільської ради;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, учасників АТО та членів їх сімей, але не більше одного такого об’єкта на особу;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, які належать ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

100

- об’єкти житлової  нерухомості, в тому числі їх частки, що належать інвалідам  першої  і другої  групи;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які виховують  трьох і більше  дітей  віком до 18 років;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями(батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

100

- об’єкти житлової  нерухомості, в тому числі їх частки, що належать особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

100

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбудковими.

100

 

 

Сільський голова                                                                                                      О.Ш. Пєвнєва

 

 

                                                                                                     ПРОЕКТ

ГАРАСИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

________________ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

від  «___» _______ 20___  року                                                       № ____

с. Гарасимівка

 

Про   встановлення    ставок    та     пільг

із сплати земельного податку на 2020 рік

код КОАТУУ- 4424882001

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483,  Гарасимівська сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити на території Гарасимівської сільської  ради Станично-Луганського району Луганської області:

1) ставки земельного податку згідно  додатку 1  з урахуванням нормативної грошової оцінки земель с.Гарасимівка,  середньої вартості 1 га ріллі по Луганській області в цінах на ________ року;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2

2. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному сайті Станично-Луганської районної ради та на  дошках оголошень сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування,  бюджету та  фінансів.

4. Рішення ____сесії Гарасимівської сільської ради VІ скликання № __ від ______ року визнати такими, що втратило чинність 31.12.2019 року.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

 

Сільський голова                                                                            О.Ш.Пєвнєва

 

 

              

                                                                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ

                                                                                                                                                        Додаток 1

до рішення Гарасимівської сільської ради

 VI скликання
від _______  року  №___

 

Ставки земельного податку

на 2020 рік,

введені в дію з 01 січня 2020 р

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

 

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада

 

 

Вид цільового призначення земель 3

Ставки податку4
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

в тому числі:

рілля -

пасовища -

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,5

0,5

0,5

 

0,5

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

0,5

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

0,5

0,5

 

0,5

 

0,5

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1,00

1,00

 

1,00

 

0,5

 

02

Землі житлової забудови

х

х

х

х

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

0,1

 

0,1

 

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,1

 

0,1

 

-

-

03

Землі громадської забудови

х

х

х

х

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

0,0

-

0,0

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

0,0

-

0,0

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 

0,0

-

0,0

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

0,0

0,00

0,0

0,00

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

3,0

3,0

 

3,0

3,0

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

1,00

1,00

5,00

 

5,00

04

Землі природно-заповідного фонду

х

х

х

х

05

Землі іншого природоохоронного призначення

х

х

х

х

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)  

х

х

х

х

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів(ФАП)

0,00

0,00

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

08

Землі історико-культурного призначення

х

х

х

х

09

Землі лісогосподарського призначення

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг  

Ст.273.1

Ст.273.1

Ст.273.1

 

Ст.273.1

 

10

Землі водного фонду

х

х

х

х

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами 

1,50

0,50

5,00

 

5,00

 

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами                                            

4,00

4,00

4,00

-

12

Землі транспорту

х

х

х

х

13

Землі зв'язку

х

х

х

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку 

2,00

-

5,00

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку 

3,00

3,00

5,00

5,00

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

1,50

-

5,00

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

1,50

-

5,00

-

15

Землі оборони

х

х

х

х

16

Землі запасу

1,00

1,00

5,00

5,00

17

Землі резервного фонду

1,00

1,00

5,00

5,00

18

Землі загального користування

1,00

1,00

5,00

5,00

 

 

        Сільський голова                                                                            О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

Додаток 2
до рішення Гарасимівської сільської ради
VІ скликання

від _______ р. № __

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01.01.20
20 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 

Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб

Від сплати податку за одну земельну ділянку  за кожним видом використання у межах граничних норм звільняються:

 

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;

100

 

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

100

 

Пенсіонери (за віком);

100

 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; учасники АТО;

100

 

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

100

 

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

Від сплати податку звільняються:

 

Дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування;

100

 

Заклати культури, охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок коштів державних або місцевих бюджетів;

100

 

Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

                   100

 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, повнфстю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів

100

 

           

 

 

Сільський голова                                                                                                     О.Ш. Пєвнєва