СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

24 липня 2020 року

cмт Станиця Луганська                                                                  №48/1

 

Про підсумки виконання Програми

економічного і соціального розвитку

Станично-Луганського району

за 1 півріччя 2020 року

 

Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №  413    від  21.07.2020 року  та заслухавши інформацію про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району за 1 півріччя 2020 року, керуючись п. 28 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району за 1 півріччя 2020 року прийняти до відома. 

 

2. Рекомендувати сільським та селищним головам вжити необхідні заходи щодо вирішення проблемних питань, що стримують економічний та соціальний розвиток територій.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                   Віктор МЯГКИЙ

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

24 липня 2020 року

cмт Станиця Луганська                                                            №48/2

 

Про затвердження змін до районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення “Власний дім” на 2018-2022 роки по Станично-Луганському району

Розглянувши листа Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. №404 від 20.07.2020 року, відповідно до Указу Президента України від 27.03.1998 року № 222/98 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 26.06.2015 року № 272, розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 16.12.2016 року № 768 “Про затвердження Регіональної комплексної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2022 роки”, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2018-2022 роки по Станично-Луганському району  виклавши її в новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку й торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                     Віктор МЯГКИЙ

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

24 липня 2020 року

cмт Станиця Луганська                                                            №48/3

 

Про затвердження змін та

доповнень до Програми

економічного і соціального розвитку

Станично-Луганського району на 2020 рік

 

         Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №414 від 21.07.2020 року, з метою забезпечення повноцінного функціонування структурних підрозділів райдержадміністрації, забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення економічного зростання на базі інвестиційної складової, що стане базовою передумовою для розв’язання соціально-економічних проблем та підвищення добробуту населення на території району на підставі статті 6, 13, пункту 1 статті 17, Закону України «Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розробку прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, основних напрямів бюджетної політики», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

        

         1. Затвердити зміни та доповнення до Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2020 рік, а саме у  додаток 3 «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2020 році у Станично-Луганському районі» та «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2020 рік», згідно з додатком.

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                          Віктор МЯГКИЙ

                                                                     

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

24 липня 2020 року

cмт Станиця Луганська                                                  №48/4

 

Про звіт  з виконання районного

бюджету за 1 півріччя 2020 року

 

Розглянувши звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2020 року, районна рада визначає, що організація виконання районного бюджету на протязі звітного періоду здійснювалась у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» рішенням районної ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 43/9 «Про районний бюджету на 2020 рік» зі змінами.

До загального фонду районного бюджету, без урахування міжбюджетних трансфертів за 1 півріччя 2020 рік надійшло 40 192,2 тис.грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що становить 102,1 % до уточнених планових зобов’язань розпису доходів на звітний період. Понад план отримано доходів на суму 813,1 тис.грн.

Касові видатки загального фонду на утримання бюджетних установ які фінансуються з районного бюджету та інших заходів склали 122 371,6 тис. грн, що на 60 644,7 тис.грн. менше показників минулого року.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшені видатки на охорону здоров’я – на 4 405,2 тис. грн. або на 18,1 %, на культуру та мистецтво на 4,7 % або на 313,3 тис. грн, на соціальний захист – на 67 962,9 тис.грн. Збільшені видатки на фізичну культуру і спорт на 126,4 тис.грн., на освіту – 1 039,8 тис.грн та на державне управління на 979,8 тис.грн.

Згідно з пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 17 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2020 року по доходах в обсязі  138 657 279,15 грн., в тому числі загального фонду – 137 009 179,02 грн., спеціального фонду – 1 648 100,13 грн., по видатках в обсязі 129 054 150,43 грн., в тому числі загального фонду – 122 371 625,15 грн., спеціального фонду – 6 682 525,28 грн., з перевищенням доходів над видатками по загальному фонду -                14 637 553,87 грн. та видатків над доходами по спеціальному фонду – 5 034 425,15 грн. прийняти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Голова районної ради                                                  Віктор МЯГКИЙ

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

24 липня 2020 року

cмт Станиця Луганська                                                            №48/6

 

Про внесення змін до штатного розпису

Станично-Луганської районної ради на 2020 рік

 

          Відповідно  до вимог постанови КМУ від 3 червня 2020 року № 441

«Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від   9 березня 2006 року № 268», згідно додатку 49 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268,  керуючись ч.4 ст. 10, п.4 ч.1 ст. 43, ст. 58 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.    Внести зміни до  штатного розпису  виконавчого апарату Станично-Луганської районної ради на 2020 рік чисельністю 25 одиниць, до графи «Посадовий оклад» та  графи «Фонд заробітної плати на місяць» з 12 червня 2020 року (додається).

 

2.         Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію   районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                Віктор МЯГКИЙ

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

24 липня 2020 року

cмт Станиця Луганська                                                  №48/7

 

Про виконання  Районної цільової

програми сприяння розвитку громадянського

суспільства на 2018-2020 роки за 2019 рік.

 

         Заслухавши звіт про виконання Районної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2018-2020 роки за 2019 рік, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.    Інформацію про виконання Районної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2018-2020 роки за 2019 рік взяти до відома.

2.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності прав людини, депутатської діяльності та етиці.

