18 квітня 2019 року заступник голови Станично-Луганської районної ради Миронов М.Ю. сумісно з депутатом Станично-Луганської районної ради Фоменко О.М. відвідали Чугинську СШ з метою детально оглянути та оцінити масштаби течі покрівлі. Це є найголовніша проблема школи, тому районною радою схвалено виготовлення проекту на її ремонт та розглядаються можливі варіанти його фінансування. Взагалі у Чугинській СШ навчаються 84 учні, діють різноманітні кружки (танцювальний, рукоділля та інші). 100% заповнений вчительський штат. Повноцінне харчування отримують усі діти, 1-4 клас за рахунок коштів з районного бюджету, 5-11 за рахунок батьків. При школі є спортивний майданчик.

     16 квітня 2019 року заступник голови Станично-Луганської районної ради Миронов М.Ю. відвідав у Талівському НВК де з директором цього закладу детально оглянули його та обговорили усі питання пов’язані з учбовим процесом. Так Миронов М.Ю. був задоволений роботою харчоблоку, тому що на ті кошти які виділили районна рада та сільська рада діти отримують якісне, повноцінне харчування (перша страва, друга страва-обов’язково м’ясні страви, компот або чай з булочкою).

     Добре налагоджена кружкова  робота, про що підтверджує багато дитячих виробів та звіт дитячої самодіяльності а та постійні святкові вистави (на День Святого Миколая, на Новий рік та інші).

     Також директор Талівського НВК поділилася нагальними проблемами: шкільний автобус дуже застарілий, тому дуже часто ламається, ще потрібно замінити 24 вікна на пластикові, енергозберігаючі та дуже потрібен сучасний дитячий майданчик.

     Миронов М.Ю. відмітив всі ці проблеми для пошуку шляху їх вирішення.

   

            10 квітня 2019 року заступник голови Станично-Луганської районної ради Миронов М.Ю. здійснив робочу поїздку до Широківської сільської ради де відвідав заклади соціальної сфери: дитячий садочок «Казка» та будинок культури. При спілкуванні керівники цих закладів звернули увагу на першочергові проблеми:

- у дитячому садочку необхідно нове обладнання у харчоблок;

- будинок культури бажає надавати своїм мешканцям новий вид послуг – доступ до безкоштовного Інтернету  усім охочим на базі сільської бібліотеки. Для цього потрібно придбати ноутбуки та власне провести сам Інтернет. Для вирішення цих проблем Миронов М.Ю. підготує відповідне звернення до депутатського корпусу Станично-Луганської районної ради для виділення необхідних коштів з районного бюджету при позаплановому їх надходженню.

 

Додаток 3                                                     до Порядку розроблення, погодження та затвердження   інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

 

 

 

 

 

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на

2019рік

 

КП «Теплосервіс Станично-Луганського району»

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата

комунальне підприємство «Теплосервіс Станично-Луганського району»

Рік заснування

2007

Форма власності

комунальна

Місце знаходження

Луганська область, Станично-Луганський район, смт. Станиця Луганська,

кв. Молодіжний,10б.

Код за ЄДРПОУ

35259450

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада

директор Ісаєва Ірина Олександрівна

Тел., факс, е-mail

0272 3-13-72

Ліцензія на _________________________ (№,  дата видачі, строк дії)

ліцензія на виробництво, трансплортування та постачання теплової енергії серія АГ № 579733, дата видачі 02.11.2012р.

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн

2665,1

Балансова вартість активів, тис. грн

7256,6

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн

900,5

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

немає

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми

Згідно Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою КМУ від 06 серпня 2014 року № 385: (Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток: передбачається виконання завдань і здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості надання послуг з теплозабезпечення в малих містах та сільських населених пунктах, забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання);

 зменшення споживання природного газу;

зменшення собівартості виробництва теплової енергії;

створення для споживачів привабливих умов користування послугами централізованого опалення та забезпечення споживачів якісними послугами з теплопостачання за низькими цінами;

втілення ефективних засобів з енергозбереження

Строк реалізації інвестиційної програми

2019р

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат

розроблено проекти реконструкції котелень

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

Придбання необхідних матеріалів та обладнання, виконання будівельно-монтажних робіт, оформлення необхідної технічної документації та введення в експлуатацію.

 

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн

 

власні кошти

1538

позичкові кошти

0

залучені кошти

0

бюджетні кошти

0

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): 100

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

100

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

-

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

-

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

-

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

-

Інші заходи

 

 

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість

1538

Внутрішня норма дохідності

 

Дисконтований період окупності

3-6 років

Індекс прибутковості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Додаток 4                                                                                                                       до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання
                                       
                             
                                 
                                   
                                     
                                 
                                     
                               
                                       
                                       
Фінансовий план використання коштів для  виконання  інвестиційної програми на 2019 рік      
КП "Теплосервіс Станично-Луганського району"      
(найменування ліцензіата)     
№ з/п Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) Кількісний показник (одиниця виміру) Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)  За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди    тис. грн (без ПДВ) Строк окупності (місяців) ** № аркуша обґрунтовуючих матеріалів Економія паливно-енергетичних ресурсів        (тонни умовного палива/прогнозний період) Економія фонду заробітної плати,                                           (тис. грн/прогнозний період) Економічний ефект (тис. грн ) ***
загаль-на сума  з урахуванням: госпо-дарський  (вартість    матері-альних ресурсів) підряд-ний плано-ваний період прогнозний період  
аморти-заційні відраху-вання виробничі інвестиції з прибутку позичко-ві кошти інші залучені кошти,    з них: бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
підля-гають повер-ненню не підлягають повернен-ню   плано-ваний  період     +1 плано-ваний період + n* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
І Виробництво теплової енергії
 1.1  Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
  1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 1.1.1   х  х                             
  1.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
 1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
  модернізація котельні РТМО із встановленням твердопаливного обладнання          (придбання водо-водяного підігрівача)    896,00 279,78 616,22         896 0 896     79   25,3   #####
  реконструкція котельні Кіндрашівської ЗОШ за адресою: смт. Станиця Луганська. вул.Шкільна.2 (придбання твердопаливного котла)   642,00 164,32 477,68 х  х  х  х  642,00 0,00 642,00     42   34   #####
Усього за підпунктом 1.2.1 ###### 444,10 1093,90         1538,00 0,00 1538,00         59,3   320,3
 1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 1.2.2   х  х                             
 1.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 1.2.3   х  х                             
  1.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 1.2.4   х  х                             
 1.2.5 Інші заходи, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 1.2.5   х  х                             
Усього за пунктом 1.2   х  х                             
Усього за розділом І 1538 444,1 1093,9         1538 0 1538         59,3   #####
ІІ Транспортування теплової енергії
 2.1  Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
  2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.1.1   х  х                             
  2.1.2  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  2.1.3 Інші заходи, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.1.3   х  х                             
Усього за пунктом 2.1   х  х                             
  2.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
 2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.2.1   х  х                             
 2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.2.2   х  х                             
 2.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.2.3   х  х                             
                                       
