ПОЛОЖЕННЯ

про  надання платних послуг КНП «Станично-Луганське РТМО»

 

1.    Загальні положення

 

1.1.  Положення про платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства «Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання » (далі — Положення) розроблено відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (далі — Закон № 2801) який передбачає можливість надання платних медичних послуг населенню. Це положення поширюється на  КНП «Станично-Луганське РТМО», що належить до спільної  власності територіальних   громад сіл, селищ Станично-Луганського району.

1.2. Перелік медичних послуг у Положенні відповідає Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженому постановою КМУ від 17.09.1996 № 1138 (далі — Перелік № 1138).

1.3. Мета Положення — регламентувати процес надання платних послуг КНП, створити методологічну базу для розрахунку їх собівартості, обґрунтувати тарифи на платні медичні послуги КНП «Станично-Луганське РТМО».

2. Порядок надання платних послуг населенню

 

2.1. КНП «Станично-Луганське РТМО» надає платні медичні послуги на засадах, визначених пунктом 3.2 статуту КНП «Станично-Луганське РТМО»: провадить цю діяльність як господарську некомерційну, спрямовану на досягнення соціальних цілей, без мети одержання прибутку. Соціальні цілі полягають у реалізації права на охорону здоров’я згідно зі статтею 6 Закону України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я».

2.2. Платні послуги, що надаються КНП «Станично-Луганське РТМО», регламентовані наступними наказами:

Дозвільна система:

- Порядок видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від  20.10.1999 р №252.

Профілактичні медичні огляди:

-Перелік професій працівників, які проходять медичні огляди встановлений ст.17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.

-Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2007 р.№246.

-Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я від  23.07.2002р.№280.

-Наказ Міністерства оборони України від 14.08.2008р. № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»

Операція штучного переривання вагітності  в амбулаторних умовах:

- Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 24.05.2013 № 423.

Послуги з провадженням господарської діяльності:

Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р №1138.

2.3. КНП «Станично-Луганське РТМО» надає наступні платні послуги:

2.3.1. Попередній профілактичний медичний огляд кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів (крім випадків, коли мед. огляди проводяться за направленням державної служби занятості) для отримання посвідчення водія транспортного засобу (отримання свідоцтва), з отримання сертифікату психіатра і нарколога,медичний огляд  водіїв перед виїздом на лінію;

2.3.2  Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на право та носіння зброї громадянам.

2.3.3. Медичний огляд працівників певних категорій, які працюють на важких роботах і роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;

2.3.4. Попередній медичний огляд робітників на одержання права торгівлі продтоварами і профілактичний медичний огляд працівників харчоблоку, магазину продтоварів,  підприємств  і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести розповсюдження інфекційних захворювань;

2.3.4.1. Обов’язковий профілактичний медичний огляд робітників підприємств всіх  форм власності – проведення лабораторно-діагностичні дослідження крові на сифіліс;

2.3.4.2. Обов’язковий профілактичний медичний огляд робітників підприємств всіх  форм власності – проведення лабораторно-діагностичні дослідження – мазок на гонорею;

2.3.4.3. Обов’язковий профілактичний медичний огляд робітників підприємств всіх форм власності – проведення аналізу на яйцеглист;

2.3.4.4. Проведення операції штучного переривання вагітності (місцевий та загальний наркоз);

2.3.4.5 Медичний  ендоскопічний огляд ( без направлення лікарів);

2.3.4.6. Лабораторні дослідження;

2.3.4.7. Діагностичні послуги (дослідження з функціональної діагностики, ендоскопічні, ультразвукові та рентгенологічні дослідження) та консультативні послуги лікарів.

2.3.5. Видача медичної довідки ф 086\0 для вступників до навчальних закладів, які закінчили школу у поточному році і минулі роки.

2.3.6. Видача медичної довідки, витяг з історії хвороби.

2.4. Медичні послуги, вказані в п 2.3, вказані на основі калькуляції, затвердженої в прейскуранті (окрім ІВВ, УОВ, інваліди 1-групи, інваліди дитинства).

2.5. Контроль за організацію і якість надання медичних послуг населенню, а також за правильністю використання тарифів на платні послуги здійснюють керівники, відповідальні за контрольні функції.

