Новини

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  надання платних послуг КНП «Станично-Луганське РТМО»

 

1.    Загальні положення

 

1.1.  Положення про платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства «Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання » (далі — Положення) розроблено відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (далі — Закон № 2801) який передбачає можливість надання платних медичних послуг населенню. Це положення поширюється на  КНП «Станично-Луганське РТМО», що належить до спільної  власності територіальних   громад сіл, селищ Станично-Луганського району.

1.2. Перелік медичних послуг у Положенні відповідає Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженому постановою КМУ від 17.09.1996 № 1138 (далі — Перелік № 1138).

1.3. Мета Положення — регламентувати процес надання платних послуг КНП, створити методологічну базу для розрахунку їх собівартості, обґрунтувати тарифи на платні медичні послуги КНП «Станично-Луганське РТМО».

2. Порядок надання платних послуг населенню

 

2.1. КНП «Станично-Луганське РТМО» надає платні медичні послуги на засадах, визначених пунктом 3.2 статуту КНП «Станично-Луганське РТМО»: провадить цю діяльність як господарську некомерційну, спрямовану на досягнення соціальних цілей, без мети одержання прибутку. Соціальні цілі полягають у реалізації права на охорону здоров’я згідно зі статтею 6 Закону України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я».

2.2. Платні послуги, що надаються КНП «Станично-Луганське РТМО», регламентовані наступними наказами:

Дозвільна система:

- Порядок видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від  20.10.1999 р №252.

Профілактичні медичні огляди:

-Перелік професій працівників, які проходять медичні огляди встановлений ст.17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.

-Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2007 р.№246.

-Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я від  23.07.2002р.№280.

-Наказ Міністерства оборони України від 14.08.2008р. № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»

Операція штучного переривання вагітності  в амбулаторних умовах:

- Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 24.05.2013 № 423.

Послуги з провадженням господарської діяльності:

Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р №1138.

2.3. КНП «Станично-Луганське РТМО» надає наступні платні послуги:

2.3.1. Попередній профілактичний медичний огляд кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів (крім випадків, коли мед. огляди проводяться за направленням державної служби занятості) для отримання посвідчення водія транспортного засобу (отримання свідоцтва), з отримання сертифікату психіатра і нарколога,медичний огляд  водіїв перед виїздом на лінію;

2.3.2  Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на право та носіння зброї громадянам.

2.3.3. Медичний огляд працівників певних категорій, які працюють на важких роботах і роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;

2.3.4. Попередній медичний огляд робітників на одержання права торгівлі продтоварами і профілактичний медичний огляд працівників харчоблоку, магазину продтоварів,  підприємств  і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести розповсюдження інфекційних захворювань;

2.3.4.1. Обов’язковий профілактичний медичний огляд робітників підприємств всіх  форм власності – проведення лабораторно-діагностичні дослідження крові на сифіліс;

2.3.4.2. Обов’язковий профілактичний медичний огляд робітників підприємств всіх  форм власності – проведення лабораторно-діагностичні дослідження – мазок на гонорею;

2.3.4.3. Обов’язковий профілактичний медичний огляд робітників підприємств всіх форм власності – проведення аналізу на яйцеглист;

2.3.4.4. Проведення операції штучного переривання вагітності (місцевий та загальний наркоз);

2.3.4.5 Медичний  ендоскопічний огляд ( без направлення лікарів);

2.3.4.6. Лабораторні дослідження;

2.3.4.7. Діагностичні послуги (дослідження з функціональної діагностики, ендоскопічні, ультразвукові та рентгенологічні дослідження) та консультативні послуги лікарів.

2.3.5. Видача медичної довідки ф 086\0 для вступників до навчальних закладів, які закінчили школу у поточному році і минулі роки.

2.3.6. Видача медичної довідки, витяг з історії хвороби.

2.4. Медичні послуги, вказані в п 2.3, вказані на основі калькуляції, затвердженої в прейскуранті (окрім ІВВ, УОВ, інваліди 1-групи, інваліди дитинства).

2.5. Контроль за організацію і якість надання медичних послуг населенню, а також за правильністю використання тарифів на платні послуги здійснюють керівники, відповідальні за контрольні функції.