  2.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.2.4   х  х                             
 2.2.5 Інші заходи, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.2.5   х  х                             
Усього за пунктом 2.2   х  х                             
Усього за розділом ІІ   х  х                             
ІІІ Постачання теплової енергії
 3.1  Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
  3.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.1.1   х  х                             
  3.1.2  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.1.2   х  х                             
  3.1.3 Інші заходи, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.1.3   х х                            
Усього за пунктом 3.1   х х                            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  3.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
 3.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.2.1   х х                            
 3.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.2.2   х х                            
 3.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.2.3   х х                            
  3.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.2.4   х  х                             
 3.2.5 Інші заходи, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.2.5   х  х                             
Усього за пунктом 3.2   х  х                             
Усього за розділом ІІІ   х х                            
Усього за інвестиційною програмою 1538 444,1 1093,9         1538 0 1538         59,3   #####
Примітки:    n* кількість років інвестиційної програми.                          
         ** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.                
         *** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження  заходів ураховувати без ПДВ.                      
         х - ліцензіатом не заповнюється.                                  
    Додаток 7                                                                          до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання
   
   
   
   
         
Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання 
КП "Теплосервіс Станично-Луганського району"
 
станом на  1 січня   2019 року
№ з/п Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання Одиниця виміру Показник
загальний з них аварійні
І. Виробництво теплової енергії
1 Джерела теплової енергії      
1.1 Загальна кількість котелень, з них: шт. 24 _
  потужністю до 3 Гкал/год шт. 22 _
  потужністю від 3 до 20 Гкал/год шт. 2 _
  потужністю від 20 до 100 Гкал/год шт. 0 _
  потужністю 100 Гкал/год і більше шт. 0 _
  дахових шт. 0 _
1.2 Загальна установлена потужність котелень, з них: Гкал/год 17,6 _
  потужністю до 3 Гкал/год Гкал/год 10,1 _
  потужністю від 3 до 20 Гкал/год Гкал/год 7,5 _
  потужністю від 20 до 100 Гкал/год Гкал/год 0,0 _
  потужністю 100 Гкал/год і більше Гкал/год 0,0 _
  дахових Гкал/год 0,0 _
1.3 Середнє навантаження котелень:      
  у неопалювальний період Гкал/год _ _
  у зимовий період Гкал/год 13 _
1.4 Річний обсяг відпуску теплової енергії Гкал 10 299 _
2 Котли та хвостові поверхні нагріву      
2.1 Загальна кількість котлів: шт. 77 _
2.1.1 за видом теплоносія, з них: шт.    
  водогрійних з ККД менше 86 % шт. 8 _
  водогрійних з ККД більше 86 % шт. 69 _
  парових з ККД менше 89 % шт. 0 _
  парових з ККД більше 89 % шт. 0 _
2.1.2 за видом палива, з них: шт.    
  на газоподібному паливі шт. 69 _
  на твердому паливі шт. 8 _
  на рідкому паливі шт. 0 _
2.2 Використання установлених виробничих потужностей котлів:      
   у неопалювальний період % _ _
   у зимовий період % 74 _
2.3 Загальна кількість економайзерів шт. _ _
3 Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів      
3.1 Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: шт.    
  димососів шт. 6 _
  дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) шт. 0 _
3.2 Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок кВт 47 _
3.3 Загальна кількість золошлакоуловлювачів шт. 0 _
3.4 Загальна кількість димових труб, з них: шт. 59 _
  сталевих шт. 49 _
  цегляних та/або залізобетонних шт. 10 _
         
 
4 Допоміжне обладнання      
4.1 Загальна кількість деаераторних установок шт. 0 _
4.2 Загальна кількість водопідігрівальних установок шт. 0 _
4.3 Загальна кількість баків збору конденсату шт. 0 _
4.4 Загальна кількість насосів, з них: шт. 87 _
  живильних шт. 0 _
  мережних шт. 60 _
  підживлювальних шт. 27 _
  конденсаційних шт. 0 _
  рециркуляційних шт. 0 _
  насосів гарячого водопостачання (ГВП) шт. 0 _
  циркуляційних (ГВП) шт. 0 _
4.5 Загальна установлена потужність насосів кВт 244 _
5 Водопідготовка і водно-хімічний режим      
5.1 Загальна кількість водопідготовчих установок шт. 3 _
5.2 Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок шт. 0 _
5.3 Загальна установлена потужність насосів кВт 0 _
6 Електропостачання та електротехнічні пристрої      
6.1 Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: шт. 24 _
  прямого включення шт. 23 _
  трансформаторного включення шт. 1 _
6.2 Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) шт. 0 _
6.3 Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: шт. 1 _
  потужністю до 630 кВА шт. 1 _
  потужністю понад 630 кВА шт. 0 _
6.4 Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:      
   у неопалювальний період % 0 _
   у зимовий період % 55 _
7 Автоматизація      
7.1 Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі шт. 15 _
  з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) шт. 0 _
  з частковою автоматизацією шт. 15 _
7.2 Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу шт. 0 _
8 Прилади обліку теплової енергії      
8.1 Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: шт. 21 _
  на джерелах теплопостачання шт. 21 _
  комерційного (у споживача) шт. 5 _
8.2 Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання % 95 _
8.3 Забезпеченість приладами комерційного обліку % 100 _
8.4  Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до                100 % оснащеності, у тому числі: шт. 2 _
   на джерелах теплопостачання шт. 2 _
   комерційного обліку шт. _ _
9 Транспортні засоби      
9.1 Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: шт. 5 _
  спецтехніки шт. 1 _
   вантажних автомобілів шт. 2 _
   легкових автомобілів шт. 2 _
10 Будівлі та споруди виробничого призначення      
  Загальна кількість шт. 25 _
ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії
11 Магістральні теплові мережі      
11.1 Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: км    
   підземних канальних км    
   підземних безканальних км    
  надземних км    
11.2 Загальна кількість теплових камер шт.    
12 Місцеві (розподільчі) мережі      
         
