СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                                         №4/1

смт Станиця Луганська

 

Про підсумки виконання

Програми економічного і

соціального розвитку

Станично-Луганського району

за I квартал 2016 року

 

            Аналіз виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району за I квартал 2016 року свідчить про те, що більшість показників соціально-економічного розвитку району відповідають очікуваним результатам:

- за I квартал 2016 року агроформуваннями району вироблено продукції (в порівняних цінах 2010 року) на суму 1600,7 тис. грн., що на 38% більше рівня минулого року, або на 588,6 тис. За квітень місяць агроформуваннями району вироблено продукції (в порівняних цінах 2010 року) на суму 564,5 тис. грн.;

- посіяно 15,619 тис. га озимих культур (озима пшениця), або 97% від запланованого. Посів здійснено насінням не нижче 2-ї репродукції. Отримано 100% сходів, з них 13% (2035 га.) - знаходяться в хорошому стані, 82% (12805 га.) -в задовільному стані і 5% (779 га.) - слабкі і розріджені. Підживлено 13900 га. (89%) посівів озимої пшениці. В районі посіяно:

соняшник - 7391 га. (38%);

кукурудза - 1919 га. (73,8%);

яровий ячмінь - 3287 га. (102,7%);

гірчиця - 2090 га;

овес - 157 га.;

 - до загального фонду місцевих бюджетів району за 1 квартал 2016 року мобілізовано:

1) податкових надходжень в сумі 7136,1 тис, грн.. при уточнених показниках на звітний період 5260,7 тис, грн., що забезпечило виконання бюджетних призначень на 135,7%, в результаті чого отримано понад план 1875,3 тис. грн.;

2) неподаткових надходжень мобілізовано 176,7 тис. грн., при уточненому плані звітного періоду 65,7 тис, грн. ., що забезпечило виконання на 269,0%, в результаті чого додатково отримано до бюджету 111,0 тис. грн.

- очікуваний обсяг роздрібного товарообігу підприємств - юридичних осіб за 1 квартал 2016 року складе 32 млн.  грн., що у порівнянних цінах становить 102% до минулого року;

- за 1 квартал 2016 року було подано на розгляд проектні пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги з метою залучення додаткових ресурсів на суму 38763,4 тис. грн. Так само подано перелік проектів на залучення коштів державного та обласного бюджетів на суму 143358,12 тис .грн.;

- розроблені проекти та поставлені на фінансування на одержання субвенції з Європейського інвестиційного банку по «Реконструкції котельні Петровської номерної районної лікарні з установкою твердопаливного котельного обладнання», «Будівництво модульної котельні до комунальному закладу" Станично - Луганська загальноосвітня школа №1» ,«Капітальний ремонт (санація) будівлі головного корпусу Станично-Луганського РТМО», «Будівництво блока із 9 класних кімнат до Комунального закладу Валуйська ЗОШ №1 с. Валуйське Станично-Луганського району»;

- з Державного бюджету на фінансування пенсійних програм для виплати пенсій надійшло 15159,36 тис. грн. або 24,13% від загальної суми надходжень. Засоби по перерозподілу страхових внесків 47654,55 тис. грн.

- виплачено згідно ЗУ «Державну соціальну допомогу Сім'ї з дітьми» - 6469,6 тис. грн. (одна тисяча шістсот сорок дев'ять одержувачів допоміг);

- станом на 1 квітня 2016 року загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в районі становить 102 дитини, що на 7 осіб менше, ніж на 1 квітня 2015 року. 2 дітей влаштовано під опіку (піклування) громадян України. Загальна кількість дітей у районі, які виховуються в сім'ях опікунів та піклувальників, становить 67 дітей;

- протягом 3 місяців 2016 на обліку в центрі зайнятості перебувало 695 незайнятих громадян, за сприянням служби зайнятості працевлаштовані 76 незайнятих громадян, надійшло 180 вакансій від роботодавців Станично-Луганського району, використано 119 вакансій. Загальний рівень забезпечення роботодавців робочою силою становить 73,1%;

- бюджетне фінансування галузі охорони здоров’я за I квартал 2016 року згідно плану 5958,1 тис. грн., фактично використано 3992,8 тис. грн. або 85% від плану, що становить 68 грн. на 1 жителя, крім того залучено позабюджетних коштів 54,4 тис. грн., і за рахунок гуманітарної і спонсорської допомоги 619,15 тис. грн. Придбано обладнання на загальну суму 141,8 тис. грн.

