Новини

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проектів регуляторних  актів

Гарасимівської сільської ради:  «Про встановлення ставок єдиного податку  на 2020 рік",  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»

 

 

Відповідно до положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, виконавчий комітет Гарасимівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області  повідомляє про оприлюднення проектів регуляторних актів – рішень сесії Гарасимівської сільської ради VІ скликання:

«Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік";

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»;  

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»;

Основною метою розроблення документів є забезпечення надходжень до бюджету Гарасимівської сільської ради та виконання вимог Податкового кодексу України.

 

Розробником  зазначених проектів регуляторних актів є виконавчий комітет Гарасимівської сільської ради.

З проектами рішень та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитися на інформаційних стендах сільської ради та офіційній сторінці Станично-Луганської  районної ради в мережі Інтернет: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">rаdastn.gov.ua  

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються у друкованому або електронному вигляді протягом 30 днів з моменту оприлюднення  на   поштову адресу: 93640, Луганська обл., с.Гарасимівка, вул. Молодіжна, 5, або електронну адресу сільської ради: E-mail: sovet.gera@gmai.соm; тел. (064 72) 97719.      

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Гарасимівської сільської ради

«Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік»

 

   Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік» підготовлено відповідно з вимогами Занону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.,  Податкового кодексу України.

 

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі єдиного податку, покладені на органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядувння приймають рішення із встановлення ставок податків та оприлюднюють їх.

Прийняття регуляторного акту «Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік» необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставок єдиного податку, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою платежів.

Проблемою є те, що в разі не встановлення сільською радою ставок єдиного податку, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок.  Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем території та покращення інфраструктури села.

 

Основні групи, на які зазначена проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

          З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів пропонується прийняття рішення сільської ради “Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік ”, так як проблема встановлення ставок не може бути розв’язана ринковими механізмами.

2.Визначення цілі державного регулювання.

Цілями регулювання є:

- дотримання вимог чинного законодавства;

- встановлення розмірів ставок єдиного податку в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб громади;

- поповнення місцевого бюджету;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати єдиного податку при формуванні сільського бюджету.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2019 року діюче рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету. 

Прийняття регуляторного акта

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Врахування пропозицій суб’єктів господарювання, особливостей території та спроможністьмешканців сільської ради.

Сталі надходження до сільського бюджету.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку села.

Забезпечує прозорість дій влади.

 

4.Механізм та заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

    Даним  регуляторним актом  передбачається встановити на території сільської ради ставки єдиного податку. Запропонований спосіб відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільність, ефективність, збалансованість, прозорість та врахування громадської думки.

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

    Прийняття вищезазначеного рішення сільської ради забезпечить належне справляння єдиного податку. Можливість отримати додаткові надходження до місцевого бюджету.       Забезпечить прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати єдиного податку.

6.Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

      Дія  зазначеного регуляторного акта поширюється на фізичних  осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, громаду.  

Таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу                                                

Вигоди

 Витрати

 

Органи місцевого самоврядування

 

Встановлення ставок єдиного податку, збільшення надходження до місцевого бюджету, прозорість дій місцевих органів влади

Витрати не передбачаються 

Суб’єкти підприємницької діяльності

 

Чітке встановлення ставок єдиного податку

Витрати зі сплати єдиного податку

 

Громадяни

 

 Надходження до сільського бюджету, фінансування  робіт з благоустрою села

      Відсутні

7.Обгрунтування строку дії регуляторного акта. 

     Строк дії запропонованого регуляторного акту 1 рік, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта.

      Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

-          надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників;

-          загальна кількість платників єдиного податку;

-          витрати суб’єктів господарювання пов’язані з  виконанням вимог акта та звітування;

-          рівень проінформованості суб’єктів господарювання стосовно положень акта.

9.Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

Для відстеження  результативності буде застосовано аналіз даних бюджетної та податкової звітності.

              

 

 

Сільський голова                                                                                      О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Гарасимівської сільської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати  земельного

податку на 2020 рік»

 

 

   Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати  земельного податку на 2020 рік» підготовлено відповідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р., Закону України «Про плату за землю», Податкового кодексу України».

 

1.Визначення проблеми яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

   Ефективний розвиток  громади потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Тому земельний податок є одним із основних джерел наповнювання прибуткової частини сільського бюджету.

     Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акту, полягає у встановленні конкретних розмірів ставок, пільг земельного податку. Це дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування.

     З метою ефективного використання земельних ділянок, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності і захисті їх законних прав та інтересів та отримання додаткових надходжень до сільського бюджету від земельного податку, пропонується впровадити регулювання рішенням, проект якого розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

     Оскільки пунктом 4.4. статті 4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що  установлення конкретної ставки  податку , а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до цього Кодексу сільськими радами, основною  причиною  виникнення проблеми є не урегульованість нормами ПКУ ставок земельного податку для конкретних земельних ділянок. 

      Ця проблема є досить важливою, оскільки без встановлення конкретних ставок не можливо нарахувати суму земельного податку його платникам.

      Основними групами , на які проблема справляє вплив є громадяни, які мають у власності земельні ділянки та юридичні особи, що мають їх  в постійному користуванні .

      Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                     +

 

Держава

                     +

 

Юридичні особи

                     +

 

 

 

 

 

    Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки ПКУ вимагає встановлення конкретних ставок земельного податку рішенням сільської ради  .  

     З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій пропонується прийняття рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік».

 

2.Визначення цілі державного регулювання.

Цілями регулювання є :

-          дотримання вимог чинного законодавства України;

-          встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку;

-          поповнення місцевого бюджету;

-          забезпечення виконання програм соціально-економічного розвитку території.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

3.1. Неприйняття регуляторного акту.

Залишення питання неврегульованим, означає недоотримання додаткових надходжень до бюджету, неможливість вирішення питань соціально-економічного і культурного розвитку території, порушення вимог чинного законодавства України.  

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не допомагає вирішити проблему, а поглиблює її.

Так як будуть застосовуватися мінімальні ставки, відповідно надходження до сільського бюджету будуть зменшені.

3.2. Прийняття регуляторного акту.

Для досягнення встановлених цілей перевага була надана цій альтернативі, що надасть можливість:

- упорядкувати відносини між сільською радою та суб’єктами господарювання й громадянами в частині встановлення ставок земельного податку за користування земельними ділянками;

- сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель;

- отримати заплановані податкові надходження до бюджету сільської ради;

-  реалізація  планів соціально-економічного розвитку території.     

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум земельного податку   до місцевого бюджету.

 

4.Опис механізму, який пропонується застосовувати для розв’язання проблеми і відповідних заходів.

     Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення ставок земельного податку. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  сільської ради.        Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення .

     Після прийняття зазначеного рішення, дії  сільської ради з питань  оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

     Розв'язання проблеми можливе також при застосуванні сільською радою  заходів для впровадження цього регуляторного акта.

     Ймовірність  досягнення  цілей рішення  ґрунтується  на високій  мотивації стосовно  виконання вимог  акту, яка  полягає у:

-          балансі інтересів ;

-          простоті  та доступності  положень рішення;

-          простоті виконання  вимог рішення;

-          врегулювання прав  і обов’язків  суб»єктів, на яких  поширюється  дане рішення .

 

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей.

     Прийняте рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної фіскальної служби та платниками місцевих податків і зборів.

      Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

- зменшуються витрати на адміністрування місцевих податків і зборів;

- орган місцевого самоврядування дотримається принципу верховенства закону;

- орган державної фіскальної служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть нормативно-правовий акт, який відповідатиме вимогам чинного законодавства.

    

6.Визначення очікуваних результатів  регуляторного акту:

Регулювання впливає на  інтереси громадян та суб’єктів господарювання, органу місцевого самоврядування.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативний акт сільської ради відповідатиме вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

відсутні

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- відсутність збільшення розмірів ставок

- встановлення пільг зі сплати податку

- створення передумов для розвитку бізнесу

Запровадження додаткових податків та зборів відповідно до норм законодавства України.

 

 

 

 

7.Визначення показників результативності регуляторного акта.

     Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету сільської ради.

8.Обгрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта   

  Строк дії запропонованого регуляторного акту 1 рік, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

     Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

     Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

    Для відстеження  результативності даного регуляторного акту будуть використовуватися звітні дані.

 

Сільський голова                                                                                          О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Гарасимівської сільської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»

 

 

   Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік» підготовлено відповідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.,  Податкового кодексу України.

 

1.Визначення проблеми яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

     Відповідно до Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України належить до повноважень органів місцевого самоврядування. Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення ставок місцевих податків та зборів.

     Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується платниками за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості і зараховується до місцевого бюджету.

     Запропонований проект регуляторного акту містить оптимальне співвідношення ставок податку та пільг, яке збалансовує інтереси усіх суб’єктів дії регуляторного акту, крім того, враховує  нагальні потреби  громади, і можливість надання обґрунтованих пільг платникам податків в межах встановлених чинним законодавством повноважень сільської ради.

      Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акта, полягає у встановленні конкретних розмірів ставок і пільг зі сплати зазначеного податку. Без встановлення конкретних ставок не можливо нарахувати суму податку.  Прийняття ставок сприятиме збільшенню надходжень до дохідної частини сільського  бюджету. Відсутність регулювання може призвести до невиконання вимог чинного законодавства.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

    Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки законодавство вимагає встановлення конкретних ставок рішенням сільської ради.

     З метою виконання  вимог  діючого законодавства необхідно затвердити ставки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гарасимівської сільської ради на 2020 рік.

 

2.Визначення цілі державного регулювання.

Цілями регулювання є:

- виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між  сільською радою   та  суб’єктами господарювання;

- встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які б враховували класифікацію об’єктів нерухомого майна, інтереси громадян з урахуванням рівня платоспроможності громадян, суб’єктів господарювання та дозволили  б збільшити надходження до сільського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку села;

- встановити пільги щодо сплати  податку;

- здійснення планування та прогнозування надходжень до місцевого бюджету;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати податку.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

Визначення альтернативних способів:

Альтернатива № 1:

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не приймати рішення про становлення податку.

У цьому випадку іідповідно до підпункту 12.3.5 пункту12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок  буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок,  що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива № 2:

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території.  

У цьому випадку забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує особливості території та платоспроможність мешканців села.

Забезпечує прозорість дій влади, створює умови для активізації участі громади у прийнятті рішень.

 

4.Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідних заходів.

     Встановлення ставок податку для об’єктів житлової та нежитлової  нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб.

     Встановлення пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

    Оприлюднення регуляторного акту доступним шляхом.

 

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей.

    Досягнення  визначених цілей шляхом виконання даного регуляторного акта принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

-          збільшення надходжень до місцевого бюджету,

-          збільшення обсягу видатків в тому числі на виконання плану соцекономрозвитку території.

 

6. Визначення очікуваних результатів регуляторного акту.

    Дія регуляторного акту впливає на інтереси  юридичних та фізичних осіб, у власності яких є об’єкти житлової та нежитлової нерухомості та орган місцевого самоврядування.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативний акт сільської ради відповідатиме вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм розвитку території

Процедура розробки регуляторного акту

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- прозорість механізму справляння податку

- встановлення пільг зі сплати податку

- вирішення соціальних проблем населення, покращення інфраструктури села

Витрати на сплату податку

 

 

 

 

7. Визначення покзників результативності регуляторного акта.

    Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету сільської ради.

 

8. Обгрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

    Термін дії регулятоного акта – один бюджетний рік, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

 

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта:

    Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

    Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

    Періодичне відстеження результативності регуляторного акта не планується, в зв’язку з тим, що термін дії регуляторного акта  один рік.

    Для відстеження  результативності даного регуляторного акту будуть використовуватися звітні дані.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

                                                                                                      ПРОЕКТ

 

ГАРАСИМІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

__________ СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___________  року                                                                                   № ___

с.Гарасимівка

 

Про встановлення ставок єдиного податку  

на території    Гарасимівської       сільської       

ради на        2020      рік

З метою виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо податкової реформи», від 28.12.2014 р. № 71-VIII, керуючись ст..10, п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Гарасимівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити єдиний податок  на території  Гарасимівської сільської ради  на 2020 рік .

2.Встановити   ставки  єдиного  податку на 2020 рік на території Гарасимівської сільської ради:

для  фізичних  осіб  підприємців

-         першої групи в розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

-  другої групи в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

для фізичних осіб –підприємців та  юридичних осіб

-  третьої групи  в  розмірі 3-х  відсотків від доходу для платників ПДВ, 5 –х відсотків від доходу для  не  платників ПДВ;

-  четвертої групи  в розмірі  0,95  відсотків  з 1 га  сільськогосподарських угідь ( ріллі, сіножатей  і  пасовищ).

3.Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на дошках оголошень сільської ради та на офіційному сайті Станично-Луганської районної ради.                

4.Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.


Сільський голова                                                              О.Ш. Пєвнєва    

 

 

                                          

 

                                                                                                       ПРОЕКТ

ГАРАСИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

_________________ СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

 

від «__» __________  201__ року                                                               № ____                                                           

село Гарасимівка

код КОАТУУ- 4424882001


Про встановлення ставок та пільг із сплати податку

на нерухоме майно, відмінне  від  земельної  ділянки,

на 2020 рік

 

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483, Гарасимівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити  на території Гарасимівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області:

- ставки  податку  на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік, згідно з додатком 1;.

       -  пільги для фізичних та юридичних осіб, надати відповідно до пп 266.4.2 п.266.4 ст. 266 Податкового кодексу  України, за переліком згідно додатку 2.

2.  Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному сайті Станично-Луганської районної ради та на дошках оголошень сільської ради.

3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

4.   Рішення _______ сесії Гарасимівської сільської ради від ___.___.20___ року

№ ____ «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 20___ рік» визнати таким, що втратило чинність 31.12.20__ року.

5.   Дане рішення набирає чинності з 01.01.2020 року. 

Сільський голова                                                                           О.Ш. Пєвнєва


                                                                                                                  ПРОЕКТ

Додаток 1
до рішення Гарасимівської сільської  ради
VI скликання

від  «___»  _________  20___ р. № ______

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня  2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада     с.Гарасимівка

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,00

 

 

0,00

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,3

 

 

0,3

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,1

 

 

0,1

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,3

 

 

0,3

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,3

 

 

0,3

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,1

 

 

0,1

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,00

 

 

х

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,00

 

 

х

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,00

 

 

х

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,01

 

 

0,01

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,01

 

 

0,01

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                                                                         О.Ш.Пєвнєва

 

 


ПРОЕКТ

Додаток 2
до рішення Гарасимівської сільської ради
VІ скликання

від «__» ______  20____ р. № __

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податковогокодексу України, із сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01.01. 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада с.Гарасимівка

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

- об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного призначення фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах присадибних ділянок;

100

- об’єкти житлової нерухомості, яка  непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно рішення сільської ради;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, учасників АТО та членів їх сімей, але не більше одного такого об’єкта на особу;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, які належать ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

100

- об’єкти житлової  нерухомості, в тому числі їх частки, що належать інвалідам  першої  і другої  групи;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які виховують  трьох і більше  дітей  віком до 18 років;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями(батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

100

- об’єкти житлової  нерухомості, в тому числі їх частки, що належать особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

100

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбудковими.