 

3.  Організація платних послуг і контроль

за виконання вимог до їх якості

 

3.1. Медична комісія по медичному огляду, що діє у КНП «Станично-Луганське РТМО», створює наказ по підприємству з персональним погодженням лікарів спеціалістів в наступному обов’язковому складі: лікар-терапевт, лікар-хірург, лікар-офтальмолог,  лікар-отоларинголог, лікар-невропатолог, лікар-дерматолог, лікар-стоматолог,  лікар-гінеколог, лікар-нарколог, лікар-психіатр. Головою комісії призначається один з лікарів комісії. В склад комісії також входить реєстратор медичний, сестра медична і молодша медична сестра:

3.1.1. Особи, які проходять медичний огляд, зобов’язані попередньо внести певну суму на розрахунковий рахунок КНП «Станично-Луганське РТМО»;

3.1.2. Грошові кошти за медичний огляд зараховуються на спеціальний рахунок підприємства за платні послуги.

1) на оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією надання платних послуг;

2) на погашення заборгованості підприємства по бюджетним зобов’язанням по спеціальному і загальному кошторису;

3) на фонд матеріального заохочування медичних робітників, які надають платні послуги.

3.1.3. За якість проведення медичних оглядів несе відповідальність голова медичної комісії. Контроль праці цієї комісії забезпечує директор КНП «Станично-Луганське РТМО».

3.2. Медичний огляд громадян для отримання дозволу (ліцензії) на право  отримання та носіння зброї громадянам.

 

3.2.1. Медичний огляд громадян для отримання дозволу (ліцензії) на право та носіння зброї проводиться лікувально-консультативною комісією з метою виявлення наявності або відсутності протипоказань для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи;

3.2.2. Лікувально-консультативна комісія підприємства створюється відповідним  наказом, з персональним затвердженням лікарів-спеціалістів в наступному складі: лікар-терапевт, лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-нарколог, лікар-психіатр. В склад медичної комісії також входить  медичний реєстратор;

3.2.3. Особи, які проходять медичний огляд, зобов’язані попередньо перерахувати встановлену суму на розрахунковий рахунок КНП «Станично-Луганське РТМО»;

3.3. Медичний огляд працівників, які працюють на важких роботах зі шкідливими та небезпечними  умовами праці.

3.3.1. Медичний огляд працівників, які працюють на важких роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці  відповідних категорій проводиться з метою установлення фізичних і психологічних здібностей осіб до праці, пов’язаних зі шкідливими  чи небезпечними умовами праці;

3.3.2. Організацію та проведення медичних оглядів забезпечує керівник  підприємств та організацій незалежно від форм власності та видів діяльності;

3.3.3. Щороку медична установа створює наказ про створення медичної комісії для проведення медичних оглядів, організовує місце проведення, час, перелік лікарів-спеціалістів, розробляє і згоджує з замовниками план-графік проведення медичних оглядів;

3.3.4.  Відповідно до медичних показників медичних оглядів залучаються інші спеціалісти (онколог, ендокринолог, інфекціоніст, кардіолог);

3.3.5. Замовник визначає контингент осіб, які зобов’язані проходити медичний огляд, виділяє кошти на організацію медичного огляду, створює наказ на проведення медоглядів в термін погоджений з лікувальним закладом, укладає договір з закладом охорони здоров’я  і здійснює контроль за терміном їх проведення;

3.4. Попередній медичний огляд робітників на одержання права торгівлі продтоварами і профілактичний огляд працівників харчоблоку, магазину продтоварів, окремих професій, підприємств і організацій, діяльність яких пов’язана с обслуговування населення і може привести до розповсюдження інфекційних захворювань.

3.4.1. Дані профілактичні медичні огляди проходять співробітники медичних закладів, робітники торгівлі, харчових галузей, а також робітники дошкільних і шкільних закладів всіх форм власності. Головна ціль профілактичного огляду – перевірка стану здоров’я з цілю попередження розповсюдження інфекційних і паразитарних хвороб серед населення;

3.4.2. За висновком профілактичного медичного огляду проводиться оформлення особових медичних книг ф №1-ОМК згідно з наказом МОЗ від 21.02.2013 №150 із зазначенням дати огляду, дозвіл на роботу за вказаним терміном. При виявлені наявності захворювань громадянин направляється на лікування в лікувально-профілактичні заклади за місцем проживання.