            Заслухав та обговорив звіт про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району за I квартал 2016 року , керуючись п.16, ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                 Звіт про хід виконання основних показників Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району I квартал 2016 року прийняти до відома.

2.                 Рекомендувати сільським та селищним головам:

- провести роботу стосовно визначення основних проблемних питань відповідних територій щодо будівництва, реконструкції та модернізації місцевої інфраструктури, що потребує залучення додаткового фінансування та подати сформовані пропозиції до райдержадміністрації;

- вжити необхідні заходи щодо вирішення проблемних питань, що стримують економічний та соціальний розвиток територій, розробити дійові механізми з  залучення інвестиційних коштів та розробки інвестиційних проектів, спрямованих на залучення грантових коштів для громад.

3.                 Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                               В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

Рішення

 

24 травня 2016 р.                                                                                                              № 4/2

смт Станиця Луганська

 

Про звіт щодо виконання районного

бюджету за І квартал 2016 року

 

Розглянувши звіт про виконання районного бюджету за I квартал 2016 року, районна рада визначає, що організація виконання районного бюджету на протязі звітного періоду здійснювалась у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» рішенням районної ради шостого скликання № 43/4 від 24 грудня 2015 року «Про районний бюджету на 2016 рік».

До загального фонду районного бюджету, без урахування міжбюджетних трансфертів за 3 місяці 2016 року надійшло 4 350,8 тис. грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що становить 141,1 % до планових зобов’язань розпису доходів на звітний період. Понад план отримано доходів на суму 1 268,3 тис. грн.

            У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, доходів загального фонду у звітному періоді надійшло на 1 721,4 тис. грн або на 65,5 % більше (фактичні надходження за 3 місяці 2015 року становили  2 629,4 тис. грн).

Касові видатки на утримання бюджетних установ які фінансуються з районного бюджету та інших заходів склали 28 634,8 тис. грн, що на 35,8 % більше показників минулого року, або на 7 554,9 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшені видатки на охорону здоров’я на 1 055,6 тис. грн або на 22,4 %, на державне управління на 13,3 %, або на 46,5 тис. грн, на освіту – на 14,6 %, або на 1 278,3 тис. грн, на культуру та мистецтво на 41,7 % або на 400,7 тис. грн, на соціальний захист на 75,5 % або на 4 678,4 тис. грн, на фізичну культуру та спорт на 107,9 тис. грн.

Згідно з пунктом 17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2016 року по доходах в обсязі 36 691 159,18 грн, в тому числі загального фонду – 35 905 493,60 грн, спеціального фонду – 785 665,58 грн, по видатках в обсязі 29 267 777,6 грн, в тому числі загального фонду – 28 634 815,79 грн. спеціального фонду – 632 961,81 грн., з перевищенням доходів над видатками по загальному фонду 7 270 677,81 грн та по спеціальному фонду – 152 703,77 грн. прийняти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

24 травня 2016 року                                                                                                        № 4/3

смт Станиця Луганська

 

Про внесення зміни до Програми економічного

і соціального розвитку Станично-Луганського

району на 2016 рік, в Додаток №4

«Перелік інвестиційних проектів за

 пріоритетними напрямками

соціально-економічного розвитку,

які передбачається реалізувати у 2016 році

 у Станично-Луганському районі».