 

3.  Організація платних послуг і контроль

за виконання вимог до їх якості

 

3.1. Медична комісія по медичному огляду, що діє у КНП «Станично-Луганське РТМО», створює наказ по підприємству з персональним погодженням лікарів спеціалістів в наступному обов’язковому складі: лікар-терапевт, лікар-хірург, лікар-офтальмолог,  лікар-отоларинголог, лікар-невропатолог, лікар-дерматолог, лікар-стоматолог,  лікар-гінеколог, лікар-нарколог, лікар-психіатр. Головою комісії призначається один з лікарів комісії. В склад комісії також входить реєстратор медичний, сестра медична і молодша медична сестра:

3.1.1. Особи, які проходять медичний огляд, зобов’язані попередньо внести певну суму на розрахунковий рахунок КНП «Станично-Луганське РТМО»;

3.1.2. Грошові кошти за медичний огляд зараховуються на спеціальний рахунок підприємства за платні послуги.

1) на оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією надання платних послуг;

2) на погашення заборгованості підприємства по бюджетним зобов’язанням по спеціальному і загальному кошторису;

3) на фонд матеріального заохочування медичних робітників, які надають платні послуги.

3.1.3. За якість проведення медичних оглядів несе відповідальність голова медичної комісії. Контроль праці цієї комісії забезпечує директор КНП «Станично-Луганське РТМО».

3.2. Медичний огляд громадян для отримання дозволу (ліцензії) на право  отримання та носіння зброї громадянам.

 

3.2.1. Медичний огляд громадян для отримання дозволу (ліцензії) на право та носіння зброї проводиться лікувально-консультативною комісією з метою виявлення наявності або відсутності протипоказань для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи;

3.2.2. Лікувально-консультативна комісія підприємства створюється відповідним  наказом, з персональним затвердженням лікарів-спеціалістів в наступному складі: лікар-терапевт, лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-нарколог, лікар-психіатр. В склад медичної комісії також входить  медичний реєстратор;

3.2.3. Особи, які проходять медичний огляд, зобов’язані попередньо перерахувати встановлену суму на розрахунковий рахунок КНП «Станично-Луганське РТМО»;

3.3. Медичний огляд працівників, які працюють на важких роботах зі шкідливими та небезпечними  умовами праці.

3.3.1. Медичний огляд працівників, які працюють на важких роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці  відповідних категорій проводиться з метою установлення фізичних і психологічних здібностей осіб до праці, пов’язаних зі шкідливими  чи небезпечними умовами праці;

3.3.2. Організацію та проведення медичних оглядів забезпечує керівник  підприємств та організацій незалежно від форм власності та видів діяльності;

3.3.3. Щороку медична установа створює наказ про створення медичної комісії для проведення медичних оглядів, організовує місце проведення, час, перелік лікарів-спеціалістів, розробляє і згоджує з замовниками план-графік проведення медичних оглядів;

3.3.4.  Відповідно до медичних показників медичних оглядів залучаються інші спеціалісти (онколог, ендокринолог, інфекціоніст, кардіолог);

3.3.5. Замовник визначає контингент осіб, які зобов’язані проходити медичний огляд, виділяє кошти на організацію медичного огляду, створює наказ на проведення медоглядів в термін погоджений з лікувальним закладом, укладає договір з закладом охорони здоров’я  і здійснює контроль за терміном їх проведення;

3.4. Попередній медичний огляд робітників на одержання права торгівлі продтоварами і профілактичний огляд працівників харчоблоку, магазину продтоварів, окремих професій, підприємств і організацій, діяльність яких пов’язана с обслуговування населення і може привести до розповсюдження інфекційних захворювань.

3.4.1. Дані профілактичні медичні огляди проходять співробітники медичних закладів, робітники торгівлі, харчових галузей, а також робітники дошкільних і шкільних закладів всіх форм власності. Головна ціль профілактичного огляду – перевірка стану здоров’я з цілю попередження розповсюдження інфекційних і паразитарних хвороб серед населення;

3.4.2. За висновком профілактичного медичного огляду проводиться оформлення особових медичних книг ф №1-ОМК згідно з наказом МОЗ від 21.02.2013 №150 із зазначенням дати огляду, дозвіл на роботу за вказаним терміном. При виявлені наявності захворювань громадянин направляється на лікування в лікувально-профілактичні заклади за місцем проживання.

3.4.3. Адміністрація підприємства, співробітники якого зобов’язані пройти медичний огляд, щороку укладає угоду з медичною установою, за вказаним терміном надають списки робітників на проходження медичного огляду і перераховує грошові кошти на спеціальний рахунок лікувального закладу;

3.4.4. Профілактичний медичний огляд здійснюють спеціалісти, штат яких затверджено наказом підприємства. Прийом здійснюється щоденно згідно графіку роботи відповідних спеціалістів;

3.4.5. Сплата за медичні послуги здійснюється безпосередньо в касу або через відділення банку. Використання грошових коштів можливе після їх зарахування на спеціальний рахунок закладу, за статтями витрат, затвердженого кошторисом.

