Новини

 

Пояснювальна записка

 

щодо обґрунтування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

КП «Теплосервіс Станично-Луганського району»

 

           Діючі  на підприємстві двоставкові тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергіі для потреб бюджетних та інших споживачів були нашим підприємством станом на 1 січня 2017 року та встановлені органами місцевого самоврядування з 01 лютого 2017 року.

            Економічно обґрунтовані планові витрати в діючому тарифі визначені на підставі державних та галузевих нормативних витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, з урахуванням ставок податків та зборів, цін на паливно-енергетичні, матеріальні ресурси та послуги в планованому періоді.

           При формуванні основних планованих витрат, що включаються до повної собівартості  виробництва, транспортування та постачання теплової енергії,  вартість палива та електроенергії на момент розрахунку тарифів складала:

- природний газ, в т.ч. транспортування та постачання  - 5667,80 грн. за 1000м3;

- електроенергія  - 1,969 грн за 1 кВт;   

- заробітна плата основних працівників прийнята з розрахунку 120% від прожиткового мінімуму (1600 грн.) з урахуванням коефіцієнту співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду за видами робіт ( для операторів котельні -1,42) відповідно до додатку 2 Галузевої угоди;

           Відповідно до ст..20 ЗУ «Про теплозабезпечення»   тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.  Встановлення  тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.

           Статтею 31 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та Постановою КМУ № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» передбачено, що у разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виробника, а саме збільшення або зменшення податків і зборів, мінімального прожиткового мінімуму,заробітної плати, цін на паливно-енергетичні та інші  матеріальні ресурси виробник проводить коригування тарифів і подає для затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких тарифів.

           Відповідно до п.37 ст.43 ЗУ «Про місцеве самоврядування» повноваження щодо  встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, надано районним радам.

           Враховуючи вищевикладене та відповідно до «Процедури встановлення тарифів  на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання» , наше підприємство 30.07.2018р. надало

 до Станично-Луганської районної ради  відповідні розрахунки та  обгрунтовуючі матеріали для прийняття тарифів на теплову енергію для бюджетних та інших  категорій споживачів.

 

          За  період з 1 лютого 2017р, коли було встановлено тарифи на теплову енергію  органами місцевого самоврядування, до теперішнього часу основні витрати на виробництво теплової енергії значно виросли та відшкодовують собівартість виробництва тільки на 74%.

         Основними причинами зміни тарифів є:

 

-          підвищення ціни газу  за минулий період  для бюджетних організацій з 5667,80грн. до 8639,90грн за 1000м³ або на 65,6%;

-          зростання роздрібних тарифів на електричну енергію для промислових споживачів з 1,9699грн за 1 кВт до 2,52006грн за 1 кВт, або на  28%;

-          зростання мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1600 грн  до 1762 грн з 1.01.2018р.відповідно до ЗУ «Про державний бюджет на 2018р»;

-          внесення змін та доповнень до Галузевої угоди, зареєстрованих Мінсоцполітики 19.02.2018р за № 5 (заробітна плата основних працівників прийнята з розрахунку 140% від прожиткового мінімуму (1762 грн.) з урахуванням коефіцієнту співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду за видами робіт

( для операторів та машиністів  котельні -1,66);

-          значне підвищення  цін на тверде паливо, інші матеріальні ресурси та послуги.

 

    Економічно обґрунтовані плановані витрати на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії при формуванні тарифів складають:

-          для бюджетних організацій – 22789,00 тис. грн. на рік або 1972,46 грн за 1 Гкал без ПДВ та рентабельності;

-          для інших організацій – 2746,24 тис. грн. на рік або 1914,73 грн за 1 Гкал без ПДВ та рентабельності.

 

При формуванні двоставкового тарифу на теплову енергію плановані витрати розділені на умовно-змінну ( вартість 1 Гкал)  та умовно-постійну ( абонплата за 1 Гкал/год теплового навантаження) частини, що забезпечує планований річний дохід, який дорівнює сумі планованої повної собівартості та відповідного планованого прибутку, що отримуються за умови застосування одноставкових тарифів.

 

        Корисний відпуск тепла на рік - 12862 Гкал, в т. ч. бюджет -11460 Гкал та інші – 1402 Гкал.