3.4.3. Адміністрація підприємства, співробітники якого зобов’язані пройти медичний огляд, щороку укладає угоду з медичною установою, за вказаним терміном надають списки робітників на проходження медичного огляду і перераховує грошові кошти на спеціальний рахунок лікувального закладу;

3.4.4. Профілактичний медичний огляд здійснюють спеціалісти, штат яких затверджено наказом підприємства. Прийом здійснюється щоденно згідно графіку роботи відповідних спеціалістів;

3.4.5. Сплата за медичні послуги здійснюється безпосередньо в касу або через відділення банку. Використання грошових коштів можливе після їх зарахування на спеціальний рахунок закладу, за статтями витрат, затвердженого кошторисом.

3.5. Операції штучного переривання вагітності (місцевий наркоз, загальний наркоз)

3.5.1. Штучне переривання вагітності може проводиться  по зверненню пацієнтки  при досягненні 18 років, з її дозволу (ст. 284 Цивільного кодексу України) зі строком вагітності 6-8 тижнів під місцевим або загальним наркозом.

3.5.2. Щороку медична установа створює наказ про організацію і проведення операції штучного переривання вагітності, затверджує медичний персонал, визначає місце і час проведення;

3.5.3. У відповідності з медичними показниками до медичного огляду долучаються  і інші спеціалісти (проводиться діагностичне обстеження: загальний аналіз крові, ГН (мазки на гонорею, трихомонади), загальний аналіз сечі, група крові, резус фактор, УЗІ);

3.5.4. Сплата за медичні послуги здійснюється через відділення банку або через касу;

3.6. Лабораторні дослідження, діагностичні послуги (дослідження з функціональної діагностики, ендоскопічні, ультразвукові та рентгенологічні дослідження), консультативні послуги лікарів проводяться спеціалістами КНП «Станично-Луганське РТМО».

3.6.1. Медичний ендоскопічний огляд (без направлення лікарів) проводиться для діагностики та виявлення захворювань шлунку;

3.6.2. Особи, які проходять діагностику, зобов’язані  попередньо внести відповідну суму в касу або через відділення банку;

3.7   Перебування громадян за їх бажанням у стаціонарі з поліпшеним сервісним обслуговуванням.

3.7.1 Громадян, які  бажають перебувати у стаціонарі з поліпшеним сервісним обслуговуванням зобов’язані внести  відповідну суму в касу або через відділення банку.

3.8. Профілактичний медичний огляд працівників зв’язку та електромережі, профілактичний медичний огляд працівників борошномельної галузі, профілактичний медичний огляд працівників заправних станцій.

3.8.1 Організацію та проведення медичних оглядів забезпечують керівники підприємств, які укладають договір на проходження медичних оглядів з лікувальним закладом, за вказаним терміном надають списки робітників і перераховують кошти на спеціальний рахунок лікувального закладу.

3.8.2 До профілактичних медичних оглядів залучаються лікарі-спеціалісти.

 

4. Розрахунок собівартості платних медичних послуг

 

4.1. Тарифи на медичні послуги, що надаються населенню в КНП «Станично-Луганське РТМО», розраховані індивідуально з обліком обґрунтованих видатків.

4.2. Базою для встановлення тарифів на медичні послуги являється їх собівартість  в яку  входять:

- витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо зайнятого наданням медичних послуг;

- відрахування на соціальне страхування, в цільові фонди, які передбачені законодавством;

- матеріальні витрати, які визначені за розрахунковими показниками;

- об’єктивно обґрунтовані розрахунки накладних витрат по підрозділах за результатами проведеного аналізу затрат за попередній рік;

-  інші видатки  з урахуванням конкретних умов функціонування закладу.

Дана сума визначається в процентному  співвідношенні від загальної суми видатків по лікарні.

4.3. Розрахунки тарифів  на медичні послуги проводяться щороку, з урахуванням фактичних видатків закладу.

4.4. Тарифи  затверджуються рішенням Станично-Луганської районної ради та надаються до виконання.

5. Оплата послуг

5.1. КНП «Станично-Луганське РТМО» приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і юридичних осіб, підприємств , установ та організацій, у т. ч. страхових компаній.

