СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

26 липня 2019 року                                                                 № 38/1

смт Станиця Луганська

 

Про припинення повноважень депутата

Станично-Луганської районної ради

сьомого скликання  Батальщикова С.В.

 

          На підставі особистої заяви депутата Станично-Луганської районної ради сьомого скликання Батальщикова С.В. від 01.07.2019 року «Про припинення повноважень депутата», відповідно до п.2 частини 2, статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 81 Закону України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних міських голів», керуючись пунктом 10 частини 1 статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Достроково припинити повноваження депутата Станично-Луганської районної ради сьомого скликання Батальщикова Сергія Васильовича з          01 липня 2019 року.

 

2. Про прийняте рішення проінформувати  Станично-Луганську районну територіальну виборчу комісію в Луганській області.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності, прав людини, депутатській діяльності та етики.

 

 

Голова районної ради                                                   В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

26 липня 2019 року                                                       № 38/2

смт Станиця Луганська

 

Про припинення повноважень депутата

Станично-Луганської районної ради

сьомого скликання  Бережного І.М.

 

          На підставі особистої заяви депутата Станично-Луганської районної ради сьомого скликання Бережного І.М. від 01.07.2019 року «Про припинення повноважень депутата», відповідно до п.2 частини 2, статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 81 Закону України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних міських голів», керуючись пунктом 10 частини 1 статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Достроково припинити повноваження депутата Станично-Луганської районної ради сьомого скликання  Бережного Івана Миколайовича з  01 липня 2019 року.

 

2. Про прийняте рішення проінформувати  Станично-Луганську районну територіальну виборчу комісію в Луганській області.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності, прав людини, депутатській діяльності та етики.

 

 

Голова районної ради                                                В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

26 липня 2019 року                                                                № 38/3

смт Станиця Луганська

 

Про підсумки виконання

Програми економічного і

соціального розвитку

Станично-Луганського району

за І півріччя 2019 року

 

Розглянувши листа Станично-Луганської РДА вхд. №495 від 25.07.2019 року та заслухавши звіт про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району за І півріччя 2019 року, керуючись п. 28 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району за 1 півріччя 2019 року прийняти до відома. 

2. Рекомендувати сільським та селищним головам  вжити необхідні заходи щодо вирішення проблемних питань, що стримують економічний та соціальний розвиток територій.

   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                          В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

26 липня 2019 року                                                             № 38/4

смт Станиця Луганська

 

Про  виконання районного

бюджету за 1 півріччя 2019 року

Розглянувши листа Станично-Луганської РДА вхд. №496 від 25.07.2019 року та заслухавши звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2019 року, районна рада визначає, що організація виконання районного бюджету на протязі звітного періоду здійснювалась у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» рішенням районної ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 33/7 «Про районний бюджету на 2019 рік» зі змінами.

До загального фонду районного бюджету, без урахування міжбюджетних трансфертів за 1 півріччя 2019 рік надійшло 28 725,9 тис.грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що становить 102,9 % до затверджених планових зобов’язань розпису доходів на звітний період. Понад план отримано доходів на суму 811,9  тис.грн.

          У порівнянні з відповідним періодом 2018 року доходів загального фонду надійшло на 3 584,1 тис.грн або на 14,3 % більше (фактичні надходження за 1 півріччя 2018 року становили  25 141,8 тис.грн).

Касові видатки загального фонду на утримання бюджетних установ які фінансуються з районного бюджету та інших заходів склали 183 016,3 тис. грн, що на 2 824,9 тис.грн. менше показників минулого року.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшені видатки на державне управління на 666,7 тис.грн. або на 40,2 %, на освіту – на 11 512,8 тис. грн. або на 19 %, на культуру та мистецтво на 13,2 % або на 780,7 тис. грн., на фізичну культуру та спорт на 434,6 тис.грн., зменшені видатки на соціальний захист  на 12 972,4 тис. грн. та  охорону здоров’я на 5 451,3 тис.грн.

