Новини

         

ГАРАСИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

від  « 24 » червня 2019  року                                                                     № 54/4

с. Гарасимівка

 

Про   встановлення    ставок    та     пільг

із сплати земельного податку на 2020 рік

код КОАТУУ- 4424882001

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483,  Гарасимівська сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити на території Гарасимівської сільської  ради Станично-Луганського району Луганської області:

1) ставки земельного податку згідно  додатку 1  з урахуванням нормативної грошової оцінки земель с.Гарасимівка,  середньої вартості 1 га ріллі по Луганській області в цінах на 01.01.2020 року;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2

2. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному сайті Станично-Луганської районної ради та на  дошках оголошень сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування,  бюджету та  фінансів.

4. Рішення 48 сесії Гарасимівської сільської ради VІ скликання № 48/1 від 19.06.2018 року визнати такими, що втратило чинність 31.12.2019 року.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

 

Сільський голова                                                                            О.Ш.Пєвнєва

 

 

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        Додаток 1

до рішення Гарасимівської сільської ради

 VI скликання
від 24.06.2019  року  №54/4

 

Ставки земельного податку

на 2020 рік,

введені в дію з 01 січня 2020 р

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

 

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада

 

 

Вид цільового призначення земель 3

Ставки податку4
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

в тому числі:

рілля -

пасовища -

 

 

 

0,5

0,3

 

 

 

0,5

        0,3

 

 

 

 

0,5

0,3

 

 

 

0,5

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,5

0,5

0,5

 

0,5

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

0,5

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

0,5

0,5

 

0,5

 

0,5

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1,00

0,5

 

1,00

 

0,5

 

02

Землі житлової забудови

х

х

х

х

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

0,1

 

0,1

 

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,1

 

0,1

 

-

-

03

Землі громадської забудови

х

х

х

х

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

0,0

-

0,0

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

0,0

-

0,0

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 

0,0

-

0,0

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

0,0

0,00

0,0

0,00

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

3,0

3,0

 

3,0

3,0

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

1,00

1,00

5,00

 

5,00

04

Землі природно-заповідного фонду

х

х

х

х

05

Землі іншого природоохоронного призначення

х

х

х

х

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)  

х

х

х

х

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів(ФАП)

0,00

0,00

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

08

Землі історико-культурного призначення

х

х

х

х

09

Землі лісогосподарського призначення

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг  

Ст.273.1

Ст.273.1

Ст.273.1

 

Ст.273.1

 

10

Землі водного фонду

х

х

х

х

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами 

1,50

0,50

5,00

 

5,00

 

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами                                            

4,00

4,00

4,00

-

12

Землі транспорту

х

х

х

х

13

Землі зв'язку

х

х

х

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку 

2,00

-

5,00

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку 

3,00

3,00

5,00

5,00

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

1,50

-

5,00

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

1,50

-

5,00

-

15

Землі оборони

х

х

х

х

16

Землі запасу

1,00

1,00

5,00

5,00

17

Землі резервного фонду

1,00

1,00

5,00

5,00

18

Землі загального користування

1,00

1,00

5,00

5,00

 

 

        Сільський голова                                                                            О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до рішення Гарасимівської сільської ради
VІ скликання

від 24.06.2019 р. № 54/4

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01.01.2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 

Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб

Від сплати податку за одну земельну ділянку  за кожним видом використання у межах граничних норм звільняються:

 

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;

100

 

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

100

 

Пенсіонери (за віком);

100

 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; учасники АТО;

100

 

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

100

 

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

Від сплати податку звільняються:

 

Дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування;

100

 

Заклати культури, охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок коштів державних або місцевих бюджетів;

100

 

Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

                   100

 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, повнфстю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів

100

 

           

 

Сільський голова                                                                                                     О.Ш. Пєвнєва

ГАРАСИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

 

від « 24 » червня  2019 року                                                                       № 54/5                                                            

село Гарасимівка

код КОАТУУ- 4424882001


Про встановлення ставок та пільг із сплати податку

на нерухоме майно, відмінне  від  земельної  ділянки,

на 2020 рік

 

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483, Гарасимівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити  на території Гарасимівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області:

- ставки  податку  на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік, згідно з додатком 1;.

       -  пільги для фізичних та юридичних осіб, надати відповідно до пп 266.4.2 п.266.4 ст. 266 Податкового кодексу  України, за переліком згідно додатку 2.

2.  Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному сайті Станично-Луганської районної ради та на дошках оголошень сільської ради.

3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

4.   Рішення 48 сесії Гарасимівської сільської ради від 19.06.2018 року № 48/2 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік» визнати таким, що втратило чинність 31.12.2019 року.

5.   Дане рішення набирає чинності з 01.01.2020 року. 

 

 

Сільський голова                                                                           О.Ш. Пєвнєва


                                                                                                                  

Додаток 1
до рішення Гарасимівської сільської  ради
VI скликання

від  «24» червня  2019 р. № 54/5

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня  2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада     с.Гарасимівка

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,00

 

 

0,00

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,3

 

 

0,3

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,1

 

 

0,1

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,3

 

 

0,3

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,3

 

 

0,3

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,1

 

 

0,1

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,00

 

 

х

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,00

 

 

х

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,00

 

 

х

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,01

 

 

0,01

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,01

 

 

0,01

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                                                                         О.Ш.Пєвнєва

 

 


 

Додаток 2
до рішення Гарасимівської сільської ради
VІ скликання

від «24» червня  2019 р. № 54/5

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податковогокодексу України, із сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01.01. 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада с.Гарасимівка

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

- об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного призначення фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах присадибних ділянок;

100

- об’єкти житлової нерухомості, яка  непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно рішення сільської ради;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, учасників АТО та членів їх сімей, але не більше одного такого об’єкта на особу;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, які належать ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

100

- об’єкти житлової  нерухомості, в тому числі їх частки, що належать інвалідам  першої  і другої  групи;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які виховують  трьох і більше  дітей  віком до 18 років;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями(батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

100

- об’єкти житлової  нерухомості, в тому числі їх частки, що належать особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

100

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбудковими.

100

 

 

Сільський голова                                                                                                      О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

 

                                                                                                      

ГАРАСИМІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

П’ЯТДЕСЯТ  ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24 червня 2019   року                                                                                   № 54/6

с.Гарасимівка

 

Про встановлення ставок єдиного податку  

на території    Гарасимівської       сільської       

ради на        2020      рік

З метою виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо податкової реформи», від 28.12.2014 р. № 71-VIII, керуючись ст..10, п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Гарасимівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити єдиний податок  на території  Гарасимівської сільської ради  на 2020 рік .