5.2. Фізичні особи розраховуються у готівковій і безготівковій формі, юридичні — тільки в безготівковій. Розрахунки з фізичними особами в касі КНП «Станично-Луганське РТМО» здійснюються з дотриманням вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України  від 29.12.2017 № 148.

5.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги.

5.4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред’явлення отримувачем документа про оплату —  квитанції прибуткового касового ордера, фіскального чека РРО, банківської квитанції.

 

6. Розподіл та використання грошових надходжень

6.1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, КНП «Станично-Луганське РТМО» використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням  статуту, що забороняє прямий розподіл прибутку між засновниками та працівниками. Натомість ці кошти КНП «Станично-Луганське РТМО» спрямовує на фінансування видатків та досягнення соціальної мети діяльності підприємства.

6.2. Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних медичних послуг:

- оплата праці медичних працівників КНП «Станично-Луганське РТМО»,  і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг ,

- оновлення матеріально-технічної бази КНП «Станично-Луганське РТМО»,

- проведення заходів, пов’язаних з виконанням підприємством основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду та оплатою за договором про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій.

 

 

 

                                                                                                                         Додаток  1

                                                                                                                          до рішення Станично-Луганської районної ради                                                                                                                                           №______від _________2020 р.

 

 

Перелік платних послуг з охорони здоров'я,

 які надаються КНП «Станично – Луганське РТМО».

 

 

Код

послуги

Найменування послуги

Примітка

1.

Обов'язкові попередні  профілактичні медичні огляди і періодичні профілактичні медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в професійному доборі, та працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, у тому числі:

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р.

«Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони

здоров'я та вищих медичних закладах освіти».

Пункт 8.2.; Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007р.№246 « Про затвердження порядку проведення медичних

оглядів працівників певних категорій». Наказ

Міністерства охорони здоров'я №280 від 23 липня

2002 р. «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

1.1.

Огляд лікарем:

 

1.1.1.

- терапевтом;

 

1.1.2.

- дерматовенерологом;

 

1.1.3.

- отоларингологом;

 

1.1.4.

- стоматологом;

 

1.1.5.

- офтальмологом;

 

1.1.6.

- невропатологом;

 

1.1.7.

- хірургом;

 

1.1.8.

- гінекологом;

 

1.1.9.

- онкологом;

 

1.1.10.

- ендокринологом;

 

1.1.11.

- урологом;

 

1.1.12.

- фтизіатром.

 

1.2.

Лабораторні та діагностичні послуги:

 

1.2.1.

- загальний аналіз сечі;

 

1.2.2.

- загальний аналіз крові;

 

1.2.3.

- електрокардіограма;

 

1.2.4.

- аналіз крові на цукор;

 

1.2.5.

- визначення білірубіна крові;

 

1.2.6.

- А Л Т ;

 

1.2.7.

- активність холінестерази;

 

1.2.8.

- дослідження на гельмінтози;

 

1.2.9.

- дослідження крові на сифіліс;

 

1.2.10.

- дослідження мазків на гонорею;

 

1.2.11.

- лослідження крові на холестерин

 

1.2.12.

-дослідження крові на калій (електроліти)

 

1.2.13.

-дослідження крові NA (електроліти)

 

1.2.14.

-дослідження крові на СРБ

 

1.2.15.

-дослідження на мочеву кіслоту

 

1.2.16.

-дослідження крові на L амикоза

 

1.2.17.

-дослідження крові на АсАТ

 

1.2.18.

-дослідження крові на ГГт

 

1.2.19.

-дослідження крові на білірубін

 

1.2.20.

-дослідження на мочевіну

 

1.2.21.

-дослідження на креатинін

 

1.2.22.

-дослідження крові на RW

 

1.2.23.

-дослідження крові на групу А

 

1.2.24.

-дослідження крові на групу В

 

1.2.25.

-дослідження крові на групу Д

 

1.2.26.

-дослідження на загальний білок

 

1.2.27.

-дослідження на тегмоліни

 

1.2.28.

-дослідження на АлАт

 

1.2.29.

-рентгенографія органі'в грудної клітини

 

 

2.

Обов'язковий попередній психіатричний

 огляд для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленням органів державної служби зайнятості) та періодичний психіатричний

огляд водіїв транспортних засобів (без вартості довідки)

 

 

Постанова КМУ №1465 від 27.09.2000р. «Перелік

медичних психіатричних протипоказань щодо

виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку, для особи, яка проводить

цю діяльність, або оточуючих».