Згідно з пунктом 17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2019 року по доходах в обсязі 199 882 116,33 грн., в тому числі загального фонду – 192 683 525,67 грн., спеціального фонду – 7 198 590,66 грн., по видатках в обсязі 194 019 495,30 грн., в тому числі загального фонду – 183 016 302,99 грн., спеціального фонду – 11 003 192,31 грн., з перевищенням доходів над видатками по загальному фонду – 9 667 222,68 грн., видатків над доходами  по спеціальному фонду –  3 804 601,65 грн. прийняти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Голова районної ради                            В.О.МЯГКИЙ                    

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

26 липня 2019 року                                                     № 38/5

смт Станиця Луганська

 

Про внесення змін до штатного

розпису  Станично-Луганської

районної ради на 2019 рік

 

        Відповідно  до вимог постанови Кабінету Міністрів України  від               9 березня 2006 року №268, згідно додатку 49 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 (у редакції постанови КМУ від 19.06.2019 року №525),  керуючись ч.4 ст. 10, п.4 ч.1 ст. 43, ст. 58 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Внести зміни до  штатного розпису Станично-Луганської районної ради на 2019 рік чисельністю 25 одиниць, до графи «Посадовий оклад» та  графи «Фонд заробітної плати на місяць» з 01 липня 2019 року (додається).

 

    2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію       

 районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                        В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

26 липня 2019 року                                                    № 38/7

смт Станиця Луганська

 

Про укладання Додаткової угоди до контракту 

укладеного  між Станично-Луганською районною

радою  та керівником  КНП «ЦПМСД 

Станично-Луганської райради».   

 

      Розглянувши листа Станично-Луганської РДА вхд. №484 від 22.07.2019 року, враховуючи п. 4.8 Колективного договору  КНП «ЦПМСД Станично-Луганської райради», з метою запобігання виникненню конфлікту інтересів, відповідно до статті 28 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про оплату праці», керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Доручити голові районної ради укласти Додаткову угоду до контракту від 28.11.2018 року,  укладеного  між Станично-Луганською районною  радою  та керівником КНП «ЦПМСД Станично-Луганської районної ради»,  у зв’язку з встановленням посадового окладу у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених чинним законодавством України на перше січня кожного року.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                                       В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

 

                                                     РІШЕННЯ

26 липня  2019 року                                                              №38/8

смт Станиця Луганська

 

Про внесення змін та затвердження Статуту

КП «Теплосервіс Станично-Луганського району»

у новій редакції

 

         Розглянувши лист КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» (далі - Підприємство)  вхд. № 489 від 23.07.2019 року  щодо внесення змін до п.1.10, 1.11.,  3.4.8., 3.4.14. та 3.4.15. Статуту КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» та затвердження його у новій редакції, відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України, керуючись п.20 ч.1 ст. 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Статуту  КП «Теплосервіс  Станично-Луганського району» у п.1.10, 1.11., 3.4.8., 3.4.14., 3.4.15.  та викласти їх у новій редакції:

1.10. Повне найменування Підприємства:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОСЕРВІС СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ»

1.11. Скорочене найменування Підприємства:

КП «ТЕПЛОСЕРВІС СТ-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ»

3.4.8. у межах своєї компетенції укладає господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до вимог чинного законодавства;

3.4.14. видає довіреності, відкриває рахунки у відповідних фінансових установах, затверджує калькуляції послуг, які надаються Підприємством;

3.4.15. затверджує штатний розпис працівників Підприємства та зміни до штатного розпису, з підстав, передбачених діючим законодавством України. 

2. Затвердити Статут  КП «Теплосервіс  Станично-Луганського району» у  новій редакції (додається).

3. Уповноваженій особі КП «Теплосервіс Станично-Луганського району», юрисконсульту Півню А.В., вжити заходи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі  юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності, прав людини, депутатській діяльності та етики.

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

26 липня 2019 року                                                                   № 38/9

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження Районної

цільової програми «Заходи з

лікування хворих  на цукровий

діабет на 2019 рік

 

        Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №476 від 18.07.2019 року, з метою забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, збільшення тривалості та підвищення якості життя населення району, відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року № 11 «Деякі питання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну», керуючись п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Районну цільову програму «Заходи з лікування хворих  на цукровий діабет на 2019 рік»  (додається).

