УКРАЇНА

КРАСНОТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ РАЙОН

ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

сільського голови

від  19 грудня   2016 року                                                              №8

«Про затвердження плану діяльності

 з підготовки проектів  регуляторних

 актів на 2017 рік»

 

Керуючись ст.ст.7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики щодо відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин реальним потребам та вимогам ринку, досягнення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання громади та держави» вважаю за необхідне:

1. Затвердити план діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік згідно з додатком.

2. Оприлюднити план діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                                                      К.М.Федоров.

 

 

 

                                                ЗАТВЕРДЖЕНО:

      розпорядженням сільського голови

                                                           №8 від 19.12.2016р

ПЛАН

підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

по Красноталівській сільській раді


з/п

Вид та назва проекту регуляторного акту

Ціль прийняття регуляторного акту

Строки  підготовки проекту регуляторного акту

Найменування
органу та підрозділу, від-
повідного за
розроблення
проекту регу-
ляторних актів

Джерела, на яких буде розміщена інформація

1.

Про встановлення ставок єдиного податку по Красноталівській сільській раді

Надання суб’єктам підприємницької діяльності можливості обрання найбільш зручної системи оподаткування, створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

1 квартал 2017 року

Красноталівська сільська рада

офіційна сторінка сайту Станично-Луганської р/ради

2.

Про встановлення ставок акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів

Встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів гос-
подарювання –
фізичних осіб, що здійснюють підприємниць-
ку діяльність на
території Красноталівської
сільської ради, в зв’язку з прий-
няттям Податкового
кодексу України

1 квартал
2017 року

Красноталівська сільська рада

офіційна сторінка сайту Станично-Луганської р/ради

3.

 

 

Про ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Красноталівській сільській раді

Забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету

1 квартал 2017 року

Красноталівська 
сільська рада

офіційна сторінка сайту Станично-Луганської р/ради

4

Про ставки туристочного збору по Красноталівській сільській раді

Забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету

1 квартал 2017 року

Красноталівська 
сільська рада

офіційна сторінка сайту Станично-Луганської р/ради

5

Про ставки земельного податку по Красноталівській сільській раді

Забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету

1 квартал 2017 року

Красноталівська 
сільська рада

офіційна сторінка сайту Станично-Луганської р/ради

6

Про ставки збору за місця для паркування транспортних засобів по Красноталівській сільській раді

Забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету

1 квартал 2017 року

Красноталівська 
сільська рада

офіційна сторінка сайту Станично-Луганської р/ради

7

Про ставки транспортного податку по Красноталівській сільській раді

Забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету

1 квартал 2017 року

Красноталівська 
сільська рада

офіційна сторінка сайту Станично-Луганської р/ради

8

Про ставки орендної плати земельної ділянки по Красноталівській сільській раді

Забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету

1 квартал 2017 року

Красноталівська 
сільська рада

офіційна сторінка сайту Станично-Луганської р/ради

 

 

 

Секретар                                                                                                      О.С.Савенко.                                  

 

 

 

                                                    

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЕНО:

       розпорядженням сільського голови

                                                           №8 від 19.12.2016 р

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ

З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

на 2017 рік по Красноталівській  сільській раді

 

№ з/п

Вид регуляторного акту

Назва регуляторного акта

Мета прийняття регуляторного акту

Строк підготовки регулятор-ного акту

Хто відповідальний за

розробку регуляторного акту

1

Рішення сільської ради

Про встановлення ставок єдиного податку по Красноталівській сільській раді

Додаткові бюджетні надходження

2017

Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів.

 

2

Рішення сільської ради

Про встановлення ставок акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів

Додаткові бюджетні надходження

2017

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів

3

Рішення сільської ради

Про ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Красноталівській сільській раді

Додаткові бюджетні надходження

2017

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

 

4

 

Рішення сільської ради

Про ставки земельного податку по Красноталівській сільській раді

 

Додаткові бюджетні надходження

 

2017

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів

 

5

Рішення сільської ради

Про ставки туристочного збору по Красноталівській сільській раді

Додаткові бюджетні надходження

2017

Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів

6

Рішення сільської ради

Про ставки збору за місця для паркування транспортних засобів по Красноталівській сільській раді

Додаткові бюджетні надходження

2017

Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів

7

Рішення сільської ради

Про ставки транспортного податку по Красноталівській сільській раді

Додаткові бюджетні надходження

2017

Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів

8

Рішення сільської ради

Про ставки орендної плати земельної ділянки по Красноталівській сільській раді

Додаткові бюджетні надходження

2017

Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів

 

 

 

 

Секретар                                                                                                     О.С.Савенко

Форма 2

Дата затвердження Плану

Дата розміщення Плану у мережі Інтернет

Дата розміщення Плану у друкованих засобах масової інформації