СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 30/1

Про підсумки виконання Програми                                                          економічного і соціального розвитку                                                          Станично-Луганського району                                                                           за 9 місяців  2018 року

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №688 від 31.10.2018 року  та заслухавши звіт про підсумки  виконання Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району  за 9 місяців 2018 року, керуючись п.п. 16, 28 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Звіт про підсумки  виконання Програми економічного і   соціального розвитку  Станично-Луганського району за   9 місяців 2018 року  прийняти до відома. 

2. Рекомендувати сільським та селищним головам:

- вжити необхідні заходи щодо вирішення проблемних питань, що стримують економічний та соціальний розвиток територій.

   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

Голова районной ради                                                                  В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 30/2

Про звіт щодо виконання районного                                                                   бюджету за 9 місяців 2018 року

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №708 від 06.11.2018 року  про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року, районна рада визначає, що організація виконання районного бюджету на протязі звітного періоду здійснювалась у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» рішенням районної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 20/3 «Про районний бюджету на 2018 рік» зі змінами.

До загального фонду районного бюджету, без урахування міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2018 року надійшло 38 412,3 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що становить 101,4 % до планових зобов’язань розпису доходів на звітний період. Понад план отримано доходів на суму 513,9 тис. грн.

          У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, доходів загального фонду у звітному періоді надійшло на 9 758,1 тис. грн. або на 34,1 % більше (фактичні надходження за 9 місяців 2017 року становили  28 654,2 тис. грн.).

Касові видатки загального фонду на утримання бюджетних установ які фінансуються з районного бюджету та інших заходів склали 242 337,6 тис. грн., що на 13 079,6 тис. грн. більше показників минулого року.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшені видатки на охорону здоров’я на 8 282,4 тис. грн. або на 123,7 %, на освіту – на 14 191,8 тис. грн. або на 22,5 %, на культуру та мистецтво на 7,3 % або на 577,7 тис. грн, на фізичну культуру та спорт на 532,9 тис. грн.. Видатки на соціальний захист зменшені на 12 770,1 тис. грн.

Згідно з пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року по доходах в обсязі 286 867 331,21 грн., в тому числі загального фонду – 267 614 555,30 грн., спеціального фонду – 19 252 775,91 грн., по видатках в обсязі 272 356 829,34 грн., в тому числі загального фонду – 242 337 618,42 грн., спеціального фонду – 30 019 210,92 грн., з перевищенням доходів над видатками по загальному фонду -25 276 936,88 грн. та видатків над доходами по спеціальному фонду –  10 766435,01 грн. прийняти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Голова районної ради                                                                В.О.МЯГКИЙ                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                                    № 30/3

Про виконання Районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2012-2016 роки по Станично-Луганському району

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №697 від 02.11.2018 року та заслухавши звіт з виконання Районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2012-2016 роки по Станично-Луганському району, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт з виконання районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2012-2016 роки по Станично-Луганському району прийняти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

Голова районної ради                                                               В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                                     № 30/4

Про затвердження районної  програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2018-2022 роки по Станично-Луганському району

Розглянувши лист Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. №675 від 25.10.2018 року, відповідно до Указу Президента України від 27.03.1998 року № 222/98 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 26.06.2015 року № 272, розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 16.12.2016 року № 768 “Про затвердження Регіональної комплексної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2022 роки”, враховуючи розпорядження голови Станично-Луганської райдержадміністрації №731 від 08.10.2018 року, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2018-2022 роки по Станично-Луганському району (далі Програма) та включити її до Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2018 рік ( додається).

2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначити при затвердженні районного бюджету.

3. Визначити відповідальним виконавцем Програми відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Станично-Луганської райдержадміністрації.

4. Станично-Луганській райдержадміністрації щорічно,  у першому кварталі року звітувати  про хід виконання  Програми.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку й торгівлі.

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                                     № 30/5

Про затвердження Районної програми                                            соціально-правового захисту дітей у                                                      Станично-Луганському районі на                                                                                2019-2021 роки

          Розглянувши лист Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. №709 від 06.11.2018 року,  на підставі Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», відповідно до Порядку ведення Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та Порядку ведення Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, враховуючи розпорядження голови  Станично-Луганської райдержадміністрації №802 від 29.10.2018 року, керуючись  пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Районну програму соціально-правового захисту дітей у Станично-Луганському районі на 2019-2021 роки (далі – Програма), та  включити її до Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2019 рік ( додається).                                                                                                                               2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначити при затвердженні районного бюджету.                                                                                                                        3. Визначити відповідальним виконавцем Програми  службу у справах дітей Станично-Луганської райдержадміністрації.                                                                      4. Начальнику служби у справах дітей один раз на рік (до 25 грудня протягом терміну її реалізації) надавати районній раді звіт про хід виконання Програми.        5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                                     № 30/6