 
12.1 Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: км 6 _
  підземних км 1 _
  надземних км 5 _
12.2 Загальна кількість теплових камер шт. 0 _
13 Мережі гарячого водопостачання (ГВП)      
13.1 Протяжність мереж ГВП, з них: км _ _
  підземних км _ _
  надземних км _ _
14 Центральні теплові пункти (ЦТП)      
  Загальна кількість ЦТП шт. _ _
15 Індивідуальні теплові пункти (ІТП)      
  Загальна кількість ІТП шт. _ _
16 Обладнання ЦТП та ІТП      
16.1 Загальна кількість водопідігрівальних установок шт. _ _
16.2 Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води шт. _ _
16.3 Загальна кількість насосів, з них: шт. _ _
  підживлювальних шт. _ _
  насосів ГВП шт. _ _
  циркуляційних (ГВП) шт. _ _
16.4 Загальна установлена потужність насосів кВт _ _
17 Електропостачання та системи управління      
17.1 Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: шт. 25 _
17.2 Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: шт. _ _
  систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія шт. _ _
17.3 Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки шт. _ _
18 Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП      
18.1 Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП шт. _ _
18.2 Загальна кількість лічильників ГВП,з них: шт. _ _
  на ЦТП шт. _ _
  у споживачів (у будинках) шт. _ _
18.3 Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП % _ _
18.4 Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: % _ _
  на ЦТП % _ _
  у споживачів (у будинках) % _ _
18.5  Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності шт. _ _
18.6  Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: шт. _ _
  на ЦТП шт. _ _
  у споживачів (у будинках) шт. _ _
19 Транспортні засоби     _
19.1 Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: шт. 5 _
  спецтехніки шт. 3 _
  вантажних автомобілів шт. 2 _
  легкових автомобілів шт. 2 _
20 Будівлі та споруди виробничого призначення     _
  Загальна кількість шт. 25 _
21 Опалювальна площа тис.кв.м   _
22 Забезпечення гарячою водою тис. жителів _ _
23 Приєднане навантаження за категоріями:     _
  населення Гкал/год 0 _
  бюджетні установи Гкал/год 5,733 _
  інші Гкал/год 0,72 _
24 Фактичні річні втрати теплової енергії тис.Гкал   _
% 3 _
                                         ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА НА 2019р.            
                            по КП "Теплосервіс Станично-Луганського району"          
№ з/п Назва напрямку діяльності (пріорітетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання заходу  Виконавці Джерела фінансування  Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн Очікуваний результат від реалізації заходів
Економія коштів (тис.грн) Економія енергоносіїв
Усього Усього: прир.газ, тис. м³ електр тис. кВТ/г води, м³ вугілля інші
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
І Модернізація теплового господарства (реконструкція об'єктів теплопостачання з впровадженням енергозберегаючих технологій, встановлення сучасного твердопаливного котельного обладнання, заміна котлів, встановлення насосного обладнання, заміна та реконструкція теплових мереж)
                         
1 тепло             постачання модернізація котельні РТМО із встановленням твердопаливних котлів за адресою:смт. Станиця Луганська. вул 5-а Лінія.27в ( придбання водо-водяного підігрівача) 2019р КП "Теплосервіс Ст.-Луганського району" власні кошти 896 95,5 11,42        
2 тепло постачання реконструкція котельні Кіндрашівської ЗОШ за адресою:смт. Станиця Луганська. вул. Шкільна. буд 2. 2019р КП "Теплосервіс Ст.-Луганського району" власні кошти 642 177,28 21,2        
                         
                         
            1538 272,78 32,62        
                         

Опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний період

 

 

1 Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності

впровадження  заходів

1.1. Проект «Реконструкція міні-котельні Ново-Кіндрашівської ЗОШ за адресою:

       смт. Станиця Луганська, вул. Шкільна, буд.2.»

 

           Проектом «Реконструкція міні-котельні Ново-Кіндрашівської ЗОШ за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. Шкільна, буд.2.» передбачено реконструкцію існуючої будови міні-котельні Кіндрашівської ЗОШ, розташованої безпосередньо біля будови школи та встановлення сучасних високопродуктивних котлів, працюючих на різних видах палива, а саме: трьох автоматизованих твердопаливних котлів, працюючих на вугіллі, потужністю 250 кВт кожний, а також 6 газових котлів потужністю 100 кВт кожний. В якості основного обладнання передбачено використання твердопаливних котлів, використання газових котлів планується лише при виникненні перебоїв в постачанні твердого палива.

Два твердопаливних котли та 6 газових котлів встановлені за рахунок бюджетних коштів та введені в експлуатацію у 2016 році. Для якісного теплозабезпечення школи в період значних низьких температур зовнішнього повітря ( -100С и нижче), а також з урахуванням приєднаного навантаження та КПД котлів, потужності двох встановлених твердопаливних котлів недостатньо.

Реалізація даного заходу  дасть можливість втілити ефективні засоби з енергозбереження, скоротити споживання природного газу, підвищити рівень надійності та якості послуг з теплозабезпечення.

 

1.2. Проект  «Модернізація котельні із встановленням нового твердопаливного  обладнання за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. 5 лінія, 27 в».

 

Проектом передбачено проведення модернізації існуючої газової котельні із встановленням в діючій будівлі котельні двох твердопаливних котлів КВ-Т-0,63 виробництва ЛЗТО «Лугатерм» потужністю 630 кВт кожний, які працюють на вугіллі, встановлення необхідного технологічного обладнання, монтаж димоходів, встановлення додаткового водопідігрівача для забезпечення можливості передачі енергії від котлового до мережного   контуру опалення.

Станом на 1.01.2019 р. за рахунок бюджетних коштів виконані роботи з монтажу двох твердопаливних котлів КВ-Т-0,63 та допоміжного обладнання, необхідного для роботи твердопаливних котлів. Для завершення робіт з модернізації котельні та реалізації всіх цілей даного проекту необхідно придбання та встановлення додаткового водопідігрівача, передбаченого проектом модернізації.

