Додаток 3                                                     до Порядку розроблення, погодження та затвердження   інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

 

 

 

 

 

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на

2019рік

 

КП «Теплосервіс Станично-Луганського району»

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата

комунальне підприємство «Теплосервіс Станично-Луганського району»

Рік заснування

2007

Форма власності

комунальна

Місце знаходження

Луганська область, Станично-Луганський район, смт. Станиця Луганська,

кв. Молодіжний,10б.

Код за ЄДРПОУ

35259450

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада

директор Ісаєва Ірина Олександрівна

Тел., факс, е-mail

0272 3-13-72

Ліцензія на _________________________ (№,  дата видачі, строк дії)

ліцензія на виробництво, трансплортування та постачання теплової енергії серія АГ № 579733, дата видачі 02.11.2012р.

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн

2665,1

Балансова вартість активів, тис. грн

7256,6

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн

900,5

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

немає

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми

Згідно Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою КМУ від 06 серпня 2014 року № 385: (Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток: передбачається виконання завдань і здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості надання послуг з теплозабезпечення в малих містах та сільських населених пунктах, забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання);

 зменшення споживання природного газу;

зменшення собівартості виробництва теплової енергії;

створення для споживачів привабливих умов користування послугами централізованого опалення та забезпечення споживачів якісними послугами з теплопостачання за низькими цінами;

втілення ефективних засобів з енергозбереження

Строк реалізації інвестиційної програми

2019р

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат

розроблено проекти реконструкції котелень

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

Придбання необхідних матеріалів та обладнання, виконання будівельно-монтажних робіт, оформлення необхідної технічної документації та введення в експлуатацію.

 

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн

 

власні кошти

1538

позичкові кошти

0

залучені кошти

0

бюджетні кошти

0

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): 100

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

100

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

-

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

-

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

-

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

-

Інші заходи

 

 

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість

1538

 

Внутрішня норма дохідності

 

 

Дисконтований період окупності

3-6 років

 

Індекс прибутковості

 

 

 

 

 

Директор

           _______________

  Ісаєва І.О.

 

 

 

 

 

 

 

                (підпис)

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

                       

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Рішення____________________________

_____________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

 

 

від ____________________ № _______

М.П.

Додаток 5

до Порядку розроблення, погодження,

затвердження та виконання інвестиційних програм

суб’єктів господарювання у сфері

теплопостачання

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор

 

____________________________________
          (підпис)                                     
І.О.Ісаєва

 

 

                                                   "___" ____________ 20____ року

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

КП «Теплосервіс Станично-Луганського району»

 

 

 

№ з/п

 

 

 

Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний показник (одиниця виміру)

 

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн

 (без ПДВ)

 

За способом виконання,   тис. грн (без ПДВ)

Строк окупності (місяців) **

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період)

Економія фонду заробітної плати, (тис грн/прогнозний період)

Економічний ефект (тис. грн ) ***

 

загальна сума

з урахуванням:

господарський (вартість матеріальних ресурсів)

підрядний

амортизаційні відрахування

виробничі інвестиції               з прибутку

позичкові кошти

залишкові кошти

інші залучені кошти, з них:

бюджетні кошти (не підлягають поверненню)

підлягають поверненню

не підлягають поверненню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:

1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.1

1538

444,1

1093,9

 

 

 

 

 

1538

 

 

 

59,32

 

320,28

1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:

 

 

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Інші заходи

2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:

 

 

 

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за інвестиційною програмою

1538

444,1

1093,9

 

 

 

 

 

1538

 

 

 

59,32

 

320,28

_________
Примітки:

n* – кількість років інвестиційної програми.** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.х – ліцензіатом не заповнюється.

 

 

_______________________________
(посада відповідального виконавця)

___________
    (підпис)

___________________________
  (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Додаток 6 
до Порядку розроблення, погодження 
та затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері 
теплопостачання

ПЛАН ВИТРАТ 
за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

КП «Теплосервіс Станично-Луганського району»

№ з/п

Найменування заходів

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ)

 

загальна сума

з урахуванням:

 

амортизаційні відрахування

виробничі інвестиції з прибутку

сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді

сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді

 

1

2

3

4

5

6

7

 

І

Виробництво теплової енергії

 

1.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :

 

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

 

1538,00

 

444,10

 

1093,90

 

-

 

-

 

1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

           

1.1.3

Інші заходи

           
 

Усього за пунктом 1.1

           

1.2.

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

           

1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

           

1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

           

1.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

           

1.2.5

Інші заходи

           
 

Усього за пунктом 1.2

           
 

Усього за розділом І

           

ІІ

Транспортування теплової енергії

 

2.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

           

2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

           

2.1.3

Інші заходи

           
 

Усього за пунктом 2.1

           

2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

           

2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

           

2.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

           

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

           

2.2.5

Інші заходи

           
 

Усього за пунктом 2.2

           
 

Усього за розділом ІІ

           

ІІІ

Постачання теплової енергії

 

3.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

           

3.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

           

3.1.3

Інші заходи

           
 

Усього за пунктом 3.1

           

3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

           

3.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

           

3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

           

3.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

           

3.2.5

Інші заходи

           
 

Усього за пунктом 3.2

           
 

Усього за розділом ІІІ

           
 

Усього за інвестиційною програмою

           

 

Директор

________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

               Головний бухгалтер

________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

Заст. директора
(посада відповідального виконавця)

________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)