3.

Обов'язковий  попередній та

періодичний психіатричний огляд для працівників певних категорій (крім

випадків, коли медичні огляди проводяться за направленням органів державної служби зайнятості) ( без вартості довідки)

 

Постанова КМУ №1465 від 27.09.2000р. «Перелік

медичних психіатричних протипоказань щодо

виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку, для особи, яка проводить

цю діяльність, або оточуючих».

4.

Психіатричний огляд для

отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами (без вартості довідки).

 

Постанова КМУ №1465 від 27.09.2000р. «Перелік

медичних психіатричних протипоказань щодо

виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку, для особи, яка проводить

цю діяльність, або оточуючих».

5.

Обов'язковий попередній та періодичний профілактичний  наркологічний огляд працівників окремих професій  (крім

випадків, коли медичні огляди проводяться за направленням органів державної служби зайнятості) ( без вартості сертифікату)

 

 

Постанова КМУ  №1238 від 06.11.1997р.

«Перелік професій та видів діяльності, для яких є

обов'язковий первинний і періодичний наркологічний огляд».

6.

Обов'язковий попередній наркологічний

огляд для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленням органів державної служби зайнятості) та періодичний профілактичний

наркологічний огляд водіїв транспортних засобів (без вартості сертифікату).

Постанова КМУ  №1238 від 06.11.1997р.

«Перелік професій та видів діяльності, для яких є

обов'язковий первинний і періодичний наркологічний огляд».

7.

Наркологічний огляд для отримання

дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами (без вартості сертифікату)

 

 

Постанова КМУ  №1238 від 06.11.1997р.

«Перелік професій та видів діяльності, для яких є

обов'язковий первинний і періодичний наркологічний огляд».

8.

Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї

громадянами.

 

 

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» Пункт 8.2.

9.

Попередній медичний огляд кандидатів

 у водії та періодичний медичний огляд

водіїв транспортних засобів (крім випадків,

коли медичні огляди проводяться за направленням органів державної служби

 зайнятості).

 

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» Пункт 8.2.,

наказ МОЗ №65/80 31.01.1013р.

10.

Операції  штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум- аспірації у разі затримки менструації

терміном не більш як на  20 днів) без вартості медикаментів, крім абортів за

медичними та соціальними показаннями.

 

 

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 7.

11.

Операції  штучного переривання вагітності у стаціонарі ( до  12 тижнів вагітності) без анестезії і вартості  медикаментів, крім абортів за медичними та соціальними показаннями

 

 

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .Пункт 7.

 

12.

Операції  штучного переривання вагітності у стаціонарі ( до  12 тижнів вагітності) з анестезією і без  вартості  медикаментів, крім абортів за медичними та соціальними показаннями.

 

 

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 7.

13.

Оздоровчий масаж

 

 

13.1.1.

Масаж голови/лобно-скроневої та потилочно-тім’яної області/

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.2.

Масаж обличчя/лобної,приочної, верхньо- і нижньо-щелепної області/

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.3.

Масаж шиї

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.4.

Масаж комірцевої  зони/верхної поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра/

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.5.

Масаж верхньої кінцівки

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.6.

Масаж верхньої кінцівки, надпліччя  та області лопатки

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.7.

Масаж плечового суглоба/ верхньої третини плеча, області плечового суглоба та надпліччя однойменної сторони/

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.8.

Масаж ліктьового суглоба/верхньої третини передпліччя, області ліктьового суглоба та нижньої третини плеча/

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.9.

Масаж променево-зап’ястного суглоба/проксимального відділу кисті, області  променево-зап’ястного суглоба та передпліччя/

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.10.

Масаж кісті та передпліччя

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.11.

Масаж області грудної клітки/області передньої поверхні грудної клітки від передньої меж надпліччя до реберних дуг в області спини від VII шийного до і поперекового хребця

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.12.

Масаж спини / від VII шийного до і поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії  у дітей – включаючи попереково-крижову область

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.13.

Масаж м’язів передньої черевної стінки

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.14.

Масаж попереково-крижової області/ від поперекового хребця до нижних сідничних складок/

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.15.