 

            З метою забезпечення повноцінного функціонування та відновлення роботи об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, а також забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення економічного зростання на базі інвестиційної складової, що стане базовою передумовою для розв‘язання соціально-економічних проблем та підвищення добробуту населення на території району, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розробку прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, основних напрямів бюджетної політики», Законом України «Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку України», п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Станично-Луганська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Додатку № 4 «Перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку, які передбачається реалізувати у 2016 році у Станично-Луганському районі» Програми соціально-економічного розвитку району на 2016 рік ,затвердженого рішенням 43/2 від 24.12.2015 року «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2016 рік, та викласти Додаток №4 у новій редакції (додається ).

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                               В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня  2016 року                                                                                                       №4/4

смт Станиця Луганська

 

Про скасування рішення №3/6 від 25.03.2016 року

«Про визначення розпорядників субвенції за

місцевими бюджетами одержувачів субвенції

за проектами, що реалізуються у рамках

 Надзвичайної кредитної програми для

відновлення України та затверджені для

фінансування постановою Кабінету Міністрів

України від 25.11.2015 № 1068»

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 218 від 18.05.2016 року, з метою забезпечення належної підготовки договорів про безповоротну передачу коштів позики Європейського інвестиційного банку в рамках реалізації проектів, відібраних для фінансування в 2016-2017 роках за Надзвичайною кредитною програмою для відновлення України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України», керуючись п.20 ч.1, ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Станично-Луганська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Скасувати рішення районної ради №3/6 від 25.03.16 року «Про визначення розпорядників субвенції за місцевими бюджетами одержувачів субвенції за проектами, що реалізуються у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та затверджені для фінансування постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 ».

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

СТАНИЧНО - ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                                         №4/5

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження Програми Cтанично – Луганського району щодо забезпечення заходів з протидії терористичної діяльності Новоайдарським міжрайвідділом Управління Служби Безпеки України в Луганській області на 2016 рік

 

 

Керуючись ст. 2,8 Закону України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 року № 2229-ХІІ, ст. 4, 9 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 року № 638-IV ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 року № 586-XIV, п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР Станично-Луганська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму Станично – Луганського району щодо забезпечення заходів з протидії терористичної діяльності Новоайдарським міжрайвідділом Управління Служби Безпеки України в Луганській області на 2016 рік.

2. Обсяг фінансування заходів районної програми визначити в межах реальних фінансових ресурсів районного бюджету.

3. Визначити відповідальним виконавцем програми Новоайдарський міжрайвідділ Управління Служби Безпеки України в Луганській області.

4. Станично-Луганській райдержадміністрації до 31.01.2017 року надати районній раді звіт про результати виконання «Програми Станично – Луганську району щодо забезпечення заходів з протидії терористичної діяльності Новоайдарським міжрайвідділом Управління Служби Безпеки України в Луганській області на 2016 рік».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету та фінансів.

 

Голова районної ради                                                                              В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                                         №4/6

смт Станиця Луганська

 

Про доручення укладення Меморандуму

про взаємодію та співробітництво між

Станично-Луганською районною радою

та Громадською радою при Станично-

Луганській райдержадміністрації,

як представником місцевих громадських

організацій. 

      

З метою збереження громадянської злагоди та консолідації  суспільства через налагодження конструктивного діалогу громадськості з органами  законодавчої влади та впровадження громадських ініціатив через взаємодію з місцевими громадськими організаціями, враховуючи напруженість та нестабільність суспільно - політичної ситуації в державі, усвідомлюючи рівень відповідальності за всі процеси, що відбуваються на території Станично-Луганського району, необхідність об’єднання зусиль для забезпечення й підтримки спокою громадян, керованості всіма процесами життєзабезпечення в районі, недопущення проявів актів насилля, екстремізму, сепаратизму, керуючись необхідністю виробити механізми координації дій органів законодавчої влади та представників громадських організацій та доцільності об’єднання зусиль для покращення рівня життя мешканців Станично-Луганського району, прагнучи забезпечити максимальну ефективність та прозорість здійснюваних заходів при досягненні цієї мети, на підставі ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України «Про громадські об’єднання», Станично-Луганська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Доручити голові районної ради Мягкому В.О. укласти Меморандум про співробітництво між Станично-Луганською районною радою та Громадською радою при Станично-Луганській райдержадміністрації, як представником місцевих громадських організацій, у особі голови Громадської ради при Станично-Луганській райдержадміністрації Левенця О.М.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, законності, прав людини, депутатської діяльності та етики.