100

 

 

Сільський голова                                                                                                      О.Ш. Пєвнєва

 

 

                                                                                                     ПРОЕКТ

ГАРАСИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

________________ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

від  «___» _______ 20___  року                                                       № ____

с. Гарасимівка

 

Про   встановлення    ставок    та     пільг

із сплати земельного податку на 2020 рік

код КОАТУУ- 4424882001

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483,  Гарасимівська сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити на території Гарасимівської сільської  ради Станично-Луганського району Луганської області:

1) ставки земельного податку згідно  додатку 1  з урахуванням нормативної грошової оцінки земель с.Гарасимівка,  середньої вартості 1 га ріллі по Луганській області в цінах на ________ року;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2

2. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному сайті Станично-Луганської районної ради та на  дошках оголошень сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування,  бюджету та  фінансів.

4. Рішення ____сесії Гарасимівської сільської ради VІ скликання № __ від ______ року визнати такими, що втратило чинність 31.12.2019 року.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

 

Сільський голова                                                                            О.Ш.Пєвнєва

 

 

              

                                                                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ

                                                                                                                                                        Додаток 1

до рішення Гарасимівської сільської ради

 VI скликання
від _______  року  №___

 

Ставки земельного податку

на 2020 рік,

введені в дію з 01 січня 2020 р

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

 

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада

 

 

Вид цільового призначення земель 3

Ставки податку4
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

в тому числі:

рілля -

пасовища -

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,5

0,5

0,5

 

0,5

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

0,5

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

0,5

0,5

 

0,5

 

0,5

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1,00

1,00

 

1,00

 

0,5

 

02

Землі житлової забудови

х

х

х

х

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

0,1

 

0,1

 

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,1

 

0,1

 

-

-

03

Землі громадської забудови

х

х

х

х

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

0,0

-

0,0

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

0,0

-

0,0

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 

0,0

-

0,0

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

0,0

0,00

0,0

0,00

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

3,0

3,0

 

3,0

3,0

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

1,00

1,00

5,00

 

5,00

04

Землі природно-заповідного фонду

х

х

х

х

05

Землі іншого природоохоронного призначення

х

х

х

х

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)  

х

х

х

х

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів(ФАП)

0,00

0,00

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

08

Землі історико-культурного призначення

х

х

х

х

09

Землі лісогосподарського призначення

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг  

Ст.273.1

Ст.273.1

Ст.273.1

 

Ст.273.1

 

10

Землі водного фонду

х

х

х

х

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами 

1,50

0,50

5,00

 

5,00

 

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами                                            

4,00

4,00

4,00

-

12

Землі транспорту

х

х

х

х

13

Землі зв'язку

х

х

х

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку 

2,00

-

5,00

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку 

3,00

3,00

5,00

5,00

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

1,50

-

5,00

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

1,50

-

5,00

-

15

Землі оборони

х

х

х

х

16

Землі запасу

1,00

1,00

5,00

5,00

17

Землі резервного фонду

1,00

1,00

5,00

5,00

18

Землі загального користування

1,00

1,00

5,00

5,00

 

 

        Сільський голова                                                                            О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

Додаток 2
до рішення Гарасимівської сільської ради
VІ скликання

від _______ р. № __

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01.01.20
20 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 

Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб

Від сплати податку за одну земельну ділянку  за кожним видом використання у межах граничних норм звільняються:

 

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;

100

 

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

100

 

Пенсіонери (за віком);

100

 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; учасники АТО;

100

 

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

100

 

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

Від сплати податку звільняються:

 

Дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування;

100

 

Заклати культури, охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок коштів державних або місцевих бюджетів;

100

 

Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

                   100

 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, повнфстю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів

100

 

           

 

 

Сільський голова                                                                                                     О.Ш. Пєвнєва 

18 квітня 2019 року заступник голови Станично-Луганської районної ради Миронов М.Ю. сумісно з депутатом Станично-Луганської районної ради Фоменко О.М. відвідали Чугинську СШ з метою детально оглянути та оцінити масштаби течі покрівлі. Це є найголовніша проблема школи, тому районною радою схвалено виготовлення проекту на її ремонт та розглядаються можливі варіанти його фінансування. Взагалі у Чугинській СШ навчаються 84 учні, діють різноманітні кружки (танцювальний, рукоділля та інші). 100% заповнений вчительський штат. Повноцінне харчування отримують усі діти, 1-4 клас за рахунок коштів з районного бюджету, 5-11 за рахунок батьків. При школі є спортивний майданчик.

     16 квітня 2019 року заступник голови Станично-Луганської районної ради Миронов М.Ю. відвідав у Талівському НВК де з директором цього закладу детально оглянули його та обговорили усі питання пов’язані з учбовим процесом. Так Миронов М.Ю. був задоволений роботою харчоблоку, тому що на ті кошти які виділили районна рада та сільська рада діти отримують якісне, повноцінне харчування (перша страва, друга страва-обов’язково м’ясні страви, компот або чай з булочкою).

     Добре налагоджена кружкова  робота, про що підтверджує багато дитячих виробів та звіт дитячої самодіяльності а та постійні святкові вистави (на День Святого Миколая, на Новий рік та інші).

     Також директор Талівського НВК поділилася нагальними проблемами: шкільний автобус дуже застарілий, тому дуже часто ламається, ще потрібно замінити 24 вікна на пластикові, енергозберігаючі та дуже потрібен сучасний дитячий майданчик.

     Миронов М.Ю. відмітив всі ці проблеми для пошуку шляху їх вирішення.

   

            10 квітня 2019 року заступник голови Станично-Луганської районної ради Миронов М.Ю. здійснив робочу поїздку до Широківської сільської ради де відвідав заклади соціальної сфери: дитячий садочок «Казка» та будинок культури. При спілкуванні керівники цих закладів звернули увагу на першочергові проблеми:

- у дитячому садочку необхідно нове обладнання у харчоблок;

- будинок культури бажає надавати своїм мешканцям новий вид послуг – доступ до безкоштовного Інтернету  усім охочим на базі сільської бібліотеки. Для цього потрібно придбати ноутбуки та власне провести сам Інтернет. Для вирішення цих проблем Миронов М.Ю. підготує відповідне звернення до депутатського корпусу Станично-Луганської районної ради для виділення необхідних коштів з районного бюджету при позаплановому їх надходженню.

 

Додаток 3                                                     до Порядку розроблення, погодження та затвердження   інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

 

 

 

 

 

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на

2019рік

 

КП «Теплосервіс Станично-Луганського району»

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата

комунальне підприємство «Теплосервіс Станично-Луганського району»

Рік заснування

2007

Форма власності

комунальна

Місце знаходження

Луганська область, Станично-Луганський район, смт. Станиця Луганська,

кв. Молодіжний,10б.

Код за ЄДРПОУ

35259450

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада

директор Ісаєва Ірина Олександрівна

Тел., факс, е-mail

0272 3-13-72

Ліцензія на _________________________ (№,  дата видачі, строк дії)

ліцензія на виробництво, трансплортування та постачання теплової енергії серія АГ № 579733, дата видачі 02.11.2012р.

