СТАНИЧНО – ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року

смт Станиця Луганська                                                  № 3/1

 

«Про затвердження звіту

про виконання районного

бюджету за 2015 рік»

 

Розглянувши звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік районна рада визначає, що організація виконання районного бюджету на протязі звітного періоду здійснювалась у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік” рішенням районної ради  шостого скликання від 23 січня 2015 року № 40/4 «Про затвердження районного бюджету на 2015 рік» (із змінами та доповненнями).

До загального фонду районного бюджету, без урахування міжбюджетних трансфертів за 12 місяців 2015 року надійшло 15227,7 тис. грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що на 2614,9 тис. грн або на 14,7 % менше планових показників звітного періоду, однак більше фактичних надходжень минулого року на 651,9 тис. грн, або на 4,4 %.

Касові видатки на утримання бюджетних установ які фінансуються з районного бюджету та інших заходів склали 129 657,6 тис. грн. що на 2 % більше показників минулого року, або на 2 941,8 тис. грн.

У порівнянні з минулим роком збільшені видатки на державне управління на 11%, або на 186,6 тис. грн., на освіту – на 20 %, або на 8866 тис. грн., на охорону здоров’я на 3643,8 тис. грн. або на 15 %, на культуру та мистецтво на 42,5 %, або на 1653,8 тис. грн., на фізичну культуру та спорт на 62,2 тис. грн. Зменшені видатки на соціальний захист на 15 %, або на 6691,7 тис. грн.

Згідно з п. 17 ч.1 статті 43 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік по доходах в обсязі  163244624,93 грн, в тому числі загального фонду – 144118229,91 грн. спеціального фонду – 19126395,02 грн, по видатках в обсязі 154842418,88 грн. в тому числі загального фонду – 129657565,94 грн, спеціального фонду – 25184852,94 грн, з перевищенням доходів над видатками по загальному фонду 14640663,97 грн. та видатків над доходами по спеціальному фонду – 6058457,92 грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Голова районної ради                                                                  В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО – ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

25  березня 2015 року                                                                  № 3/2

смт Станиця Луганська

 

  Про внесення змін

   до районного бюджету

 на 2016 рік

           

Відповідно до п.17 ч.1 ст. 43, ч.2 ст. 61, ст.ст. 62 - 64  Закону України  „Про місцеве самоврядування  в Україні”, ст. ст. 14, 55, 64, 71-78, 89, 91, 96,  101  Бюджетного кодексу України  Станично-Луганська  районна  рада

 

 ВИРІШИЛА:

           

1.        Викласти рішення районної ради від 24 грудня 2015 №  40/4 «Про районний бюджет на 2016 рік» у новій редакції:

 

« 1  Визначити на 2016 рік:

 

доходи районного бюджету у сумі  154 223 957 грн, у тому числі: загального фонду – 152 995 957 грн, спеціального фонду - 1 228 000 грн. згідно з додатком 1;

видатки  районного бюджету у сумі 163 396 307 грн, у тому числі: загального фонду – 160 510 290 грн, спеціального фонду -  2 886 017 грн, згідно з додатком 2.

2  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік у сумі 163 396 307 грн, у тому числі за  загальним фондом – 160 510 290 грн та спеціальним фондом -  3 886 017 грн, згідно з додатком 3.

 

2. Установити профіцит загального фонду  районного бюджету в сумі 1 458 018 грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком  4.

 

  3.  Установити дефіцит районного бюджету в сумі  10 630 367 грн, в тому числі:

загального фонду районного бюджету в сумі  8 972 350 грн. за рахунок зміни залишків коштів районного бюджету на початок року;

спеціального фонду районного бюджету в сумі 1 658 017 грн., джерелом покриття якого визначити:

 надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1 458 017 грн.;

 зміну залишку коштів районного бюджету на початок року в сумі    200 000 грн. згідно з додатком 4.

5  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  40 000 грн.

6  Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5.

7  Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2016 рік у сумі 1 000 000 гривень.

8 Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного  бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

   забезпечення продуктами харчування;

   оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти населенню;

 поточні трансферти місцевим бюджетам.

9 Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм  на загальну суму  1 279 430 грн  згідно з додатком 6.

10 Встановити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до районного бюджету у 2015 році не надаються.