        Загальне теплове навантаження6,53 Гкал, в т. ч. бюджетні організації 5,82 Гкал/год, або  58200  100 ккал/год та інші споживачі 0,71 Гкал\год або 7110  100 ккал\год

З урахуванням рентабельності виробництва для бюджетних організацій 9% та інших споживачів 15%  маємо:

 

       При одноставковому тарифівартість 1  Гкал  для бюджету - 2167,54 грн,

      тобто за рік отримуємо дохід = 11460 * 2167,54 = 24840,01 тис.грн.

       При одноставковому тарифівартість 1  Гкал  для інших  - 2252,52 грн,

      тобто за рік отримуємо дохід = 1402 * 2252,52 = 3158,15 тис.грн.

      

       Всього дохід на рік при одноставковому тарифі – 27998,19 тис. грн

      При двоставковому тарифі отримуємо:

Бюджет:

тепло (умовно-змінна частина) – 1388,21 грн/Гкал

абонплата (умовно-постійна частина) – 127861,76 грн/ккал/год або 12,79 грн/100 ккал/год

Тобто, при двоставковому тарифі:

Тепло – 1388,21* 11460 = 15908,89 тис.грн

Абонплата – 5,82 * 127861,76 * 12 = 8931,15тис.грн

Всього = 15908,89 + 8929,83 = 24838,72 тис. грн.

Інші споживачі.

тепло (умовно-змінна частина) – 1430,47 грн/Гкал

абонплата (умовно-постійна частина) – 135012,99 грн/ккал/год або 13,50 грн/100 ккал/год

 

Тобто, при двоставковому тарифі:

Тепло – 1430,47* 1402 = 2005,52 тис.грн

Абонплата – 0,715 * 135012,99 * 12 = 1152,63 тис.грн

Всього = 2005,52+1151,93 = 3157,45 тис. грн.

Всього дохід на рік при двоставковому тарифі  -27998,19тис. грн..

  Таким чином, відповідно до постанови №869 від 1.06.2011р. «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», двоставковий тариф з урахуванням ПДВ та рентабельності складає:

 

           Бюджетні організації:

 опалювальний період

плата за одиницю теплової енергії  1665,85 грн/Гкал з ПДВ 20% та рентабельністю 9 %

плата за одиницю приєднаного навантаження – 15,35 грн/100 ккал/год з ПДВ 20% та рентабельністю 9%

міжопалювальний період

плата за одиницю приєднаного навантаження – 15,35грн/100 ккал/год з ПДВ 20% та рентабельністю 9%

        Інші споживачі:

опалювальний період

плата за одиницю теплової енергії  1716,56  грн/Гкал з ПДВ 20% та рентабельністю 15%

плата за одиницю приєднаного навантаження – 16,20  грн/100 ккал/год з ПДВ 20% та рентабельністю 15%

міжопалювальний період

плата за одиницю приєднаного навантаження – 16,20 грн/100 ккал/год з ПДВ 20% та рентабельністю 15%

        З урахуванням всіх обґрунтованих  витрат в тарифах на планований період структура основних витрат складає:

-          витрати на технологічне паливо ( природний газ, вугілля та пелети)  - 61,020%;

-          витрати на технологічну електроенергію -5,20%;

-          витрати на водоспоживання – 0,20%;

-          прямі витрати на заробітну плату основних працівників ( оператори та машиністи котелень) без відрахувань на соціальні заходи -24,50%

-          загальновиробничі, адміністративні та інші витрати, з урахуванням податків та зборів – 9,080%.

          Динаміка зміни тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів.

Категорія споживачів

Тариф діючий (з 01.02.17р), грн/Гкал               (без ПДВ)

Тариф планований , грн/Гкал               (без ПДВ)

Відхилення,%

Бюджетні установи

Двоставковий тариф:

-умовно-змінна частина

-умовно-постійна частина

 

1112,99

8,5833

1388,21

12,79

24,7

48,8

Інші споживачі

Двоставковий тариф:

-умовно-змінна частина

-умовно-постійна частина

 

1692,26

8,5833

1430,47

13,50

-15,5

57,2

 

            Наше підприємство є єдиним теплопостачальним підприємством в районі, яке забезпечує теплом об’єкти соціально-культурної сфери та інші організації.