2.Встановити   ставки  єдиного  податку на 2020 рік на території Гарасимівської сільської ради:

для  фізичних  осіб  підприємців

-         першої групи в розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

-  другої групи в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

для фізичних осіб –підприємців та  юридичних осіб

-  третьої групи  в  розмірі 3-х  відсотків від доходу для платників ПДВ, 5 –х відсотків від доходу для  не  платників ПДВ;

-  четвертої групи  в розмірі  0,95  відсотків  з 1 га  сільськогосподарських угідь ( ріллі, сіножатей  і  пасовищ).

3.Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на дошках оголошень сільської ради та на офіційному сайті Станично-Луганської районної ради.                

4.Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.


Сільський голова                                                              О.Ш. Пєвнєва    

 

                                          

 

 

 

Додаток 

Проект Вноситься Президентом України 

 

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И  

 

Про внесення змін до Конституції України  (щодо децентралізації влади) ______________________________________ 

 

 

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є: 

 

I. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни: 1) статті 118, 119, 132, 133, 140 – 144 викласти в такій редакції: «Стаття 118. Виконавчу владу в районах і областях, у Києві та Севастополі здійснюють префекти. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України у порядку, визначеному законом. Строк перебування префекта на посаді в одній адміністративнотериторіальній одиниці не може перевищувати трьох років. Префект під час здійснення своїх повноважень відповідальний, підзвітний та підконтрольний Кабінетові Міністрів України. Стаття 119. Префект на відповідній території: 1) здійснює нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування в порядку, установленому законом; 2) координує та спрямовує діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснює нагляд за додержанням ними Конституції і законів України; 3) забезпечує виконання державних програм; 4) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України. 

Префект на підставі і в порядку, що визначені законом, видає акти, які є обов'язковими на відповідній території.  Стаття 132. Адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на принципах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації влади, повсюдності місцевого самоврядування, збалансованості розвитку адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають адміністративно-територіальні одиниці: громади, райони, регіони. Територія України поділена на громади. Громада є первинною  одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України. Сукупність громад на відповідній території складає район. Сукупність районів на відповідній території складає регіон. Області, Автономна Республіка Крим є регіонами України. Особливий статус міст Києва та Севастополя визначаються окремими законами.  Зміна меж, найменування і перейменування громад та поселень здійснюється з урахуванням думки їх жителів у порядку, визначеному законом. Стаття 140. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування шляхом самостійного регулювання суспільних справ місцевого значення та управління ними в межах Конституції і законів України. Територіальну громаду становлять мешканці поселення чи поселень відповідної громади.  Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування громади. Органами місцевого самоврядування громади є рада громади та її виконавчі органи, які є підконтрольними і підзвітними раді, що їх утворила.   Районна, обласна рада є органами місцевого самоврядування, що відповідно представляють і реалізують спільні інтереси територіальних громад району, області. Районна, обласна рада утворює виконавчі органи, які є підконтрольними і підзвітними раді, що їх утворила. Порядок утворення виконавчих органів місцевого самоврядування громади, району, області визначається законом.   

Рада громади сприяє діяльності створених відповідно до закону та статуту громади органів самоорганізації населення і з цією метою може наділяти їх фінансами та майном. Стаття 141. До складу ради громади, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями відповідної громади (громад). Порядок обрання депутатів районних і обласних рад забезпечує представництво територіальних громад у межах відповідного району, області і визначається законом. Строк повноважень голови громади, депутатів ради громади, районної, обласної ради, обраних на чергових виборах, становить чотири роки. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень голови громади, депутата чи складу ради громади, районної, обласної ради визначаються Конституцією і законом. Чергові вибори депутатів усіх рад громад, районних, обласних рад, голів громад призначаються Центральною виборчою комісією та відбуваються  останню неділю жовтня четвертого року повноважень органів місцевого самоврядування, обраних на попередніх чергових місцевих виборах.  Позачергові вибори голови  громади, депутатів ради громади, депутатів районної, обласної ради призначаються Центральною виборчою комісією та проводяться не пізніше 120 днів з дня дострокового припинення повноважень голови громади, складу ради громади, районної, обласної ради. Позачергові вибори голови громади, депутатів ради громади, депутатів районної, обласної ради не призначаються, якщо з дня дострокового припинення повноважень голови громади, ради громади, районної, обласної ради до відповідних чергових виборів залишається менше 180 днів. Районна рада, обласна рада обирає зі свого складу відповідно голову районної ради, голову обласної ради. Голова громади, депутати ради громади, районної, обласної ради не можуть мати іншого представницького мандата. Інші вимоги щодо несумісності мандата голови громади, депутата ради громади, районної, обласної ради визначаються законом. Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є:   1) земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші об'єкти, що є у комунальній власності територіальної громади;    2) місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків та інші доходи місцевих бюджетів. Об'єкти спільної власності територіальних громад перебувають в управлінні районної чи обласної ради та утримуються за рахунок коштів відповідно районного чи обласного бюджету. 

Держава забезпечує сумірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України. Зміна компетенції органу місцевого самоврядування здійснюється з одночасними відповідними змінами у розподілі фінансових ресурсів. Держава компенсує витрати органів місцевого самоврядування, спричинені рішеннями органів державної влади. Територіальні громади можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби. Стаття 143. Територіальна громада безпосередньо або через органи місцевого самоврядування громади відповідно до закону:  1) управляє майном, що є в її комунальній власності;  2) затверджує бюджет відповідної громади і контролює його виконання;  3) затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання; 4) приймає рішення щодо місцевих податків і зборів;  5) забезпечує реалізацію результатів місцевих референдумів;  6) утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю;  7) вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законом до її компетенції. Обласна, районна рада:  1) затверджує обласний, районний бюджет для виконання спільних проектів, у тому числі за рахунок коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів, та контролює його виконання;  2) затверджує регіональну програму соціально-економічного та культурного розвитку області і контролює її виконання; 3) вирішує інші питання, віднесені законом до її компетенції.  Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування громад, районів, областей визначається законом на основі принципу субсидіарності. Виконавчим органам місцевого самоврядування громади, виконавчим комітетам районної, обласної ради відповідно до закону можуть бути делеговані окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України, передає органам місцевого самоврядування відповідні 