 

 

Голова районної ради                                                                              В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                                         № 4/7

смт. Станиця Луганська

 

Про закріплення депутатів Станично-Луганської районної

ради сьомого скликання для виконання повноважень за

певними територіальними громадами району.

 

З метою підтримки зв’язків з виборцями, взаємодії з відповідними територіальними громадами, трудовими колективами і громадськими організаціями, та офіційного представництва їх інтересів у Станично-Луганській районній раді, враховуючи спільні пропозиції Народної партії, політичної партії «Наш край», партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», керуючись ч. 2 ст. 43, ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», районна рада

 

Вирішила:

 

1. Затвердити перелік з закріплення депутатів Станично-Луганської районної ради сьомого скликання за певними територіальними громадами для виконання депутатських повноважень.

 

            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, законності, прав людини, депутатської діяльності та етики.

 

 

 

Голова районної ради                                                                   В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                                         №4/8

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження Порядку підготовки

проектів рішень Станично-Луганської

районної ради

 

            З метою якісної та упорядкованої підготовки матеріалів для розгляду на сесії районної ради, відповідно до ст. 2.6 Регламенту Станично-Луганської районної ради, затвердженого рішенням сесії №2/1 від 11 березня 2016 року, керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок підготовки проектів рішень Станично-Луганської районної ради (додається).

 

2. Депутатам районної ради, постійним комісіям районної ради, районній державній адміністрації, підприємствам, установам, організаціям при розробці проектів рішень районної ради дотримуватись зазначеного Порядку.

 

3. Рішення Станично-Луганської районної ради від 30 березня 2011 року №6/25 визнати таким, що втратило чинність.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, законності, прав людини, депутатської діяльності та етики.

 

 

Голова районної ради                                                                               В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

станично-Луганська районна РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                                          №4/9

смт. Станиця Луганська

 

Про затвердження Положення про порядок

 застосування системи електронних закупівель

 розпорядником бюджетних коштів Станично-

Луганською районною радою

 

З метою забезпечення прозорості та відкритості процесу державних закупівель, розширення реальної конкуренції при здійсненні закупівель, враховуючи Розпорядження КМУ № 501-р від 20.05.2015 року «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів», з метою забезпечення прозорості процесу державних закупівель, керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок застосування системи електронних закупівель розпорядником бюджетних коштів Станично-Луганською районною радою (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності, прав людини, депутатської діяльності та етики.

 

 

 

Голова районної ради                                                                              В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                             №4/10

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на укладання

договору оренди між відділом

культури Станично-Луганської РДА

та ГО Станично-Луганською

 

Розглянувши лист від відділу культури Станично-Луганської районної державної адміністрації, вхід. №125 від 30.03.2016 року, керуючись Положенням про оренду майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району від 06.04.2012 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на укладання договору оренди між відділом культури Станично-Луганської районної державної адміністрації, як балансоутримувачем майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, а саме адміністративної будівлі за адресою: 93600, Луганська обл., Станично-Луганський район, смт Станиця Луганська, вулиця 2-лінія, буд. 11 та Станично-Луганською районною організацією ветеранів України, код ЄДРПОУ: 25055812, місцезнаходження юридичної особи: 93600, Луганська обл., Станично-Луганський район, смт Станиця Луганська, вулиця Леніна, буд. 52, як з громадською організацією.

2. Об’єктом оренди визначити кабінет № 6, площею 14м2 згідно технічного паспорту будівлі.

3. Визначити строк дії оренди у договорі оренди.

4. Орендаря звільнити від сплати орендних платежів у повному обсязі.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку й торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                               В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                             №4/11

смт Станиця Луганська

 

Про перейменування КЗ «Красноталівська

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Станично-Луганського району Луганської області»

на КЗ «Красноталівський НВК

Станично-Луганського району Луганської області»».