11  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області в особі начальника управління фінансів Лукашової Олени Миколаївни, а у разі відсутності начальника управління (відпустка, хвороба, відрядження) – заступника начальника – начальника бюджетного відділу Клецько Діни Петрівни, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в органах Державної казначейської служби  України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12  Делегувати Станично-Луганській районній державній адміністрації Луганської області за погодженням з головою районної ради після попереднього розгляду в постійній комісії районної ради з питань бюджету та фінансів право щодо прийняття рішень про розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів між бюджетами сіл, селищ та головними розпорядниками коштів районного бюджету у відповідності з фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок таких трансфертів та/або зміну їх обсягу у разі здійснення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством Фінансів України та Луганською обласною державною адміністрацією протягом 2016 року зміни загального обсягу трансфертів, чи внесення змін до розпису Державного бюджету з подальшим внесенням змін до рішення про районний бюджет.

13  Визначити розпорядником коштів освітньої субвенції з державного бюджету відділ освіти Станично-Луганської райдержадміністрації.

14  Визначити розпорядником коштів медичної субвенції з державного бюджету Станично-Луганську райдержадміністрацію. 

 

15 Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати.

16    Додатки № 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.   

17 Це рішення набирає чинності з дня його опублікування та  застосовується з 1 січня 2016 року.

 18  Контроль   за     виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної   ради з питань  бюджету та фінансів.

 
Голова  районної  ради                                                                В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                     №3/3

смт Станиця Луганська

 

Про підсумки виконання

Програми економічного і

соціального розвитку

Станично-Луганського району

за 12 місяців 2015 року

 

Аналіз виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району за 12 місяців 2015 року свідчить про те, що більшість показників соціально-економічного розвитку району відповідають очікуваним результатам:

- агропромисловими підприємствами району вироблено валової продукції за 2015 рік на суму 104,4 млн. грн., у т. ч. продукція тваринництва на суму 3,0 млн. грн., продукція рослинництва на суму 101,4 млн. грн.;

- збір врожаю ранніх зернових і зернобобових культур агроформування району проведено у оптимальні терміни, з мінімальними втратами, отримано 39,98 тис. т. зерна, що на 11,91 тис. т. менше, ніж в 2014 році, але середня врожайність зернових у 2015 році більша на 3,1 ц/га ніж у 2014 році і склала 21,1 ц/га. Зниження виробництва зерна, пов’язано з зупинкою виробничої діяльності підприємств району, які потрапили до зони проведення бойових дій, що зменшило посівні площі сільськогосподарських культур. 

- соняшник розташований на площі 17300 га, вал склав 17803 тонн, при середній врожайності 10,3 ц/га. Кукурудза розташована на площі 2590 га, вал – 5458 тонн, при середній врожайності 21,2 ц/га.

- за 2015 рік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 35369,2 тис. грн податків і зборів, при уточнених показниках в сумі 37400,7 тис. грн, виконання в цілому склало 35369,2 тис. грн, що складає 94,6 %, районний бюджет виконано на 85,3 %, недоотримано 2614,9 тис. грн.

При цьому, у порівнянні з минулим роком (26392,5 тис. грн), до місцевих бюджетів надійшло на 8976,7 тис. грн або на 34,0 % більше податкових та неподаткових надходжень:

- очікуваний обсяг роздрібного товарообороту підприємств - юридичних осіб за 12 місяців 2015 року складатиме 311,7 млн. грн., що у порівняних цінах становить 102 % до 2014 року;

- у 2015 році за рахунок отримання субвенції з обласного та державного бюджетів на відновлення зруйнованих об'єктів соціальної сфери та багатоквартирних житлових будинків проведено ремонтно-відновлювальні роботи на суму 30802,5 тис. грн.;

- розроблені проекти та поставлені на фінансування на одержання субвенції з Європейського інвестиційного банку по «Реконструкції котельні Петровської номерної районної лікарні з установкою твердопаливного котельного обладнання», «Будівництво модульної котельні до комунальному закладу" Станично-Луганська загальноосвітня школа №1» ,«Капітальний ремонт (санація) будівлі головного корпусу Станично-Луганського РТМО», «Будівництво блока із 9 класних кімнат до Комунального закладу Валуйська ЗОШ №1 с. Валуйське Станично-Луганського району»;

- надходження до Пенсійного фонду з Державного бюджету на фінансування пенсійних програм для виплати пенсій надійшло 78309,86 тис. грн., або 28,03% від загальної суми надходжень. Кошти по перерозподілу страхових внесків 201042,89 тис. грн. Відшкодування виплат, що проводяться за рахунок коштів Фондів соціального страхування склали 52,42 тис. грн.;

- дитячим оздоровлення охоплено 2437 дітей оздоровчого віку, що становить 59,6 % від статистичної чисельності дітей (статистична чисельність дітей району складає 4091) або 100 % від наявної чисельності дітей району. Фінансування дитячої оздоровчої кампанії складає 846,4 тис. грн. Витрачено позабюджетних коштів в сумі – 511,96 тис. грн.. Всього витрачено на проведення оздоровчої кампанії 1358,4 тис. грн..