Виконання цього заходу  дасть можливість значно підвищити коефіцієнт теплопередачі та забезпечити якісну передачу теплової енергії від твердопаливних котлів до мережної води  для подальшої подачі тепла об’єктам РТМО.

 

 

2. Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження  заходів  інвестиційної програми.

2.1.  Проект «Реконструкція міні-котельні Ново-Кіндрашівської ЗОШ за адресою:

       смт. Станиця Луганська, вул. Шкільна, буд.2.»

 

№ п/п

Найменування показників

Одиниці

виміру

Котли НІІСТу-5 (ККД 72%)

Котли КВ-Т-0,25 (ККД 90%)

1

Встановлена потужність котельні

Гкал/год

1,0

0,43

2

Максимальне приєднане навантаження

Ккал/год

422307,1

422307,1

3

Річний плановий відпуск теплової енергії

Гкал

839,227

839,227

4

Річні витрати палива

- умовного

- натурального (вугілля)

 

Т.у.п

Тис.тонн

 

170,01

160,99

-

 

136,008

128,79

5

Питомі витрати натурального палива на виробництво 1 Гкал

тонн

191,83

 

153,46

6

Вартість палива

Грн./тонн

5,7

5,7

7

Загальні витрати на річний відпуск тепла

Тис.грн

917,64

734,10

8

Економія

Тис.грн

           183,54              

9

Строк окупності

рік

           3,5

 

 

2.1.  Проект «Модернізація котельні із встановленням нового твердопаливного обладнання за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. 5 лінія, 27 в»

 

№ п/п

Найменування показників

Одиниці

виміру

Котли КВ-Т-0,63

 ((ККД 84%)

Котли КВ-Т-0,63

(ККД 90%)

1

Встановлена потужність котельні

Гкал/год

1,0

1,0

2

Максимальне приєднане навантаження

Ккал/год

1,048

1,048

3

Річний плановий відпуск теплової енергії

Гкал

2187,323

2187,323

4

Річні витрати палива

- умовного

- натурального (вугілля)

 

Т.у.п

Тис.тонн

 

379,806

359,68

-

 

354,485

335,69

5

Питомі витрати натурального палива на виробництво 1 Гкал

тонн

164,44

 

153,47

6

Вартість палива

Грн./тонн

5,7

5,7

7

Загальні витрати на річний відпуск тепла

Тис.грн

2050,176

1913,433

8

Економія

Тис.грн

           136,74              

9

Строк окупності

рік

           6,6

 

3. Обґрунтування вартості запланованих заходів.

Обґрунтування вартості обладнання, закупівля якого передбачена в інвестиційній програмі,  підтверджено комерційними пропозиціями, наданими заводами-виробниками та торгівельними організаціями. 

 

Зобов’язання

щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми.

 

         За рахунок впровадження заходів інвестиційної програми очікується: 

-          зменшення питомих витрат палива на виробництво теплової енергії;

-          зниження вартості виробництва теплової енергії;

-          створення для споживачів привабливих умов користування послугами централізованого опалення та забезпечення споживачів якісними послугами з теплопостачання за низькими цінами;

-          втілення ефективних засобів з енергозбереження;

-          скорочення споживання природного газу;

-           підвищення рівня надійності та якості послуг з теплозабезпечення;

-          забезпечення можливості рентабельної роботи підприємства на найближчі та  віддалені періоди;

-           поступовий перехід підприємства на альтернативні природному газу види палива.

      Діяльність за програмою дозволить знизити навантаження на місцевий бюджет.

 

 

         Директор КП «Теплосервіс           

         Станично-Луганського району»                                                  І.О.Ісаєва

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

інвестиційної програми

 

1.

Інформаційна картка ліцензіата ( додаток 3)

Лист 3

2.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2019 рік

( додаток 4)

 

Лист 5

3.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх  урахування в структурі тарифів на 12 місяців ( додаток 5)

 

Лист 9

4

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців ( додаток 6)

 

Лист 11

5.

Пояснювальна записка,

в тому числі:

Лист 16

5.1

Інформація про ліцензіата

        Лист 17

5.2

Висновки щодо необхідності впровадження ІП

        Лист 22

5.3

Обгрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

        Лист 23

5.4

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у плановому періоді

        Лист 24

5.5

 

Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання  (додаток 7)

 

 

Лист 25

6.

Опис заходів інвестиційної програми

        Лист 29

6.1

Техніко-економічне обґрунтування заходів

        Лист 29

6.2

Визначення строку окупності та економічного ефекту

        Лист 30

6.3

Обгрунтування вартості матеріальних ресурсів

        Лист 31

7.

Зобов'язання ліцензіата

Лист 37

 

ДОКЛАДНІШЕ

опис_заходiв

Пооясьнювальна записка

ПРОГРАММА

ДОДАТКИ

ДОДАТКИ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/1

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження змін до Комплексної  районної

Програми створення умов для сталого

функціонування та динамічного розвитку

 первинної медичної допомоги

у Станично-Луганському районі на 2018 рік

 

 

       Розглянувши  лист Станично-Луганської райдержадміністрації № 727 від 12.11.2018 року щодо внесення змін до Комплексної районної  Програми створення умов для сталого функціонування та динамічного розвитку первинної медичної допомоги  у Станично-Луганському районі на 2018 рік, затверджену рішенням    Станично-Луганської районної ради №25/2 від 20.07.2018 року, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Комплексної районної  Програми створення умов для сталого функціонування та динамічного розвитку первинної медичної допомоги у Станично-Луганському районі на 2018 рік, виклавши паспорт Програми, додаток 1 та додаток 2 у новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього питання покласти на постійну комісію з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/2

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження передавального акту

балансових рахунків, матеріальних цінностей

та активів комунального закладу

«Станично-Луганський районний ЦПМСД»

до правонаступника комунального

некомерційного підприємства «Центр первинної

медико-санітарної допомоги Станично-Луганської

районної ради»

         Розглянувши лист КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» вхд. № 763 від 28.11.2018 року, лист Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. № 778 від 29.11.2018 року, відповідно до ст. 59 Господарського кодексу України, ст. 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,   керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Комунального закладу «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» до правонаступника Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради» ( додається).