об'єкти державної власності. Такі повноваження можуть бути відкликані з підстав і в порядку, що визначені законом. Органи місцевого самоврядування громади, районної, обласної ради з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними органам виконавчої влади, що делегували такі повноваження. Стаття 144. Територіальні громади, органи місцевого самоврядування відповідно до закону ухвалюють акти місцевого самоврядування, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. Акти місцевого самоврядування можуть бути скасовані в судовому порядку за поданням префекта з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України.»; 2) пункти 29 частини першої статті 85 викласти в такій редакції: «29) утворення і ліквідація, встановлення і зміна меж районів і областей; найменування і перейменування поселень, районів, областей;» 3) пункти 30 частини першої статті 85 виключити; 4) пункт 13 частини першої статті 92 викласти в такій редакції: «13) засади адміністративно-територіального устрою України;»; 5) в пункті 9 частини першої статті 116 після слова «інших» доповнити словом «центральних»; 6) в статті 120 після слова «центральних» в усіх випадках виключити слова «та місцевих»; 7) назву розділу ІХ викласти в такій редакції: «Розділ ІХ. Адміністративно-територіальний устрій України»; 8) розділ ХV «Перехідні положення» доповнити пунктами 17 і 18 такого змісту: «17. Після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)»: 1) наступні чергові місцеві вибори проводяться в останню неділю жовтня 2020 року; Повноваження сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад, обраних на чергових виборах у жовтні 2015 року та місцевих виборах у період з жовтня 2015 року до жовтня 2020 року, припиняються з дня набуття повноважень відповідно головами громад, радами громад, районними та обласними радами, обраними на наступних чергових місцевих виборах у жовтні 2020 року; 2) Президент України за поданням Кабінету Міністрів України призначає на посади та звільняє з посад голів місцевих державних 

адміністрацій до призначення Кабінетом Міністрів України відповідних префектів, але не пізніше 26 жовтня 2021 року;  3) до призначення префекта його повноваження здійснює голова відповідної місцевої державної адміністрації; 4) обласні ради можуть створювати виконавчі органи з 1 січня  2026 року.» ІІ. Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.  2. З набранням чинності цим Законом одне або декілька поселень (сіл, селищ, міст) з прилеглими територіями набувають статусу громади на підставі і в порядку, визначених законом. 

 

 

 

Голова Верховної Ради України 

Відбулось засідання 37 сесії районної ради сьомого скликання.

 

27 червня 2019 року відбулось засідання 37 сесії районної ради сьомого скликання. Головував на засіданні В.О. Мягкий. Із 34 депутатів зареєструвалися 24.

В роботі пленарного засідання  також взяли участь працівники виконавчого апарату районної ради, керівники комунальних установ та підприємств Станично-Луганського району, голови сільських та селищних рад, представники громадськості та преси.

Тридцять сьому сесію розпочали з виконання Державного Гімну України. У ході пленарного засідання було розглянуто 9 питань. З усіх розглянутих питань депутати прийняли рішення шляхом поіменного голосування.

 Поіменне голосування

Повідомлення для депутатів

 

27 червня 2019 року о 10:00 годині відбудеться засідання тридцять сьомої сесії Станично-Луганської районної ради сьомого скликання у залі засідання районної ради за адресою: смт Станиця Луганська, вул. Центральна, 25.
Запрошуємо всіх депутатів районної ради прийняти участь в засіданні тридцять сьомої сесії  районної ради сьомого скликання.

Розпорядження №34

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проектів регуляторних  актів (рішень) Чугинської сільської ради:  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік», «Про встановлення ставок єдиного податку  на 2020 рік",

 

 

Відповідно до положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, виконавчий комітет Чугинської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області  повідомляє про оприлюднення проектів регуляторних актів – рішень сесії Чугинської сільської ради VІІ скликання:

 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»;  

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»;

«Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік".

Основною метою розроблення документів є забезпечення надходжень до бюджету Чугинської сільської ради та виконання вимог Податкового кодексу України. 

Розробником  зазначених проектів регуляторних актів є виконавчий комітет Чугинської сільської ради.

З проектами рішень та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитися на інформаційних стендах сільської ради та офіційній сторінці Станично-Луганської  районної ради в мережі Інтернет:http://www.radastn.gov.ua/ 

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються у друкованому або електронному вигляді протягом 30 днів з моменту оприлюднення  на   поштову адресу: 93620, Луганська область, Станично-Луганський район, с. Чугинка, вул. Шкільна, 4а, або електронну адресу сільської ради: E-mail: soviet.chughinskiy@ukr.net; тел. (064 72) 97241.      

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проектів рішень Чугинської сільської ради

 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік»,  «Про встановлення ставок та пільг зі  сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік», « Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Чугинської сільської ради на 2020 рік», «Про встановлення ставки транспортного податку  на 2020 рік»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

         Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: плати за землю; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; єдиного податку; туристичного збору; збору за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до міського бюджету  та є його бюджетоформуючим  джерелом, забезпечують збалансованість доходної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади села.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення доходної частини сільського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку сільської територіальної громади, сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік», «Про встановлення ставок та пільг зі  сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік», « Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Чугинської сільської ради на 2020 рік», «Про встановлення ставки транспортного податку  на 2020 рік».

 

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік, податки і збори будуть справлятимуться по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовано здійснення власних повноважень сільської ради, а саме:

- забезпечення роботи Чугинської сільської ради ( 530,4 тис.грн.)

- поточний ремонт сільського водопроводу та водонапірних веж (170,0 тис.грн.);

- благоустрій сіл (110,0 тис. грн.)

- та інші заходи.

 

Аналіз втрат до сільського бюджету

 

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2020 р.

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на

2020 р.

Відхилення, тис.грн.

(втрати бюдже-

ту)

 

Ставка %

Очікува-ний обсяг надход-жень тис.грн.

Ставка, %

(мініма-льна)

Очікува-

ний обсяг надход-

жень тис.грн.

1

 

 

Плата за землю (ставка земельного податку)

х

715,3

х

256,7

458,6

02.01.житловий фонд

0,1

46,6

0

0

х

01.03. в межах населеного пункту

0,4

7,9

0,3

5,9

х

01.03. за межами населеного пункту

0,6

4,0

0,3

3,0

х

01.01 рілля

0,8

586,5

0,3

220,2

х

01.01 пасовища

0,8

74,2

0,3

27,8

х

2

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

х

201,7

х

0,0

201,7

будинки житлові

0,3

16,7

0

0,0

х

будівлі торговельні

1,5

80,7

0

0,0

х

будівлі нежитлові інші

0,05

104,3

0

0,0

х

3

Єдиний податок

20,0

150,1

0

0,0

150,1

4

Транспортний податок

 

0,0

 

0,0

0,0

 

РАЗОМ

(втрати бюджету)

х

1067,1

х

256,7

810,4

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури села.