Сегментарний масаж попереково-крижової області

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.16.

Масаж спини і поперекового відділу/ від VII  шийного хребця до крижів і від лівої до правої середньої аксилярної лінії/

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.17.

Масаж шийного грудного відділу хребта/область задньої поверхні шиї та області спини до поперекового хребця віл лівої до правої задньої аксилярної лінії/

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.18.

Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.19.

Масаж області хребта/області задньої поверхні шиї, спини і попереково-крижової області від лівої до правої задньої аксилярної лінії/

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.20.

Масаж ніжньої кінцівки до попереку/області стопи, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової області/

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.21.

Масаж ніжньої кінцівки

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.22.

Масаж тазовостегнового суглоба/ верхньої третини стегна, області тазовостегнового суглоба та сідничної області однойменної сторони/

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.23.

Масаж колінного суглоба/ верхньої гомілки, області колінного суглоба та нижньої третини стегна/

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.24.

Масаж гомілкового суглоба/області гомілкового суглоба та нижньої третини гомілки/

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.25.

Масаж стопи та гомілки

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

13.1.26.

Загальний масаж / у дітей грудного та молодшого дошкільного віку/

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про

затвердження переліку платних послуг які надаються в державних закладах охорони здоров'я

та вищих медичних закладах освіти» .

Пункт 4.

 

 

ПРИМІТКА: Лікарські засоби, необхідні для проведення штучного переривання вагітності, призначаються

                           лікарем індивідуально та їх вартість оплачується понад тариф.

                           Вартість наркологічного сертифікату, психіатричної довідки та сертифікату для дозвільної     системи оплачується окремо понад  тариф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

________________ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

«__»  _________   2020 року                                                               № __/__

смт Станиця Луганська

Про  затвердження   Положення про надання

платних послуг, переліку платних послуг та

розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я,

які надаються КНП  «Станично-Луганське РТМО»

 

З метою відшкодування обґрунтованих витрат  на надання платних медичних послуг КНП « Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання»», відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. N1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами)», керуючись п.20 ч.1 ст. 43, 44  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна  рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Перелік платних послуг з охорони здоров’я, які надаються КНП «Станично-Луганське РТМО» ( Додаток 1).

2. Затвердити розрахунок вартості послуг з охорони здоров’я КНП «Станично-Луганське РТМО» ( Додаток 2).

3. Затвердити Положення про надання платних послуг КНП «Станично-Луганське РТМО» ( Додаток 3).

4. Доручити генеральному директору  КНП «Станично-Луганське РТМО»» Бабічеву В. В.:

3.1.Забезпечити надання платних послуг КНП « Станично-луганське РТМО», вказаних в Додатку 1,

3.2.Здійснювати постійну координацію робіт з надання платних послуг;

3.3.Забезпечити правильне надходження та використання коштів, отриманих від надання платних послуг.

4. Виконавчому  апарату районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті районної ради.

5. Станично-Луганській районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів з відстеження результативності даного регуляторного акту.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

Голова районної ради                                                              Віктор МЯГКИЙ

 

 

 

 

Для публічного обговорення та внесення пропозицій до регуляторного акта

Станично-Луганської районної ради

 

Станично-Луганська районна рада «керуючись вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» оприлюднює для внесення пропозицій та зауважень аналіз регуляторного впливу регуляторного акта та проект рішення сесії Станично-Луганської районної ради сьомого скликання «Про затвердження Положення про надання платних послуг, переліку платних послуг та розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я, які надаються Комунальним некомерційним підприємством «Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання»

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту

Проект рішення сесії районної ради

Повідомлення про оприлюднення проекту

Додаток 1 Перелік вартості послуг

Додаток 2 Розрахунок вартості послуг

Додаток 3 Положення про надання платних послуг

Повідомлення для депутатів

 

02 жовтня 2020 року о 10:00 годині відбудеться засідання сорок дев’ятої сесії Станично-Луганської районної ради сьомого скликання у залі засідання районної ради за адресою: смт Станиця Луганська, вул. Центральна, 25.
Запрошуємо всіх депутатів районної ради прийняти участь в засіданні сорок дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання.