Заслухав та обговорив звіт про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району за 12 місяців 2015 року, керуючись п.16, ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                  Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району за 12 місяців 2015 року взяти до відома.

 

 

2.                  Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                     № 3/4

смт Станиця Луганська

 

Про підсумки виконання районної Програми

розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва

Станично-Луганського району на 2013-2015 роки

 

Аналіз стану розвитку малого підприємництва району за 2015 рік свідчить про вплив кризових явищ економіки в цілому на стан розвитку малого підприємництва в районі. В економіці району на теперішній час спостерігається тенденція по відновленню, стабілізації та підвищенню ролі підприємництва, у першу чергу малого бізнесу.

За період 2014-2015 роки  відбулося зменшення чисельності суб’єктів господарювання фізичних осіб підприємців На сьогодні в районі  діє 230 малих підприємств, 4 середніх підприємства та 1121 фізичних осіб-підприємців.

Середньомісячна заробітна плата на малих підприємствах у 2015 році склала 2136 грн.

Чисельність найманих фізичними особами-підприємцями працівників складала у 2014 році 2,7 тис. осіб, у 2015 році цей показник зменшився та склав 2,5 тис. осіб.

Кількість зайнятих працівників малих підприємств (штатні, позаштатні та неоплачувані працівники) склали у 2014 році 1,3 тис. осіб, у 2015 році 0,9 тис. осіб.

За рахунок малого підприємництва протягом 2014 -2015 років створено 145 нових робочих місць.

Сума надходжень від суб’єктів господарювання-підприємців, сплачена ними до зведеного бюджету району у 2015 році складала 7,2 млн. грн..

На території Станично-Луганського району розташовано 283 об’єкта роздрібної торгівлі, 58 об’єктів ресторанного господарства, 79 об’єктів побутового обслуговування.

На теперішній час об’єкти споживчого ринку району працюють не в повному об’ємі у зв’язку з наявністю пошкоджень будівель за результатами бойових дій, та відтоком робочої сили.

За рахунок приватного капіталу у районі, незважаючи на складні обставини, за 12 місяців 2015 року відкрито 4 торгівельних об’єкта.

За 2014-2015 роки зменшився обсяг виробництва  промислової продукції в порівняння з 2013 роком і склав за 2015 рік 954т хлібобулочних виробів на суму 10,0 млн. грн. що складає  10 відсотків  від обсягу виробництва 2013 року.

В ході реалізації Програми здійснено ряд заходів, направлених на створення фінансових організаційно-господарських та інших умов розвитку підприємства в районі.

На реалізацію заходів Програми було залучено 20 тис. грн. у 2013 році.

Процес започаткування і розвитку бізнесу залишається складним, недосконалим і обтяженим численними проблемами для підприємців. Залишаються питання, які необхідно вирішувати, як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні. На сьогодні можна виділити наступні основні проблемні питання:

- суперечливість, нестабільність і недосконалість чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність малого бізнесу, у тому числі з питань дозвільної системи;

- високе податкове навантаження і здійснення контролюючої діяльності;

- ускладнений доступ малого бізнесу до фінансових ресурсів;

- подолання наслідків впливу на економічне становище підприємств малого бізнесу району.

Враховуючи викладене та керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1 Інформацію про хід виконання Районної програми розвитку малого підприємництва у Станично-Луганському районі  на 2013-2015 роки прийняти до відома.

2. Управлінню економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, державному реєстратору райдержадміністрації, державному адміністратору ЦНАПу спільно (за їх згодою) з Державною податковою інспекцією у Станично-Луганському районі, управлінням Пенсійного фонду України в Станично-Луганському районі, районному центру зайнятості здійснити заходи щодо налагодження системної роботи з надання практичної та методичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності з розв’язання проблем, що стримують розвиток малого підприємництва району.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                   В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                     №3/5

смт Станиця Луганська

 

Про внесення змін та доповнень до Додатку №4

Програми економічного і соціального розвитку

Станично-Луганського району на 2016 рік,

затвердженого рішенням №43/2 від 24.12.2015 року

«Про затвердження Програми економічного і

соціального розвитку Станично-Луганського

району на 2016 рік»

            З метою забезпечення повноцінного функціонування та відновлення роботи об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, а також забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення економічного зростання на базі інвестиційної складової, що стане базовою передумовою для розв‘язання соціально-економічних проблем та підвищення добробуту населення на території району, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розробку прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, основних напрямів бюджетної політики», Законом України «Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку України», п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Станично-Луганська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Додатку № 4 «Перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку, які передбачається реалізувати у 2016 році у Станично-Луганському районі» Програми соціально-економічного розвитку району на 2016 рік ,затвердженого рішенням 43/2 від 24.12.2015 року «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського  району на 2016 рік, та викласти Додаток №4 у новій редакції (додається ).