Про затвердження Районної програми

забезпечення  житлом  медичних

працівників Станично-Луганського

району на 2019-2022 роки

 Розглянувши лист Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. №714 від 06.11.2018 року,  з метою вирішення питання забезпечення житлом медичних працівників закладів охорони здоров’я, надання можливості покращення їх кадрового забезпечення, позитивного  впливу на обсяги та якість надання медичної допомоги населенню, збільшення тривалості та підвищення якості життя, враховуючи розпорядження голови Станично-Луганської районної державної адміністрації № 862 від 07.11.2018 року, відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Житлового кодексу України керуючись п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Районну програму забезпечення житлом медичних працівників Станично-Луганського району на 2019-2022 роки  (далі-Програма) та  включити її до Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2019 рік ( додається).  

                                                                                                                             

2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при затвердженні районного бюджету.

3. Районній державній адміністрації забезпечити виконання вищезазначених у Програмі заходів.

4. Головним розпорядником коштів Програми визначити Станично-Луганську районну державну адміністрацію.

5. Рекомендувати  селищним та сільським радам розробити та затвердити Програми по забезпеченню житлом медичних працівників.

6. Станично-Луганській районній адміністрації звітувати перед районною радою про хід виконання заходів Програми щороку у першому кварталі наступного за звітним періодом.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                                                            В. МЯГКИЙ

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                                     № 30/7

Про  затвердження змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2018 рік

            Розглянувши лист Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. №713 від 06.11.2018 року,  з метою врегулювання механізму надання та використання коштів з міського бюджету, що надаються у вигляді фінансової підтримки комунальним підприємствам територіальної громади, забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування,  розв‘язання соціально-економічних проблем та підвищення добробуту населення на території району на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  районна  рада

ВИРІШИЛА:                                         

          1. Затвердити  зміни  до Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2018 рік», а саме до Додатку № 2 «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми  економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2018 рік», до Додатку №3 Перелік місцевих (цільових) програм, діючих на території Станично-Луганського району, які передбачається виконувати у 2018 році , до Додатку№ 4 «Перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку, які передбачається реалізувати у 2018 році у Станично-Луганському районі», згідно додатків.

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                                     № 30/8

Про  затвердження змін та  доповнень                                                              до Плану заходів з реалізації Стратегії                                                     розвитку Станично-Луганського району                                                              на 2017-2018 роки.

         Розглянувши листа Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. №712 від 06.11.2018 року, відповідно до Законів України «Про засади державної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932,  враховуючи розпорядження голови  Станично-Луганської райдержадміністрації №861 від 06.11.2018 року, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  районна  рада

ВИРІШИЛА:                                                                               

          1. Затвердити  зміни та доповнення до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку  Станично-Луганського району на 2017-2018 роки (додається).

         2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                                     № 30/9

Про надання згоди на виготовлення проектно-

кошторисної документації на проведення

капітального ремонту даху будівлі школи з

прибудовами КЗ «Валуйська ЗОШ № 1 І-ІІІ

ступенів Станично-Луганського району

Луганської області» за адресою: с. Валуйське,

вул. Центральна, буд. 305

 

         Розглянувши лист Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 677 від 27 жовтня 2018 року , згідно із Порядком погодження капітальних ремонтів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №7/8 від 28.10.2016 року, керуючись п.20 ч.1 ст.43 та ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту даху будівлі школи з прибудовами (А-1,А1-1,А2-1,А3-1,А4-1,А5-1,А6-1,Б, а3, згідно технічного паспорту від 10.09.2009 року) КЗ «Валуйська ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області» за адресою: с. Валуйське, вул. Центральна, буд. 305.

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                                    № 30/10

Про надання згоди на виготовлення проектно-

кошторисної документації на проведення

капітального ремонту даху та укріплення стін будівлі

школи з прибудовами КЗ «Нижньотеплівська ЗОШ № 1

І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району

Луганської області» за адресою: с. Нижнє Тепле,

вул. Центральна, буд. 1

 

         Розглянувши лист Станично-Луганської районної державної адміністрації  вхд. № 678 від 25 жовтня 2018 року , згідно із Порядком погодження капітальних ремонтів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №7/8 від 28.10.2016 року, керуючись п.20 ч.1 ст.43 та ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту даху та укріплення стін (металевими зв`язками) будівлі школи з прибудовами (А-2,А4-2,А1-1,А2-2,А3-1, згідно технічного паспорту від 15.10.2015 року) КЗ «Нижньотеплівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської област»і за адресою: с. Нижнє Тепле, вул. Центральна, буд. 1.