Розпорядження №32

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ»

Балансоутримувач: Комунальна установа  «Районній методичний кабінет працівників освіти Станично-Луганського району» рішення Станично-Луганської ради від 25.04.2014 №36/14

Тип об’єкта: Адміністративна будівля редакції районної газети «Время»

Строк оренди:  15 років

Орендна плата визначена на підставі ч 2 ст 9 ЗУ «Про реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації» та рішення Станично-Луганської районної ради від 22.02.2019 р. №34/43 і становить 1,00грн на рік.

Місце знаходження об’єкта: Луганська область, Станично-Луганський район, смт Станиця Луганська, вул Центральна , буд. 12

Загальна площа адміністративної будівлі -227,0 кв.м, основна площа 130,5 кв.м, допоміжна площа 96,5 кв.м. рік введення в експлуатацію 1961 р.

Об’єкт оренди: приміщення в одноповерховій будівлі загальною площею – 52,2 кв.м, (кімната №7 -7,5 кв.м, кімната№11 – 11кв.м, кімната№12 – 12,1 кв.м, кімната № 13 – 21,56 кв.м.) гараж -42,9 кв.м.

Технічній стан об’єкта: кімнати в задовільному стані, потребують ремонту. Вікна пластикові, встановленні решітки, стеля та стіни обклеєні шпалерами, підлога лінолеум. Комунікаціями не забезпеченні. Потужність електромережі  4.4Квт 

Цільове призначення: Інше цільове призначення

Технічний паспорт на виробничий будинок №3/422 від 27.03.2009 року

Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-4403181752019 від 22.05.2013

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №23474260 від 03.08.2009

Наявні окремі особові рахунки на електропостачання, інші комунальні послуги орендар компенсує балансоутримувачу.

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ»

1. Інформація про об’єкт оренди містить такі відомості:

Загальна інформація:

Балансоутримувач: Комунальний заклад  «Станично-Луганський районний будинок культури» рішення Станично-Луганської райради від 20.12.2013р. №32/11

Тип об’єкта: Адміністративна будівля комунального закладу  «Станично-Луганський районний будинок культури»

Строк оренди:  1 рік

Орендна плата для 6 кімнат площею 193,0 кв.м. визначена на підставі та рішення Станично-Луганської районної ради від 22.02.2019 р. №34/41, як з бюджетною організацією і становить 1,00 грн на рік.

Орендна плата для 2 кімнат площею 17,0 кв.м. визначена згідно Закону «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 17.05.2016 № 1365- VIII  ст.7 та становить -безкоштовно.

Орендна плата для 1 кімнати площею 12,2 кв.м. визначена у розмірі 245 грн. на місяць, у подальшому змінюється на індекс інфляції,%.

Місце знаходження об’єкта: Луганська область, Станично-Луганський район, смт Станиця Луганська, вул Центральна , буд. 26.

Загальна площа адміністративної будівлі -1906,1 кв.м, основна площа 1472,5 кв.м, допоміжна площа 151,1 кв.м., рік введення в експлуатацію 1968 р.

Об’єкт оренди: 9 кімнат загальною площею 222,2 кв.м.,  саме:

-         6 кімнат площею193,0 кв.м., 

-         2 кімнати площею 17,0 кв.м., 

-         1 кімната площею 12,2 кв.м., 

Технічній стан об’єкта: кімнати в задовільному стані, потребують ремонту. Вікна пластикові, встановленні решітки, стеля та стіни обклеєні шпалерами, та окрашені, підлога лінолеум та бетонна. Комунікаціями забезпеченні. Потужність електромережі  1.5 Квт 

Цільове призначення: Інше цільове призначення

Технічний паспорт на будівлю №3/572 від 10.11.2008 року

Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-4401969482017 від 21.11.2013р.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 28027081 від 10.11.2008р.

Наявні окремі особові рахунки на електропостачання, інші комунальні послуги орендар компенсує балансоутримувачу.

 

    Сьогодні, 18 серпня 2020 року заступник голови районної ради Максим МИРОНОВ прийняв участь у автопробігу за маршрутом с. Макарове — с. Малинове з нагоди 6-ої річниці визволення смт. Станиця Луганська від незаконних збройних формувань. Під час автопробігу було покладено квіти до пам'ятних знаків загиблих військовослужбовців.