         2. Голові комісії з припинення діяльності КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сємєнєнко С.В. подати передавальний акт державному реєстратору для проведення державної реєстрації реорганізації юридичної особи в порядку, визначеному  чинним законодавством України.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                     В. О. МЯГКИЙ

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

14 грудня  2018 року                                                                   №32/3

смт Станиця Луганська

 

Про створення Комунального некомерційного

підприємства «Центр первинної медико-санітарної

допомоги Станично-Луганської районної ради»

шляхом реорганізації (перетворення) комунального

закладу «Станично-Луганський районний центр

первинної медико-санітарної допомоги»

 

            Розглянувши листи КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» вхд. №766, 767 від 28.11.2018 року, листи Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. № 777, 779 від 29.11.2018 року, з метою впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення, покращення якості медичного обслуговування в Станично-Луганському районі шляхом зміни моделі організації та фінансування первинної медичної допомоги, відповідно до ст.ст. 57, 78 Господарського кодексу України, ст.ст. 106-108 Цивільного кодексу України, ст.ст. 16, 35-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», Методичних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства від 14.02.2018 року, рішення Станично-Луганської районної ради № 22/8 від 20.04.2018 року «Про припинення юридичної особи Комунальний заклад «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом реорганізації (перетворення) у некомерційне комунальне підприємство», керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1.      Створити Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради» шляхом реорганізації (перетворення)  Комунального закладу «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

2.      Визнати новостворене комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради» правонаступником майна, прав та обов’язків комунального закладу «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

3.      Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради» (додається).

4.      Закріпити нерухоме майно за новоствореним комунальним підприємством на праві оперативного управління. (згідно додатку  №1 (рахунок 1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої)  до Передавального акту затвердженого рішенням Станично-луганської районної ради № 32/   від 14.12.2018 р.)

5.       Уповноважити голову районної ради  укласти з комунальним неприбутковим підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради»  відповідний договір оперативного управління комунальним майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району,  згідно чинного законодавства.

6.      Визначити статутний капітал новоствореного комунального некомерційного підприємства - 1500 грн. 00 коп. (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок). Статутний капітал формується у грошовій формі протягом року з дати державної реєстрації підприємства.

7.      Продовжити трудові відносини з Сємєнєнко Світланою Вікторівною на посаді головного лікаря (керівника) комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради».

8.       Уповноважити голову районної ради Мягкого В.О. внести зміни до діючого контракту з Сємєнєнко С.В. з метою приведення його положень у відповідність до діючого законодавства з урахуванням зміни організаційно-правової форми очолюваного нею закладу охорони здоров’я шляхом укладення  додаткової угоди до контракту.

9.       Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради»  Сємєнєнко С.В.:

9.1.           Вжити  необхідні заходи щодо державної реєстрації новоствореного комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради».

9.2.            Вжити відповідні заходи щодо дотримання законодавства про працю при прийнятті, вивільненні та переведенні працівників до створеного підприємства.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                                       В. О. МЯГКИЙ

 

 

 

                       

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/4

смт Станиця Луганська

 

Про перейменування філій

Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги

Станично-Луганської районної ради»

 

         Розглянувши лист КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» вхд № 783 від 03.12.2018 року, лист Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. № 790 від 05.12.2018 року, відповідно до ст. 108 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи рішення Станично-Луганської районної ради № 32/3     від 14.12.2018 року  «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної  допомоги Станично-Луганської районної ради» шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада,

 

ВИРІШИЛА:

1.    Перейменувати філії комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради» наступним чином :

-ФІЛІЯ «КРАСНОТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ»,

КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ».

(місцезнаходження: 93621, Луганська область, Станично-Луганський район, село Красна Талівка, проспект Перемоги, 17 );

-ФІЛІЯ «ВЕЛИКОЧЕРНІГІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93611, село Велика Чернігівка, вулиця Робітнича, будинок,1 квартира 7,8 );

-  ФІЛІЯ «ВАЛУЙСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93650, Луганська область, Станично- Луганський район, село Валуйське, вулиця Гусинівська, будинок 4.);

- ФІЛІЯ «ВІЛЬХІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93653, Луганська область, Станично- Луганський район, селище Вільхове, вулиця Шкільна, будинок 84. );

-ФІЛІЯ «МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93654, Луганська область, Станично- Луганський район, село Миколаївка, вулиця Жовтнева, будинок 38. );

-ФІЛІЯ «ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ»  КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93624, Луганська область, Станично- Луганський район, селище Широкий ,вулиця Молодіжна, будинок 7-а );

-ФІЛІЯ «КОМИШНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93644, Луганська область, Станично-Луганський район, село Комишне, вулиця Центральна, будинок 1).

- ФІЛІЯ «НИЖНЬОВІЛЬХІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ » КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93641, Луганська область, Станично- Луганський район,  село Нижня Вільхова, вулиця Різдвяна, будинок, 55);

- ФІЛІЯ «ЧУГИНСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93620, Луганська область, Станично-Луганський район, село Чугинка, вулиця Центральна-Нова, 20-а);

-ФІЛІЯ «НИЖНЬОТЕПЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,

(місцезнаходження: 93630, Луганська область, Станично- Луганський район, село Тепле, вулиця Мира, будинок 66-а );

- ФІЛІЯ «ПЕТРОПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ» КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

(місцезнаходження: 93613, Луганська область, Станично – Луганський район, селище міського типу Петропавлівка, вулиця Лікарняна, будинок 2)

- ФІЛІЯ «СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ №1 КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

(місцезнаходження: 93602, Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, провулок Клубний, будинок 2).

До складу КНП «ЦЕНТРУ ПЕРВИННО МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» також входять  наступні структурні підрозділи:

-СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

(місцезнаходження: 93600, Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вулиця 5- та Лінія, будинок 39)

-СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

(місцезнаходження: 93600, Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вулиця 5- та Лінія, будинок 39)

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                     В. О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/5

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження Комплексної цільової програми для пільгових категорій населення району на

2019-2021 роки

 

    Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації  вхд. № 722 від 12.11.2018 року, з метою соціального захисту пільгових категорій населення району, відповідно до статей 22, 70, 91 Бюджетного кодексу України,  постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Затвердити Комплексну цільову програму для пільгових категорій населення району на 2019-2021 роки (далі – Програма).

2.  Затвердити головним розпорядником Програми управління соціального захисту населення Станично-Луганської райдержадміністрації.

3.  Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначити при затвердженні районного бюджету на кожний бюджетний рік протягом терміну її дії.