            Враховуючи, вищевикладене, Чугинською сільською  радою розроблюються проекти рішень про місцеві податки і збори  на 2020 рік та публікуються в засобах масової інформації .

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити додаткові надходження до місцевого бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до місцевого бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік», «Про встановлення ставок та пільг зі  сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік», « Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Чугинської сільської ради на 2020 рік», «Про встановлення ставки транспортного податку  на 2020 рік».

 

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню міцевого бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати місцевого бюджету в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори» на 2020 р. складатимуть: 810,4 тис.грн.

Що не дозволить профінансувати здійснення власних повноважень сільської ради.

 

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік», «Про встановлення ставок та пільг зі  сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік», « Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Чугинської сільської ради на 2020 рік», «Про встановлення ставки транспортного податку  на 2020 рік».

Прийняття даного рішення сільської ради дозволить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території села та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 810,4 тис.грн., що дозволить профінансувати здійснення власних повноважень сільської ради.

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2020 рік

За рахунок прийняття максимальних ставок, додатково надійде до місцевого бюджету 4 271,000 тис.грн., в тому числі:

-          земельний податок – 1536,5 тис.грн.

-          податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 3012,1 тис.грн.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для платників податків та зборів територіальної громади сіл належних до Чугинської сільської ради. В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини сільського бюджету, але у зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, і як наслідок

масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

 

     

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3.Створить сприятливі фінансові можливості місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Альтернатива 3

1.Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. 2.Спрямування надлишків на соціально- економічний розвиток

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  в сумі  256.7 тис.грн.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 1067,1 тис.грн.

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини сільського бюджету

Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок податків та зборів, призведе до  нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

340

340

340

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100%

100%

100%

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  в сумі  256,7 тис.грн.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ

Альтернатива 3

Відсутні

За рахунок прийняття максимальних ставок, додаткові витрати будуть складати 4 271,000 тис.грн., в тому числі:

- земельний податок –   1 536,5 тис.грн.

- податок на на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 3012,1 тис.грн.

Непомірене  податкове навантаження на населення, та може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць

 

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

 Сума витрат, гривень

Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0

Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати місцевого бюджету в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори» на 2020 р. складатимуть: 810,4 тис.грн.

Що не дозволить профінансувати здійснення власних повноважень сільської ради.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 1067,1 тис.грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі здійснення власних повноважень сільської ради.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на місцеве населення та суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик  несплати значною кількістю населення податків, переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до міського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

                      

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава: - надходження додаткових коштів до міцевого бюджету; - спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток села. Громадяни:

 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Запровадження корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ Сумарні витрати, 1067,1 тис.грн

Наповнення місцевого бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Держава: Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток села. Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини сільського бюджету Суб’єкти господарювання: Відсутні

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ Громадяни: Непомірне податкове навантаження. Суб’єкти господарювання: Витрати: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради. Сумарні витрати, 5465,6 тис.грн

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Держава:

Відсутні

Громадяни:

 Відсутні

Суб’єкти господарювання: Витрати:

Сумарні витрати, 256,7 тис.грн

Зменшення надходжень до місцевого бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

          

 

 

 

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проектів рішеннь про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До місцевого бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

-                  Податкового кодексу України;

-                  Бюджетного кодексу України;

-                  Земельного кодексу України;

-          та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне подакове навантаження на населення та суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

-                  Податкового кодексу України;

-                  Бюджетного кодексу України;

-                  Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати значної частини місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

-                  Податкового кодексу України;

-                  Бюджетного кодексу України;

-                  Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Чугинської сільської ради.

                                                                                         

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Чугинської сільської ради, аналітичних показників Станично-Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2018 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проектів рішеннь Чугинської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік», «Про встановлення ставок та пільг зі  сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік», « Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Чугинської сільської ради на 2020 рік», «Про встановлення ставки транспортного податку  на 2020 рік» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на засіданні сесії сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм Подоткового Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів;

-   створення фінансових можливостей місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;

-   кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

 

Подпись:              . п/н

Назва показника

У разі прийняття рішеннь про місцеві податки та збори на 2020 р.

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

Х

1067,1

 

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Х

201,7

 

- Плата за землю

(ставка земельного податку)

Х

715,3

 

- Єдиний

20,0

150,1

2

Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, один.

340

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, грн.

1067,1

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта.

2

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта, %

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Чугинської сільської  ради;

- на стенді Чугинської сільської ради:

- в газеті «ВРЕМЯ» видання територіальних громад Станично-Луганського району, тираж 700 прим.

 

 73%

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Чугинської сільської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Станично-Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області;

- інформація виконавчого комітету Чугинської сільської  ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

 

 

Сільський голова                                                    Т.О.Дугіна

 

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

 

В И Т Р А Т И

 на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

п/№

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

0

0

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

0

0

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0

 

 

          Розрахунок витрат відповідно до статті 12 ПК розраховується на перший рік дії регуляторного акту.

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 квітня 2019 р. по 01 травня 2019 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

дата

24.04.2019

Робочі наради та зустрічі (опитування)

5

Обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2018 рік на рівні діючих ставок

2

дата

06.04.2019

по

28.02.2019

 

Вид консультацій:

телефонному та усному режимі, інтернет консультації

12

Отримана інформація про  місцеві податки і збори на 2018 рік, обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2018 рік на рівні діючих ставок

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 340 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100,0 (відсотків)

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

71,85

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

3138,53

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

3210,38

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

340

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

1091529,20

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2019 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1993,0 годин (норми тривалості робочого часу на 2019 рік. Лист Мінсоцполітики від 08.08.201878/0/206-18 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік»)

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2019 році становить 4173 грн. та у погодинному розмірі 25.13 грн.