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн

2665,1

Балансова вартість активів, тис. грн

7256,6

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн

900,5

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

немає

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми

Згідно Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою КМУ від 06 серпня 2014 року № 385: (Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток: передбачається виконання завдань і здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості надання послуг з теплозабезпечення в малих містах та сільських населених пунктах, забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання);

 зменшення споживання природного газу;

зменшення собівартості виробництва теплової енергії;

створення для споживачів привабливих умов користування послугами централізованого опалення та забезпечення споживачів якісними послугами з теплопостачання за низькими цінами;

втілення ефективних засобів з енергозбереження

Строк реалізації інвестиційної програми

2019р

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат

розроблено проекти реконструкції котелень

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

Придбання необхідних матеріалів та обладнання, виконання будівельно-монтажних робіт, оформлення необхідної технічної документації та введення в експлуатацію.

 

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн

 

власні кошти

1538

позичкові кошти

0

залучені кошти

0

бюджетні кошти

0

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): 100

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

100

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

-

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

-

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

-

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

-

Інші заходи

 

 

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість

1538

Внутрішня норма дохідності

 

Дисконтований період окупності

3-6 років

Індекс прибутковості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Додаток 4                                                                                                                       до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання
                                       
                             
                                 
                                   
                                     
                                 
                                     
                               
                                       
                                       
Фінансовий план використання коштів для  виконання  інвестиційної програми на 2019 рік      
КП "Теплосервіс Станично-Луганського району"      
(найменування ліцензіата)     
№ з/п Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) Кількісний показник (одиниця виміру) Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)  За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди    тис. грн (без ПДВ) Строк окупності (місяців) ** № аркуша обґрунтовуючих матеріалів Економія паливно-енергетичних ресурсів        (тонни умовного палива/прогнозний період) Економія фонду заробітної плати,                                           (тис. грн/прогнозний період) Економічний ефект (тис. грн ) ***
загаль-на сума  з урахуванням: госпо-дарський  (вартість    матері-альних ресурсів) підряд-ний плано-ваний період прогнозний період  
аморти-заційні відраху-вання виробничі інвестиції з прибутку позичко-ві кошти інші залучені кошти,    з них: бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
підля-гають повер-ненню не підлягають повернен-ню   плано-ваний  період     +1 плано-ваний період + n* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
І Виробництво теплової енергії
 1.1  Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
  1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 1.1.1   х  х                             
  1.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
 1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
  модернізація котельні РТМО із встановленням твердопаливного обладнання          (придбання водо-водяного підігрівача)    896,00 279,78 616,22         896 0 896     79   25,3   #####
  реконструкція котельні Кіндрашівської ЗОШ за адресою: смт. Станиця Луганська. вул.Шкільна.2 (придбання твердопаливного котла)   642,00 164,32 477,68 х  х  х  х  642,00 0,00 642,00     42   34   #####
Усього за підпунктом 1.2.1 ###### 444,10 1093,90         1538,00 0,00 1538,00         59,3   320,3
 1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 1.2.2   х  х                             
 1.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 1.2.3   х  х                             
  1.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 1.2.4   х  х                             
 1.2.5 Інші заходи, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 1.2.5   х  х                             
Усього за пунктом 1.2   х  х                             
Усього за розділом І 1538 444,1 1093,9         1538 0 1538         59,3   #####
ІІ Транспортування теплової енергії
 2.1  Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
  2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.1.1   х  х                             
  2.1.2  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  2.1.3 Інші заходи, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.1.3   х  х                             
Усього за пунктом 2.1   х  х                             
  2.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
 2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.2.1   х  х                             
 2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.2.2   х  х                             
 2.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.2.3   х  х                             
                                       
  2.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.2.4   х  х                             
 2.2.5 Інші заходи, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.2.5   х  х                             
Усього за пунктом 2.2   х  х                             
Усього за розділом ІІ   х  х                             
ІІІ Постачання теплової енергії
 3.1  Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
  3.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.1.1   х  х                             
  3.1.2  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.1.2   х  х                             
  3.1.3 Інші заходи, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.1.3   х х                            
Усього за пунктом 3.1   х х                            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  3.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
 3.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.2.1   х х                            
 3.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.2.2   х х                            
 3.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.2.3   х х                            
  3.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.2.4   х  х                             
 3.2.5 Інші заходи, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.2.5   х  х                             
Усього за пунктом 3.2   х  х                             
Усього за розділом ІІІ   х х                            
Усього за інвестиційною програмою 1538 444,1 1093,9         1538 0 1538         59,3   #####
Примітки:    n* кількість років інвестиційної програми.                          
         ** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.                
         *** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження  заходів ураховувати без ПДВ.                      
         х - ліцензіатом не заповнюється.                                  
    Додаток 7                                                                          до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання
   
   
   
   
         
Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання 
КП "Теплосервіс Станично-Луганського району"
 
станом на  1 січня   2019 року
№ з/п Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання Одиниця виміру Показник
загальний з них аварійні
І. Виробництво теплової енергії
1 Джерела теплової енергії      
1.1 Загальна кількість котелень, з них: шт. 24 _
  потужністю до 3 Гкал/год шт. 22 _
  потужністю від 3 до 20 Гкал/год шт. 2 _
  потужністю від 20 до 100 Гкал/год шт. 0 _
  потужністю 100 Гкал/год і більше шт. 0 _
  дахових шт. 0 _
1.2 Загальна установлена потужність котелень, з них: Гкал/год 17,6 _
  потужністю до 3 Гкал/год Гкал/год 10,1 _
  потужністю від 3 до 20 Гкал/год Гкал/год 7,5 _
  потужністю від 20 до 100 Гкал/год Гкал/год 0,0 _
  потужністю 100 Гкал/год і більше Гкал/год 0,0 _
  дахових Гкал/год 0,0 _
1.3 Середнє навантаження котелень:      
  у неопалювальний період Гкал/год _ _
  у зимовий період Гкал/год 13 _
1.4 Річний обсяг відпуску теплової енергії Гкал 10 299 _
2 Котли та хвостові поверхні нагріву      
2.1 Загальна кількість котлів: шт. 77 _
2.1.1 за видом теплоносія, з них: шт.    
  водогрійних з ККД менше 86 % шт. 8 _
  водогрійних з ККД більше 86 % шт. 69 _
  парових з ККД менше 89 % шт. 0 _
  парових з ККД більше 89 % шт. 0 _
2.1.2 за видом палива, з них: шт.    
  на газоподібному паливі шт. 69 _
  на твердому паливі шт. 8 _
  на рідкому паливі шт. 0 _
2.2 Використання установлених виробничих потужностей котлів:      
   у неопалювальний період % _ _
   у зимовий період % 74 _
2.3 Загальна кількість економайзерів шт. _ _
3 Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів      
3.1 Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: шт.    
  димососів шт. 6 _
  дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) шт. 0 _
3.2 Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок кВт 47 _
3.3 Загальна кількість золошлакоуловлювачів шт. 0 _
3.4 Загальна кількість димових труб, з них: шт. 59 _
  сталевих шт. 49 _
  цегляних та/або залізобетонних шт. 10 _
         