4.  Управлінню соціального захисту населення Станично-Луганської райдержадміністрації, щорічно у першому кварталі звітувати перед районною радою про хід виконання Програми.

5.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                                                   В.О.МЯГКИЙ        

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/6

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження змін до Районної

програми цивільного захисту

Станично-Луганського району на 2017-2020 роки

 

          Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №800 від 07.12.2018 року, з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, відповідно до Кодексу цивільного захисту України,  керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закон України «Про місцеве самоврядування  в Україні» районна рада

        

ВИРІШИЛА:

         

1. Затвердити зміни до Районної програми цивільного захисту Станично-Луганського району на 2017-2020 роки (далі Програма), виклавши Паспорт Програми  і Додаток 1 у новій редакції та включити зміни до Програми економічного і соціального розвитку району на 2018 та 2019  роки.

 

2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначити при затверджені районного бюджету.

 

3. Визначити головним розпорядником коштів Програми Станично-Луганську районну державну адміністрацію.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/7

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження перспективного

плану роботи Станично-Луганської

районної ради на 2019 рік

 

Перспективний план роботи районної ради розроблений відповідно до діючих норм, закріпленими в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Регламентом районної ради.

Метою перспективного плану районної ради є: якісне виконання покладених на районну раду функцій, плідна робота постійних комісій районної ради, депутатського корпуса, виконавчого апарату районної ради.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1      Затвердити перспективний план роботи Станично-Луганської районної ради на 2019 рік (додається).

2     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності, прав людини, депутатської діяльності та етиці.

 

Голова районної ради                                                        В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/8

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження штатного розпису

виконавчого апарату Станично-

Луганської районної ради на 2019 рік

 

 

 Керуючись ч.4 ст. 10, п.4 ч.1 ст. 43, ст. 58 Закону України «Про місцеве 

 самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити штатний розпис  виконавчого апарату Станично-Луганської районної ради на 2019 рік чисельністю 25 одиниць, згідно додатку.

 

    2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію       

          районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

14  грудня 2018 року

смт. Станиця Луганська                                                             № 32/9

 

Про умови оплати праці голови

Станично-Луганської районної ради

на 2019 рік

 

         Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів і інших органів», керуючись ч.2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Умови оплати праці голови районної ради на 2019 рік визначити відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів і інших органів» у тому числі встановити надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і вислугу років.

2. Встановити доплату у розмірі 5 відсотків посадового окладу, враховуючи науковий ступень кандидата економічних наук  ДК № 058292 Мягкого Віктора Олександровича «Рішення президії Вищої атестаційної комісії від 10.03.2010 року (протокол № 29.06/2)».

        3. Виплату разової матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки голові районної ради та матеріальну допомогу на вирішення соціально–побутових питань при наявності економії фонду оплати праці здійснювати згідно розпорядження голови районної ради сьомого скликання.

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ                                                                              

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року

смт  Станиця Луганська                                                             № 32/10

 

Про преміювання голови

Станично-Луганської районної ради

на 2019 рік

 

         Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів і інших органів», керуючись ч.2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Преміювання голови здійснювати щомісячно у розмірі 40 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавок та доплат,  в межах затверджених витрат на оплату праці  на 2019 рік.

         2. При наявності економії фонду оплати праці питання про преміювання голови районної ради вище 40 відсотків виносити на розгляд сесії районної ради.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                               №32/11

смт. Станиця Луганська                                                            

 

Про умови оплати  праці

заступника голови

Станично-Луганської районної

 ради на 2019 рік

 

         Відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів і інших органів», керуючись ч.2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Умови оплати праці заступника голови районної ради на 2019 рік визначити відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів і інших органів», у тому числі встановити надбавку за результатами праці в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і вислугу років.

         2. Виплату разової матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки заступнику голови районної ради та матеріальну допомогу на вирішення соціально–побутових питань при наявності економії фонду оплати праці здійснювати  згідно розпорядження голови районної ради.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                                В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

14  грудня 2018 року

смт. Станиця Луганська                                                             №32/12

 

Про преміювання заступника голови

Станично-Луганської районної

 ради на 2019 рік

 

         Відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів і інших органів», керуючись ч.2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                Преміювання заступника голови районної ради здійснювати щомісячно у розмірі 40 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавок та доплат,  в межах затверджених витрат на оплату праці  на 2019 рік.

2.                При наявності економії фонду оплати праці питання про преміювання заступника голови районної ради вище 40 відсотків виносити на розгляд сесії районної ради.     

 3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                                      В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 32/13

 
 

 

 

 

 

 

Про  встановлення розміру кошторисної

заробітної плати на 2019 рік при здійсненні

будівництва (нового будівництва,

реконструкції, реставрації, капітального ремонту,

технічного переоснащення та поточного ремонту)

за рахунок коштів районного бюджету.

 

Розглянувши лист від Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. №706 від 06.11.2018 року, на виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», враховуючи лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 7/15-1904 від 22.02.2018 року, керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити розмір кошторисної заробітної плати на 2019 рік при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів районного бюджету - в розмірі 7100,0 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8 для звичайних умов будівництва.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку й торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/14

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження Порядку

проведення конкурсу на зайняття

посади  завідувача дошкільного навчального

закладу Станично-Луганського району   

 

 

    Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації №776  від 29.11.2018 року , з метою забезпечення якісного управління закладами дошкільної освіти, виявлення найбільш успішних керівників дошкільних  навчальних закладів та організованого проведення конкурсного відбору  на призначення на посаду завідувача  дошкільного навчального закладу   комунальної власності сільських та селищних рад Станично-Луганського району, відповідно до ст. 25 п. 2, ст. 26 п.1 Закону України «Про освіту», керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1.      Затвердити  Порядок проведення конкурсу на зайняття посади завідувача    закладу дошкільної освіти Станично – Луганського району (додається).

2.      Затвердити  склад конкурсної комісії (додається).

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/15

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження технічної документації про

нормативну грошову оцінку земельної ділянки

державної власності сільськогосподарського

призначення за кадастровим номером 4424882000:01:007:0071,

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

право на яку виставляється на земельні торги, розташованої

за межами населених пунктів, на території Гарасимівської

сільської ради Станично-Луганського району Луганської області».