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*25,13 грн= 25,13

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год*25,13 грн= 25,13

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

50,26

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

340

16

Сумарно, гривень

17088,40

Х

0

           

 

 

 БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1091529,20

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

17088,40

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1108617,60

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1108617,60

0

 

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

На основі аналітичних показників Станично-Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Чугинською сільською радою визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

 

 

Процедура, що потребує корегування 

Корегуючий механізм

Х

Х

 

 

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

1108617,60

 

 

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

 

                                                                                                           ПРОЕКТ

ЧУГИНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА                                          

СТАНИЧНО – ЛУГАНСЬКОГО  РАЙОН   ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

__________________  СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____________ року                                                                                           № _________

село Чугинка

Код згідно з КОАТУУ  4424886500

 

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку  на 2020 рік»

 

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24  частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чугинська сільська рада

В И Р І Ш И Л А

1. Установити на території Чугинської  сільської   ради:

1.1. ставки земельного податку згідно з  додатком  1;

1.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1  статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової  інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища.

4. Рішення 21\1 від 13.06.2018 року визнати таким, що втратило чинність.

5. Рішення набирає чинності з  01 січня 2020 року.

 

 

Голова Чугинської сільської ради                                                                     Т.О.Дугіна

 

Додаток 1
до рішення Чугинської сільської ради про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Чугинської сільської ради від ___________ року  № _______

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Дія рішення ради поширюється на населені пункти Чугинської сільської ради: с.Чугинка, с. Олександрівка, с. Золотарівка, с. Вільне, с. Деркульське

Код області    44

Код району 24

Код
згідно з КОАТУУ
                       4424886500

Чугинська сільська рада, Станично-Луганського району, Луганської області

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

0,800

0,800

0,800

0,800

01.02

Для ведення фермерського господарства

0,800

0,800

0,800

0,800

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

х

0,400

х

0,600

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

3,000

3,000

3,000

3,000

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,100

0,100

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,100

0,100

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови

0,100

0,100

х

х

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

пільга

пільга

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

пільга

пільга

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

пільга

пільга

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

пільга

пільга

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

пільга

пільга

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,000

3,000

х

х

04

Землі природно-заповідного фонду

04.08

Для збереження та використання заказників    «Урочище Терське»

0,000

0,000

0,000

0,000

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ  «Киселева балка»

0,000

0,000

0,000

0,000

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи «Гришино»

0,000

0,000

0,000

0,000

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

1,000

1,000

1,000

1,000

10

Землі водного фонду (заболочений луг)

10.06

Для сінокосіння

0,600

0,600

0,600

0,600

12

Землі транспорту

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

пільга

пільга

пільга

пільга

14

Землі енергетики

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

3,000

3,000

3,000

16

Землі запасу

0,000

0,000

0,000

0,000

17

Землі резервного фонду

0,000

0,000

0,000

0,000

18

Землі загального користування

1,000

1,000

1,000

1,000

                 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Чугинської сільської ради:                                                   Н.С.Кашкарова

 

       

 

 Додаток 2

до рішення Чугинської сільської ради про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  Чугинської  сільської ради від _____________ року  № ________

                                         ПЕРЕЛІК                                                        
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до
пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 cічня 2020 року.

Дія пільг поширюється на населені пункти Чугинської сільської ради: с.Чугинка, с. Олександрівка, с. Золотарівка, с. Вільне, с. Деркульське

Код області                              44

Код району        24

Код згідно з КОАТУУ              4424886500

Чугинська сільська рада Станично-Луганського району Луганської області

Група платників, категорія / цільове призначення  земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

Для фізичних осіб

1. Від сплати податку звільняються:

 

1.1. Інваліди першої і другої групи

100.0

1.2. Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100,0

1.3. Пенсіонери (за віком)

100,0

1.4. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх захисту»

100,0

1.5. Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

100,0

2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

 

2.1. Для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більше як 0,25 га;

 

2.2. Для ведення особистого селянського господарства – не більше як 2 гектари.

 

3. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи – на період дії єдиного податку четвертої групи.

100,0

          

Для юридичних осіб

1. Від сплати податку звільняються:

 

1.1. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

100,0

2. Не оподатковуються  земельним податком:

 

2.1.Землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а)  паралельні об’їздні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних  матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій ( часток, паїв) належить державі.                                                  

100,0

2.2. Земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

100,0

2.3. Земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути ( положення ) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

100,0

 

Секретар Чугинської сільської ради:                                       Н.С.Кашкарова

                                                                                                         

                                                                                                            ПРОЕКТ

ЧУГИНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

СТАНИЧНО – ЛУГАНСЬКОГО  РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

___________________  СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ______________ року                                                                                           № _______

село Чугинка

Код згідно з КОАТУУ - 4424886500

 

«Про встановлення ставок та пільг зі  сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік»

 

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України та пунктом 24  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чугинська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А

 

1. Установити на території Чугинської  сільської   ради:

1.1. ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з  додатком 1;

1.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2  пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової  інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища.

4. Рішення 21/2 від 13.08.2018 року визнати таким, що втратило чинність.

5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

 

 

Голова Чугинської сільської ради       

 

                                 Додаток 1
до рішення Чугинської сільської ради про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

                             ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Чугинської сільської ради                  від ______________  2019 р. №  ______

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.січня 2020 року.

Дія рішення ради поширюється на населені пункти Чугинської сільської ради: с.Чугинка, с.Олександрівка, с.Золотарівка, с.Вільне, с.Деркульське.

Код області      44

Код району 24

Код згідно з КОАТУУ   4424886500

Чугинська сільська рада, Станично-Луганського району Луганської області

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона

2 зона

3 зона

1 зона

2 зона

3 зона

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

 1,5

 

 

0,3

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

 

 

 

 

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

 

 

 

 

 

 

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

 1,5

 

 

0,3

 

 

12

Будівлі нежитлові

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

 0,0

 

 

 х

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

 0,0

 

 

 х

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

 0,5

 

 

0,5

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

 1,5

 

 

 0,3

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

 0,0

 

 

 х

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

 0,0

 

 

 х

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

 0,0

 

 

 х

 

 

1265

Зали спортивні

1265.9

Зали спортивні інші

 0,0

 

 

 х

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

1271.1

Будівлі для тваринництва

 0,0

 

 

 0.05

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна

 0,0

 

 

 0.05

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші

 0,0

 

 

 0.05

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо

0,0

 

 

0,0

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії

0,0

 

 

0,0

 

 

                     

 

Секретар Чугинської сільської ради:                                       Н.С.Кашкарова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до рішення  Чугинської сільської про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

                             ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Чугинської сільської ради                  від ______________ р. № ______

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до
підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Пільги встановлюються на 2020  рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Дія пільг поширюється на населені пункти Чугинської сільської ради: с.Чугинка, с.Олександрівка, с.Золотарівка, с.Вільне, с.Деркульське.