 
4 Допоміжне обладнання      
4.1 Загальна кількість деаераторних установок шт. 0 _
4.2 Загальна кількість водопідігрівальних установок шт. 0 _
4.3 Загальна кількість баків збору конденсату шт. 0 _
4.4 Загальна кількість насосів, з них: шт. 87 _
  живильних шт. 0 _
  мережних шт. 60 _
  підживлювальних шт. 27 _
  конденсаційних шт. 0 _
  рециркуляційних шт. 0 _
  насосів гарячого водопостачання (ГВП) шт. 0 _
  циркуляційних (ГВП) шт. 0 _
4.5 Загальна установлена потужність насосів кВт 244 _
5 Водопідготовка і водно-хімічний режим      
5.1 Загальна кількість водопідготовчих установок шт. 3 _
5.2 Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок шт. 0 _
5.3 Загальна установлена потужність насосів кВт 0 _
6 Електропостачання та електротехнічні пристрої      
6.1 Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: шт. 24 _
  прямого включення шт. 23 _
  трансформаторного включення шт. 1 _
6.2 Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) шт. 0 _
6.3 Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: шт. 1 _
  потужністю до 630 кВА шт. 1 _
  потужністю понад 630 кВА шт. 0 _
6.4 Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:      
   у неопалювальний період % 0 _
   у зимовий період % 55 _
7 Автоматизація      
7.1 Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі шт. 15 _
  з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) шт. 0 _
  з частковою автоматизацією шт. 15 _
7.2 Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу шт. 0 _
8 Прилади обліку теплової енергії      
8.1 Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: шт. 21 _
  на джерелах теплопостачання шт. 21 _
  комерційного (у споживача) шт. 5 _
8.2 Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання % 95 _
8.3 Забезпеченість приладами комерційного обліку % 100 _
8.4  Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до                100 % оснащеності, у тому числі: шт. 2 _
   на джерелах теплопостачання шт. 2 _
   комерційного обліку шт. _ _
9 Транспортні засоби      
9.1 Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: шт. 5 _
  спецтехніки шт. 1 _
   вантажних автомобілів шт. 2 _
   легкових автомобілів шт. 2 _
10 Будівлі та споруди виробничого призначення      
  Загальна кількість шт. 25 _
ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії
11 Магістральні теплові мережі      
11.1 Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: км    
   підземних канальних км    
   підземних безканальних км    
  надземних км    
11.2 Загальна кількість теплових камер шт.    
12 Місцеві (розподільчі) мережі      
         
 
12.1 Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: км 6 _
  підземних км 1 _
  надземних км 5 _
12.2 Загальна кількість теплових камер шт. 0 _
13 Мережі гарячого водопостачання (ГВП)      
13.1 Протяжність мереж ГВП, з них: км _ _
  підземних км _ _
  надземних км _ _
14 Центральні теплові пункти (ЦТП)      
  Загальна кількість ЦТП шт. _ _
15 Індивідуальні теплові пункти (ІТП)      
  Загальна кількість ІТП шт. _ _
16 Обладнання ЦТП та ІТП      
16.1 Загальна кількість водопідігрівальних установок шт. _ _
16.2 Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води шт. _ _
16.3 Загальна кількість насосів, з них: шт. _ _
  підживлювальних шт. _ _
  насосів ГВП шт. _ _
  циркуляційних (ГВП) шт. _ _
16.4 Загальна установлена потужність насосів кВт _ _
17 Електропостачання та системи управління      
17.1 Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: шт. 25 _
17.2 Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: шт. _ _
  систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія шт. _ _
17.3 Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки шт. _ _
18 Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП      
18.1 Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП шт. _ _
18.2 Загальна кількість лічильників ГВП,з них: шт. _ _
  на ЦТП шт. _ _
  у споживачів (у будинках) шт. _ _
18.3 Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП % _ _
18.4 Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: % _ _
  на ЦТП % _ _
  у споживачів (у будинках) % _ _
18.5  Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності шт. _ _
18.6  Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: шт. _ _
  на ЦТП шт. _ _
  у споживачів (у будинках) шт. _ _
19 Транспортні засоби     _
19.1 Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: шт. 5 _
  спецтехніки шт. 3 _
  вантажних автомобілів шт. 2 _
  легкових автомобілів шт. 2 _
20 Будівлі та споруди виробничого призначення     _
  Загальна кількість шт. 25 _
21 Опалювальна площа тис.кв.м   _
22 Забезпечення гарячою водою тис. жителів _ _
23 Приєднане навантаження за категоріями:     _
  населення Гкал/год 0 _
  бюджетні установи Гкал/год 5,733 _
  інші Гкал/год 0,72 _
24 Фактичні річні втрати теплової енергії тис.Гкал   _
% 3 _
                                         ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА НА 2019р.            
                            по КП "Теплосервіс Станично-Луганського району"          
№ з/п Назва напрямку діяльності (пріорітетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання заходу  Виконавці Джерела фінансування  Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн Очікуваний результат від реалізації заходів
Економія коштів (тис.грн) Економія енергоносіїв
Усього Усього: прир.газ, тис. м³ електр тис. кВТ/г води, м³ вугілля інші
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
І Модернізація теплового господарства (реконструкція об'єктів теплопостачання з впровадженням енергозберегаючих технологій, встановлення сучасного твердопаливного котельного обладнання, заміна котлів, встановлення насосного обладнання, заміна та реконструкція теплових мереж)
                         
1 тепло             постачання модернізація котельні РТМО із встановленням твердопаливних котлів за адресою:смт. Станиця Луганська. вул 5-а Лінія.27в ( придбання водо-водяного підігрівача) 2019р КП "Теплосервіс Ст.-Луганського району" власні кошти 896 95,5 11,42        
2 тепло постачання реконструкція котельні Кіндрашівської ЗОШ за адресою:смт. Станиця Луганська. вул. Шкільна. буд 2. 2019р КП "Теплосервіс Ст.-Луганського району" власні кошти 642 177,28 21,2        
                         
                         
            1538 272,78 32,62        
                         

Опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний період

 

 

1 Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності

впровадження  заходів

1.1. Проект «Реконструкція міні-котельні Ново-Кіндрашівської ЗОШ за адресою:

       смт. Станиця Луганська, вул. Шкільна, буд.2.»

 

           Проектом «Реконструкція міні-котельні Ново-Кіндрашівської ЗОШ за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. Шкільна, буд.2.» передбачено реконструкцію існуючої будови міні-котельні Кіндрашівської ЗОШ, розташованої безпосередньо біля будови школи та встановлення сучасних високопродуктивних котлів, працюючих на різних видах палива, а саме: трьох автоматизованих твердопаливних котлів, працюючих на вугіллі, потужністю 250 кВт кожний, а також 6 газових котлів потужністю 100 кВт кожний. В якості основного обладнання передбачено використання твердопаливних котлів, використання газових котлів планується лише при виникненні перебоїв в постачанні твердого палива.

Два твердопаливних котли та 6 газових котлів встановлені за рахунок бюджетних коштів та введені в експлуатацію у 2016 році. Для якісного теплозабезпечення школи в період значних низьких температур зовнішнього повітря ( -100С и нижче), а також з урахуванням приєднаного навантаження та КПД котлів, потужності двох встановлених твердопаливних котлів недостатньо.

Реалізація даного заходу  дасть можливість втілити ефективні засоби з енергозбереження, скоротити споживання природного газу, підвищити рівень надійності та якості послуг з теплозабезпечення.

 

1.2. Проект  «Модернізація котельні із встановленням нового твердопаливного  обладнання за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. 5 лінія, 27 в».

 

Проектом передбачено проведення модернізації існуючої газової котельні із встановленням в діючій будівлі котельні двох твердопаливних котлів КВ-Т-0,63 виробництва ЛЗТО «Лугатерм» потужністю 630 кВт кожний, які працюють на вугіллі, встановлення необхідного технологічного обладнання, монтаж димоходів, встановлення додаткового водопідігрівача для забезпечення можливості передачі енергії від котлового до мережного   контуру опалення.

Станом на 1.01.2019 р. за рахунок бюджетних коштів виконані роботи з монтажу двох твердопаливних котлів КВ-Т-0,63 та допоміжного обладнання, необхідного для роботи твердопаливних котлів. Для завершення робіт з модернізації котельні та реалізації всіх цілей даного проекту необхідно придбання та встановлення додаткового водопідігрівача, передбаченого проектом модернізації.

Виконання цього заходу  дасть можливість значно підвищити коефіцієнт теплопередачі та забезпечити якісну передачу теплової енергії від твердопаливних котлів до мережної води  для подальшої подачі тепла об’єктам РТМО.