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

25 березня 2016 року                                                                     №3/6

смт Станиця Луганська

 

Про визначення розпорядників субвенції

за місцевими бюджетами одержувачів

субвенції за проектами, що реалізуються у рамках

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та

затверджені для фінансування постановою Кабінету Міністрів

України від 25.11.2015 № 1068

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 80 від 16.03.2016 року, з метою забезпечення належної підготовки договорів про безповоротну передачу коштів позики Європейського інвестиційного банку в рамках реалізації проектів, відібраних для фінансування в 2016-2017 роках за Надзвичайною кредитною програмою для відновлення України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України», керуючись п.20 ч.1, ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Станично-Луганська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити розпорядників субвенції, замовника та осіб, уповноважених на підписання договорів за проектами, що фінансуються в 2016-2017 роках за рахунок надання позики Європейського інвестиційного банку місцевим бюджетам для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, згідно додатку (додається).

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

станично-Луганська районна РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

25 березня 2016 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 №3/7

смт. Станиця Луганська

Про затвердження Програми з надання

 одноразової грошової допомоги за рахунок коштів

районного бюджету в Станично - Луганському

районі на 2016 – 2018 роки

 

Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації вих. № 918 від 17.03.2016 року, прийнявши до уваги звіт управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації «Про результати позапланового аудиту відповідності Станично – Луганської РДА,  щодо законності надання та розподілу грошової допомоги громадян за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті, за період з 01.07.2015 до 01.11.2015 року, з метою соціального захисту населення району, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму з надання одноразової грошової допомоги за рахунок коштів районного бюджету в Станично-Луганському районі на 2016–2018 роки (додається).

2. Граничну суму виплат одноразової грошової допомоги встановити в розмірі до двох мінімальних заробітних плат.

3. Обсяг фінансування  Програми визначається при затвердженні районного бюджету.

4. Начальнику Управління соціального захисту населення Станично-Луганської райдержадміністрації щорічно, у першому кварталі року наступного за звітним, надавати районній раді звіт про хід виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                               В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

від 25 березня 2016 року                                                              № 3/8

смт Станиця Луганська                                 

 

Про надання дозволу  голові Станично-Луганської

районної ради щодо вирішення окремих питань

управління об’єктами спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, Станично -

Луганського району та призначення

(звільнення) їх керівників у міжсесійний період

 

 

Відповідно до п.20 ч.1, ч. 2 ст. 43, п. 18 ч. 6 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

 

Вирішила:

 

 

1. Надати дозвіл голові Станично-Луганської районної ради при виконанні своїх зобов’язань в міжсесійний період, у разі виключної необхідності, затверджувати  статути об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, зміни та доповнення до них, видавати розпорядження про призначення виконуючими обов’язки на посадах та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району з обов’язковим  затвердженням на черговій сесії Станично-Луганської районної ради.

            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, законності, прав людини, депутатської діяльності та етики.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

25 березня  2016 року                                                                    №3/9

смт Станиця Луганська

 

 

Про звільнення Власенко Я.І.

з посади головного редактора комунального

підприємства «Станично-Луганська

районна редакція радіомовлення»

 

 

На підставі заяви Власенко Яни Іванівни від 26.01.2016 року та розпорядження голови районної ради №3 від 29.01.2016 року «Про звільнення Власенко Я.І.», керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Станично-Луганська районна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Звільнити Власенко Яну Іванівну з посади головного редактора комунального підприємства «Станично-Луганська районна редакція радіомовлення» , згідно п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП (за угодою сторін) України з 29 січня 2016 року.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                     №3/10

смт Станиця Луганська

 

Про звільнення  Коротких О.В.

