СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

21 грудня 2018 року                                                                        № 33/1

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження Програми

економічного і соціального розвитку

Станично-Луганського району на 2019 рік

 

            Проект Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2019 рік (надалі – Програма) розроблено на основі п.1 статті 17 Закону України « Про місцеві державні адміністрації», Конституції України, Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України « Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Пріоритетними напрямками програми стали – забезпечення економічного росту, створення умов для підвищення рівня зайнятості й збільшення доходів населення, поліпшення інфраструктури життєдіяльності населення району, поліпшення соціального обслуговування населення.

Дані напрямки будуть реалізуватися за рахунок виконання наступних заходів:

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку району;

- сприяння впровадженню прогресивних технологічних процесів, збільшенню обсягів випуску промислової продукції;

- створення умов для підвищення конкурентоспроможності продукції промисловості й сільського господарства на внутрішньому й зовнішньому ринках, впровадження у виробництво сучасних ефективних технологій і устаткування;

- підтримка розвитку малого і середнього бізнесу, залучення до підприємницької діяльності незахищених верств населення;

- забезпечення дотримання державних гарантій щодо оплати праці;

- впровадження сучасних підходів при вирішенні проблем зайнятості;

- підтримка формування оптимальної системи соціальних об’єктів;

- розвиток первинної медичної допомоги на основі сімейної медицини;

- оновлення матеріально-технічної бази шкіл району.

З огляду на значення цих напрямків, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:                                             

          1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2019 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                 В. О. МЯГКИЙ

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

21 грудня 2018 року                                                                   № 33/2

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження  Програми  розвитку та

фінансової підтримки КНП «Центр первинної

 медико-санітарної допомоги Станично-

Луганської районної ради» на 2018 рік.

 

Розглянувши  листа Станично-Луганської райдержадміністрації № 826 від 18.12.2018 року, реалізуючи державну політику щодо реформи первинної медичної допомоги, відповідно до пп. г п.3 ч.1 ст. 89 розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити   програму   розвитку та фінансової підтримки  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2018 рік  (далі Програма).

2. Обсяг фінансування заходів Програми визначити при затвердженні районного бюджету.

3. Визначити відповідальним виконавцем Програми  комунальне некомерційне підприємство «Центр ПМСД Станично-Луганської районної ради».

4. Комунальному некомерційному підприємству «Центр ПМСД Станично-Луганської районної ради» кожного  кварталу  надавати районній раді звіт про хід виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

Голова районної ради                                                                 В. О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

21 грудня 2018 року                                                                   № 33/3

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження  Програми  розвитку та

фінансової підтримки КНП «Центр первинної

медико-санітарної допомоги Станично-

Луганської районної ради» на 2019 рік

 

Розглянувши  листа Станично-Луганської райдержадміністрації № 825 від 18.12.2018 року, реалізуючи державну політику щодо реформи первинної медичної допомоги, відповідно до пп. г п.3 ч.1 ст. 89 розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Затвердити   програму   розвитку та фінансової підтримки  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік  (далі Програма) (додається).

2. Обсяг фінансування заходів Програми визначити при затвердженні районного бюджету.

3. Визначити відповідальним виконавцем Програми  комунальне некомерційне підприємство «Центр ПМСД Станично-Луганської районної ради».

4. Комунальному некомерційному підприємству «Центр ПМСД Станично-Луганської районної ради» кожного  кварталу  надавати районній раді звіт про хід виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                 В. О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

21 грудня 2018 року                                                              № 33/4

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження Районної програми

надання пільг у готівковій формі

з оплати проїзду автомобільним транспортом

загального користування на міських та

приміських маршрутах на 2019-2021 роки

 

Розглянувши  листа Станично-Луганської райдержадміністрації № 828 від 20.12.2018 року,  з метою соціального захисту пільгових категорій населення району, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах», статей 22, 70, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Затвердити Районну програму надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах на 2019-2021 роки (далі – Програма) (додається).

2.  Затвердити головним розпорядником Програми управління соціального захисту населення Станично-Луганської райдержадміністрації, Луганської області.

3.  Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначити при затвердженні районного бюджету на кожний бюджетний рік протягом терміну її дії.

4.  Управлінню соціального захисту населення Станично-Луганської райдержадміністрації, щорічно звітувати перед районною радою про хід виконання Програми.

5.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                                                 В. О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

21 грудня 2018 року                                                                    № 33/5

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження змін та

доповнень до Програми

економічного і соціального розвитку

Станично-Луганського району за 2018 рік

 

         Розглянувши  листа Станично-Луганської райдержадміністрації № 831 від 20.12.2018 року,  з метою забезпечення повноцінного функціонування структурних підрозділів райдержадміністрації, забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення економічного зростання на базі інвестиційної складової, що стане базовою передумовою для розв’язання соціально-економічних проблем та підвищення добробуту населення на території району, на підставі Закону України «Про державне прогнозування і розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, основних напрямів бюджетної політики», керуючись пунктом 16, частиною 1, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна  рада

 

ВИРІШИЛА:

                                                                                      

          1. Затвердити зміни до Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2018 рік, а саме до Додатку 3 «Перелік місцевих (цільових) програм, діючих на території Станично-Луганського району», та Додатку № 4 «Перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку» (додається).