 

 

2. Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження  заходів  інвестиційної програми.

2.1.  Проект «Реконструкція міні-котельні Ново-Кіндрашівської ЗОШ за адресою:

       смт. Станиця Луганська, вул. Шкільна, буд.2.»

 

№ п/п

Найменування показників

Одиниці

виміру

Котли НІІСТу-5 (ККД 72%)

Котли КВ-Т-0,25 (ККД 90%)

1

Встановлена потужність котельні

Гкал/год

1,0

0,43

2

Максимальне приєднане навантаження

Ккал/год

422307,1

422307,1

3

Річний плановий відпуск теплової енергії

Гкал

839,227

839,227

4

Річні витрати палива

- умовного

- натурального (вугілля)

 

Т.у.п

Тис.тонн

 

170,01

160,99

-

 

136,008

128,79

5

Питомі витрати натурального палива на виробництво 1 Гкал

тонн

191,83

 

153,46

6

Вартість палива

Грн./тонн

5,7

5,7

7

Загальні витрати на річний відпуск тепла

Тис.грн

917,64

734,10

8

Економія

Тис.грн

           183,54              

9

Строк окупності

рік

           3,5

 

 

2.1.  Проект «Модернізація котельні із встановленням нового твердопаливного обладнання за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. 5 лінія, 27 в»

 

№ п/п

Найменування показників

Одиниці

виміру

Котли КВ-Т-0,63

 ((ККД 84%)

Котли КВ-Т-0,63

(ККД 90%)

1

Встановлена потужність котельні

Гкал/год

1,0

1,0

2

Максимальне приєднане навантаження

Ккал/год

1,048

1,048

3

Річний плановий відпуск теплової енергії

Гкал

2187,323

2187,323

4

Річні витрати палива

- умовного

- натурального (вугілля)

 

Т.у.п

Тис.тонн

 

379,806

359,68

-

 

354,485

335,69

5

Питомі витрати натурального палива на виробництво 1 Гкал

тонн

164,44

 

153,47

6

Вартість палива

Грн./тонн

5,7

5,7

7

Загальні витрати на річний відпуск тепла

Тис.грн

2050,176

1913,433

8

Економія

Тис.грн

           136,74              

9

Строк окупності

рік

           6,6

 

3. Обґрунтування вартості запланованих заходів.

Обґрунтування вартості обладнання, закупівля якого передбачена в інвестиційній програмі,  підтверджено комерційними пропозиціями, наданими заводами-виробниками та торгівельними організаціями. 

 

Зобов’язання

щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми.

 

         За рахунок впровадження заходів інвестиційної програми очікується: 

-          зменшення питомих витрат палива на виробництво теплової енергії;

-          зниження вартості виробництва теплової енергії;

-          створення для споживачів привабливих умов користування послугами централізованого опалення та забезпечення споживачів якісними послугами з теплопостачання за низькими цінами;

-          втілення ефективних засобів з енергозбереження;

-          скорочення споживання природного газу;

-           підвищення рівня надійності та якості послуг з теплозабезпечення;

-          забезпечення можливості рентабельної роботи підприємства на найближчі та  віддалені періоди;

-           поступовий перехід підприємства на альтернативні природному газу види палива.

      Діяльність за програмою дозволить знизити навантаження на місцевий бюджет.

 

 

         Директор КП «Теплосервіс           

         Станично-Луганського району»                                                  І.О.Ісаєва

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

інвестиційної програми

 

1.

Інформаційна картка ліцензіата ( додаток 3)

Лист 3

2.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2019 рік

( додаток 4)

 

Лист 5

3.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх  урахування в структурі тарифів на 12 місяців ( додаток 5)

 

Лист 9

4

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців ( додаток 6)

 

Лист 11

5.

Пояснювальна записка,

в тому числі:

Лист 16

5.1

Інформація про ліцензіата

        Лист 17

5.2

Висновки щодо необхідності впровадження ІП

        Лист 22

5.3

Обгрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

        Лист 23

5.4

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у плановому періоді

        Лист 24

5.5

 

Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання  (додаток 7)

 

 

Лист 25

6.

Опис заходів інвестиційної програми

        Лист 29

6.1

Техніко-економічне обґрунтування заходів

        Лист 29

6.2

Визначення строку окупності та економічного ефекту

        Лист 30

6.3

Обгрунтування вартості матеріальних ресурсів

        Лист 31

7.

Зобов'язання ліцензіата

Лист 37

 

ДОКЛАДНІШЕ

опис_заходiв

Пооясьнювальна записка

ПРОГРАММА

ДОДАТКИ

ДОДАТКИ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/1

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження змін до Комплексної  районної

Програми створення умов для сталого

функціонування та динамічного розвитку

 первинної медичної допомоги

у Станично-Луганському районі на 2018 рік

 

 

       Розглянувши  лист Станично-Луганської райдержадміністрації № 727 від 12.11.2018 року щодо внесення змін до Комплексної районної  Програми створення умов для сталого функціонування та динамічного розвитку первинної медичної допомоги  у Станично-Луганському районі на 2018 рік, затверджену рішенням    Станично-Луганської районної ради №25/2 від 20.07.2018 року, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Комплексної районної  Програми створення умов для сталого функціонування та динамічного розвитку первинної медичної допомоги у Станично-Луганському районі на 2018 рік, виклавши паспорт Програми, додаток 1 та додаток 2 у новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього питання покласти на постійну комісію з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/2

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження передавального акту

балансових рахунків, матеріальних цінностей

та активів комунального закладу

«Станично-Луганський районний ЦПМСД»

до правонаступника комунального

некомерційного підприємства «Центр первинної

медико-санітарної допомоги Станично-Луганської

районної ради»

         Розглянувши лист КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» вхд. № 763 від 28.11.2018 року, лист Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. № 778 від 29.11.2018 року, відповідно до ст. 59 Господарського кодексу України, ст. 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,   керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Комунального закладу «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» до правонаступника Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради» ( додається).

         2. Голові комісії з припинення діяльності КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сємєнєнко С.В. подати передавальний акт державному реєстратору для проведення державної реєстрації реорганізації юридичної особи в порядку, визначеному  чинним законодавством України.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                     В. О. МЯГКИЙ

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

14 грудня  2018 року                                                                   №32/3

смт Станиця Луганська

 

Про створення Комунального некомерційного

підприємства «Центр первинної медико-санітарної

допомоги Станично-Луганської районної ради»

шляхом реорганізації (перетворення) комунального

закладу «Станично-Луганський районний центр

первинної медико-санітарної допомоги»

 

            Розглянувши листи КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» вхд. №766, 767 від 28.11.2018 року, листи Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. № 777, 779 від 29.11.2018 року, з метою впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення, покращення якості медичного обслуговування в Станично-Луганському районі шляхом зміни моделі організації та фінансування первинної медичної допомоги, відповідно до ст.ст. 57, 78 Господарського кодексу України, ст.ст. 106-108 Цивільного кодексу України, ст.ст. 16, 35-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», Методичних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства від 14.02.2018 року, рішення Станично-Луганської районної ради № 22/8 від 20.04.2018 року «Про припинення юридичної особи Комунальний заклад «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом реорганізації (перетворення) у некомерційне комунальне підприємство», керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1.      Створити Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради» шляхом реорганізації (перетворення)  Комунального закладу «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

2.      Визнати новостворене комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради» правонаступником майна, прав та обов’язків комунального закладу «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

3.      Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради» (додається).

4.      Закріпити нерухоме майно за новоствореним комунальним підприємством на праві оперативного управління. (згідно додатку  №1 (рахунок 1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої)  до Передавального акту затвердженого рішенням Станично-луганської районної ради № 32/   від 14.12.2018 р.)