 

            З метою забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, відповідно до п.4 ст.18 Закону України “Про освіту”, п.3 ст.9  Закону України “Про загальну середню освіту”, ст.12 Закону України “Про дошкільну освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №228 “Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів”, Положення про навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування»», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.      Перейменувати з 15.06.2016 року Комунальний заклад «Красноталівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області» на Комунальний заклад «Красноталівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області»».

2.      Затвердити Статут Комунального закладу «Красноталівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області» у новій редакції (додається).

3.      Відділу освіти Станично-Луганської райдержадміністрації здійснити необхідні заходи щодо державної реєстрації Комунального закладу «Красноталівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області».

4.      Фінансове забезпечення здійснювати у межах передбачених фінансуванням по відділу освіти райдержадміністрації.

5.      Відділу районного комунального майна виконавчого апарату районної ради внести зміни до Переліку підприємств, організацій та установ, що знаходяться в управлінні Станично-Луганської районної ради, затвердженого рішенням сесії районної ради № 34/19 від 23.12.2009 року.

6.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення.                                                                                                     Голова районної ради                                                      В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                             №4/12

смт Станиця Луганська

 

Про передачу насосної водокачки

каналізації з балансу філії “Петрівська

лікарня Станично-Луганського РТМО

 

Розглянувши лист від філії “Петрівська лікарня Станично-Луганського РТМО” вхд. №146 від 07.04.2016 року, керуючись Положенням про порядок списання та безоплатної передачі майна з балансів комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №28/19 від 20.09.2013 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати безоплатно, із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, до комунальної власності Петрівської селищної ради, Станично-Луганського району, Луганської області наступне майно:

- насосну водокачку каналізації з мережею трубопроводів, довжиною    800 м., інв. № 01030009, загальною первинною вартістю 7395 грн., знос 100%;

- ШУН-П-7,5 на базі перетворювача частоти, інв. № 1044243, первинна вартість 32917 грн., знос 8229 грн.

2. Бухгалтеріям філії “Петрівська лікарня Станично-Луганського РТМО”, код ЄДРПОУ 02006936 та Петрівської селищної ради код ЄДРПОУ 04335759 зробити передачу майна відповідно до законодавства України. Акт прийому-передачі надати до відділу районного комунального майна виконавчого апарату районної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради                                                                              В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                             №4/13

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на передачу

профлиста з балансу КУ “Стадіон

 “Нива” на баланс КП “Теплосервіс”

 

Розглянувши лист від Комунальної Установи “Стадіон “НИВА” Станично-Луганського району” вхд. №123 від 28.03.2016 року, керуючись Положенням про порядок списання та безоплатної передачі майна з балансів комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради від 20.09.2013 року № 28/19, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Надати згоду на передачу профлиста з балансу Комунальної Установи “Стадіон “НИВА” Станично-Луганського району”, ідентифікаційний код юридичної особи: 38560217, на баланс Комунального підприємства “Теплосервіс Станично-Луганського району”, ідентифікаційний код юридичної особи: 35259450, у кількості 155 м2 на суму 5279,30 грн., для використання у господарській діяльності.

 

            2. Бухгалтеріям Комунальної Установи “Стадіон “НИВА” Станично-Луганського району” та Комунального підприємства “Теплосервіс Станично-Луганського району” зробити передачу майна відповідно до законодавства України. Акт прийому-передачі надати до відділу районного комунального майна виконавчого апарату районної ради.