з посади директора комунального закладу

«Станично-Луганський районний Будинок культури»

 

 

На підставі заяви Коротких Олени Валеріївни від 25.12.2015 року та розпорядження голови районної ради №1 від 04.01.2016 року «Про звільнення директора КЗ «Станично-Луганський районний Будинок культури», керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Станично-Луганська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Звільнити Коротких Олену Валеріївну з посади директора комунального закладу «Станично-Луганський районний будинок культури», згідно ст. 38 КЗпП України (за власним бажанням) з 04 січня 2016 року.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

25 березня 2016 року                                                           № 3/11

cмт. Станиця Луганська

 

Про реформування друкованого засобу

масової інформації та редакції

КП «Редакція газети «Время»

Станично-Луганського району»,

засновником якого є

Станично-Луганська районна рада

Розглянувши листа КП «Редакції газети «Время» Станично-Луганського району» № 2 від 11.01.2016 року про реформування Редакції, зміни внесені до п. 7 ч. 1 ст. 43 ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні» (зміни № 917-VIII від 24.12.2015), керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 4 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації ”, ст.ст. 8, 20, 21, 22 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, враховуючи протокол засідання трудового колективу КП «Редакції газети «Время» Станично-Луганського району» № 1 від 04.01.2016 року стосовно способу реформування, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Вийти зі складу засновників друкованого засобу масової інформації комунального підприємства «Редакція газети «Время» Станично-Луганського району» з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб'єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

2. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об'єктів реформування, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу редакції.

3. Укласти угоду (договір) про зміну засновника (складу співзасновників) та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з редакцією після її перетворення відповідно до вимог Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” та вимог цивільного законодавства  України у суб'єкт господарювання.

4. Опублікувати це рішення у місячний строк з дня його прийняття у газеті «Время» (комунального підприємства «Редакція газети «Время» Станично-Луганського району»).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

Голова районної ради                                                   В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

станично-Луганська районна РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                                № 3/12

смт. Станиця Луганська

 

Про надання дозволу на укладання договору

про міжбюджетні розрахунки за надання

стаціонарної медичної допомоги

мешканцям Станично-Луганського району

Луганської області комунальним закладом

«Біловодська центральна районна лікарня»

 

Розглянувши листа Станично-Луганського районного територіального медичного об’єднання від 17.03.2016 р. № 578 щодо укладення договору між Станично-Луганською районною радою та Біловодською районною радою про міжбюджетні розрахунки за надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної медичної допомоги у 2016 році мешканцям Станично-Луганського району Луганської області комунальним закладом «Біловодська центральна районна лікарня», керуючись ст. 101 Бюджетного кодексу України, Постановою КМУ № 1132 від 15.12.2010 року, ч. 2 ст. 43, п.15 ч.6 ст. 55 ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати голові Станично-Луганської районної ради Мягкому Віктору Олександровичу дозвіл на укладання договору з Біловодською районною радою в особі голови Самойлова Петра Миколайовича про міжбюджетні розрахунки за надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної медичної допомоги у 2016 році мешканцям Станично-Луганського району Луганської області комунальним закладом «Біловодська центральна районна лікарня».

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                                       В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

25 березня 2016 року                                                                     №3/13

смт. Станиця Луганська

 

Про заборону відвідування

лісових (хвойних) насаджень Станично-Луганського

району в пожежонебезпечний період з

01.04. по 31.10.2016 року

 

            З метою недопущення лісових пожеж у лісах району, посилення протипожежного захисту лісів району, керуючись ст. 33, ст. 86, ст. 88 Лісового Кодексу України, відповідно до п.3 Інструкції з організації ведення обліку пожеж та їх наслідків в системі Держкомлісгоспу України, Правилами пожежної безпеки в лісах України, на підставі ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування України», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                   Протягом пожежонебезпечного періоду заборонити дії, передбачені п. 3 Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України №278 від 27.12.2004 року згідно додатку 1 до цього рішення.

2.                  Посадовим особам Державного підприємства «Станично-Луганське досвідне лісомисливське господарства» вжити заходи щодо недопущення порушень «Правил пожежної безпеки в лісах України».

3.                  Директору Державного підприємства «Станично-Луганське досвідне лісомисливське господарство» надати інформаційний матеріал з роз’ясненням стосовно цього питання у районній газеті «Время».

4.                  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Голова районної ради                                                                  В. О. МЯГКИЙ

 

 

 

станично-Луганська районна РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

25 березня  2016 року                                                                         №3/14

смт. Станиця Луганська

 

Про затвердження технічної документації

про нормативну грошову оцінку земельних

ділянок ріллі земель державної власності

сільськогосподарського призначення

загальною площею 29.2552 га, що надані в оренду

гр. Бєлянській Ользі Миколаївні

для ведення фермерського господарства

(договір оренди земельних ділянок від 19.11.2007 року).