5.       Уповноважити голову районної ради  укласти з комунальним неприбутковим підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради»  відповідний договір оперативного управління комунальним майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району,  згідно чинного законодавства.

6.      Визначити статутний капітал новоствореного комунального некомерційного підприємства - 1500 грн. 00 коп. (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок). Статутний капітал формується у грошовій формі протягом року з дати державної реєстрації підприємства.

7.      Продовжити трудові відносини з Сємєнєнко Світланою Вікторівною на посаді головного лікаря (керівника) комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради».

8.       Уповноважити голову районної ради Мягкого В.О. внести зміни до діючого контракту з Сємєнєнко С.В. з метою приведення його положень у відповідність до діючого законодавства з урахуванням зміни організаційно-правової форми очолюваного нею закладу охорони здоров’я шляхом укладення  додаткової угоди до контракту.

9.       Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради»  Сємєнєнко С.В.:

9.1.           Вжити  необхідні заходи щодо державної реєстрації новоствореного комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради».

9.2.            Вжити відповідні заходи щодо дотримання законодавства про працю при прийнятті, вивільненні та переведенні працівників до створеного підприємства.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                                       В. О. МЯГКИЙ

 

 

 

                       

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/4

смт Станиця Луганська

 

Про перейменування філій

Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги

Станично-Луганської районної ради»

 

         Розглянувши лист КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» вхд № 783 від 03.12.2018 року, лист Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. № 790 від 05.12.2018 року, відповідно до ст. 108 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи рішення Станично-Луганської районної ради № 32/3     від 14.12.2018 року  «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної  допомоги Станично-Луганської районної ради» шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада,

 

ВИРІШИЛА:

1.    Перейменувати філії комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради» наступним чином :

-ФІЛІЯ «КРАСНОТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ»,

КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ».

(місцезнаходження: 93621, Луганська область, Станично-Луганський район, село Красна Талівка, проспект Перемоги, 17 );

-ФІЛІЯ «ВЕЛИКОЧЕРНІГІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93611, село Велика Чернігівка, вулиця Робітнича, будинок,1 квартира 7,8 );

-  ФІЛІЯ «ВАЛУЙСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93650, Луганська область, Станично- Луганський район, село Валуйське, вулиця Гусинівська, будинок 4.);

- ФІЛІЯ «ВІЛЬХІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93653, Луганська область, Станично- Луганський район, селище Вільхове, вулиця Шкільна, будинок 84. );

-ФІЛІЯ «МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93654, Луганська область, Станично- Луганський район, село Миколаївка, вулиця Жовтнева, будинок 38. );

-ФІЛІЯ «ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ»  КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93624, Луганська область, Станично- Луганський район, селище Широкий ,вулиця Молодіжна, будинок 7-а );

-ФІЛІЯ «КОМИШНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93644, Луганська область, Станично-Луганський район, село Комишне, вулиця Центральна, будинок 1).

- ФІЛІЯ «НИЖНЬОВІЛЬХІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ » КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93641, Луганська область, Станично- Луганський район,  село Нижня Вільхова, вулиця Різдвяна, будинок, 55);

- ФІЛІЯ «ЧУГИНСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93620, Луганська область, Станично-Луганський район, село Чугинка, вулиця Центральна-Нова, 20-а);

-ФІЛІЯ «НИЖНЬОТЕПЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93630, Луганська область, Станично- Луганський район, село Тепле, вулиця Мира, будинок 66-а );

- ФІЛІЯ «ПЕТРОПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

(місцезнаходження: 93613, Луганська область, Станично – Луганський район, селище міського типу Петропавлівка, вулиця Лікарняна, будинок 2)

- ФІЛІЯ «СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ №1 КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

(місцезнаходження: 93602, Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, провулок Клубний, будинок 2).

До складу КНП «ЦЕНТРУ ПЕРВИННО МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» також входять  наступні структурні підрозділи:

-СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

(місцезнаходження: 93600, Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вулиця 5- та Лінія, будинок 39)

-СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

(місцезнаходження: 93600, Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вулиця 5- та Лінія, будинок 39)

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                     В. О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/5

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження Комплексної цільової програми для пільгових категорій населення району на

2019-2021 роки

 

    Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації  вхд. № 722 від 12.11.2018 року, з метою соціального захисту пільгових категорій населення району, відповідно до статей 22, 70, 91 Бюджетного кодексу України,  постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Затвердити Комплексну цільову програму для пільгових категорій населення району на 2019-2021 роки (далі – Програма).

2.  Затвердити головним розпорядником Програми управління соціального захисту населення Станично-Луганської райдержадміністрації.

3.  Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначити при затвердженні районного бюджету на кожний бюджетний рік протягом терміну її дії.

4.  Управлінню соціального захисту населення Станично-Луганської райдержадміністрації, щорічно у першому кварталі звітувати перед районною радою про хід виконання Програми.

5.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                                                   В.О.МЯГКИЙ        

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/6

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження змін до Районної

програми цивільного захисту

Станично-Луганського району на 2017-2020 роки

 

          Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №800 від 07.12.2018 року, з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, відповідно до Кодексу цивільного захисту України,  керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закон України «Про місцеве самоврядування  в Україні» районна рада

        

ВИРІШИЛА:

         

1. Затвердити зміни до Районної програми цивільного захисту Станично-Луганського району на 2017-2020 роки (далі Програма), виклавши Паспорт Програми  і Додаток 1 у новій редакції та включити зміни до Програми економічного і соціального розвитку району на 2018 та 2019  роки.

 

2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначити при затверджені районного бюджету.

 

3. Визначити головним розпорядником коштів Програми Станично-Луганську районну державну адміністрацію.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/7

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження перспективного

плану роботи Станично-Луганської

районної ради на 2019 рік

 

Перспективний план роботи районної ради розроблений відповідно до діючих норм, закріпленими в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Регламентом районної ради.

Метою перспективного плану районної ради є: якісне виконання покладених на районну раду функцій, плідна робота постійних комісій районної ради, депутатського корпуса, виконавчого апарату районної ради.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1      Затвердити перспективний план роботи Станично-Луганської районної ради на 2019 рік (додається).

2     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності, прав людини, депутатської діяльності та етиці.

 

Голова районної ради                                                        В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/8

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження штатного розпису

виконавчого апарату Станично-

Луганської районної ради на 2019 рік

 

 

 Керуючись ч.4 ст. 10, п.4 ч.1 ст. 43, ст. 58 Закону України «Про місцеве 

 самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити штатний розпис  виконавчого апарату Станично-Луганської районної ради на 2019 рік чисельністю 25 одиниць, згідно додатку.

 

    2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію       

          районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

14  грудня 2018 року

смт. Станиця Луганська                                                             № 32/9

 

Про умови оплати праці голови

Станично-Луганської районної ради

на 2019 рік

 

         Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів і інших органів», керуючись ч.2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Умови оплати праці голови районної ради на 2019 рік визначити відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів і інших органів» у тому числі встановити надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і вислугу років.

2. Встановити доплату у розмірі 5 відсотків посадового окладу, враховуючи науковий ступень кандидата економічних наук  ДК № 058292 Мягкого Віктора Олександровича «Рішення президії Вищої атестаційної комісії від 10.03.2010 року (протокол № 29.06/2)».

        3. Виплату разової матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки голові районної ради та матеріальну допомогу на вирішення соціально–побутових питань при наявності економії фонду оплати праці здійснювати згідно розпорядження голови районної ради сьомого скликання.

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ                                                                              

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року

смт  Станиця Луганська                                                             № 32/10

 

Про преміювання голови

Станично-Луганської районної ради

на 2019 рік

 

         Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів і інших органів», керуючись ч.2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Преміювання голови здійснювати щомісячно у розмірі 40 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавок та доплат,  в межах затверджених витрат на оплату праці  на 2019 рік.

         2. При наявності економії фонду оплати праці питання про преміювання голови районної ради вище 40 відсотків виносити на розгляд сесії районної ради.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                               №32/11

смт. Станиця Луганська                                                            

 

Про умови оплати  праці

заступника голови

Станично-Луганської районної

 ради на 2019 рік

 

         Відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів і інших органів», керуючись ч.2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Умови оплати праці заступника голови районної ради на 2019 рік визначити відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів і інших органів», у тому числі встановити надбавку за результатами праці в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і вислугу років.

         2. Виплату разової матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки заступнику голови районної ради та матеріальну допомогу на вирішення соціально–побутових питань при наявності економії фонду оплати праці здійснювати  згідно розпорядження голови районної ради.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                                В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

14  грудня 2018 року

смт. Станиця Луганська                                                             №32/12

 

Про преміювання заступника голови

Станично-Луганської районної

 ради на 2019 рік

 

         Відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів і інших органів», керуючись ч.2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                Преміювання заступника голови районної ради здійснювати щомісячно у розмірі 40 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавок та доплат,  в межах затверджених витрат на оплату праці  на 2019 рік.

2.                При наявності економії фонду оплати праці питання про преміювання заступника голови районної ради вище 40 відсотків виносити на розгляд сесії районної ради.     

 3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                                      В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 32/13

 
 

 

 

 

 

 

Про  встановлення розміру кошторисної

заробітної плати на 2019 рік при здійсненні

будівництва (нового будівництва,

реконструкції, реставрації, капітального ремонту,

технічного переоснащення та поточного ремонту)

за рахунок коштів районного бюджету.

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №706 від 06.11.2018 року, на виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», враховуючи лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 7/15-1904 від 22.02.2018 року, керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити розмір кошторисної заробітної плати на 2019 рік при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів районного бюджету - в розмірі 7100,0 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8 для звичайних умов будівництва.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку й торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/14

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження Порядку

проведення конкурсу на зайняття

посади  завідувача дошкільного навчального

закладу Станично-Луганського району   

 

 

    Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації №776  від 29.11.2018 року , з метою забезпечення якісного управління закладами дошкільної освіти, виявлення найбільш успішних керівників дошкільних  навчальних закладів та організованого проведення конкурсного відбору  на призначення на посаду завідувача  дошкільного навчального закладу   комунальної власності сільських та селищних рад Станично-Луганського району, відповідно до ст. 25 п. 2, ст. 26 п.1 Закону України «Про освіту», керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1.      Затвердити  Порядок проведення конкурсу на зайняття посади завідувача    закладу дошкільної освіти Станично – Луганського району (додається).

2.      Затвердити  склад конкурсної комісії (додається).

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/15

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження технічної документації про

нормативну грошову оцінку земельної ділянки

державної власності сільськогосподарського

призначення за кадастровим номером 4424882000:01:007:0071,

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

право на яку виставляється на земельні торги, розташованої

за межами населених пунктів, на території Гарасимівської

сільської ради Станично-Луганського району Луганської області».

 

Розглянувши листа Головного управління Держгеокадастру у Луганській області вхд. №782 від 03.12.2018 року та  клопотання відділу Станично-Луганського району Головного управління Держгеокадастру у Луганській області вхд. №785 від 03.12.2018 року  щодо затвердження  технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 4424882000:01:007:0071, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право на яку виставляється на земельні торги, розташованої за межами населених пунктів, на території Гарасимівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області», розроблену Державним підприємством «Луганський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», враховуючи позитивний висновок Державної експертизи землевпорядної документації від 22.11.2018 № 176, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», керуючись п.21 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 4424882000:01:007:0071 площею 117,8409 га угіддя-рілля, для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право на яку виставляється на земельні торги, розташованої за межами населених пунктів, на території Гарасимівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області». Нормативна грошова вартість земельної ділянки складає 2409331,21 грн. (два мільйони чотириста дев’ять тисяч триста тридцять одна грн. 21 коп.)

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельним ресурсам, та охорони навколишнього середовища.

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/16

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження технічної документації про

нормативну грошову оцінку земельної ділянки

державної власності сільськогосподарського

призначення за кадастровим номером 4424885300:04:003:0015,

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

право на яку виставляється на земельні торги, розташованої

за межами населених пунктів, на території Талівської сільської

ради Станично-Луганського району Луганської області

 

Розглянувши листа Головного управління Держгеокадастру у Луганській області вхд. №782 від 03.12.2018 року та  клопотання відділу Станично-Луганського району Головного управління Держгеокадастру у Луганській області вхд. №785 від 03.12.2018 року  щодо затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 4424885300:04:003:0015, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право на яку виставляється на земельні торги, розташованої за межами населених пунктів, на території Талівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області, розроблену Державним підприємством «Луганський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,враховуючи позитивний висновок Державної експертизи землевпорядної документації від 29.11.2018 № 182, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», керуючись п.21 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 4424885300:04:003:0015, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право на яку виставляється на земельні торги, розташованої за межами населених пунктів, на території Талівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області.

Нормативна грошова вартість земельної ділянки складає 986339,40 грн. (дев’ятсот вісімдесят шість тисяч триста тридцять дев’ять грн. 40 коп).

            2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельним ресурсам, та охорони навколишнього середовища.

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/17

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження технічної документації про

нормативну грошову оцінку земельної ділянки

за кадастровим номером 4424886000:03:004:0034,

що надається в оренду ПрАТ «Київстар»,розташованої

за межами населених пунктів, на території

яка за даними Державного земельного кадастру

 враховується в Сотенській сільській раді

Станично-Луганського району Луганської області

 

         Розглянувши листа ПрАТ «Київстар»  вхд. №805 від 10.12.2018 року щодо затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером 4424886000:03:004:0034, що надається в оренду ПрАТ «Київстар»,для розташування та обслуговування обладнання базової станції мобільного зв’язку за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, розташованої за межами населених пунктів, на території яка за даними Державного земельного кадастру враховується в Сотенській сільській раді Станично-Луганського району Луганської області, розроблену приватним підприємством «Землевпорядна фірма «Континент-ЛВК», враховуючи позитивний висновок Державної експертизи землевпорядної документації від 21.11.2018 року № 170, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», керуючись п.21 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером 4424886000:03:004:0034, загальною площею 0,0096 га, що надається в оренду ПрАТ «Київстар»,для розташування та обслуговування обладнання базової станції мобільного зв’язку за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, розташованої за межами населених пунктів, на території яка за даними Державного земельного кадастру враховується в Сотенській сільській раді Станично-Луганського району Луганської області

Нормативна грошова вартість земельної ділянки складає 7068,40 грн. (сім тисяч шістдесят вісім грн. 40 коп).

            2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельним ресурсам, та охорони навколишнього середовища.

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/18

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення проектно-

кошторисної документації на проведення

капітального ремонту адміністративної будівлі

з прибудовою та ганками КУ «Станично-Луганський

територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)» за адресою:

смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, буд. 52-б

 

         Розглянувши лист КУ «Станично-Луганський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 04 грудня 2018 року вхідний № 788, згідно із Порядком погодження капітальних ремонтів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради № 7/8 від 28.10.2016 року, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту адміністративної будівлі з прибудовою та ганками (А-1, а, а1, а2, згідно технічного паспорту від 25.10.1994 року) КУ «Станично-Луганський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку й торгівлі.

.

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