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                       В. О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради

«Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

 

            Передбачено внесення наступних змін до районного бюджету на 2018:

 

 

1.                            Зміни до доходної та видаткової частини районного бюджету за рахунок цільових субвенцій  з місцевого бюджету згідно додатку 1.

 

 

 

 

Додаток 1

Зміни до доходної та видаткової частини  районного бюджету  на 2018 рік за рахунок цільових субвенцій

 

 

 

 

грн.

Код доходів бюджету/                 типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Сума

Сума

Сума

 

Доходи

-110 178 277

0

-110 178 277

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги, яка досягла загального пенсійного віку

-109 963 677

 

-109 963 677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

21  грудня  2018 року                                                                  № 33/7

смт Станиця Луганська

  

Про районний бюджет

на 2019 рік

 

У відповідності до п.17 ч.1 ст. 43, ч.2 ст. 61, ст.ст. 62 - 64  Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», ст.ст. 71-72, ст. 78, ст. 89, ст. 91, ст. 93, ст.ст. 96-97 ст. 103(2), ст. 103(4) Бюджетного кодексу України  Станично-Луганська  районна  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Визначити на 2019 рік:

-  доходи районного  бюджету у сумі 336 162 342 грн., в тому числі доходи загального фонду -  333 831 846 грн., доходи спеціального фонду – 2 330 502 грн., згідно з додатком  1 до цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 336 162 342 грн., в тому числі видатки загального фонду – 333 831 846 грн., видатки спеціального фонду  2 330 502 гривень;

- оборотний залишок бюджетних коштів районного  бюджету у розмірі 40 000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 3 000 000 гривень, що становить 0,9 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік по загальному фонду 333 831 846 грн. та спеціальному фонду 2 330 502 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

  3.  Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком   № 3 до цього рішення.

 

Делегувати Станично-Луганській районній державній адміністрації Луганської області за погодженням з головою районної ради після попереднього розгляду в постійній комісії районної ради з питань бюджету та фінансів право щодо прийняття рішень про розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів між бюджетами сіл, селищ та головними розпорядниками коштів районного бюджету у відповідності з фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок таких трансфертів та/або зміну їх обсягу у разі здійснення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством Фінансів України та Луганською обласною державною адміністрацією протягом 2018 року зміни загального обсягу трансфертів, чи внесення змін до розпису Державного бюджету з подальшим внесенням змін до рішення про районний бюджет.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі  965 834 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

6. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних призначень та оцінки ефективності бюджетних програм; ефективне результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

 

4) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень на 2019 рік;

5) укладання угод з кожного виду енергоносіїв розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у межах затверджених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів лімітів їх споживання та проведення у повному обсязі розрахунків за спожиті електричну та теплову енергії, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області в особі начальника управління фінансів Лукашової Олени Миколаївни, а у разі відсутності начальника управління (відпустка, хвороба, відрядження) – заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу Клецько Діни Петрівни, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8.  Визначити головним розпорядником коштів освітньої субвенції з державного бюджету відділ освіти Станично-Луганської районної державної адміністрації.

9.  Визначити головним розпорядником коштів медичної субвенції з державного бюджету Станично-Луганську районну державну адміністрацію. 

10. Встановити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до районного бюджету у 2019 році не надаються.

11.   Додатки № 1 - 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.   

12. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування та  застосовується з 1 січня 2019 року.

13.  Контроль   за     виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної   ради з питань  бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                    В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

до рішення районної ради

 

 

 

 

 

Про районний бюджет на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи Станично-Луганського районного бюджету на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

 
 

1

2

3

4

5

6

 

10000000

Податкові надходження  

65 585 000

65 585 000

0

0

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

65 020 000

65 020 000

0

0

 

11020000

Податок на прибуток підприємств  

145 000

145 000

0

0

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

420 000

420 000

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

2 445 502

115 000

2 330 502

0

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

110 000

110 000

0

0

 

24060000

Інші надходження  

5 000

5 000

 

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

2 330 502

0

2 330 502

0

 

РАЗОМ ДОХОДІВ

 

68 030 502

65 700 000

2 330 502

0

 

40000000

Офіційні трансферти  

268 131 846

268 131 846

0

0

 

41000000

Від органів державного управління  

268 131 846

268 131 846

0

0

 

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

54 401 200

54 401 200

0

0

 

41020100

Базова дотація

54 401 200

54 401 200

0

0

 

41030000

Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам

79 734 100

79 734 100

0

0

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

49 609 900

49 609 900

0

0

 

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

30 124 200

30 124 200

0

0

 

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

19 038 200

19 038 200

0

0

 

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

19 038 200

19 038 200

0

0

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

114 958 346

114 958 346

0

0

 

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління

40 281 668

40 281 668

0

0

 

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

2 154 208

2 154 208

0

0

 

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги н

68 166 618

68 166 618

0

0

 

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного

2 017 000

2 017 000

0

0

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

640 500

640 500

 

 

 

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції

1 008 708

1 008 708

0

0

 

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

211 524

211 524

0

0

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

478 120

478 120

0

0

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

 

336 162 348

333 831 846

2 330 502

0