2. Визначити, що джерелом фінансування даної програми є державний  бюджет в сумі 2779,656 тис. грн., початок фінансування заходів Програми -  з 01 липня 2019 року.

3. Визначити головним розпорядником коштів Програми Станично-Луганську районну державну адміністрацію, відповідальним виконавцем Програми – комунальне некомерційне підприємство «Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання».

4. Комунальному некомерційному підприємству «Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання» звітувати перед районною радою про хід виконання заходів Програми до 01 березня 2020 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                             В.О.МЯГКИЙ

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

26 липня 2019 року                                                      № 38/10

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження Районної цільової

Програми «Забезпечення лікарськими

засобами пільгових верств населення

Станично-Луганського району на 2019 рік»

 

 Розглянувши  лист  Станично-Луганської  районної  державної  адміністрації № 481 від 22.07.2019 року, з метою реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я шляхом цільового раціонального використання бюджетних коштів щодо безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», керуючись п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Районну цільову програму «Забезпечення лікарськими засобами пільгових верств населення Станично-Луганського району на 2019 рік» (додається).

2. Визначити, що джерелом фінансування даної програми є районний  бюджет в сумі 186,412 тис.грн., початок фінансування заходів Програми -  з 01 липня 2019 року.

3. Визначити головним розпорядником коштів Програми Станично-Луганську районну державну адміністрацію, відповідальним виконавцем Програми – комунальне некомерційне підприємство «Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання».

4. Комунальному некомерційному підприємству «Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання» звітувати перед районною радою про хід виконання заходів Програми до 01 березня 2020 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                        В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

26 липня 2019 року                                                                  № 38/11

смт Станиця Луганска

 

Про затвердження змін до Районної

програми цивільного захисту

Станично-Луганського району

 на 2017-2020 роки

 

         Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №486 від 23.07.2019 року, з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, керуючись Кодексом цивільного захисту України,  пунктом 16 частини 1 статті 43 Закон України «Про місцеве самоврядування  в Україні» районна рада

        

 ВИРІШИЛА:

         

1. Затвердити зміни до Районної програми цивільного захисту Станично-Луганського району на 2017-2020 роки та включити їх до Програми економічного і соціального розвитку району на 2019 рік (додається).

2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначити при затверджені районного бюджету.

3. Визначити головним розпорядником коштів Програми Станично-Луганську районну державну адміністрацію.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                        В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

26 липня 2019 року                                                                   № 38/12

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження змін та

доповнень до Програми

економічного і соціального розвитку

Станично-Луганського району на 2019 рік

 

         Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №492 від 24.07.2019 року, з метою забезпечення повноцінного функціонування структурних підрозділів райдержадміністрації, забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення економічного зростання на базі інвестиційної складової, що стане базовою передумовою для розв’язання соціально-економічних проблем та підвищення добробуту населення на території району на підставі статті 6, 13, пункту 1 статті 17, Закону України «Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розробку прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, основних напрямів бюджетної політики», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

                                                                                      

          1. Затвердити зміни та доповнення до Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2019 рік, а саме до Додатку 3 «Перелік місцевих (цільових) програм, діючих на території Станично-Луганського району, які передбачається виконувати у 2019 році», до Додатку 4 «Перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку, які передбачається реалізувати у 2019 році у Станично-Луганському районі» (додаються).

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                           В.О.МЯГКИЙ

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

26 липня 2019 року                                                              № 38/13

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження змін та

доповнень до Плану заходів з реалізації

Стратегії розвитку Станично-Луганського

району на 2019-2020 роки

 

         Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №493 від 24.07.2019 року, відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади державної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року № 932, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити зміни та доповнення до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Станично-Луганського району на 2019-2020 роки (додається).

 

         2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                       В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

26 липня 2019 року                                                                        № 38/14

смт Станиця Луганська

 

Про перерахування залишків коштів

по реєстраційним рахункам

Станично-Луганського РТМО та

філії «Петропавлівська лікарня

Станично-Луганського РТМО»,

призначених для власних

надходжень бюджетних установ

 

Розглянувши листа Станично-Луганської райдержадміністрації № 483 від 22.07.2019 року, відповідно п. п. 8.4 наказу Міністерства фінансів України № 758  від 22.06.2012 року «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України», керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Здійснити перерахування залишків коштів з реєстраційних рахунків, призначених для надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно законодавства, та з реєстраційних рахунків для інших джерел власних надходжень бюджетних установ, відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у Станично-Луганському районі Луганської області, Станично-Луганського РТМО та філії «Петропавлівська лікарня Станично-Луганського РТМО» на рахунки в банках КНП «Станично-Луганське РТМО».

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                           В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

26 липня 2019 року                                                    № 38/15

смт Станиця Луганська

 

Про внесення змін до фінансового

плану на 2019 рік Комунального

некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-

санітарної допомоги Станично-

Луганської ради»

 

Розглянувши листа Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. №482 від 22.07.2019 року, з метою вдосконалення системи фінансового планування суб’єктами господарюванню комунального сектору економіки, підвищення ефективності роботи комунальних некомерційних підприємств, покращення якості медичного обслуговування в Станично-Луганському районі, відповідно до ст. ст. 75, 78 Господарського кодексу України, ст.ст. 106-108 Цивільного кодексу України, ст.ст. 16, 35-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. №1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», рішення Станично-Луганської районної ради від 07.06.2019 р. № 36/23 «Про внесення змін до Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного  підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради» на 2019 рік, керуючись п. 20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада   

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради» на 2019 рік (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього питання покласти на районну комісію з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                         В.О. МЯГКИЙ

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

26 липня 2019 року                                                                  №38/17

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на списання

демонтованих матеріалів

(елементи радіаторів та труб)

будівлі філії «Широківська сільська

лікарська амбулаторія» КНП

«ЦПМСД Станично-Луганської

районної ради»

 

        Розглянувши листа Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. №472 від 17.07.2019 року, відповідно до Положення про порядок списання та безоплатної передачі майна з балансів комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району», затвердженого рішенням районної ради № 28/19 від 20.09.2013 року (далі Положення), керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати згоду на списання демонтованих матеріалів (елементи радіаторів та труб) будівлі філії «Широківська сільська лікарська амбулаторія» КНП «ЦПМСД Станично-Луганської районної ради», згідно Додатку №1.

         2. КНП «ЦПМСД Станично-Луганської районної ради», відповідно до Положення, списати демонтовані матеріали (елементи радіаторів та труб) будівлі філії «Широківська сільська лікарська амбулаторія» КНП «ЦПМСД Станично-Луганської районної ради», згідно Додатку №1.

         3. Бухгалтерії КНП «ЦПМСД Станично-Луганської районної ради» оприбуткувати придатні для подальшого використання матеріали (елементи радіаторів та труб), непридатні – оприбуткувати, як металобрухт, з подальшою реалізацією, згідно чинного законодавства України. Оформити відповідні документи.

         4. Бухгалтерії КНП «ЦПМСД Станично-Луганської районної ради» надати до районної ради у місячний строк після закінчення процедури розбирання та оприбуткування звіт про списання майна.

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

26 липня 2019 року                                                                           № 38/18

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на списання демонтованих

матеріалів (елементи радіаторів) будівлі філії

«Комишненська сільська лікарська амбулаторія»

КНП«ЦПМСД Станично-Луганської районної ради»      

                                                                                            

          Розглянувши листа Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. №471  від 17.07.2019 року, відповідно до Положення про порядок списання та безоплатної передачі майна з балансів комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району», затвердженого рішенням районної ради № 28/19 від 20.09.2013 року (далі Положення), керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Надати згоду на списання демонтованих матеріалів (елементи радіаторів) будівлі філії «Комишненська сільська лікарська амбулаторія» КНП «ЦПМСД Станично-Луганської районної ради», згідно Додатку №1.                                                                                                                                      2. КНП «ЦПМСД Станично-Луганської районної ради», відповідно до Положення, списати демонтовані матеріали (елементи радіаторів) будівлі філії «Комишненська сільська лікарська амбулаторія» КНП «ЦПМСД Станично-Луганської районної ради», згідно Додатку №1.                                  3. Бухгалтерії КНП «ЦПМСД Станично-Луганської районної ради» оприбуткувати придатні для подальшого використання матеріали (елементи радіаторів), непридатні – оприбуткувати, як металобрухт, з подальшою реалізацією, згідно чинного законодавства України. Оформити відповідні документи.                                                                                                                                        4. Бухгалтерії КНП «ЦПМСД Станично-Луганської районної ради» надати до районної ради у місячний строк після закінчення процедури розбирання та оприбуткування звіт про списання майна                                                                                   5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

26 липня 2019 року                                                     № 38/19

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на укладання

договору оренди нерухомого майна

за адресою: смт. Станиця Луганська,

вул. Центральна, буд. 10

 

Розглянувши листа ГУНП в Луганській області вхд. № 444 від 27 червня 2019 року про погодження договору оренди нерухомого майна,  відповідно до п.10 «Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», затвердженої постановою КМУ № 768 від 04.10.1995 р.,  ч.2 ст.19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про оренду майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 06.04.2012 року № 6/11, керуючись ч.1 п.20 ст. 43, ч. 4, 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати згоду на укладення договору оренди нерухомого майна розташованого за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 10 (будівля площею 635,5 кв.м. та  земельна ділянка площею 0,0867 га.) між Станично-Луганською районною радою та Головним  управлінням Національної поліції України в Луганській області терміном дії з 01.01.2019 року.

 

2. Визначити розмір орендної плати  1 гривня на рік.

 

        3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради                                               В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

26 липня 2019 року                                                                № 38/20

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення проектно-

кошторисної документації на проведення

капітального ремонту частини покрівлі прибудови

та тамбуру КЗ «Петропавлівська спеціалізована

школа № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням

окремих предметів та курсів Станично-Луганського

району Луганської області» за адресою:

смт. Петропавлівка, вул. Миру, буд. 64А

 

         Розглянувши лист Станично-Луганської районної державної адміністрації від 17 липня 2019 року вхд. № 470, згідно із Порядком погодження капітальних ремонтів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №7/8 від 28.10.2016 року, керуючись п.20 ч.1 ст.43 та ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

         1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту частини покрівлі прибудови та тамбуру (Б`-1, б, згідно технічного паспорту від 28.12.2015 року) КЗ «Петропавлівська спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Станично-Луганського району Луганської області» за адресою: смт. Петропавлівка, вул. Миру, буд. 64А, згідно креслення     (додаток 1).

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                              В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

26 липня 2019 року                                                                        № 38/22

смт Станиця Луганська

 

Про внесення змін до рішення

Станично-Луганської районної ради

№ 35/9 від 22.03.2019 року

«Про надання згоди на прийняття

із державної власності у спільну

власність територіальних громад

сіл, селищ Станично-Луганського  

району нежитлової будівлі»

 

           Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації №2734 від 26.07.2019 року, враховуючи лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вхд №449 від  02.07.2019 року, відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1591 від 27.12.2013 року, Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою КМУ № 1482 від 21.09.1998 року, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  керуючись п.32 ч.1 ст. 43,  ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести зміни до рішення Станично-Луганської районної ради № 35/9 від 22.03.2019 року, виклавши резолютивну частину рішення в наступній редакції:

        «1. Надати згоду на прийняття із державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району нежитлової будівлі, розташованої  за  адресою: смт Станиця Луганська вул. Барбашова, 1 для розміщення органів місцевого самоврядування та комунальних установ та не відчужувати його у приватну власність.

 

         2. Після прийняття рішення відповідним органом про передачу об’єкту з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району включити даний об’єкт – нежитлову будівлю, розташовану за адресою: смт Станиця Луганська вул. Барбашова, 1 до Переліку будівель та споруд, які перебувають у спільній  власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району.

 

         3. Відділу містобудування, архітектури, ЖКГ та будівництва Станично-Луганської райдержадміністрації разом з відділом районного комунального майна районної ради підготувати пропозиції щодо передачі об’єкту  та розробити техніко-економічне обґрунтування забезпечення ефективного використання об’єкту за адресою: смт. Станиця Луганська вул. Барбашова, 1, що пропонується до передачі у спільну власність територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району.

 

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі».

 

 

 

 

Голова районної ради                                               В.О. МЯГКИЙ