 

Розглянувши листа Головного управління Держгеокадастру у Луганській області вхд. №782 від 03.12.2018 року та  клопотання відділу Станично-Луганського району Головного управління Держгеокадастру у Луганській області вхд. №785 від 03.12.2018 року  щодо затвердження  технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 4424882000:01:007:0071, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право на яку виставляється на земельні торги, розташованої за межами населених пунктів, на території Гарасимівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області», розроблену Державним підприємством «Луганський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», враховуючи позитивний висновок Державної експертизи землевпорядної документації від 22.11.2018 № 176, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», керуючись п.21 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 4424882000:01:007:0071 площею 117,8409 га угіддя-рілля, для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право на яку виставляється на земельні торги, розташованої за межами населених пунктів, на території Гарасимівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області». Нормативна грошова вартість земельної ділянки складає 2409331,21 грн. (два мільйони чотириста дев’ять тисяч триста тридцять одна грн. 21 коп.)

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельним ресурсам, та охорони навколишнього середовища.

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/16

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження технічної документації про

нормативну грошову оцінку земельної ділянки

державної власності сільськогосподарського

призначення за кадастровим номером 4424885300:04:003:0015,

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

право на яку виставляється на земельні торги, розташованої

за межами населених пунктів, на території Талівської сільської

ради Станично-Луганського району Луганської області

 

Розглянувши листа Головного управління Держгеокадастру у Луганській області вхд. №782 від 03.12.2018 року та  клопотання відділу Станично-Луганського району Головного управління Держгеокадастру у Луганській області вхд. №785 від 03.12.2018 року  щодо затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 4424885300:04:003:0015, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право на яку виставляється на земельні торги, розташованої за межами населених пунктів, на території Талівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області, розроблену Державним підприємством «Луганський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,враховуючи позитивний висновок Державної експертизи землевпорядної документації від 29.11.2018 № 182, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», керуючись п.21 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 4424885300:04:003:0015, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право на яку виставляється на земельні торги, розташованої за межами населених пунктів, на території Талівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області.

Нормативна грошова вартість земельної ділянки складає 986339,40 грн. (дев’ятсот вісімдесят шість тисяч триста тридцять дев’ять грн. 40 коп).

            2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельним ресурсам, та охорони навколишнього середовища.

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/17

смт Станиця Луганська

 

Про затвердження технічної документації про

нормативну грошову оцінку земельної ділянки

за кадастровим номером 4424886000:03:004:0034,

що надається в оренду ПрАТ «Київстар»,розташованої

за межами населених пунктів, на території

яка за даними Державного земельного кадастру

 враховується в Сотенській сільській раді

Станично-Луганського району Луганської області

 

         Розглянувши листа ПрАТ «Київстар»  вхд. №805 від 10.12.2018 року щодо затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером 4424886000:03:004:0034, що надається в оренду ПрАТ «Київстар»,для розташування та обслуговування обладнання базової станції мобільного зв’язку за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, розташованої за межами населених пунктів, на території яка за даними Державного земельного кадастру враховується в Сотенській сільській раді Станично-Луганського району Луганської області, розроблену приватним підприємством «Землевпорядна фірма «Континент-ЛВК», враховуючи позитивний висновок Державної експертизи землевпорядної документації від 21.11.2018 року № 170, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», керуючись п.21 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером 4424886000:03:004:0034, загальною площею 0,0096 га, що надається в оренду ПрАТ «Київстар»,для розташування та обслуговування обладнання базової станції мобільного зв’язку за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, розташованої за межами населених пунктів, на території яка за даними Державного земельного кадастру враховується в Сотенській сільській раді Станично-Луганського району Луганської області

Нормативна грошова вартість земельної ділянки складає 7068,40 грн. (сім тисяч шістдесят вісім грн. 40 коп).

            2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельним ресурсам, та охорони навколишнього середовища.

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/18

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на виготовлення проектно-

кошторисної документації на проведення

капітального ремонту адміністративної будівлі

з прибудовою та ганками КУ «Станично-Луганський

територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)» за адресою:

смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, буд. 52-б

 

         Розглянувши лист КУ «Станично-Луганський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 04 грудня 2018 року вхідний № 788, згідно із Порядком погодження капітальних ремонтів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради № 7/8 від 28.10.2016 року, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати згоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту адміністративної будівлі з прибудовою та ганками (А-1, а, а1, а2, згідно технічного паспорту від 25.10.1994 року) КУ «Станично-Луганський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку й торгівлі.

.

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/19

смт Станиця Луганська

 

Про надання дозволу на коригування

проектно-кошторисної документації проекту

«Будівництво модульної котельні для комунального

закладу «Великочернігівська спеціалізована школа

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих

предметів та курсів Станично-Луганського району

Луганської області»   с. Велика Чернігівка, вул. Робоча,

буд. 6а, Станично-Луганського району, Луганської області».         

 

Розглянувши листа Станично-Луганської районної державної адміністрації вхд. № 801 від 10.12.2018 року, відповідно до Порядку погодження капітальних ремонтів, реконструкцій, реставрації об’єктів загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району, затвердженим рішенням районної ради №6/18 від 30.03.2011 року, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на коригування  проектно-кошторисної документації проекту «Будівництво модульної котельні для комунального закладу «Великочернігівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Станично-Луганського району Луганської області»   с. Велика Чернігівка, вул. Робоча, буд. 6а, Станично-Луганського району, Луганської області».

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/20

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на укладання

договору оренди між Станично-Луганським

РТМО та  ФОП Чирков Д.Є.