3.5. Операції штучного переривання вагітності (місцевий наркоз, загальний наркоз)

3.5.1. Штучне переривання вагітності може проводиться  по зверненню пацієнтки  при досягненні 18 років, з її дозволу (ст. 284 Цивільного кодексу України) зі строком вагітності 6-8 тижнів під місцевим або загальним наркозом.

3.5.2. Щороку медична установа створює наказ про організацію і проведення операції штучного переривання вагітності, затверджує медичний персонал, визначає місце і час проведення;

3.5.3. У відповідності з медичними показниками до медичного огляду долучаються  і інші спеціалісти (проводиться діагностичне обстеження: загальний аналіз крові, ГН (мазки на гонорею, трихомонади), загальний аналіз сечі, група крові, резус фактор, УЗІ);

3.5.4. Сплата за медичні послуги здійснюється через відділення банку або через касу;

3.6. Лабораторні дослідження, діагностичні послуги (дослідження з функціональної діагностики, ендоскопічні, ультразвукові та рентгенологічні дослідження), консультативні послуги лікарів проводяться спеціалістами КНП «Станично-Луганське РТМО».

3.6.1. Медичний ендоскопічний огляд (без направлення лікарів) проводиться для діагностики та виявлення захворювань шлунку;

3.6.2. Особи, які проходять діагностику, зобов’язані  попередньо внести відповідну суму в касу або через відділення банку;

3.7   Перебування громадян за їх бажанням у стаціонарі з поліпшеним сервісним обслуговуванням.

3.7.1 Громадян, які  бажають перебувати у стаціонарі з поліпшеним сервісним обслуговуванням зобов’язані внести  відповідну суму в касу або через відділення банку.

3.8. Профілактичний медичний огляд працівників зв’язку та електромережі, профілактичний медичний огляд працівників борошномельної галузі, профілактичний медичний огляд працівників заправних станцій.

3.8.1 Організацію та проведення медичних оглядів забезпечують керівники підприємств, які укладають договір на проходження медичних оглядів з лікувальним закладом, за вказаним терміном надають списки робітників і перераховують кошти на спеціальний рахунок лікувального закладу.

3.8.2 До профілактичних медичних оглядів залучаються лікарі-спеціалісти.

 

4. Розрахунок собівартості платних медичних послуг

 

4.1. Тарифи на медичні послуги, що надаються населенню в КНП «Станично-Луганське РТМО», розраховані індивідуально з обліком обґрунтованих видатків.

4.2. Базою для встановлення тарифів на медичні послуги являється їх собівартість  в яку  входять:

- витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо зайнятого наданням медичних послуг;

- відрахування на соціальне страхування, в цільові фонди, які передбачені законодавством;

- матеріальні витрати, які визначені за розрахунковими показниками;

- об’єктивно обґрунтовані розрахунки накладних витрат по підрозділах за результатами проведеного аналізу затрат за попередній рік;

-  інші видатки  з урахуванням конкретних умов функціонування закладу.

Дана сума визначається в процентному  співвідношенні від загальної суми видатків по лікарні.

4.3. Розрахунки тарифів  на медичні послуги проводяться щороку, з урахуванням фактичних видатків закладу.

4.4. Тарифи  затверджуються рішенням Станично-Луганської районної ради та надаються до виконання.

5. Оплата послуг

5.1. КНП «Станично-Луганське РТМО» приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і юридичних осіб, підприємств , установ та організацій, у т. ч. страхових компаній.

5.2. Фізичні особи розраховуються у готівковій і безготівковій формі, юридичні — тільки в безготівковій. Розрахунки з фізичними особами в касі КНП «Станично-Луганське РТМО» здійснюються з дотриманням вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України  від 29.12.2017 № 148.

5.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги.

5.4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред’явлення отримувачем документа про оплату —  квитанції прибуткового касового ордера, фіскального чека РРО, банківської квитанції.

 

6. Розподіл та використання грошових надходжень

6.1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, КНП «Станично-Луганське РТМО» використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням  статуту, що забороняє прямий розподіл прибутку між засновниками та працівниками. Натомість ці кошти КНП «Станично-Луганське РТМО» спрямовує на фінансування видатків та досягнення соціальної мети діяльності підприємства.

6.2. Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних медичних послуг:

- оплата праці медичних працівників КНП «Станично-Луганське РТМО»,  і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг ,

- оновлення матеріально-технічної бази КНП «Станично-Луганське РТМО»,

- проведення заходів, пов’язаних з виконанням підприємством основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду та оплатою за договором про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій.