СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

23 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 31/1

Про затвердження Порядку виділення та    використання коштів з районного бюджету формі фінансової підтримки комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського  району»

Розглянувши лист КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» вхд. № 752 від 19.11.2018 року, відповідно до рішення Станично-Луганської районної ради  №28/13 від 28.09.2018 року «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району» шляхом здійснення внесків до статутного капіталу підприємства на 2018-2019 роки», згідно статей  71, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок виділення та використання коштів з районного бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Голова районної ради                                                                В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

23 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 31/2

Про збільшення розміру статутного                                                          капіталу комунального підприємства  «Теплосервіс Станично-Луганського району»                                               

              Розглянувши лист КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» вих. №751 від 19.11.2018 року, відповідно до рішення Станично-Луганської районної ради  №28/13 від 28.09.2018 року «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району» шляхом здійснення внесків до статутного капіталу підприємства на 2018-2019 роки», згідно статей 78, 135, 140 Господарського кодексу України, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. 3дійснити внесок до статутного капіталу комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району», збільшивши розмір статутного капіталу на суму 500 000 грн. (п’ятсот тисяч гривень), шляхом перерахування на розрахунковий  рахунок підприємства у ФЛОУ АТ «Ощадбанк» 26001301010344. МФО 304665. Код ЄДРПОУ 35259450.

 

2. Затвердити статутний капітал комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району» у розмірі 2 665 056 грн. (два мільйона шістсот шістдесят п'ять тисяч п'ятдесят шість гривень).                

                                                                                                                                                          3. Погодити План використання бюджетних коштів на 2018 рік (додається).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Голова районної ради                                                                В.О. МЯГКИЙ

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

23 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                      № 31/3

Про затвердження змін до Комплексної цільової програми для пільгових категорій населення району на 2016-2018 роки.

       Розглянувши листа Станично-Луганської райдержадміністрації вхд №721 від 12.11.2018 року, з метою соціального захисту пільгових категорій населення району,  відповідно до статей 22, 70, 91 Бюджетного кодексу України, та постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада вирішила:

1. Затвердити зміни до Комплексної цільової програми для пільгових категорій населення на 2016-2018 роки (далі – Програма) в розділі «Заходи щодо реалізації Комплексної цільової програми для пільгових категорій населення району на 2016-2018 роки» та в додатку 3 (додається).

2. Управлінню фінансів райдержадміністрації здійснювати фінансування заходів Програми відповідно до затверджених змін.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 Голова районної ради                                                      В.О. МЯГКИЙ        

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

23 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 31/5

Про затвердження Районної програми                                            розвитку сімейних форм виховання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання соціального сирітства та профілактики негативних явищ серед сімей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах на 2018–2022 роки

          Розглянувши лист Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. №743 від 14.11.2018 року  на підставі Законів України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій та збройних конфліктів», постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року», керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити Районну програму розвитку сімейних форм виховання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання соціального сирітства та профілактики негативних явищ серед сімей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах на 2018–2022 роки (далі – Програма), що додається.

2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначити при затвердженні районного бюджету.

3. Визначити відповідальним виконавцем Програми Станично-Луганський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

4. Директору Станично-Луганського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді один раз на рік (до 25 грудня протягом терміну її реалізації) надавати районній раді звіт про хід виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