Код області       44

Код району        24

Код згідно з КОАТУУ           4424886500

Чугинська сільська рада Станично-Луганського району Луганської області

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

1. Не є обєктами оподаткування :

 

1.1. об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковим;

100,0

1.2. житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

100,0

1.3. об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним  такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

100,0

1.4 будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (для юридичних осіб), призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

100,0

1.5. об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та\або господарська діяльність;

100,0

1.6. об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

100,0

2. База оподаткування об’єта\об’єтів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

х

2.1. для квартири/квартир незалежно від їх кількості на 60 кв.метрів;

х

2.2. для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв.метрів;

х

2.3. для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/ будинків, у тому числі їх часток) – на 180 кв.метрвв

х

2.4. пільги передбачені п.2.1, п.2.2 та п.2.3 не застосовуються до:                                                                        - об’єкта/ об’єктів оподаткування, якщо його/їх площа перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої п.2.1, п.2.2 та п.2.3;                                               - об’єкта/ об’єктів оподаткування, що використовуються їх власником з метою одержання доходів (здаються в оренду, використовуються у підприємницькій діяльності)

х

         

 

Секретар Чугинської сільської ради:                                         Н.С.Кашкарова

 

                                        ЧУГИНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА                                ПРОЕКТ

СТАНИЧНО – ЛУГАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

__________________  СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____________ року                                                                                           № _________

село Чугинка

Код згідно з КОАТУУ  4424886500

 

«Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців  на 2020 рік»

 

Керуючись пунтом  2 статті 293 Податкового кодексу України та пунктом 24  частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чугинська сільська рада

В И Р І Ш И Л А

1. Установити на території Чугинської  сільської   ради ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців:

- першої групи – в розмірі 10 відсотків мінімальної заробітної плати;

- другої групи – в розмірі 20 відсотків мінімальної заробітної плати;

2. Оприлюднити рішення в засобах масової  інформації або в інший можливий спосіб.

3. Рішення 21\3 від 13.06.2018 року визнати таким, що втратило чинність.

4. Рішення набирає чинності з  01 січня 2020 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань бюджету та фінасів.

 

 

 

Голова Чугинської сільської ради                                                                     Т.О.Дугіна

                              

 

 

 

 

   

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

07 червня 2019 року                                                                                             № 36/24

смт Станиця Луганська

 

Про коригування тарифів на теплову

енергію,  її виробництво, транспортування,

постачання яке надається  КП «Теплосервіс

Станично-Луганського району»

 

            Розглянувши лист КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» вхд. №355 від 23.05.2019 року щодо коригування тарифів на теплову енергію, заяву про встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії від 22.05.2019 року, додані до неї розрахунки тарифів та підтвердні матеріали, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв`язку та торгівлі, відповідно до ч.3 ст. 4 Закону України "Про житлово-комунальні послуги», ст. 13 Закону України «Про теплопостачання» та  Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018  № 239, керуючись п.37 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  районна рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                  Коригувати  КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» двоставкові тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування, постачання, встановивши їх на рівні:

-          для бюджетних установ:

                 опалювальний період

Плата за одиницю теплової енергії -  1401,02 грн/Гкал.з ПДВ 20% та рентабельністю 5,5%

      Плата за одиницю приєднаного навантаження -14,84 грн/100 ккал/год з ПДВ 20% та рентабельністю 5,5%.

                    міжопалювальний період

      Плата за одиницю приєднаного навантаження – 14,84 грн/100 ккал/год з ПДВ 20% та рентабельністю 5,5%.

-          для інших споживачів:

                 опалювальний період

Плата за одиницю теплової енергії -  1374,06 грн/Гкал.з ПДВ 20% та рентабельністю 5,6%

      Плата за одиницю приєднаного навантаження -14,84 грн/100 ккал/год з ПДВ 20% та рентабельністю 5,6%.

                    міжопалювальний період

      Плата за одиницю приєднаного навантаження – 14,84 грн/100 ккал/год з ПДВ 20% та рентабельністю 5,6%.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв`язку та торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                        В.О.МЯГКИЙ

Відбулось засідання 36 сесії районної ради сьомого скликання.

 

07 червня 2019 року відбулось засідання 36 сесії районної ради сьомого скликання. Головував на засіданні В.О. Мягкий. Із 34 депутатів зареєструвалися 25.

В роботі пленарного засідання  також взяли участь працівники виконавчого апарату районної ради, керівники комунальних установ та підприємств Станично-Луганського району, голови сільських та селищних рад, представники громадськості та преси.

Тридцять шосту сесію розпочали з виконання Державного Гімну України. У ході пленарного засідання було розглянуто 26 питань. З усіх розглянутих питань депутати прийняли рішення шляхом поіменного голосування.

Поіменне голосування

Повідомлення для депутатів

 

07 червня 2019 року о 10:00 годині відбудеться засідання тридцять шостої сесії Станично-Луганської районної ради сьомого скликання у залі засідання районної ради за адресою: смт Станиця Луганська, вул. Центральна, 25.
Запрошуємо всіх депутатів районної ради прийняти участь в засіданні тридцять шостої сесії  районної ради сьомого скликання.

Розпорядження №32

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проектів регуляторних  актів

Гарасимівської сільської ради:  «Про встановлення ставок єдиного податку  на 2020 рік",  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»

 

 

Відповідно до положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, виконавчий комітет Гарасимівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області  повідомляє про оприлюднення проектів регуляторних актів – рішень сесії Гарасимівської сільської ради VІ скликання:

«Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік";

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»;  

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»;

Основною метою розроблення документів є забезпечення надходжень до бюджету Гарасимівської сільської ради та виконання вимог Податкового кодексу України.

 

Розробником  зазначених проектів регуляторних актів є виконавчий комітет Гарасимівської сільської ради.

З проектами рішень та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитися на інформаційних стендах сільської ради та офіційній сторінці Станично-Луганської  районної ради в мережі Інтернет: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">rаdastn.gov.ua  

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються у друкованому або електронному вигляді протягом 30 днів з моменту оприлюднення  на   поштову адресу: 93640, Луганська обл., с.Гарасимівка, вул. Молодіжна, 5, або електронну адресу сільської ради: E-mail: sovet.gera@gmai.соm; тел. (064 72) 97719.      

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Гарасимівської сільської ради

«Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік»

 

   Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік» підготовлено відповідно з вимогами Занону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.,  Податкового кодексу України.

 

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі єдиного податку, покладені на органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядувння приймають рішення із встановлення ставок податків та оприлюднюють їх.

Прийняття регуляторного акту «Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік» необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставок єдиного податку, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою платежів.

Проблемою є те, що в разі не встановлення сільською радою ставок єдиного податку, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок.  Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем території та покращення інфраструктури села.

 

Основні групи, на які зазначена проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

          З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів пропонується прийняття рішення сільської ради “Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік ”, так як проблема встановлення ставок не може бути розв’язана ринковими механізмами.

2.Визначення цілі державного регулювання.

Цілями регулювання є:

- дотримання вимог чинного законодавства;

- встановлення розмірів ставок єдиного податку в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб громади;

- поповнення місцевого бюджету;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати єдиного податку при формуванні сільського бюджету.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2019 року діюче рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету. 

Прийняття регуляторного акта

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Врахування пропозицій суб’єктів господарювання, особливостей території та спроможністьмешканців сільської ради.

Сталі надходження до сільського бюджету.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку села.

Забезпечує прозорість дій влади.

 

4.Механізм та заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

    Даним  регуляторним актом  передбачається встановити на території сільської ради ставки єдиного податку. Запропонований спосіб відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільність, ефективність, збалансованість, прозорість та врахування громадської думки.

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

    Прийняття вищезазначеного рішення сільської ради забезпечить належне справляння єдиного податку. Можливість отримати додаткові надходження до місцевого бюджету.       Забезпечить прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати єдиного податку.

6.Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

      Дія  зазначеного регуляторного акта поширюється на фізичних  осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, громаду.  

Таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу                                                

Вигоди

 Витрати

 

Органи місцевого самоврядування

 

Встановлення ставок єдиного податку, збільшення надходження до місцевого бюджету, прозорість дій місцевих органів влади

Витрати не передбачаються 

Суб’єкти підприємницької діяльності

 

Чітке встановлення ставок єдиного податку

Витрати зі сплати єдиного податку

 

Громадяни

 

 Надходження до сільського бюджету, фінансування  робіт з благоустрою села

      Відсутні

7.Обгрунтування строку дії регуляторного акта. 

     Строк дії запропонованого регуляторного акту 1 рік, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта.

      Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

-          надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників;

-          загальна кількість платників єдиного податку;

-          витрати суб’єктів господарювання пов’язані з  виконанням вимог акта та звітування;

-          рівень проінформованості суб’єктів господарювання стосовно положень акта.

9.Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

Для відстеження  результативності буде застосовано аналіз даних бюджетної та податкової звітності.

              

 

 

Сільський голова                                                                                      О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Гарасимівської сільської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати  земельного

податку на 2020 рік»

 

 

   Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати  земельного податку на 2020 рік» підготовлено відповідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р., Закону України «Про плату за землю», Податкового кодексу України».

 

1.Визначення проблеми яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

   Ефективний розвиток  громади потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Тому земельний податок є одним із основних джерел наповнювання прибуткової частини сільського бюджету.

     Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акту, полягає у встановленні конкретних розмірів ставок, пільг земельного податку. Це дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування.

     З метою ефективного використання земельних ділянок, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності і захисті їх законних прав та інтересів та отримання додаткових надходжень до сільського бюджету від земельного податку, пропонується впровадити регулювання рішенням, проект якого розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

     Оскільки пунктом 4.4. статті 4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що  установлення конкретної ставки  податку , а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до цього Кодексу сільськими радами, основною  причиною  виникнення проблеми є не урегульованість нормами ПКУ ставок земельного податку для конкретних земельних ділянок. 

      Ця проблема є досить важливою, оскільки без встановлення конкретних ставок не можливо нарахувати суму земельного податку його платникам.

      Основними групами , на які проблема справляє вплив є громадяни, які мають у власності земельні ділянки та юридичні особи, що мають їх  в постійному користуванні .

      Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                     +

 

Держава

                     +

 

Юридичні особи

                     +

 

 

 

 

 

    Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки ПКУ вимагає встановлення конкретних ставок земельного податку рішенням сільської ради  .  

     З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій пропонується прийняття рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік».

 

2.Визначення цілі державного регулювання.

Цілями регулювання є :

-          дотримання вимог чинного законодавства України;

-          встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку;

-          поповнення місцевого бюджету;

-          забезпечення виконання програм соціально-економічного розвитку території.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

3.1. Неприйняття регуляторного акту.

Залишення питання неврегульованим, означає недоотримання додаткових надходжень до бюджету, неможливість вирішення питань соціально-економічного і культурного розвитку території, порушення вимог чинного законодавства України.  

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не допомагає вирішити проблему, а поглиблює її.

Так як будуть застосовуватися мінімальні ставки, відповідно надходження до сільського бюджету будуть зменшені.

3.2. Прийняття регуляторного акту.

Для досягнення встановлених цілей перевага була надана цій альтернативі, що надасть можливість:

- упорядкувати відносини між сільською радою та суб’єктами господарювання й громадянами в частині встановлення ставок земельного податку за користування земельними ділянками;

- сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель;

- отримати заплановані податкові надходження до бюджету сільської ради;

-  реалізація  планів соціально-економічного розвитку території.     

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум земельного податку   до місцевого бюджету.

 

4.Опис механізму, який пропонується застосовувати для розв’язання проблеми і відповідних заходів.

     Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення ставок земельного податку. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  сільської ради.        Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення .

     Після прийняття зазначеного рішення, дії  сільської ради з питань  оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

     Розв'язання проблеми можливе також при застосуванні сільською радою  заходів для впровадження цього регуляторного акта.

     Ймовірність  досягнення  цілей рішення  ґрунтується  на високій  мотивації стосовно  виконання вимог  акту, яка  полягає у:

-          балансі інтересів ;

-          простоті  та доступності  положень рішення;

-          простоті виконання  вимог рішення;

-          врегулювання прав  і обов’язків  суб»єктів, на яких  поширюється  дане рішення .

 

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей.

     Прийняте рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної фіскальної служби та платниками місцевих податків і зборів.

      Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

- зменшуються витрати на адміністрування місцевих податків і зборів;

- орган місцевого самоврядування дотримається принципу верховенства закону;

- орган державної фіскальної служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть нормативно-правовий акт, який відповідатиме вимогам чинного законодавства.

    

6.Визначення очікуваних результатів  регуляторного акту:

Регулювання впливає на  інтереси громадян та суб’єктів господарювання, органу місцевого самоврядування.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативний акт сільської ради відповідатиме вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

відсутні

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- відсутність збільшення розмірів ставок

- встановлення пільг зі сплати податку

- створення передумов для розвитку бізнесу

Запровадження додаткових податків та зборів відповідно до норм законодавства України.