 

 

Голова районної ради                                                     Віктор МЯГКИЙ

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

       24 липня 2020 року

       cмт Станиця Луганська                                              №48/8

 

 Про звільнення Бутової В.М.  з

 посади  директора  комунального закладу

«Станично-Луганський районний центр

реабілітації дітей з інвалідністю»

 

                 На підставі заяви Бутової Віри Миколаївни від 07.07.2020 року щодо звільнення з посади директора  комунального закладу «Станично-Луганський районний центр реабілітації дітей з інвалідністю», керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.  Звільнити Бутову Віру Миколаївну з посади директора  комунального закладу «Станично-Луганський районний центр реабілітації дітей з інвалідністю» на підставі п.1 ст. 36 КЗпП України, за угодою сторін з 24 липня 2020 року.

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                Віктор МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

       24 липня 2020 року

       cмт Станиця Луганська                                              №48/9

 

Про призначення  директора

комунального закладу

«Станично-Луганський районний центр

реабілітації дітей з інвалідністю»

 

              Розглянувши заяву Рєдкозубової Наталії Миколаївни про призначення на посаду директора комунального закладу «Станично-Луганський районний центр реабілітації дітей з інвалідністю» та враховуючи  лист-клопотання управління соціального захисту Станично-Луганської районної державної адміністрації   вхд. №400 від 16.07.2020 року, керуючись  п.20 ч.1  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Призначити на посаду директора комунального закладу «Станично-Луганський районний центр реабілітації дітей з інвалідністю» Рєдкозубову Наталію Миколаївну з 25 липня 2020 року.

 

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                Віктор МЯГКИЙ

 

   

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 липня 2020 року

cмт Станиця Луганська                                                       №48/12

 

Про надання згоди на складання

кошторисної документації та проведення

капітального ремонту санітарних вузлів

будівлі школи (І поверх) коммунального

закладу «Валуйська загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів № 2 Станично-Луганського району

Луганської області» за адресою: Луганська

область, Станично-Луганський район, село

Валуйське, вулиця  Миру, будинок 67

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 406 від 21.07.2020 року, згідно із Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 28.10.2016 року № 7/8, керуючись п. 20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на складання кошторисної д  окументації на проведення капітального ремонту санітарних вузлів будівлі школи (І поверх) комунального закладу «Валуйська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Станично-Луганського району Луганської області» за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, село Валуйське, вулиця  Миру, будинок 67.

2. Надати згоду на проведення капітального ремонту санітарних вузлів будівлі школи (І поверх) комунального закладу «Валуйська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Станично-Луганського району Луганської області» за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, село Валуйське, вулиця  Миру, будинок 67.

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

Голова районної ради                                                       Віктор МЯГКИЙ

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 липня 2020 року

cмт Станиця Луганська                                                                №48/13

 

Про надання згоди на складання

кошторисної документації та проведення

капітального ремонту приміщень будівлі

школи комунального закладу «Валуйська

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2

Станично-Луганського району Луганської області»

за адресою: Луганська область, Станично-Луганський

район, село Валуйське, вулиця Миру, будинок 67

 

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 405 від 21.07.2020 року, згідно із Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 28.10.2016 року № 7/8, керуючись п. 20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на складання кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень будівлі школи комунального закладу «Валуйська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Станично-Луганського району Луганської області» за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, село Валуйське, вулиця Миру, будинок 67.

2. Надати згоду на проведення капітального ремонту приміщень будівлі школи комунального закладу «Валуйська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Станично-Луганського району Луганської області» за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, село Валуйське, вулиця Миру, будинок 67.

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

Голова районної ради                                              Віктор МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

24 липня 2020 року

cмт Станиця Луганська                                                                №48/14

 

Про надання згоди на розробку проектно-

кошторисної документації та проведення

капітального ремонту приміщень

адміністративної будівлі КУ «Стадіон «Нива»

Станично-Луганського району»

 

         Розглянувши лист КУ «Стадіон «Нива» Станично-Луганського району» від 24.06.2020 вхд. № 375, згідно із Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради № 7/8 від 28.10.2016 року, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати згоду на розробку проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі КУ «Стадіон «Нива» Станично-Луганського району» за адресою: смт Станиця Луганська, вул. 5-та Лінія, буд. 22 Б.

2. Надати згоду на проведення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі КУ «Стадіон «Нива» Станично-Луганського району» за адресою: смт Станиця Луганська, вул. 5-та Лінія, буд. 22 Б.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв`язку та торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради                                              Віктор МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 липня 2020 року                                                                     № 48/15

смт Станиця Луганська

 

Про безоплатну передачу

демонтованої деревини

 

    Розглянувши лист вхд. № 401 від 17.07.2020 р. від КНП «Станично-Луганське районне територіальне медичне об`єднання» та лист КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» щодо безоплатної передачі деревини (демонтованої) в обсязі 20 куб.м., керуючись п. 20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

Вирішила:

 

1. Надати дозвіл КНП «Станично-Луганське районне територіальне медичне об`єднання» на передачу КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» деревини, яка утворилась в результаті проведення робіт з капітального ремонту будівель лікарні за адресою: смт Станиця Луганська, вул. 5 Лінія, 39, в обсязі 20 куб.м. для подальшої утилізації шляхом використання в якості палива для твердопаливних котлів.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                        Віктор МЯГКИЙ