           Із закінченням опалювального періоду роботи у фахівців підприємства не зменшується, були розроблені заходи і розпочата підготовка котельних до роботи в наступному сезоні. До заходів включені роботи по очищенню, ремонту та заміні котлів ( кап.ремонт  котла НІІСУ-5 котельні Петропавлівської лікарні), заміні та капітальному ремонту зношених теплових мереж ( аварійна ділянка т/мереж котельні 1 Травня), ревізії і ремонту допоміжного котельного устаткування, насосів, електроустаткування і автоматики безпеки. Крім того, впродовж міжопалювального періоду виконується чергова держперевірка приладів обліку природного газу, води, електроенергії, вузлів обліку теплової енергії, манометрів, термометрів і інших вимірювальних приладів. Ведеться професійна підготовка кадрів з обслуговування котелень. Плануються роботи по ремонту покрівлі котельних, відновленню скління будівель котельних, постраждалих в результаті бойових дій.

            За час існування на ринку надання послуг з теплозабезпечення нашим підприємством постійно ведеться робота по пошуку шляхів і методів зниження собівартості продукції; зменшенню витрат на виробництво теплової енергії; скороченню втрат в теплових мережах, скорочення споживання природного газу за рахунок заміщення його альтернативного видами палива, забезпечення споживачів якісними послугами.

              Але для успішної та якісної підготовки наших об’єктів до роботи в наступному опалювальному періоді, виконання запланованих заходів по реконструкції та модернізації котелень, заміни обладнання, однією із основних умов  е приведення тарифів у відповідність до економічно обгрунтованих витрат.

 

 

 

                        Додаток 2  
 
 
 
 
 
РІЧНИЙ ПЛАН 
ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА 12 МІСЯЦІВ З „ 01 ” січня 2018 року
КП Теплосервіс Станично-Луганського району"
(найменування ліцензіата)
                               
№ з/п Показники Одиниці виміру Річний план У т. ч. за місяць
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
план план план план план план план план план план план план
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Відпуск теплової енергії з колекторів власних генеруючих джерел,  усього, у т.ч.: Гкал 12862,25 2633 2382 2006 752 0 0 0 0 0 627 1755 2382
1.1 ТЕЦ, ТЕС, когенераційні установки та ті, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Котельні Гкал 12862,25 2633 2382 2006 752 0 0 0 0 0 627 1755 2382
2 Надходження в мережу ліцензіата теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, у т.ч.: Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Покупна теплова енергія (розшифрувати за назвами виробників) Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Теплова енергія інших власників для транспортування мережами ліцензіата (розшифрувати власниками) Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Надходження теплової енергії в  мережу ліцензіата, усього (пункт 2+ пункт 1) Гкал 13627,6 2633 2382 2006 752 0 0 0 0 0 627 1755 2382
4 Втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіата, усього: Гкал 476,1 82 74 82 40 0 0 0 0 0 40 79 82
  те ж у відсотках від пункту 3 % 3,6 3,1 3,1 4,1 5,3           6,4 4,5 3,4
4.1 у т.ч.  втрати в теплових мережах ліцензіата теплової енергії інших власників (розшифрувати за власниками) Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  те ж у відсотках від  пункту 2.2 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, усього, у тому числі: Гкал 12862,25 2633 2382 2006 752 0 0 0 0 0 627 1755 2382
5.1 Теплова енергія інших власників (розшифрувати за назвами власників) Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Корисний відпуск теплової енергії власним  споживачам ліцензіата, усього, у т.ч. на потреби: Гкал 12862,25 2633 2382 2006 752 0 0 0 0 0 627 1755 2382
5.3.1 населення: Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  те ж у відсотках від  пункту 5.3 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           0,0 0,0 0,0
5.3.2 бюджетних установ: Гкал 11460 2346 2122 1787 670 0 0 0 0 0 559 1564 2122
  те ж у відсотках від  пункту  5.3 % 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1           89,1 89,1 89,1
5.3.3 інших споживачів: Гкал 1402 287 260 219 82 0 0 0 0 0 68 191 260
  те ж у відсотках від  пункту  5.3 % 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9           10,9 10,9 10,9
6 Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів ліцензіата, усього, у т.ч. на потреби: Гкал/год 6,532 6,453 6,453 6,453 6,453 0 0 0 0 0 6,453 6,453 6,453
6.1 населення Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 бюджетних установ Гкал/год 5,820 5,750 5,750 5,750 5,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,750 5,750 5,750
6.3 інших споживачів Гкал/год 0,712 0,703 0,703 0,703 0,703 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,703 0,703 0,703
                               
Керівник _____________________  Ісаєва І.О.
(підпис) (ініціали, прізвище)
Розрахунок виконали:                            
Провідний інженер                         Барбашева Н.С.
Економіст Іванова О.О.                        
М.П.
Додаток 6
 
Розрахунок 
тарифів на теплову енергію  
                                                                                  липень 2018рік
Без ПДВ
 
№ з/п Найменування показника Одиниця виміру Сумарні та середньозважені показники На потреби споживачів:
населення бюджетних установ інших споживачів
1 2 3 4 5 6 7
1 Тариф на виробництво теплової енергії, у т.ч.: грн/Гкал 2096,44 0 2087,77 2168,47
1.1 повна планова собівартість виробництва теплової енергії грн/Гкал 24594,01 0 21950,36 2643,64
1.2 плановий прибуток грн/Гкал 2370,86 0 1975,53 396,55
2 Тариф на транспортування теплової енергії , у т.ч.: грн/Гкал 58,98 0 58,64 61,87
2.1 повна планова собівартість транспортування теплової енергії грн/Гкал 691,97 0 616,54 75,42
2.2 плановий прибуток грн/Гкал 66,71 0 55,49 11,31
3 Тариф на  постачання  теплової енергії, у т.ч.: грн/Гкал 21,25 0 21,12 22,29
3.1 повна планова  собівартість  постачання теплової енергії грн/Гкал 249,26 0 222,09 27,17
3.2 плановий прибуток грн/Гкал 24,03 0 19,99 4,08
4 Тариф на теплову енергію, у т.ч.: грн/Гкал 2176,67 0,00 2167,54 2252,62
4.1 повна планова  собівартість  теплової енергії грн/Гкал 25535,24 0 22789,00 2746,24
4.2 плановий прибуток грн/Гкал 2461,60 0 2051,01 411,94
5 Річні планові доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього, у тому числі: тис. грн 27998,03 0 24840,01 3158,17
5.1 повна планова  собівартість виробництва, транспортування, постачання  теплової енергії тис. грн 25535,24 0 22789,00 2746,24
5.2 плановий прибуток від виробництва, транспортування, постачання  теплової енергії тис. грн 2462,80 0 2051,01 411,94
6 Річні планові доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії без транспортування мережами ліцензіата теплової енергії інших власників, усього, у т.ч.: тис. грн 0,00 0 0,00 0,00
6.1 повна планова  собівартість виробництва, транспортування, постачання  теплової енергії тис. грн 0 0 0,00 0,00
6.2 плановий прибуток від виробництва, транспортування, постачання  теплової енергії тис. грн 0,00 0 0,00 0,00
7 Плановий корисний відпуск з мереж ліцензіата теплової енергії власним споживачам та теплової енергії інших власників, у т.ч.: Гкал 12862 0 11460,00 1402,00
7.1 корисний відпуск теплової енергії власним споживачам Гкал 12862 0 11460,00 1402,00
7.2 корисний відпуск теплової енергії інших власників Гкал 0 0 0 0
8 Рівні рентабельності тарифів:          
8.1 на виробництво теплової енергії % 9,64 0 9 15
8.2 на транспортування теплової енергії % 9,64 0 9 15
8.3 на постачання теплової енергії % 9,64 0 9 15
8.4 на теплову енергію % 9,64 0 9 15
 
 
Керівник _____________________________Ісаєва І.О.
             
Розрахунок виконали:        
Провідний інженер                                          Барбашева Н.С.
Економіст                                                         Іванова О.О.
 
М.П.
Додаток 7
 
Розрахунок 
вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями  на 2018 рік
липень 2018р
Без ПДВ
 
Вид палива Відпуск теплової енергії з колекторів, Гкал Норма питомих витрат умовного палива, кг у.п./Гкал Витрати умовного палива, тис.тонн Калорійність натурального палива, ккал/м3, ккал/кг Витрати натурального палива, тис.м3, тонн Ціна натурального палива, грн/тис. м3 , грн/тонну Вартість палива,тис. грн Ціна 1 тонни умовного палива, грн/тонну
Газ, у т.ч. для потреб: 8817,25 173,64 1,531 1,150 1,331 8639,90 11500,83 7512,96
населення 0,00 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00
бюджетних установ 7415,25 177,70 1,318 1,150 1,146 8639,90 9902,08 7512,96
інших споживачів 1402,00 151,90 0,213 1,150 0,185 8639,90 1598,76 7521,79
Мазут, у т.ч. для потреб: 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
населення 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджетних установ 0 0 0 0 0 0 0 0
інших споживачів 0 0 0 0 0 0 0 0
Вугілля, у т.ч. для потреб: 2895 178,48 0,5167 0,945 0,547 4916,67 2688,30 5202,83
населення 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджетних установ 2895 178,48 0,5167 0,945 0,547 4916,67 2688,30 5202,83
інших споживачів 0 0 0 0 0 0 0 0
Інше техн. паливо (пелета), у т.ч. для потреб: 1150 169,48 0,195 0,607 0,321 2550 818,77 4200,99
населення 0 0 0 0 0 0   0
бюджетних установ 1150 169,48 0,195 0,607 0,321 2550 818,77 4200,99
інших споживачів 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумарні та середньозважені показники, у т.ч. для потреб: 12 862,25  174,30  2,2424   2,199 7 649,02  15 007,91  7 649,02 
населення 0,00  0,00  0 0 0 0 0 0
бюджетних установ 11 460,25  177,13  2,030   2,014 6 658,14  13 409,15  6 606,79 
інших споживачів 1 401,99  151,90  0,213 1,15  0,185 8 639,90  1 598,76  7 521,79 
 
 
Директор ____________________________  Ісаєва І.О.
                 
Розрахунок виконали:                
Провідний інженер                                   Барбашева Н.С.
Економіст                                                  Іванова О.О.      
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 8
 
Розрахунок 
технологічних витрат  електроенергії на виробництво теплової енергії котельнями
 липень 2018р
 
Найменування показника Одиниця виміру Плановий рік січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Відпуск теплової енергії з колекторів Гкал 12862,24 2633 2382 2006 752 0 0 0 0 0 627 1755 2382
Норма питомих витрат електроенергії на виробництво теплової енергії кВт∙год/Гкал 39,134 39,134 39,134 39,134 39,134 39,134 39,134 39,134 39,134 39,134 39,134 39,134 39,134
Обсяг споживання активної електроенергії, усього тис. кВт∙год 521,969 90,6 82,1 90,8 39,48 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 39,6 87,8 89,9
Споживання електроенергії (І клас напруги) тис. кВт∙год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тариф  без ПДВ (І клас напруги) коп./кВт∙год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вартість електроенергії (І клас напруги) тис. грн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Споживання електроенергії (ІІ клас напруги) тис. кВт∙год 521,969 90,6 82,1 90,8 39,48 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 39,6 87,8 89,9
Тариф без ПДВ (ІІ клас напруги) коп./кВт∙год 2,52006 2,52006 2,52006 2,52006 2,52006 2,52006 2,52006 2,52006 2,52006 2,52006 2,52006 2,52006 2,52006
Вартість електроенергії (ІІ клас напруги) тис. грн 1315,4 228,3 206,9 228,8 99,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 99,8 221,3 226,6
Вартість активної електроенергії, усього тис. грн 1315,4 228,3 206,9 228,8 99,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 99,8 221,3 226,6
Споживання реактивної електроенергії тис. кВАр∙год 156,6 27,2 24,6 27,2 11,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 11,9 26,3 27,0
Тариф без ПДВ коп./кВАр∙год 0,10412 0,10412 0,10412 0,10412 0,10412 0,10412 0,10412 0,10412 0,10412 0,10412 0,10412 0,10412 0,10412
Вартість реактивної електроенергії тис.грн 16,3 2,8 2,6 2,8 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 2,7 2,8
Вартість активної та реактивної електроенергії тис. грн 1331,7 231,1 209,5 231,7 100,7 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 101,0 224,0 229,4
 
 
Директор_____________________  Ісаєва І.О.
                             
Розрахунок виконали:                            
Провідний інженер                        Барбашева Н.С.
Економіст                                      Іванова О.О.
 
М.П.
Додаток 9
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ліцензіата з виробництва/транспортування/постачання теплової енергії
                                                                   липень 2018р                                                                                                  без ПДВ
№ з/п Показники Одиниця виміру Період, попередній до базового (факт) Базовий період (факт) Передбачено діючими тарифами Плановий період
1 2 3 4 5 6 7
Виробництво теплової енергії
1 Встановлена потужність джерел теплопостачання (генеруючих джерел) Гкал/год 18,95 19,56 19,09 17,42
2 Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів Гкал/год 7,44 8,406 6,789 6,532
3 Питоме використання палива (газ) до обсягу відпуску в мережу теплової енергії  з колекторів генеруючих джерел м3 /Гкал 167,6 168 166,14 168,14
3.1 інше паливо (вказати)          
4 Фактичне питоме використання умовного палива на відпуск теплової енергії з колекторів генеруючих джерел кг у.п./Гкал 144,3 144,6 144,5 166,24
5 Встановлений норматив використання умовного палива на відпуск теплової енергії з колекторів генеруючих джерел кг у.п./Гкал 167 169,5 166,6 168,14
6 Обсяг виробленої теплової енергії Гкал 10294 9104 14345 13628
7 Обсяг використання теплової енергії на власні потреби джерел теплопостачання (генеруючих джерел) Гкал 220 240 309 289
8 Обсяг відпущеної в мережу теплової енергії з колекторів генеруючих джерел Гкал 10072 8908 13368 12862
9 Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності осіб 33 35 51 71
10 Середньомісячна заробітна плата персоналу ліцензованої діяльності грн 1064,65 1304,05 6245,42 6660,52
11 Витрати на оплату праці у повній собівартості, усього тис. грн 421,6 547,7 3822,2 5674,76
12 Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього тис. грн 53 70,9 228,6 306,6
12.1 у т. ч. без заробітної плати з нарахуваннями тис. грн 40 52,3 143,4 211
13 Амортизаційні відрахування у повній собівартості, усього тис. грн 20 70 59 876
14 Витрати на електроенергію у повній собівартості, усього тис. грн 290 307,9 1042 1331,7
Транспортування теплової енергії
1 Загальна довжина теплових мереж у двотрубному виразі станом на кінець року км 16 12 10,9 7,8
2 Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності осіб 9 8 8 5
3 Середньомісячна заробітна плата персоналу ліцензованої діяльності грн 1405,21 1645,21 2505,21 7203
4 Річний обсяг надходження теплової енергії в мережі ліцензіата Гкал 10294 9104 14345 12862
5 Фактичні втрати теплової енергії у власних мережах: Гкал 220 240 405 289
5.1 у % % 2,2 2,2 2,2 2,2
6 Нормативні втрати теплової енергії у власних мережах: Гкал 220 240 405 476,15
6.1 у % % 2,2 2,2 202 3,6
7 Річний обсяг транспортування теплової енергії мережами, в т.ч.: Гкал 10294 9104 14345 12862
7.1 власної теплової енергії мережами сторонніх підприємств Гкал 0 0 0 0
7.2 власними тепловими мережами всього, у т.ч.: Гкал 10294 9104 14345 12862
7.2.1 власної теплової енергії Гкал 10294 9104 14345 12862
7.2.2 теплової енергії інших власників Гкал 0 0 0 0
8 Витрати на оплату праці у повній собівартості, усього тис. грн 33,3 96 240,5 432,2
9 Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього тис. грн 4 5,5 36,4 79,6
9.1 у т. ч. без заробітної плати з нарахуваннями тис. грн 2 3,1 5,5 30,2
10 Амортизаційні відрахування у повній собівартості, усього тис. грн 6 10 10,8 18
11 Витрати на електроенергію у повній собівартості, усього тис. грн 10 25,2 16,5 26,16
12* Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання споживачів інших власників теплової енергії, яка транспортується мережами ліцензіата, у т.ч. на потреби: Гкал/год 7,44 8,406 8,406 6,532
12.1 населення Гкал/год 1,476 0,825 0 0
12.2 бюджетних установ Гкал/год 4,995 6,605 7,465 5,820
12.3 інших споживачів Гкал/год 0,969 0,976 0,941 0,712
Постачання теплової енергії
1 Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата всього, у т.ч.: одиниць 155 82 12 17
1.1 населення – фізичні особи одиниць 116 44 0 0
1.2 виконавці комунальних послуг з опалення та ГВП одиниць        
1.3 бюджетні  установи одиниць 26 26 27 13
1.4 інші споживачі одиниць 13 12 4 4
2 Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності осіб 2 1 2 2
3 Середньомісячна заробітна плата персоналу ліцензованої діяльності грн 980 1000 2191,67 5829
4 Річний обсяг постачання теплової енергії споживачам, у тому числі на потреби: Гкал 10072 8908 13368 12862
4.1 населення – фізичних осіб Гкал 2548 113 0 0
4.1.1 у тому числі, що обліковується приладами обліку Гкал 0 0 0 0
4.2 виконавців комунальних послуг для населення з опалення та ГВП Гкал 0 0 0 0
4.2.1 у тому числі, що обліковується приладами обліку Гкал 0 0 0 0
4.3 бюджетних установ Гкал 6335 7687 11871 11460
4.3.1 у тому числі, що обліковується приладами обліку Гкал 1267 4612 9497 10314
4.4 інших споживачів Гкал 1189 1108 1497 1402
4.4.1 у тому числі, що обліковується приладами обліку Гкал 178,4 166,2 1497 1262
5 Витрати на оплату праці у повній собівартості, усього тис. грн 9 10 52,6 139,9
6 Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього тис. грн 0 0 10,4 10,68
6.1 у т. ч. без заробітної плати з нарахуваннями тис. грн 0 0 1,2 1,2
7 Амортизаційні відрахування у повній собівартості, усього тис. грн 0,4 0,3 0 0
8 Витрати на електроенергію у повній собівартості, усього тис. грн 0 0 0 0
 