 

 

 

 

7.Визначення показників результативності регуляторного акта.

     Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету сільської ради.

8.Обгрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта   

  Строк дії запропонованого регуляторного акту 1 рік, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

     Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

     Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

    Для відстеження  результативності даного регуляторного акту будуть використовуватися звітні дані.

 

Сільський голова                                                                                          О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Гарасимівської сільської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»

 

 

   Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік» підготовлено відповідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.,  Податкового кодексу України.

 

1.Визначення проблеми яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

     Відповідно до Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України належить до повноважень органів місцевого самоврядування. Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення ставок місцевих податків та зборів.

     Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується платниками за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості і зараховується до місцевого бюджету.

     Запропонований проект регуляторного акту містить оптимальне співвідношення ставок податку та пільг, яке збалансовує інтереси усіх суб’єктів дії регуляторного акту, крім того, враховує  нагальні потреби  громади, і можливість надання обґрунтованих пільг платникам податків в межах встановлених чинним законодавством повноважень сільської ради.

      Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акта, полягає у встановленні конкретних розмірів ставок і пільг зі сплати зазначеного податку. Без встановлення конкретних ставок не можливо нарахувати суму податку.  Прийняття ставок сприятиме збільшенню надходжень до дохідної частини сільського  бюджету. Відсутність регулювання може призвести до невиконання вимог чинного законодавства.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

    Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки законодавство вимагає встановлення конкретних ставок рішенням сільської ради.

     З метою виконання  вимог  діючого законодавства необхідно затвердити ставки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гарасимівської сільської ради на 2020 рік.

 

2.Визначення цілі державного регулювання.

Цілями регулювання є:

- виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між  сільською радою   та  суб’єктами господарювання;

- встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які б враховували класифікацію об’єктів нерухомого майна, інтереси громадян з урахуванням рівня платоспроможності громадян, суб’єктів господарювання та дозволили  б збільшити надходження до сільського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку села;

- встановити пільги щодо сплати  податку;

- здійснення планування та прогнозування надходжень до місцевого бюджету;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати податку.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

Визначення альтернативних способів:

Альтернатива № 1:

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не приймати рішення про становлення податку.

У цьому випадку іідповідно до підпункту 12.3.5 пункту12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок  буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок,  що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива № 2:

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території.  

У цьому випадку забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує особливості території та платоспроможність мешканців села.

Забезпечує прозорість дій влади, створює умови для активізації участі громади у прийнятті рішень.

 

4.Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідних заходів.

     Встановлення ставок податку для об’єктів житлової та нежитлової  нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб.

     Встановлення пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

    Оприлюднення регуляторного акту доступним шляхом.

 

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей.

    Досягнення  визначених цілей шляхом виконання даного регуляторного акта принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

-          збільшення надходжень до місцевого бюджету,

-          збільшення обсягу видатків в тому числі на виконання плану соцекономрозвитку території.

 

6. Визначення очікуваних результатів регуляторного акту.

    Дія регуляторного акту впливає на інтереси  юридичних та фізичних осіб, у власності яких є об’єкти житлової та нежитлової нерухомості та орган місцевого самоврядування.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативний акт сільської ради відповідатиме вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм розвитку території

Процедура розробки регуляторного акту

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- прозорість механізму справляння податку

- встановлення пільг зі сплати податку

- вирішення соціальних проблем населення, покращення інфраструктури села

Витрати на сплату податку

 

 

 

 

7. Визначення покзників результативності регуляторного акта.

    Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету сільської ради.

 

8. Обгрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

    Термін дії регулятоного акта – один бюджетний рік, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

 

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта:

    Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

    Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

    Періодичне відстеження результативності регуляторного акта не планується, в зв’язку з тим, що термін дії регуляторного акта  один рік.

    Для відстеження  результативності даного регуляторного акту будуть використовуватися звітні дані.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

                                                                                                      ПРОЕКТ

 

ГАРАСИМІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

__________ СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___________  року                                                                                   № ___

с.Гарасимівка

 

Про встановлення ставок єдиного податку  

на території    Гарасимівської       сільської       

ради на        2020      рік

З метою виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо податкової реформи», від 28.12.2014 р. № 71-VIII, керуючись ст..10, п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Гарасимівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити єдиний податок  на території  Гарасимівської сільської ради  на 2020 рік .

2.Встановити   ставки  єдиного  податку на 2020 рік на території Гарасимівської сільської ради:

для  фізичних  осіб  підприємців

-         першої групи в розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

-  другої групи в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

для фізичних осіб –підприємців та  юридичних осіб

-  третьої групи  в  розмірі 3-х  відсотків від доходу для платників ПДВ, 5 –х відсотків від доходу для  не  платників ПДВ;

-  четвертої групи  в розмірі  0,95  відсотків  з 1 га  сільськогосподарських угідь ( ріллі, сіножатей  і  пасовищ).

3.Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на дошках оголошень сільської ради та на офіційному сайті Станично-Луганської районної ради.                

4.Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.


Сільський голова                                                              О.Ш. Пєвнєва    

 

 

                                          

 

                                                                                                       ПРОЕКТ

ГАРАСИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

_________________ СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

 

від «__» __________  201__ року                                                               № ____                                                           

село Гарасимівка

код КОАТУУ- 4424882001


Про встановлення ставок та пільг із сплати податку

на нерухоме майно, відмінне  від  земельної  ділянки,

на 2020 рік

 

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483, Гарасимівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити  на території Гарасимівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області:

- ставки  податку  на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік, згідно з додатком 1;.

       -  пільги для фізичних та юридичних осіб, надати відповідно до пп 266.4.2 п.266.4 ст. 266 Податкового кодексу  України, за переліком згідно додатку 2.

2.  Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному сайті Станично-Луганської районної ради та на дошках оголошень сільської ради.

3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

4.   Рішення _______ сесії Гарасимівської сільської ради від ___.___.20___ року

№ ____ «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 20___ рік» визнати таким, що втратило чинність 31.12.20__ року.

5.   Дане рішення набирає чинності з 01.01.2020 року. 

Сільський голова                                                                           О.Ш. Пєвнєва


                                                                                                                  ПРОЕКТ

Додаток 1
до рішення Гарасимівської сільської  ради
VI скликання

від  «___»  _________  20___ р. № ______

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня  2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада     с.Гарасимівка

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1