 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                               В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                             №4/14

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

проектно-кошторисної документації на

капітальний ремонт внутрішньої

системи опалення будівлі

Комунального закладу “Станично-

Луганський районний Будинок культури”

 

Розглянувши лист  Станично-Луганської районної  державної адміністрації вих. №1939 від 16.05.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30.03.2011 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт внутрішньої системи опалення будівлі Комунального закладу “Станично-Луганський районний Будинок культури”, розташований за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. Леніна, 26.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                                               В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                             №4/15

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

проектно-кошторисної документації по

 енергозберігаючої санації будівлі КЗ

«Петрівська спеціалізована школа №2

 I-III ступенів з поглибленим вивченням

окремих предметів та курсів Станично-

Луганського району Луганської області»

 

Розглянувши лист  Станично-Луганської районної державної адміністрації вих. №1934 від 16.05.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30 березня 2011 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації по енергозберігаючої санації будівлі Комунальний заклад «Петрівська спеціалізована школа №2 I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Станично-Луганського району Луганської області», розташованого за адресою: смт. Петрівка, вул. Кірова, буд. 64а.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                              В.О. МЯГКИЙ

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

24 травня 2016 року                                                                                             №4/16

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

 проектно-кошторисної документації по

 реконструкції крівлі головного входу і

 вимощення КЗ “Чугинська ЗОШ І-ІІІ

ступенів Станично-Луганського

району Луганської області”

 

Розглянувши лист Станично-Луганської районної державної адміністрації вих. № 1914 від 13.05.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30.03.2011 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції крівлі головного входу і вимощення КЗ “Чугинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області”, розташованого за адресою: с. Чугинка, вул. Леніна, буд. 1а.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                              В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                             №4/17

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

проектно-кошторисної документації по

 енергозберігаючій санації будівлі

головного корпусу та приміщення

бактеріологічної лабораторії філії

 “Петрівська лікарня Станично-

Луганського РТМО”

 

Розглянувши лист від філії “Петрівська лікарня Станично-Луганського РТМО” вих. № 120 від 22.04.2016 року, Станично-Луганського РТМО вих. № 878 від 13.05.2016 року керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради  № 6/18 від 30.03.2011 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду філії “Петрівська лікарня Станично-Луганського РТМО”, на виготовлення проектно-кошторисної документації по енергозберігаючій санації будівлі головного корпусу та приміщення бактеріологічної лабораторії, розташованих за адресою: смт. Петрівка, вул. Лікарняна , будинок 2.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                              В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                             №4/18

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

 проектно-кошторисної документації по

 укріпленню зовнішніх стін дитячого

відділення Станично-Луганської ЦРЛ

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської державної адміністрації вих. №1578 від 27.04.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30.03.2011 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду “Станично-Луганському районному територіальному медичному об'єднанню”, на виготовлення проектно-кошторисної документації по укріпленню зовнішніх стін дитячого відділення Станично-Луганської ЦРЛ, розташованої за адресою: смт. Станиця Луганська, вулиця 5-та Лінія, будинок 39.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                              В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

станично-Луганська районна РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                                         №4/19

смт. Станиця Луганська

 

  Про затвердження змін до Комплексної районної

програми соціального захисту ветеранів війни, праці,

 військової служби, воїнів-інтернаціоналістів,

 пенсіонерів та громадян похилого віку на 2012-2016 роки

 

З метою соціального захисту населення району, відповідно до статей 22, 70, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43, пунктом 1 частини 13 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 6, 13, 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити зміни до Комплексної районної програми ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2012-2016 роки (далі – Програма ), що додається.

 

2. Районній державній адміністрації передбачити кошти у районному бюджеті на фінансування Програми.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                                                              В. О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                             № 4/21

смт Станиця Луганська

 

Про скасування рішення районної ради №40/5 від 23.01.15 року

«Про створення Комунальної установи «Станично-Луганська рятувальна служба»

 

Враховуючи розпорядження Керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації - Голови Луганської обласної державної адміністрації № 153 від 28.04.2015 року «Про внесення змін до Статуту Луганської комунальної установи «Обласна рятувально-водолазна служба», керуючись п.20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

            1. Скасувати рішення районної ради №40/5 від 23.01.15 року «Про створення Комунальної установи «Станично-Луганська рятувальна служба».