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 30/11

Про надання згоди на виготовлення проектно-

кошторисної документації на проведення

капітального ремонту даху будівлі школи з

прибудовою та ганком КОЗ «Теплівський навчально-

виховний комплекс Станично-Луганського району

Луганської області» за адресою: с. Тепле,

вул. Миру, буд. 45

 

         Розглянувши лист Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 676 від 25 жовтня 2018 року , згідно із Порядком погодження капітальних ремонтів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №7/8 від 28.10.2016 року, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту даху будівлі школи з прибудовою та ганком (А-2, А1-2, а1, згідно технічного паспорту від 03.11.2015 року) КОЗ «Теплівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області» за адресою: с. Тепле, вул. Миру, буд. 45.

 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 30/12

Про надання згоди на виготовлення проектно-

кошторисної документації на проведення

капітального ремонту будівлі районної дитячої

бібліотеки КЗ «Станично-Луганська РЦБС»

 за адресою: смт. Станиця Луганська,

вул. Гоголя, буд. 26

 

         Розглянувши лист Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 707 від 06 листопада 2018 року , згідно із Порядком погодження капітальних ремонтів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №7/8 від 28.10.2016 року, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту частини будівлі та даху (А-1, згідно технічного паспорту від 21.05.2010 року) районної дитячої бібліотеки КЗ «Станично-Луганська РЦБС» за адресою: смт. Станиця Луганська,              вул. Гоголя, буд. 26.

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 30/13

Про надання згоди на коригування                                                                      проектно-кошторисної документації по об`єкту                                              «Капітальний ремонт комунального закладу                                                 «Станично-Луганська районна ДЮСШ»

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 702 від 06.11.2018 року, згідно із Порядком розроблення проектної документації на будівництво об’єктів (зі змінами), затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 року № 45 та Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням сесії районної ради від 28.10.2016 року № 7/8, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Надати згоду на коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту  «Капітальний ремонт КЗ «Станично-Луганська районна ДЮСШ»

 

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 30/14

 

Про надання дозволу на коригування

проектно-кошторисної документації

проекту «Будівництво блока із дев’яти

класних кімнат до комунального закладу

Валуйська загальноосвітня школа № 1,

с. Валуйське Станично-Луганського району»

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 731 від 13.11.2018 року, згідно із Порядком розроблення проектної документації на будівництво обєктів (зі змінами), затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 року № 45 та Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням сесії районної ради від 28.10.2016 року № 7/8, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво блока із дев’яти класних кімнат до комунального закладу Валуйська загальноосвітня школа № 1, с. Валуйське Станично-Луганського району».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 30/15

 

Про надання дозволу на коригування

проектно-кошторисної документації

проекту «Будівництво модульної котельні

для комунального закладу «Валуйська

загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів

Станично-Луганського району Луганської

області» за адресою: вул. Центральна, 305,

с. Валуйське, Станично-Луганського району

Луганської області»

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 728 від 13.11.2018 року, згідно із Порядком розроблення проектної документації на будівництво обєктів (зі змінами), затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 року № 45 та Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням сесії районної ради від 28.10.2016 року № 7/8, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво модульної котельні для комунального закладу «Валуйська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області» за адресою: вул. Центральна, 305, с. Валуйське, Станично-Луганського району Луганської області».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 30/16

 

Про надання дозволу на коригування

проектно-кошторисної документації

проекту «Капітальний ремонт

(енергозберігаюча санація) комунального

закладу «Кіндрашівська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського

району Луганської області»

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 730 від 13.11.2018 року, згідно із Порядком розроблення проектної документації на будівництво обєктів (зі змінами), затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 року № 45 та Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням сесії районної ради від 28.10.2016 року № 7/8, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт (енергозберігаюча санація) комунального закладу «Кіндрашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 30/17

Про надання дозволу на коригування

проектно-кошторисної документації по

проекту «Капітальний ремонт

(енергозберігаюча санація) комунального

закладу «Станично-Луганська загальноосвітня

школа № 1 І-ІІІ ступенів Станично-Луганського

району Луганської області»