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

Балансоутримувач: Станично-Луганська районна рада, рішення Станично-Луганської ради від 27.01.2017 №11/8

Тип об’єкта: Нежитлове приміщення, одноповерховий торгово-адміністративний корпус

Строк оренди:  Щорічна пролонгація

Орендна плата становить 1,00грн на рік.

Місце знаходження об’єкта: Луганська область, Станично-Луганський район, смт Станиця Луганська, вул Центральна , буд. 10

Загальна площа 635,5 , рік введення в експлуатацію 2007 р.

Об’єкт оренди: одноповерховий торгово-адміністративний корпус.

Технічній стан об’єкта: кімнати в задовільному стані, не потребують ремонту. Вікна пластикові, встановленні решітки. Комунікаціями забезпеченні. Потужність електромережі  необхідні потреби 

Цільове призначення: Громадська забудівля

Технічний паспорт на виробничий будинок №1л/14 від 14.06.2007 року

Витяг з державного реєстру речових прав на земельну ділянку №77172662 від 27.12.2016

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №77170950 від 27.12.2016

Наявні окремі особові рахунки на електропостачання, інші комунальні послуги орендар компенсує балансоутримувачу.

 

 

 

Комунальне підприємство «Станично-Луганське районне бюро технічної інвентаризації»

Балансоутримувач: КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО " СТАНИЧНО- ЛУГАНСЬКЕ РАЙОННЕ  БЮРО ТЕХНІЧНОЇ  ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ", державна  реєстрація  30.01.1992 р.

Тип об'єкта: адміністративна будівля

Строк  оренди:1 рік з подальшою пролонгацією.

Орендна  плата: визначена на  підставі п. 8.1 Методики розрахунку і порядку використання  плати за  оренду  майна, спільної  власності  територіальних  громад сіл, селищ  Станично- Луганського  району затвердженої  рішенням  районної ради 28 вересня  2011 року  № 10/9, та  становить    1 ( одну) грн. за  один рік  оренди.

Місце  знаходження  об'єкта:  Луганська  область,  Станично- Луганський  район,  смт  Станиця  Луганська , вул.  Москва- Донбас , буд. 34.

Загальна площа  адміністративної будівлі - 585,0кв.м,основна площа-439,8кв.м, допоміжна площа-145,2кв.м.

Об'єкт оренди: приміщення в двоповерховій будівлі загальною площею 148,8 кв.м. (кімната №107 - 13,5 кв.м., кімната №216 - 6,9кв.м., кімната №3 - 15,5 кв.м., кімната №4 - 15,3 кв.м., кімната №5 - 3,6 кв.м., кімната №6 - 24,5 кв.м., кімната №11 - 27,4 кв.м., кімната №12 - 30,1 кв.м., коридор №13 - 12,0 кв.м.). Вказані приміщення орендує Головне управління Держгеокадастру у Луганській області.

 Об'єкт оренди: приміщення в двоповерховій будівлі загальною площею

72,6 кв.м. (кімната №103 - 14,9кв.м., кімната №104 - 14,9 кв.м., кімната №105 28,1 кв.м., коридор №112 - 14,7 кв.м.). Вказані приміщення орендує Східне міжрегіональне управління міністерства юстиції (м.Харків).

Об'єкт оренди: приміщення в двоповерховій будівлі загальною площею

94,2 кв.м. (кімната №211 - 28,1 кв.м., кімната №212 - 8,6 кв.м., кімната №213 -13,2 кв.м., кімната №214 - 7,3 кв.м., кімната №215 - 13,4 кв.м., комора  №210 - 1,0 кв.м., коридор №217 - 4,6 кв.м., 1/2 частина коридору №201 - 18,0 кв.м.). Вказані приміщення орендує комунальна установа "Об'єднаний трудовий архів Станично-Луганського району".

Технічний стан об'єкта: кімнати в задовільному стані, коридори потребують ремонту, вікна пластикові, вікна першого поверху мають решітки, стеля та стіни обклеєні шпалерами, підлога лінолеум. Комунікаціями не забезпечені.

Цільове призначення: інше цільове призначення.

 

Технічний паспорт на громадський будинок від 10 січня 2019р.

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №171093 від 11 травня 2010р.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно  Серія САА №239714 від19.01.2006р.

Наявні окремі особові рахунки на електропостачання, інші комунальні послуги орендатори компенсують балансоутримувачу.