 

            2. Внести зміни та виключити з Переліку підприємств, організацій та установ, що знаходяться в управлінні Станично-Луганської районної ради», затвердженого рішенням сесії районної ради №34/19 від 23.12.2009 року, Комунальну установу «Станично-Луганська рятувальна служба».

 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                   В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

24 травня 2016 року                                                                                             № 4/22

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження районної Програми

відпочинку та оздоровлення дітей в

Станично-Луганському районі

на 2015-2018 роки в новій редакції

 

З метою зміцнення здоров¢я дітей, молоді та сімей з дітьми, забезпечення їх соціального захисту та сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей, на підставі листа Станично-Луганської райдержадміністрації вих. № 1997 від 19.05.2016 року, керуючись п.п. 1, 3 ч.1 ст. 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року № 375-VI та п. 16 ч.1ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити в новій редакції районну Програму відпочинку та оздоровлення  дітей в Станично-Луганському районі на 2015-2018 роки (далі –Програма).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Станично-Луганської районної ради від 17 квітня 2015 року № 41/4 «Про затвердження районної Програми відпочинку та оздоровлення дітей в Станично-Луганському районі на 2015-2018 роки».

3. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначити при затвердженні районного бюджету.

4. Визначити відповідальним виконавцем Програми Станично-Луганську райдержадміністрацію, управління соціального захисту населення Станично-Луганської райдержадміністрації та відділ освіти Станично-Луганської райдержадміністрації.

5. Начальнику управління соціального захисту населення Станично-Луганської райдержадміністрації щорічно, у першому кварталі року наступного за звітним, надавати районній раді звіт про хід виконання Програми.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                             №4/23

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

проектно-кошторисної документації

на капітальний ремонт даху будівлі

КЗ «Петрівська спеціалізована школа №2 I-III

 ступенів з поглибленим вивченням окремих

предметів та курсів Станично-Луганського

 району Луганської області»

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вих. № 1965 від 18.05.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради № 6/18 від 30 березня 2011 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху будівлі Комунального закладу «Петрівська спеціалізована школа №2 I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Станично-Луганського району Луганської області», розташованої за адресою: смт. Петрівка, вул. Кірова, буд. 64 а.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                              В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                             №4/24

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

 проектно-кошторисної документації на

капітальний ремонт внутрішньої

системи опалення будівлі

Комунального закладу “

Великочернігівська спеціалізована

школа І-ІІІ ступенів з поглибленим

вивченням окремих предметів та

курсів Станично-Луганського району

Луганської області

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вих. № 1964 від 18.05.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради № 6/18 від 30.03.2011 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт внутрішньої системи опалення будівлі Комунального закладу “Великочернігівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Станично-Луганського району Луганської області”, розташованої за адресою: 93611, Луганська обл., Станично-Луганський район, село Велика Чернігівка, вулиця Робоча, будинок 6 а.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                              В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                             №4/25

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

проектно-кошторисної документації на

 капітальний ремонт внутрішньої

системи опалення будівлі

 Комунального закладу “Валуйська

загальноосвітня школа №1 І-ІІІ

ступенів Станично-Луганського

району Луганської області

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вих. №1962  від 18.05.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради № 6/18 від 30.03.2011 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт внутрішньої системи опалення будівлі Комунального закладу “Валуйська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області”, розташованої за адресою: 93650, Луганська обл., Станично-Луганський район, село Валуйське, вулиця Совєтська, будинок 305.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                              В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 травня 2016 року                                                                                                         №4/26

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

проектно-кошторисної документації на

будівництво модульної котельні для

 обслуговування будівлі Комунального

закладу “Станично-Луганський

 районний Будинок культури”

 

Розглянувши лист  Станично-Луганської райдержадміністрації вих. № 1933  від 16 травня 2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради № 6/18 від 30 березня 2011 року, п.20 ч.1, ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво модульної котельні для обслуговування будівлі Комунального закладу “Станично-Луганський районний Будинок культури”, розташований за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. Леніна, 26.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                              В.О. МЯГКИЙ