* Заповнюється при встановленні двоставкових тарифів.
 
Директор                                          Ісаєва І.О.
             
Розрахунок виконали:        
Провідний інженер                           Барбашева Н.С.
Економіст                                        Іванова О.О.              
М.П.
Додаток 10
до Порядку формування тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання
Розрахунок (скоригований)
двоставкових тарифів на теплову енергію 
                                                                           липень 2018р                                                                                    без ПДВ
 
№ з/п Найменування показників Одиниця виміру Сумарні та середньо-зважені показники Для потреб споживачів
населення бюджетні установи інші споживачі
1 2 3 4 5 6 7
1 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 12862,25 0 11460,26 1401,99
2 Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів Гкал/год 6,532 0 5,82 0,71
  Виробництво теплової енергії
3 Повна планова собівартість виробництва теплової енергії, усього, у т.ч.: тис. грн 24594,01 0 21950,4 2643,6
3.1 умовно змінні витрати, усього, у т.ч.: тис. грн 16339,6 0,0 14595,7 1743,9
3.1.1 витрати на технологічне паливо для виробництва теплової енергії котельнями тис. грн 15007,91 0 13409,15 1598,76
3.1.2 витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії котельнями тис. грн 1331,7 0,0 1186,5 145,2
3.1.3 покупна теплова енергія  та  собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок тис. грн 0 0 0 0
3.2 умовно постійні витрати, усього – решта витрат повної планової собівартості виробництва теплової енергії тис. грн 8254,4 0 7354,67 899,7
4 Плановий прибуток в тарифах на виробництво теплової енергії, усього, у т.ч.: тис. грн 2370,9 0,0 1975,5 396,5
4.1 в умовно-змінній частині тис. грн 1575,1 0,0 1313,6 261,6
4.2 в умовно-постійній частині тис. грн 795,7 0,0 661,9 135,0
5 умовно-змінна частина двоставкового тарифу на виробництво теплової енергії, у т.ч.: грн/Гкал 1392,82 0,00 1388,21 1430,47
5.1 складова собівартості (пункт 3.1/ пункт 1) грн/Гкал 1270,35 0,00 1273,59 1243,89
5.2 складова прибутку (пункт 4.1/ пункт 1) грн/Гкал 122,46 0,00 114,62 186,58
5.3 рівень рентабельності % 9,64 0,00 9 15
6 Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на виробництво теплової енергії – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження, у т.ч.: грн/Гкал/год 115458,81 0,00 114784,84 121103,27
6.1 складова собівартості (пункт 3.2/ пункт 2/12) грн/Гкал /год 105307,19 0,00 105307,19 105307,19
6.2 складова прибутку (пункт 4.2/ пункт 2/12) грн./Гкал/год 10151,61 0,00 9477,65 15796,08
6.3 рівень рентабельності % 9,64 0 9 15
  Транспортування теплової енергії
7 Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів та споживачів інших власників теплової енергії, яка транспортується мережами ліцензіата Гкал/год 6,532 0 5,820 0,712