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 729 від 13.11.2018 року, згідно із Порядком розроблення проектної документації на будівництво обєктів (зі змінами), затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 року № 45 та Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням сесії районної ради від 28.10.2016 року № 7/8, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт (енергозберігаюча санація) комунального закладу «Станично-Луганська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 30/18

Про надання дозволу на укладання договору позички автомобіля підвищеної прохідності Renault Duster між районною радою та  ДПРЧ-24 ГУ ДСНС України у Луганській області

Розглянувши листа Станично-Луганського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області про передачу до ДПРЧ-24 ГУ ДСНС України у Луганській області за договором позички легкового автомобіля підвищеної прохідності  Renauit Duster вхд. №725 від 12.11.2018 року, та листа голови Станично-Луганської райдержадміністрації вхд.682 від 30.10.2018 року, з метою швидкого та ефективного реагування на надзвичайні події, які виникають в умовах проведення ООС на території району,  керуючись  п.20 ч.1 ст. 43, ч. 4, ч..5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на укладання договору позички транспортного засобу: легкового автомобіля підвищеної прохідності  Renauit Duster  рік випуску 2018 ; державний номер ВВ4438ЕА; номер кузова VF1HJD 40061413538 ; між Станично-Луганською районною радою код ЄДРПОУ 25367397, як власником майна та Державною пожежно-рятувальною частиною № 24 ГУ ДСНС України у Луганській області ЄДРПОУ 20188543.

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

  СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА         

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 30/19

 
 

Про  встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2019 рік при здійсненні будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення та поточного ремонту) за рахунок коштів районного бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 706 від 06.11.2018 року, на виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», враховуючи лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 7/15-1904 від 22.02.2018 року, керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити розмір кошторисної заробітної плати на 2019 рік при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів районного бюджету - в розмірі 7100,0 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8 для звичайних умов будівництва.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку й торгівлі.

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 30/20

Про внесення змін  до

штатного розпису комунальної установи

«Стадіон Нива Станично-Луганського району»

            Розглянувши лист Станично-Луганської РДА  вхд. № 679 від 21.10.2018 року та КУ «Стадіон «Нива» Станично-Луганського району» вхд. № 680 від 29.10.2018 року, з метою покращення роботи установи, відповідно до «Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації)», затверджених наказом Міністерства праці і соціальної політики України №105 від 11.05.2004 року,  керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до штатного розпису КУ «Стадіон «Нива» Станично-Луганського району» , збільшивши штат на 1  одиницю -  прибиральника.

2. Нарахування заробітної плати здійснювати в межах фонду оплати праці.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 30/21

Про звільнення головного редактора                                                                                    КП «Редакція газети «Время»                                                                                             Станично-Луганського району»

 

На підставі заяви Пономарьової Олени Миколаївни від 29.10.2018 року, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити Пономарьову Олену Миколаївну з посади головного редактора комунального підприємства «Редакція газети «Время» Станично-Луганського району» згідно п.5 ст. 36  КЗпП України (переведення) з 30 жовтня 2018 року.

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 30/22

 

Про затвердження Порядку виділення та                                          використання коштів з районного бюджету                                                    у формі фінансової підтримки комунального                                    підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського                           району»

 

Розглянувши лист КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» вхд. № 737 від 14.11.2018 року, відповідно до рішення Станично-Луганської районної ради  №28/13 від 28.09.2018 року «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району» шляхом здійснення внесків до статутного капіталу підприємства на 2018-2019 роки», згідно статей  71, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок виділення та використання коштів з районного бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району» (Додається)

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

16 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 30/23

Про збільшення розміру статутного                                                          капіталу комунального підприємства                                           «Теплосервіс Станично-Луганського району»                                               

              Розглянувши лист КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» вих. №738 від 14.11.2018 року, відповідно до рішення Станично-Луганської районної ради  №28/13 від 28.09.2018 року «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району» шляхом здійснення внесків до статутного капіталу підприємства на 2018-2019 роки», згідно статей 78, 135, 140 Господарського кодексу України, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. 3дійснити внесок до статутного капіталу комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району», збільшивши розмір статутного капіталу на суму 500 000 грн. (п’ятсот тисяч гривень) шляхом перерахування на розрахунковий  рахунок підприємства у ФЛОУ АТ «Ощадбанк» 26001301010344. МФО 304665. Код ЄДРПОУ 35259450.

2. Затвердити статутний капітал комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району» у розмірі 2 665 056 грн. (два мільйони шістсот шістдесят п'ять тисяч п'ятдесят шість гривень).                                                                                                                                                                            3. Погодити План використання бюджетних коштів на 2018 рік (додається)

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