 

Розглянувши технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельних ділянок ріллі земель державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею 29.2552 га (ділянка №1, кадастровий номер 4424887000:04:006:0025 площею  7.5655 га; ділянка №2, кадастровий номер 4424887000:04:006:0024 площею 21.6897 га), що надані в оренду гр. Бєлянській Ользі Миколаївні для ведення фермерського господарства (договір оренди земельних ділянок від 19.11.2007 року), що розташовані за межами населених пунктів на території Широківської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області, розроблену ТОВ  “Землевпорядною фірмою «ЛАН», керуючись ст.ст. 140, 144 Конституції України, ст. 10, 201 Земельного кодексу України, ст. 23 ЗУ «Про оцінку земель», п. 21 ч. 1 ст. 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.01.2016 року № 1, який наданий Головним управлінням Держгеокадастру у Луганській області, районна  рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельних ділянок ріллі земель державної власності сільськогосподарського призначення, що надані в оренду гр. Бєлянській Ользі Миколаївні для ведення фермерського господарства (договір оренди земельних ділянок від 19.11.2007 року), що розташовані за межами населених пунктів на території Широківської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області, загальною площею 29.2552 га, і в цінах на 01.01.2015 року становить:

- на земельну ділянку № 1 площею 7.5655 га кадастровий номер 4424887000:04:006:0025 - 193010,25 грн.

- на земельну ділянку № 2 площею 21.6897 га кадастровий номер 4424887000:04:006:0024- - 553345,38 грн.

2. Контроль виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельним ресурсам та охороні навколишнього середовища.

 

 

Голова районної ради                                           В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

25 березня 2016 року                                                                                            №3/15

смт Станиця-Луганська

 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду громадянину Ріпці С.І. площею 12,00 га для ведення фермерського господарства.

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду громадянину Ріпці Станіславу Івановичу площею 12,00 га, кадастровий номер 4424882500:01:008:0033 для ведення фермерського господарства, розташованої за межами населених пунктів, на території, яка за даними державного земельного кадастру враховується в Комишненській сільській раді Станично-Луганського району Луганської області, керуючись ст. 140, 144 Конституції України, ст. 10, 201 Земельного кодексу України,  ст. 23 Закону України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 року №1378-ІУ п.21 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.      Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду громадянину Ріпці Станіславу Івановичу площею 12,00 га, кадастровий номер 4424882500:01:008:0033  для ведення фермерського господарства, розташованої за межами населених пунктів, на території, яка за даними державного земельного кадастру враховується в Комишненській сільській раді Станично-Луганського району Луганської області в цінах на 01.01.2016 року, становить  331079,62 гривень.

2.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельним ресурсам та охороні навколишнього середовища.

 

 

Голова районної ради                                                              В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

 

25 березня 2016 року                                                                                №3/16

смт Станиця-Луганська

 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду громадянину Ріпці С.І. площею 7,64 га для ведення фермерського господарства.

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду громадянину Ріпці Станіславу Івановичу площею 7,64 га, кадастровий номер 4424882500:01:008:0034 для ведення фермерського господарства, розташованої за межами населених пунктів, на території, яка за даними державного земельного кадастру враховується в Комишненській сільській раді Станично-Луганського району Луганської області, керуючись ст. 140, 144 Конституції України, ст. 10, 201 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 року №1378-ІУ, п.21 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду громадянину Ріпці Станіславу Івановичу площею 7,64 га, кадастровий номер 4424882500:01:008:0034  для ведення фермерського господарства, розташованої за межами населених пунктів, на території, яка за даними державного земельного кадастру враховується в Комишненській сільській раді Станично-Луганського району Луганської області в цінах на 01.01.2016 року, становить 194682,72 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельним ресурсам та охороні навколишнього середовища.

 

 

 

Голова районної ради                                                              В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО - ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року.                                                                    №3/17

смт. Станиця Луганська

 

Про створення Комунального

закладу «Нижньовільхівський

навчально-виховний комплекс

Станично-Луганського району

Луганської області»

 

            З метою забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, відповідно до п.4 ст. 18 Закону України “Про освіту”, п.3 ст. 9 Закону України “Про загальну середню освіту”, ст. 12 Закону України “Про дошкільну освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №228 “Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів”, Положення про навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування»», районна рада

ВИРІШИЛА:

1.       Перейменувати з 01.04.2016 року Комунальний заклад  «Нижньовільхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області» на Комунальний заклад «Нижньовільхівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області».

2.      Затвердити Статут Комунального закладу «Нижньовільхівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області» у новій редакції (додається).

3.      Відділу освіти Станично-Луганської райдержадміністрації здійснити необхідні заходи щодо державної реєстрації нової редакції статуту Комунального закладу «Нижньовільхівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області».