8 Повна планова собівартість транспортування теплової енергії, усього – умовно-постійні витрати тис. грн 692,0 0,0 616,5 75,4
9 Плановий прибуток в тарифах на транспортування теплової енергії тис. грн 66,7 0,0 55,5 11,3
10 Місячна абонентська плата за транспортування теплової енергії на одиницю теплового навантаження, у т.ч.: грн./Гкал/год 9678,94 0,00 9622,44 10152,11
10.1 складова собівартості (пункт 8/ пункт 7/12) грн./Гкал/год 8827,92 0,00 8827,92 8827,92
10.2 складова прибутку (пункт 9/ пункт 7/12) грн./Гкал/год 851,01 0,00 794,51 1324,19
10.3 рівень рентабельності % 9,64   9 15
Постачання теплової енергії
11 Повна планова собівартість постачання теплової енергії, усього – умовно-постійні витрати тис. грн 249,258 0,0 221,3 27,9
12 Плановий прибуток в тарифах на постачання теплової енергії тис. грн 24,0 0,0 19,9 4,2
13 Місячна абонентська плата за постачання теплової енергії на одиницю теплового навантаження, у т.ч.: грн/Гкал/год 3486,51 0,00 3454,49 3757,60
13.1 складова собівартості (пункт 11/ пункт 2/12) грн/Гкал/год 3179,96 0,00 3169,25 3267,48
13.2 складова прибутку (пункт 12/ пункт 2/12) грн/Гкал/год 306,55 0,00 285,23 490,12
13.3 рівень рентабельності % 9,64 0 9 15
Двоставкові тарифи на теплову енергію для кінцевих споживачів
14 Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (пункт 5), у т.ч.: грн/Гкал 1392,82 0,00 1388,2146 1430,4734
14.1 складова собівартості (пункт 5.1) грн/Гкал 1270,35 0,00 1273,59 1243,89
14.2 складова прибутку (пункт 5.2) грн/Гкал 122,46 0,00 114,62 186,58
14.3 рівень рентабельності % 9,64 0 9 15
15 Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження (пункт 6 + пункт 10 + пункт 13), у т.ч.: грн/Гкал/год 128624,25 0,00 127861,763 135012,989
15.1 складова собівартості (пункт 6.1 + пункт 10.1+ пункт 13.1) грн/Гкал/год 117315,08 0,00 117304,37 117402,60
15.2 складова прибутку (пункт 6.2 + пункт 10.2 + пункт 13.2) грн/Гкал 11309,17 0,00 10557,39 17610,39
/год
15.3 рівень рентабельності % 9,64 0 9 15
 
Директор                                                                                          Ісаєва І.О.
             
Розрахунок виконали:      
Провідний інженер                                                                           Барбашева Н.С.
Економіст                                                                                        Іванова О.О.      
М.П.
             
             
             
             
             
             
             
             
                                 Действующий тариф на предприятии  
             
  Стоимость 1 Гкал т/эн, грн. с НДС Абонентская плата за 100 ккал/час, грн. с НДС Стоимость природного газа за 1000м3,грн в действующ. тарифе Стоимость    
  1 кВт электроэнергии, грн. Примечание  
  1335,59 10,30 5667,80 1,96