 

Розглянувши лист від Станично-Луганського РТМО вхд. № 798 від 07.12.2018 року, згідно із Положенням про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району від 06.04.2012 року, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на укладання договору оренди між Станично-Луганським РТМО та ФОП Чирков Дмитро Євгенович, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2666402234, місце проживання: Луганська область, Станично-Луганський район, с. Валуйське, вулиця Центральна, будинок 230 А.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку й торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

14 грудня 2018 року                                                                    № 32/21

смт Станиця Луганська

 

Про надання згоди на укладання договору

оренди приміщення між КУ «Станично-

Луганським територіальним центром

соціального обслуговування (надання

соціальних послуг)» та в/ч № 1567

Лисичанського прикордонного загону за адресою:

смт Станиця Луганська, вул. Дубравна, 35

 

Розглянувши листа Комунальної установи «Станично-Луганський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» вхд. № 810 від 11.12.2018 року та листа Лисичанського прикордонного загону Донецько-Луганського регіонального управління державної прикордонної служби України вхд. №811 від  11.12.2018 року, враховуючі Положення про оренду майна загальної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-луганського району, затверджене рішенням районної ради №16/11 від 06.04.2012 року та Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району,  затверджену рішенням районної ради №10/9 від 28.09.2011 року, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ст. 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на укладання договору оренди приміщення між Комунальною установою «Станично-Луганський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  та військовою частиною  №1567 Лисичанського прикордонного загону Донецько-Луганського регіонального управління державної прикордонної служби України,  розташованого за адресою: смт Станиця Луганська, вул. Дубравна, 35  строком з 01.01.2019 року до 30.04.2019 року, як з бюджетною організацією.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку й торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                В.О. МЯГКИЙ

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

14 грудня 2018 року                                                                 № 32/22

смт Станиця Луганська

 

Про  затвердження змін та

доповнень до Програми

економічного і соціального розвитку

Станично-Луганського району на 2018 рік

 

         З метою забезпечення повноцінного функціонування структурних підрозділів райдержадміністрації, забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення економічного зростання на базі інвестиційної складової, що стане базовою передумовою для розв’язання соціально-економічних проблем та підвищення добробуту населення на території району, на підставі Закону України «Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розробку прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, основних напрямів бюджетної політики», керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна  рада

 

ВИРІШИЛА:

                                                                                      

          1. Затвердити зміни до Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2018 рік», а саме до Додатку № 2 «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми  економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2018 рік», згідно додатку.

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

Голова районної ради                                                                В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради

«Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

         Передбачено внесення наступних змін до районного бюджету на 2018:

 

1.                          Зміни до видаткової частини районного бюджету за рахунок власних надходжень до районного бюджету згідно пропозицій головних розпорядників коштів згідно додатку 1.

2.                          Зміни до доходної та видаткової частини районного бюджету а рахунок цільових субвенцій  з місцевого бюджету згідно додатку 2.

3.                          Зміни до доходної та видаткової частини районного бюджету а рахунок перевиконання доходної частини районного бюджету згідно додатку 3.

4.                          Зміни до доходної та видаткової частини районного бюджету а рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів згідно додатку 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

14  грудня 2018 року

смт. Станиця Луганська                                                             №32/24

 

Про преміювання заступника голови

Станично-Луганської районної

 ради

 

         Відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів і інших органів», Положення про умови оплати праці голови, заступнику голови, працівникам виконавчого апарату районної ради та обслуговуючому персоналу районної ради, керуючись ч.2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Преміювати  заступника голови районної ради Миронова М.Ю. у грудні 2018 року до професійного свята «День місцевого самоврядування» у розмірі середньомісячної заробітної плати.

 2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                                      В.О.МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

23 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 31/1

Про затвердження Порядку виділення та    використання коштів з районного бюджету формі фінансової підтримки комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського  району»

Розглянувши лист КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» вхд. № 752 від 19.11.2018 року, відповідно до рішення Станично-Луганської районної ради  №28/13 від 28.09.2018 року «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району» шляхом здійснення внесків до статутного капіталу підприємства на 2018-2019 роки», згідно статей  71, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок виділення та використання коштів з районного бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Голова районної ради                                                                В.О. МЯГКИЙ

 

 

 

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

23 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 31/2

Про збільшення розміру статутного                                                          капіталу комунального підприємства  «Теплосервіс Станично-Луганського району»                                               

              Розглянувши лист КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» вих. №751 від 19.11.2018 року, відповідно до рішення Станично-Луганської районної ради  №28/13 від 28.09.2018 року «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району» шляхом здійснення внесків до статутного капіталу підприємства на 2018-2019 роки», згідно статей 78, 135, 140 Господарського кодексу України, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. 3дійснити внесок до статутного капіталу комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району», збільшивши розмір статутного капіталу на суму 500 000 грн. (п’ятсот тисяч гривень), шляхом перерахування на розрахунковий  рахунок підприємства у ФЛОУ АТ «Ощадбанк» 26001301010344. МФО 304665. Код ЄДРПОУ 35259450.

 

2. Затвердити статутний капітал комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району» у розмірі 2 665 056 грн. (два мільйона шістсот шістдесят п'ять тисяч п'ятдесят шість гривень).                

                                                                                                                                                          3. Погодити План використання бюджетних коштів на 2018 рік (додається).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Голова районної ради                                                                В.О. МЯГКИЙ

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

23 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                      № 31/3

Про затвердження змін до Комплексної цільової програми для пільгових категорій населення району на 2016-2018 роки.

       Розглянувши листа Станично-Луганської райдержадміністрації вхд №721 від 12.11.2018 року, з метою соціального захисту пільгових категорій населення району,  відповідно до статей 22, 70, 91 Бюджетного кодексу України, та постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада вирішила:

1. Затвердити зміни до Комплексної цільової програми для пільгових категорій населення на 2016-2018 роки (далі – Програма) в розділі «Заходи щодо реалізації Комплексної цільової програми для пільгових категорій населення району на 2016-2018 роки» та в додатку 3 (додається).

2. Управлінню фінансів райдержадміністрації здійснювати фінансування заходів Програми відповідно до затверджених змін.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 Голова районної ради                                                      В.О. МЯГКИЙ        

 

 

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

23 листопада 2018 року

cмт Станиця Луганська                                                              № 31/5

Про затвердження Районної програми                                            розвитку сімейних форм виховання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання соціального сирітства та профілактики негативних явищ серед сімей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах на 2018–2022 роки

          Розглянувши лист Станично-Луганської райдержадміністрації вхд. №743 від 14.11.2018 року  на підставі Законів України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій та збройних конфліктів», постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року», керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити Районну програму розвитку сімейних форм виховання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання соціального сирітства та профілактики негативних явищ серед сімей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах на 2018–2022 роки (далі – Програма), що додається.

2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначити при затвердженні районного бюджету.

3. Визначити відповідальним виконавцем Програми Станично-Луганський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

4. Директору Станично-Луганського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді один раз на рік (до 25 грудня протягом терміну її реалізації) надавати районній раді звіт про хід виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної соціально-економічної політики, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі.

 

Голова районної ради                                                                 В.О. МЯГКИЙ