4.      Фінансове забезпечення здійснювати у межах передбачених фінансуванням по відділу освіти райдержадміністрації.

5.      Відділу районного комунального майна виконавчого апарату районної ради внести зміни до Переліку підприємств, організацій та установ, що знаходяться в управлінні Станично-Луганської районної ради, затвердженого рішенням сесії районної ради №34/19 від 23.12.2009 року.

6.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                                  В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                                            №3/18

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на укладання

 договору оренди між КУ “Стадіон

“Нива” та відокремленим підрозділом

 громадської організації «Спілка

 

 

 учасників, ветеранів, інвалідів АТО»

 

 

 

Розглянувши лист від Комунальної установи “Стадіон “Нива” вхд. №48 від 16.02.2016 року, враховуючи лист Станично-Луганської районної ради вих. №27 від 19.02.2016 року,  керуючись Положенням про оренду майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району від 06.04.2012 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на укладання договору оренди між КУ “Стадіон “Нива” Станично-Луганського району” та відокремленим підрозділом громадської організації "Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій" Луганської області (Станично-Луганський район) Код ЄДРПОУ: 40203922 Місцезнаходження: 93652, Луганська обл., Станично-Луганський район, с. Пшеничне, вулиця 1-А Зарічна, будинок 371, як з неприбутковою установою.

2. Визначити строк дії оренди до дати закінчення проведення АТО, з можливістю подальшого продовження строків, при наявності відповідних підстав.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку й торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                     №3/19

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на укладання

договору оренди між КП «Ветеринарна

 медицина Станично-Луганського

 району» та Головним управлінням

 Національної поліції в Луганській області

 

 

 

Розглянувши лист від Головного управління Національної поліції в Луганській області вих.. №319/111/57/05-2016 від 17.02.16 року, враховуючи лист голови ліквідаційної комісії КП «Ветеринарна медицина Станично-Луганського району» Костильова О.І. вхд. №65 від 21.03.2016 ,  щодо передачі в оренду приміщення за адресою: смт Станиця Луганська, вул. Букаєва, 40-а керуючись Положенням про оренду майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженого рішенням сесії районної ради №16/11 від 06.04.2012 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Надати згоду на укладання договору оренди на нежитлове приміщення площею 40,5 м2, розташованого за адресою: смт Станиця Луганська, вул. Букаєва, 40-а між головою ліквідаційної комісії КП «Ветеринарна медицина Станично-Луганського району» Костильовим О.І. та Головним управлінням Національної поліції в Луганській області в особі начальника  Головного управління Національної поліції в Луганській області .Покиньбороди Ю.М.

            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                                            №3/20

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на укладання

 договору оренди між КП “ Станично-

Луганське ре бюро технічної

 інвентаризації”  та айоннГоловним

територіальним управлінням юстиції в

Луганської області

 

Розглянувши лист від Комунального підприємства “Станично Луганське районне бюро технічної інвентаризації” №12  від 17.03.2016 року, враховуючи лист Головного територіального управління юстиції в Луганській області № 4.4/8/1269 від 16.03.2016 р., керуючись Положенням про оренду майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району від 06.04.2012 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на укладання договору оренди між КП “Станично Луганське районне бюро технічної інвентаризації” Станично-Луганського району та Головним територіальним управлінням юстиції в Луганської області Луганської області (код ЄДРПОУ: 34941884, місцезнаходження: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вулиця Єгорова, будинок 22), як бюджетною установою, що фінансується з Державного бюджету по кошторису доходів видатків на утримання органів юстиції, який затверджується Міністерством юстиції України на кожний окремо фінансовий рік.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку й торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                                            №3/21

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

 проектно-кошторисної документації

на реконструкцію котельні

Червоножовтневого НВК

 

Розглянувши лист від Комунального підприємства “Теплосервіс Станично-Луганського району” вхд. №110 від 22.03.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30.03.2011 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні Червоножовтневого НВК, розташованого за адресою: с.  Червоний Жовтень, вул. Леніна, буд. 1а.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                    В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                                            №3/22

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

проектно-кошторисної документації на

реконструкцію котельні, розташованої

 за адресою смт.Станиця Луганська

вул.Леніна, 5-а

Розглянувши лист від Комунального підприємства “Теплосервіс Станично-Луганського району” вхд. №108 від 22.03.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30.03.2011 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні, розташованої за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. Леніна, 5а.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                             В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                                            №3/23

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

 проектно-кошторисної документації

на реконструкцію котельні філії “Петрівська

лікарня Станично-Луганського РТМО

 

Розглянувши лист від Комунального підприємства “Теплосервіс Станично-Луганського району” вхд. №109 від 22.03.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30.03.2011 року, п.20 ч.1  ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні філії “Петрівська лікарня Станично-Луганського РТМО”, розташовану за адресою: смт Петрівка, вул. Больнічна, 2.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                   В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                                             №3/24

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

проектно-кошторисної документації

на реконструкцію котельні Артемівського НВК

 

Розглянувши лист від Комунального підприємства “Теплосервіс Станично-Луганського району” вхд. №111 від 22.03.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30.03.2011 року, п.20 ч.1  ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельної Артемівського НВК, розташованої за адресою: с. Артема, вул. Сонячна, 48-а.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                          В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                                №3/25

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

 проектно-кошторисної документації

на будівництво котельні для

КЗ “Валуйська ЗОШ № 1 I-III ступенів

Станично-Луганського району

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №88 від 17.03.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30.03.2011 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво котельні для КЗ “Валуйська ЗОШ №1 I-III ступенів Станично-Луганського району Луганської області”, розташованої за адресою: с. Валуйське, вул. Совєтська, буд. 305.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                       В.О. МЯГКИЙ    

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                     №3/26

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

проектно-кошторисної документації

на капітальний ремонт системи опалення

будівлі КЗ “Петрівська ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів

Станично-Луганського району Луганської області”

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №89 від 17.03.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30.03.2011 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення будівлі КЗ “Петрівська спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Станично-Луганського району Луганської області”, розташованого за адресою: смт. Петрівка, вул. Кірова, буд. 64-а.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                     №3/27

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

проектно-кошторисної документації

по енергозберігаючої санації будівлі

КЗ “Кіндрашівська ЗОШ I-III ступенів

Станично-Луганського району

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №84 від 17.03.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30.03.2011 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації по енергозберігаючої санації будівлі КЗ “Кіндрашівська ЗОШ I-III ступенів Станично-Луганського району Луганської області”, розташованого за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. Шкільна, буд. 1.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                                            №3/28

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

проектно-кошторисної документації

на будівництво модульної котельні для

 КЗ “Красноталівська ЗОШ I-III ступенів

Станично-Луганського району

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 86 від 17.03.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30.03.2011 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво модульної котельні для КЗ “Красноталівська ЗОШ I-III ступенів Станично-Луганського району Луганської області, розташованої за адресою: с. Красна Талівка, пр. Перемоги, буд. 1.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                     №3/29

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

проектно-кошторисної документації по

 енергозберігаючої санації будівлі

КЗ “Петрівська ЗОШ №1 I-III ступенів

Станично-Луганського району Луганської області”

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №83 від 17.03.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30 березня 2011 року, ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації по енергозберігаючої санації будівлі КЗ “Петрівська ЗОШ №1 I-III ступенів Станично-Луганського району Луганської області”, розташованого за адресою: смт. Петрівка, вул. Артема, буд. 4.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                     №3/30

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

проектно-кошторисної документації на

 посилення зовнішніх стін будівлі

КЗ «Чугинська ЗОШ I-III ступенів

Станично-Луганського району

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №85 від 17.03.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30.03.2011р., п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на посилення зовнішніх стін будівлі КЗ «Чугинська ЗОШ I-III ступенів Станично-Луганського району Луганської області», розташованого за адресою: с. Чугинка, вул. Леніна, буд. 1а.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                     №3/31

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

проектно-кошторисної документації по

 енергозберігаючої санації будівлі

КЗ “Станично-Луганська ЗОШ №1 I-III ступенів

 Станично-Луганського району Луганської області”

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 90 від 17.03.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30.03.2011 року, п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації по енергозберігаючої санації будівлі КЗ “Станично-Луганська ЗОШ №1 I-III ступенів Станично-Луганського району Луганської області, розташованого за адресою: смт. Станиця Луганська, кв. Молодіжний, буд. 19.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

25 березня 2016 року                                                                     №3/32

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення

проектно-кошторисної документації на

 будівництво модульної котельні для

КЗ “Широківська ЗОШ I-III ступенів

Станично-Луганського району Луганської області

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №87 від 17.03.2016 року, керуючись Порядком погодження капітальних ремонтів майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30.03.2011 року, ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво модульної котельні для КЗ “Широківська ЗОШ I-III ступенів Станично-Луганського району Луганської області, розташованого за адресою: с-ще Широкий, вул. Водолазкіна, буд. 13.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                                  В.О. МЯГКИЙ